3 feite oor die gebruik van refleksie in tyd (hede, verlede en toekoms)

Die woordgroep “gee uit” kan die betekenis van die beste beskryf werkwoord "reflekteer." Kom ons leer oor die vooruitsig om in verskeie tydsessies te “reflekteer”.

Ons moet verskeie terme van die werkwoord volg "reflekteer" om verskillende strukture te raam, soos die term "reflekteer" verander na "weerspieël" terwyl sinne in die verlede tydsvorm omraam word. Weereens word die term "weerspieël" "weerspieël" in die verlede se volmaakte modus van gespanne sinne met die werkwoord "reflekteer."

Kom ons gaan deur verskeie feite en verwante verduidelikings rakende die toepassing van die verskillende vorme van die werkwoord "reflekteer" in verskillende tydsvorme.

"Besin" in die teenwoordige tyd

Die term "weerkaats" deel 'n soortgelyke betekenis met die woorde "spieël" en "reproduseer." Kom ons pas "reflekteer" toe in die teenwoordige tyd.

Die term "reflekteer" het twee basiese vorme: "reflekteer" en "weerkaats" in die eenvoudige teenwoordige modus van tyd. Die term "reflekteer" is in die progressiewe modus van tyd, terwyl die terme "had reflected" en "had been reflecting" gevolglik in die huidige volmaakte modus en huidige perfekte kontinue modus van tyd is.

Wanneer kan ons "reflekteer" in die teenwoordige tyd gebruik?

Ons kan die verskillende vorme van die werkwoord “reflekteer” in die teenwoordige tyd op twee maniere gebruik. Wetenskaplik wys “reflekteer” dat enige lig, klank, ens. in die modus van refleksie is, en in die literêre term beteken “reflekteer” om 'n mens se vermoë, bevoegdheid of denkproses in 'n spesifieke veld of era uit te voer.

Voorbeelde met "reflekteer" in die teenwoordige tyd

Tipes huidige tydVoorbeelde met die werkwoord "reflekteer"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Ek weerspieël die kultuur van my nasionale waardes in my gedrag en gebare teenoor ouer mense.  

b. Ons weerspieël die kultuur van ons nasionale waardes in ons gedrag en gebare teenoor ouderlinge.  

c. Jy weerspieël die kultuur van jou nasionale waardes in jou gedrag en gebare teenoor ouer mense.  
d. Sandip weerspieël die kultuur van sy nasionale waardes in sy gedrag en gebare teenoor ouderlinge.  

e. Renu weerspieël die kultuur van haar nasionale waardes in haar gedrag en gebare teenoor ouderlinge.  

f. Hulle weerspieël die kultuur van hul nasionale waardes in hul gedrag en gebare teenoor ouderlinge.
Die basisvorme "reflekteer" en "reflekteer" word gebruik om hierdie voorbeelde in die eenvoudige teenwoordige modus van tyd te raam om uit te voer dat die onderwerp in die modus is om die nasionale waardes wat aan hom of haar op die huidige tyd geleer is, weerklank te vind.
2. Huidige Deurlopende Tyda. Ek weerspieël die kultuur van my nasionale waardes in my gedrag en gebare teenoor ouer mense.  

b. Ons/Jy/ Hulle weerspieël die kultuur van ons/jou/hul nasionale waardes in my gedrag en gebare teenoor ouderlinge.  

c. Sandip/Renu weerspieël die kultuur van sy/haar nasionale waardes in my gedrag en gebare teenoor ouer mense.
In hierdie voorbeelde is die huidige deurlopende modus omraam met die vorms "is reflekteer", "reflekteer" en "reflekteer" om aan te dui dat die onderwerp aktief besig is om nasionale waardes op hierdie tydstip te weerklink. 
3. Present Perfect Tensea. Sedert ek sommige buitelanders by hul universiteit besoek het, het ek/ons/hulle nasionale waardes in my/ons/hul gedrag weerspieël.   

b. Sandip/Renu het die nasionale waardes in sy/haar gedrag weerspieël sedert hy sommige buitelanders by hul universiteit besoek het.
Die huidige volmaakte terme "het besin" en "het besin" word gebruik om oor te dra dat die subjek die manier is om sy of haar nasionale waardes van 'n tyd in die verlede te volg en die effek van daardie navolging is steeds 'n effektiewe manier.
4. Present Perfect Continuous Tensea. Ek/Ons/ Hulle weerspieël die nasionale waardes in die gedrag en gebare teenoor bejaardes sedert kinderdae tot nou.  

b. Sandip/Renu weerspieël die nasionale waardes in die gedrag en gebare teenoor bejaardes sedert kinderdae tot nou.
Die terme "het besin" en "het besin" word gebruik om te dikteer dat die vak voortdurend die nasionale waardes teenoor ouderlinge weergee van 'n tyd in die afgelope dae tot die huidige tyd.
Voorbeelde met "reflekteer" in die teenwoordige tyd

"Besin" in verlede tyd

Die term “reflektief” kan beslis beskou word as die bywoordelike vorm van die werkwoord “reflekteer”. Kom ons pas "reflekteer" toe in die verlede tyd.

Vorige modus van terme soos "weerspieël", "was weerspieël", "was weerspieël," "het weerspieël" en "het gereflekteer" is die prominente vorige terme wat gebruik kan word om verskeie vorige sinne met die werkwoordvorm te raam "reflekteer."

Wanneer kan ons "reflekteer" in die verlede tyd gebruik?

Die term "reflekteer," met sy verskillende strukture in die verlede tydsvorm, verwys na die uitvoering dat lig, klank, ens. in die modus van refleksie was of dat enige entiteit in die modus was van aanbieding van vermoë, bevoegdheid, denkproses, ens. in die verlede-modus van die sessie.

Voorbeelde met "reflekteer" in die verlede tyd

Tipes Verlede TydVoorbeelde met die werkwoord "reflekteer"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydEk het in die laaste algemene vergadering van die maatskappy besin oor my vaardigheid in rekeningkunde.Die verlede tydswyse met die werkwoordvorm "weerspieël" is opgestel om te wys dat die vak in die modus was om sy of haar rekeningkundige vaardigheid in die tyd van die afgelope dag uit te voer.
2. Verlede Deurlopende TydEk het op die laaste algemene vergadering van die maatskappy besin oor my vaardigheid in rekeningkunde.Die vorige deurlopende modus van voorbeeld met die term "weerspieël" is opgestel om te wys dat die vak voortdurend sy of haar rekeningkundige vaardigheid in die vergadering wat die afgelope dag gereël is, uitgevoer het.
3. Verlede Volmaakte TydRobin het in die algemene vergadering oor sy rekeningkundige vaardighede besin voordat Sandip sy rekeningkundige vaardighede aangebied het.Die verlede volmaakte voorbeeld met die werkwoordvorm "het weerspieël" word doelgerig gebruik om die volgorde van twee gebeurtenisse aan te toon, waaronder een stel dat die subjek in die modus was om sy of haar rekeningkundige vaardigheid uit te voer tydens die vorige vergadering van die maatskappy.
4. Past Perfect Continue TydVan die begin van die jaarvergadering tot die einde van die vergadering verlede maand het Robin oor sy rekeningkundige vaardigheid besin. Die verlede perfekte aaneenlopende modus van voorbeeld, gekombineer met die frase "het gereflekteer," word gebruik om aan te dui dat die subjek doelgerig voortdurend sy vaardigheid in 'n spesifieke domein uitgevoer het vir 'n aaneenlopende vorige tydsessie. 
Voorbeelde met "reflekteer" in die verlede tyd

"Besin" in toekomstige tyd

Die term "refleksie" kan getel word as die selfstandige naamwoord van die werkwoord "reflekteer". Kom ons leer die betekenis van "reflekteer" in die toekomstige tyd.

Behalwe vir die byvoeging van sommige "sal" en "sal", is daar geen nuwe terme wat in die toekomstige modus gebruik kan word nie. Sommige van die terme wat omraam moet word met die werkwoord "reflekteer" in die toekomstige modus van tyd is "sal reflekteer", "sal gereflekteer het," "sal reflekteer," ens.

Wanneer kan ons "reflekteer" in die toekomende tyd gebruik?

Die term "reflekteer", met sy verskillende toekomstige strukture, kan in die toekomstige modus van tyd geraam word om te wys dat enige lig, klank, ens. in die modus van refleksie sal wees, en in die literêre term sal "reflekteer" beteken jou vermoë, bevoegdheid of denkproses in die dae wat voorlê uit te voer.

Voorbeelde met "reflekteer" in die toekomende tyd

Tipes Toekomstige TydVoorbeelde met die werkwoord "reflekteer"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige Tyda. Ek sal die fisiese energie weerspieël wat ek my hele lewe opgedoen het deur gimnastiek te doen in die komende nasionale gimnastiekkompetisie.  

b. Ons sal die fisiese energie weerspieël wat ons in ons hele lewe opgedoen het deur gimnastiek te doen in die komende nasionale gimnastiekprestasie.  

c. Jy sal die fisiese energie weerspieël wat jy in jou hele lewe opgedoen het deur gimnastiek te doen in die komende nasionale gimnastiekkompetisie.  

d. Hy sal die fisiese energie wat hy deur sy hele lewe opgedoen het deur gimnastiek te doen weerspieël in die komende nasionale gimnastiekprestasie.  

e. Sy sal die fisieke energie wat sy haar hele lewe opgedoen het deur gimnastiek te doen weerspieël in die komende nasionale gimnastiekprestasie.  

f. Hulle sal die fisiese energie weerspieël wat hulle hul hele lewe opgedoen het deur gimnastiek te doen in die komende nasionale gimnastiekprestasie.  
Die eenvoudige toekomstige modus van voorbeeld met die werkwoordvorm "sal weerspieël" is geraam om te wys dat die vak sy of haar gimnastiekvermoë gaan weerspieël in die gimnastiekprestasie wat in die komende dae gehou gaan word.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal in die komende maand besin oor die opgedoen fisieke energie in die nasionale gimnastiekprestasie. Die toekomstige deurlopende voorbeeldwyse met die werkwoordvorm "sal reflekteer" word gebruik om te verklaar dat die vak in die komende dae voortdurend sy of haar vermoë op die gebied van gimnastiek sal ten toon stel.
3. Toekomstige volmaakte tydVoor die einde van die nasionale gimnastiekkompetisie volgende maand, sal ek/ons/jy/hy/sy/hulle die opgedoen fisieke energie weerspieël het. Die werkwoordvorm "sal weerspieël" is doelgerig gebruik om hierdie toekomstige perfekte voorbeeld om te stel dat die proefpersoon sy of haar vaardigheidsuitvoering op die gebied van gimnastiek voor 'n spesifieke tyd in die toekomstige dae sal voltooi.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal die opgedoende fisieke energie in die deurlopende sessie van die nasionale gimnastiekprestasie in die komende maand weerspieël.Die werkwoordvorm "het besin" word gebruik om hierdie toekomstige volmaakte deurlopende voorbeeld te raam en te stel dat die vak voortdurend sy of haar gimnastiekvermoë sal vertoon tydens die volledige gimnastieksessie in die komende gimnastiekprestasie.
Voorbeelde met "reflekteer" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Die woord "reflekteer" moet verstandig in 'n sin gebruik word, aangesien dit twee verskillende tipes gebruike het. Die eerste gebruik beteken om enige lig, klank, ens. te reflekteer, terwyl die tweede betekenis alles gaan oor die uitvoering of vertoon van vermoë, bevoegdheid, ens.

Scroll na bo