19 Verminderingsmiddels Voorbeelde: Feite wat jy behoort te weet


Reduseermiddels is molekules of atome wat self oksidasie ondergaan en ander elemente reduseer. Kom ons bespreek 'n paar reduksiemiddels en hul eiendom kortliks.

Daar is min voorbeelde van reduseermiddels wat hieronder gelys word.

 1. Natriumboorhidried
 2. Litium aluminiumhidried
 3. Diisobutiel aluminiumhidried
 4. Wilkinson se katalisator
 5. Lindlar se katalisator
 6. Diborane
 7. Raney Nickel
 8. Natriumamalgaam
 9. Sink amalgaam
 10. Natrium in Liq NH3
 11. Ontluikende waterstof
 12. Tiosulfate
 13. Sn/HCl
 14. Aluminium isopropoksied
 15. Trifenylfosfien
 16. Hidrasien/KOH
 17. HI/Rooi P
 18. Natriumditionaat
 19. Askorbiensuur

1. Natriumboorhidried

Natriumboorhidried kan maklik die karbonielfunksie verminder, veral ketone en aldehiede. Dit het ketone en aldehiede tot -OH-funksionaliteit verminder. NaBH4 is swak in reduseermiddels, so dit kan slegs ketone en aldehiede funksionaliteit verminder. Dit kan ook die estergroep verminder, maar in sommige eksperimentele toestande.

2. Litiumaluminiumhidried

Litiumaluminiumhidried kan karbonielverbindings sowel as karboksielsuur, ester selfs nitrille verminder. Dit kan epoksiede-, suur- en estermolekules tot die ooreenstemmende -OH-groep reduseer. As ons een of ander spesifieke funksionaliteit selektief moet verminder, het LiAlH4 alle funksionaliteite verminder.

3. Diisobutielaluminiumhidried

DIBAL-H kan verskillende funksionaliteit by verskillende temperature verminder,

 • By hoër temperature kan dit karboksielsuur en ester tot die ooreenstemmende -OH-groep reduseer.
 • By 'n laer temperatuur kan dit ook karboksielsuur na aldehied, laktone na laktole, Nitrile tot aldehied en amiene (2 ekwivalent van DIBAL-H) ​​reduseer.
 • DIBAL-H verminder ook α, β- onversadigde ester tot ooreenstemmende allieliese -OH deur 2 ekwivalente reagens te gebruik.

4. Wilkinson se katalisator

Wilkinson se katalisator is 'n organometaalverbinding van Rh. Dit kan alkene tot alkane en alkyne tot alkene reduseer. Wilkinson se katalisator is 'n lywige molekule, so dit kan net minder hinderende deel verminder. Dit is 'n 16 elektron, planêre geometriestelsel.

5. Lindlar's Catalyst

Die reduksie word gedoen deur waterstof op die oppervlak van die Pd-metaal. Eerste alkyne word deur Lindlar se katalisator na alkeen gereduseer en daarna word dit na alkaan gereduseer. As kinolien gebruik is, is die reaksie gestop na die vorming van alkeen. Dan word dit as selektiewe reduksie gebruik.

6. Diborane

Daar is elektronentekorte teenwoordig oor B, dus kom twee boraan-eenhede nader om diboraan te vorm via 'n drie-sentrum twee-elektronbinding. Diboraan kan die suurgroep tot die ooreenstemmende -OH-funksionaliteit reduseer. Diboraan maak aldehied of ketone om boraat ester en dan boraat esters geblus na -OH groep.

7. Raney Nickel

Raney-nikkel kan die beskermende swaelgroep verwyder en die deel verminder. Dit kan ook die ketone na alkaan verminder deur die proses om die groep via tiol te beskerm. Raney Ni kan die heteroatome-binding soos hidrasiene, nitrosamiene en nitrogroep tot eenvoudige alkane verminder.

8. Natriumamalgaam

Daar word dikwels na natriumamalgaam verwys as Na(Hg), dit word toegelaat en maklik om te hanteer as vry Na. Dit is 'n baie kragtige reduseermiddel. Natriumamalgaam word hoofsaaklik gereduseer tot verskillende tipes ketone tot die ooreenstemmende -OH-groepe. Na-metaal kan maklik 'n elektron vrystel wat verder vir die reduksieproses gebruik word.

9. Sinkamalgaam

Natriumamalgaam word gebruik saam met soutsuur verminder die karbonielgroep. Zn(Hg) verminder ketone of aldehiede na -CH3 of -CH2 deel afhangende van die omliggende omgewing. Zn kan maklik twee elektrone vrystel en dit word in die Hg-oppervlak geabsorbeer en dan verminder dit die karbonielmolekules.

10.   Natrium in Liq NH3

Die gesolvateerde Na-ioon in ammoniak het 'n elektron vrygestel en vorm 'n radikaal. Daardie Na-radikaal wat uit die Na vrystel, neem deel aan die reduksiereaksie. Na in Liq NH3 verminder die afwisselende dubbelbindings van die aromatiese ringe en verminder die molekule na dieen. Oor reduksie van naftaleen deur Na in Liq NH3 ons kry 1,4-dihidro-naftaleen.

11. Ontluikende waterstof

Ontluikende waterstof is meer reaktief as waterstof, want wanneer ontluikende waterstof geproduseer word, word dit met hoër energie geassosieer. Ontluikende waterstof kan die versadigde deel soos 'n dubbelbinding of drievoudige binding tot onversadig of minder versadig verminder. Die geometrie van die produk nadat dit deur die ontluikende waterstof gereduseer is, is cis.

12. Tiosulfate

Dit is die oksianioon van S. as gevolg van die teenwoordigheid van 'n negatiewe lading kan dit as 'n reduseermiddel optree. Dit is 'n matige reduseermiddel. Dit kan verskeie nitrogroepe tot aniliengroep reduseer en ook gebruik word as beskermende groep vir verskeie funksies.

13. Sn/HCl

Sn kan maklik elektrone vrystel wat vir reduksie gebruik kan word. Dit kan die aromatiese nitrogroep tot ooreenstemmende aniliendeel verminder. Dit is 'n swak reduseermiddel of gedeeltelike reduseermiddel.

14. Aluminiumisopropoksied

Aluminiumisopropxied word vir Meerwein-Ponndorf-Verley-reduksie gebruik. Dit kan gebruik word vir die reduksie van aromatiese ketoon na aromatiese -OH groep. In die teenwoordigheid van etanol is die reduksie uitgevoer. Dit is die omgekeerde van die oppenauer-oksidasiereaksie.

15. Trifenylfosfien

Trifenylfosfien is 'n ligand eerder as 'n reagens en elektrone word aanvaar. Dit kan fenielhidrasien tot fosfinimien verminder. Die reaksie het plaasgevind in die teenwoordigheid van watermolekule. Dit word as Staudinger-reaksie genoem.

16. Hidrasien/KOH

wanneer hidrasien saam met KOH gebruik word vir die reduksie van aromatiese ester, staan ​​die reaksie bekend as Wolff-Kishner reduksie. Hierdie reagens kan gebruik word vir die reduksie van aromatiese ester na aromatiese koolwaterstof, dit kan die C=O-funksionaliteit tot -CH2-eenheid verminder. Sterk basis sal nodig wees vir hierdie reduksie reaksie.

17. HI/Rooi P

I-bevattende spesies kan vir die reduksie gebruik word, want I het 'n hoër reduksiepotensiaal. HI saam met Rooi P word gebruik vir die vermindering van alkeen tot alkaan funksionaliteit. IT kan ook enige funksionaliteit tot alkaandeel verminder.

18. Natriumditionaat

Natriumditionaat is 'n goeie reduseermiddel in analitiese chemie. Die SS-binding in Na2S2O6 kan maklik geklief en verskeie reduseerbare dele verminder word. Dit kan verskeie metaaloksied tot vry metaal verminder.

19. Askorbiensuur

Askorbiensuur staan ​​bekend as vitamien C. Dit is 'n noodsaaklike reagens vir menslike lewe. Dit kan grafeenoksied verminder onder 'n ligte toestand.

Voorbeeld van oksiderende reaksie

Enige reaksies wat deur reduseermiddel gedoen word, staan ​​bekend as oksiderende reaksie. Daar is 'n paar voorbeelde wat hieronder gelys word,

 • 4Fe + 3O2 = 2 Fe2O3
 • C + O2 = CO2
 • Fe + S = FeS
 • 2KI + H2O2 → ek+ 2 KOH  
 • H2S + Br2 → 2 HBr + S  

Gevolgtrekking

Reduseermiddels het hulself geoksideer om ander elemente of molekules te verminder. Elke reaksie het twee redoksreaksies, een is 'n oksiderende reaksie en die ander reduserende reaksie. Verminder middels is betrokke by die oksidasie slegs reaksies.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings