3 feite oor die gebruik van verwysing in tyd (hede, verlede en toekoms)

Gespanne toon die tyd van 'n aksie, of die handeling nou plaasvind, voor plaasgevind het of in die toekoms sal plaasvind. Hierdie artikel sal fokus op talle vorme van "verwys".

"Verwys” beteken om die fokus van iemand na iets te rig; sinspeel op; om 'n aanhaling te maak van; om te skakel na; om 'n grond van verduideliking toe te ken, of om oorweging te soek (iemand of een of ander groep). 'Verwys(s)', 'verwys' en 'sal verwys' is die basiese vorme van 'verwys' in die huidige, verlede en toekomstige tyd.

Hierdie konsep toon die gebruik van die werkwoord "verwys" in verskeie tydvorme, naamlik die hede, verlede en toekoms.

"Verwys" in huidige tyd

Die huidige tyd beeld die gebeure vir eers uit. Hier sal ons verskillende vorme van "verwys" in die teenwoordige tyd.

Die vorme van die werkwoord "verwys" in die huidige onbepaalde, teenwoordige progressiewe, huidige volmaakte, en huidige volmaakte kontinue tye is, 'verwys/verwys', 'is/is/verwys', 'het/het verwys' en ' het/het verwys,' onderskeidelik.

Wanneer word "verwys" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "verwys" word in die teenwoordige tyd genoem om die aksies aan te dui om die fokus van iemand na iets te rig, 'n aanhaling te maak, 'n oorsaak van verduideliking toe te ken, of op soek na oorweging van iemand of een of ander gesag wat in die huidige oomblik gebeur.

Voorbeelde van "verwys" in die huidige tyd

voorbeeldeverduidelikings
1. Ek verwys hom na 'n boek om 'n paar innoverende ontwerpe te sien.
 
2. Die ontwerper verwys hom na 'n boek om 'n paar innoverende ontwerpe te sien.
In hierdie gevalle in 'n huidige onbepaalde tyd die basiswerkwoord "verwys" en die verbuigde vorm, "verwys" gebruik is. Die werkwoordvorme “verwys” en “verwys” impliseer dat die onderwerp sinspeel op 'n ander boek in die hede vir innoverende ontwerpe.
3. Ek verwys die saak na my baas.
 
4. Mnr. Brook verwys die saak na sy baas.

Hierdie verwysings in 'n huidige aaneenlopende tyd beeld dat die basiswerkwoord uit "verwys" het hier na vore gekom as ek/is/verwys. Die agtervoegsel '-ing' verteenwoordig die norm van die huidige kontinue tyd wat toon dat die onderwerp is om 'n saak te verduidelik of te verduidelik wat tans gebeur.
5. Mnr. Strong het die man na die klerk se kantoor verwys.Verwys is die verlede deelwoordvorm van die werkwoord "verwys". In die huidige volmaakte tyd, die vorm 'het/het verwys' dui duidelik aan dat die onderwerp het gerig die man na die klerk se kantoor. Die volmaakte tyd aanwesig illustreer dat die daad van leiding van die man het reeds plaasgevind maar die effek duur voort in die hede.
6. Prasanth se onderwyser verwys het na hierdie boek om sy grammatika vir die laaste twee jaar te verbeter.  Die struktuur van die huidige volmaakte aaneenlopende tyd kom voor as 'het/het verwys.' Hier verwys die onderwerp die afgelope twee jaar na 'n sekere boek wat beteken die aksie het twee jaar terug begin en steeds aan die gang is.
Gebruik van "verwys" in die huidige tydvorme

"Verwys" in verlede tyd

Die verlede tyd interpreteer die gebeure van voorheen. Hier sal ons verskeie vorme van "verwys" in die verlede tyd.

Die vorme van die werkwoord "verwys" in die verlede onbepaald, verlede progressief, volmaakte verlede, en volmaakte volmaakte aaneenlopende tye is onderskeidelik 'verwys', 'was/het verwys', 'het verwys' en 'het verwys'. .

Wanneer word "verwys" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "verwys" in die verlede tyd toon die aksies om die fokus van iemand op iets te rig, 'n aanhaling te maak, 'n oorsaak van verduideliking toe te ken, of op soek na oorweging van iemand of een of ander gesag wat in die verlede plaasgevind het of aanhou voorkom het die verlede.

Voorbeelde van "verwys" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
1. Ek het hom na 'n boek verwys om 'n paar innoverende ontwerpe te sien.
 
2. Die ontwerper het hom na 'n boek verwys om 'n paar innoverende ontwerpe te sien.

Hierdie illustrasies in eenvoudige verlede tyd beeld uit dat die verbuigde vorm, "verwys" (deur by te voeg 'ed' na die stamwerkwoord) is gebruik om die struktuur te vorm. Die werkwoordvorm "verwys" wys dat die onderwerp wat in die verlede na 'n ander boek verwys is vir innoverende ontwerpe.
3. Mnr. Brook het die saak na sy baas verwys.Hierdie geval in 'n verlede aaneenlopende tyd wys dat die aksiewoord "verwys" het hier verskyn soos was/was verwys. Die agtervoegsel '-ing' dui op die struktuur van die verlede aaneenlopende tyd waarin die onderwerp was om 'n saak te verduidelik of te verduidelik wat in die verlede plaasvind.
4. Mnr. Strong het die man na die klerk se kantoor verwys. In volmaakte verlede tyd, die vorm 'verwys het'duidelik vertoon wat vak het gerig die man na die klerk se kantoor. Die verby perfekte tyd word gebruik om aan te toon dat die handeling om die man na die klerk se kantoor te rig, reeds plaasgevind het of verby is.
5. Prasanth se onderwyser verwys het na hierdie boek om sy grammatika vir die laaste twee jaar te verbeter.  Die stamwerkwoord "verwys" in die verlede volmaakte aaneenlopende vorm, is gebruik as 'het verwys.' Hier het die onderwerp vir twee jaar aangehou om na 'n ander boek te sinspeel, wat beteken dat die aksie in die verlede vir 'n sekere tydsbestek aangehou het.
Gebruik van "verwys" in die verlede tydvorme

"Verwys" in toekomende tyd

Die toekomstige tyd dui op die gebeure van toekomstige of komende gebeure. Hier sal ons verskeie vorme van "verwys" in die toekomstige tyd.

Die vorme van die werkwoord "verwys" in die eenvoudige toekoms, toekomstige aaneenlopende, toekomstige volmaakte en toekomstige volmaakte aaneenlopende tye is, 'sal verwys', 'sal verwys', 'sal verwys het' en 'sal verwys het,' ' onderskeidelik.

Wanneer word "verwys" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "verwys" in die toekomende tyd verteenwoordig die aksies om die fokus van iemand na iets te rig, 'n aanhaling te maak, 'n oorsaak van verduideliking toe te ken, of op soek na oorweging van iemand of een of ander gesag wat nog nie plaasgevind het nie, maar sal plaasvind in die toekoms of komende tyd.

Voorbeelde van "verwys" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
1. Die ontwerper sal hom na 'n boek verwys om 'n paar innoverende ontwerpe te sien.Hierdie voorbeeld in toekomstige onbepaalde tyd wys daarop dat die basiswerkwoord "verwys" word gebruik as "sal verwys" volgens die grammatikale norme. Die vorm dui aan dat die onderwerp is nog om op te sinspeel 'n boek vir innoverende ontwerpe.
2. Mnr. Brook sal die saak na sy baas verwys.Die stamwerkwoord "verwys" word hier geskep soos sal verwys word. Die struktuur dui aan dat die vak sal voortgaan verduidelik of verduidelik die saak in die toekoms aan sy baas.
3. Mnr. Strong sal die man met 'n uur na die klerk se kantoor verwys het.Die toekomstige volmaakte vorm van die werkwoord 'sal verwys het' wys dat die onderwerp sal rig die man oor 'n uur na die klerk se kantoor. Juis die handeling om die man na die klerk se kantoor te rig, sal binne 'n uur voltooi of verby wees.
4. Prasanth se onderwyser sal verwys het na hierdie boek om sy grammatika vir die volgende twee jaar te verbeter.  Die  toekomstige volmaakte deurlopende vorm is gebou as 'sal verwys het'. Hier sal die onderwerp hoofsaaklik fokus op die tydlyn van sinspeling op of verwysing na die boek. Die daad van verwysing na die boek sal vir die volgende twee jaar voortduur.
Gebruik van "verwys" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Verwys as 'n werkwoord assimileer ruim betekenisse en gebruike. Die artikel fokus op uiteenlopende vorme van die werkwoord "verwys" in uiteenlopende kontekste van alle tydvorme, naamlik hede, verlede en toekoms.

Scroll na bo