29 Refleksiewe Adjektiewe Voorbeelde: Sinne, Gebruike En Gedetailleerde Verduidelikings


Refleksiewe byvoeglike naamwoorde is byvoeglike naamwoorde wat verwys na 'n selfstandige naamwoord of naamwoordfrase wat in dieselfde klas genoem word. Kom ons bespreek nou 29 voorbeelde van refleksiewe byvoeglike naamwoorde.

Refleksiewe byvoeglike naamwoord Voorbeelde in die sinne in die lys word hieronder gegee.

 • 1. Die meisies sorg vir hul eie huis.
 • 2. Ramesh en Rabi het in hul eie familie gekom.
 • 3. Rabina voer haar eie plig by die skool uit.
 • 4. Tanisha kyk na haar eie kar.
 • 5. Hulle bestuur hul eie restaurant.
 • 6. Kamalika het haar eie weerkaatsing in die spieël gesien.
 • 7. My ouers is besig met hul eie gesprek.
 • 8. Sujay kan sy eie die ergste situasie aanpak.
 • 9. Ons het met ons eie motor gereis.
 • 10. Kabita en Rakhi het hul eie sambreel oopgemaak ten tyde van reën.
 • 11. Anal probeer om met sy eie besluit te gaan.
 • 12. Hulle was Sondag hul eie klere.
 • 13. Sy ma het haar eie resep in die kombuis vir ons gekook.
 • 14. Ankita skryf 'n brief aan haar eie broer.
 • 15. Sy kan nie haar eie pligte teenoor die samelewing nakom nie.
 • 16. Hou asseblief tred met jou eie reputasie.
 • 17. Ons het ons eie nasie hartlik lief.
 • 18. Die voëls keer terug in hul eie neste.
 • 19. Ons kan in sy eie vertroue glo.
 • 20. Jy kan jou eie dokumente in hierdie sluitkas plaas.
 • 21. Dit is jou eie risiko om van hierdie plek te ontsnap.
 • 22. Hulle het hul eie partytjie in 'n hotel gereël.
 • 23. Jy mag jou eie studies geniet.
 • 24. Die natuur maak dit moontlik om haar eie skoonheid te verbeter.
 • 25. Doen asseblief die som met jou eie vermoëns.
 • 26. Ons kan nie ons eie ervaring van die skooldae vergeet nie.
 • 27. Onderwysers doen hul eie pogings om die maksimum uitset van die studente in die klasse te kry.
 • 28. Sy gaan voort met haar eie aktiwiteite in 'n moeilike situasie.
 • 29. Die kinders speel in hul eie veld.

Verduideliking- Uit die bogenoemde voorbeelde van refleksiewe byvoeglike naamwoord in die sinne wat almal is dui op "Iemand se eie". Hulle dui aan die werking van die werkwoord word gereflekteer op die onderwerp (óf selfstandige naamwoord of voornaamwoord) van die sinne en die onderwerp verwys na die byvoeglike naamwoorde wat altyd deelneem met besitlike byvoeglike naamwoord.

Gebruike van refleksiewe byvoeglike naamwoorde

Hier sal ons die gebruike van refleksiewe byvoeglike naamwoord in die verskillende situasies ken.

A. Om eie prestasie te beskryf.

Voorbeeld- Die beamptes verbeter geleidelik hul eie aktiwiteite.

Verduideliking- Hier is die refleksiewe byvoeglike naamwoord "Hulle eie" wat beskryf "Die beamptes verbeter geleidelik hul eie aktiwiteite.

B. Om te antisipeer in eie aktiwiteite.

Voorbeeld- Taniya beheer haar eie verstand.

Verduideliking-In hierdie sin is die woord 'Haar eie' 'n refleksiewe besitlike byvoeglike naamwoord wat die afwagting aandui 'Taniya beheer haar eie verstand'.

C. Om aan die werk deel te neem.

Voorbeeld- Rabina woon saam met haar gesin in hul eie woonstel naby NH60.

Verduideliking-Hierdie sin gebruik die refleksiewe besitlike byvoeglike naamwoord 'Hulle eie' wat "Rabina se deelname aan die woon in hul eie woonstel" ondersoek.

D. Om eie aktiwiteit op te stel.

Voorbeeld- Die seun het 'n landskap van sy eie kothuis en sy omgewing geverf.

Verduideliking- In die bogenoemde sin word die refleksiewe byvoeglike naamwoord gebruik met "Sy eie" wat konfigureer "Die seun het 'n landskap van sy eie huisie en sy omgewing geverf".

E. Om eie vermoëns te bevestig.

Voorbeeld- Die DM neem sy eie verantwoordelikheid om die wet en ordes in die distrik te handhaaf.

Verduideliking- Hier gebruik die sin die refleksiewe byvoeglike naamwoord "Sy eie" wat bevestig "Die DM neem sy eie verantwoordelikheid om die wet en ordes te handhaaf".

Afsluiting-

Refleksiewe byvoeglike naamwoorde dui op selfstandige naamwoorde en selfstandige naamwoorde wat deur besitlike byvoeglike naamwoord gelei word.

Bhabesh Sing

Hi! Ek is Bhabesh Sing. Ek het MA in Engels, MA in Vokale Musiek, en B.Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek 'n vakkenner in Engels op hierdie platform. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/bhabesh-sing-660914ab

Onlangse plasings