3 feite oor die gebruik van verminder in gespanne (hede, verlede en toekoms)

'n Werkwoord is 'n woord wat 'n handeling verteenwoordig deur die tyd van die handeling uit te druk deur die gebruik van tyd. Ons sal in hierdie artikel leer hoe "verminder" in alle tye gebruik word.

"Verminder” beteken om iets minder te maak, klein of laag in grootte, kwaliteit, koste, belangrikheid, waarde, status, toestand, rang ens., om na 'n minder ingewikkelde vorm te verander, om te vereenvoudig en om gewig te verloor. 'Verminder(s),' 'verminder' en 'sal verminder' is die eenvoudige vorme van 'verminder' in die hede, verlede en toekoms gespanne.

Ons sal ondersoek hoe die woord "verminder" in al sy tye en vorme gebruik word om te verwys na die tydsraamwerk waarin die bogenoemde aktiwiteite plaasvind.

"Verminder" in huidige tyd

Die teenwoordige tyd verwys na enige aksie wat in die verlede begin het, maar nou plaasvind of dikwels gebeur. Ons sal leer om "verminder" toe te pas in alle teenwoordige tydvariasies.

Die werkwoord "verminder" kan op 'n verskeidenheid maniere in die teenwoordige tyd, insluitend "verminder", 'verminder', 'het/het verminder', 'is/is/is verminder' en 'het/het verminder', in volgorde, vir die eenvoudige hede, teenwoordig volmaak, teenwoordig kontinu, en bied volmaakte aaneenlopende vorms aan.

Wanneer word "verminder" in die huidige tyd gebruik?

Die teenwoordige tyd van die werkwoord "verminder" word gebruik om handelinge aan te dui wat tans voorkom of gereeld voorkom, soos om iets laag, minder of klein te maak in hoeveelheid, kwaliteit, grootte, koste, toestand, rang, status, ens., vereenvoudig, verander na 'n ander of minder ingewikkelde vorm en verloor gewig.

Voorbeelde van "verminder" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons verminder die spoed van my/ons voertuig wanneer daar 'n swaar voertuig voor my/ons is.
 
b. Jy verminder die spoed van jou voertuig wanneer daar 'n swaar voertuig voor jou is.
 
c. Plaatblad verminder die spoed van haar voertuig wanneer daar 'n swaar voertuig voor haar is.
 
d. Hulle verminder die spoed van hul voertuig wanneer daar 'n swaar voertuig voor hulle is.
Beide die eenvoudige teenwoordige tydsvorme van die werkwoord "verminder," 'verminder' en 'verminder' word in hierdie lyne in diens geneem. An 's' word as 'n verbuigingselement by die basiese werkwoord gevoeg. Die werkwoorde "verminder" en "verminder" word in hierdie voorbeeldsinne gebruik om dit aan te dui wanneer (altyd, gereeld, gereeld) die onderwerp sien 'n swaar voertuig voor, verminder of verlaag (gebeur altyd) die spoed van sy, hul of haar voertuig.
a. ek ek verminder die koste van die kursus sodat baie studente dit kan bekostig en daarby kan baat. 
 
b. Ons besig is om te verminder die koste van die kursus sodat baie studente dit kan bekostig en daarby kan baat.
 
c. Jy besig is om te verminder die koste van die kursus sodat baie studente dit kan bekostig en daarby kan baat.
 
d. Die bestuur besig is om te verminder die koste van die kursus sodat baie studente dit kan bekostig en daarby kan baat.
 
e. Hulle besig is om te verminder die koste van die kursus sodat baie studente dit kan bekostig en daarby kan baat.
In hierdie gevalle word die werkwoord "verminder," soos in 'is/is/word verminder,' word gebruik om die oor te dra bied deurlopende gespanne deur die agtervoegsel '-ing' by die oorspronklike (wortel)werkwoord te voeg. Die huidige aaneenlopende vorm van die werkwoord "verminder" is dus 'verminder', wat aandui dat die onderwerp is tans (wat tans op daardie presiese oomblik plaasvind) besig om te verlaag die koste van die kursus sodat baie studente dit kan bekostig en daarby baat.  
a. Ek ons verminder het gewig deur gereelde oefening, joga en 'n gesonde dieet.
 
b. Jy verminder het gewig deur gereelde oefening, joga en 'n gesonde dieet.
 
c. Surendar verminder het gewig deur gereelde oefening, joga en 'n gesonde dieet.
   
d. Die broers en susters verminder het gewig deur gereelde oefening, joga en 'n gesonde dieet.
Die werkwoord tyd 'het verminder' en 'verminder' is in die bied perfekte gespanne in hierdie kontekste. Die huidige volmaakte tyd, wat gevorm word deur die verlede deelwoord van die primêre werkwoord "verminder", 'verminder' verduidelik die vak se aksie om gewig te verloor deur gereelde oefening, joga en 'n gesonde dieet. Die daad om gewig te verloor in die verlede begin, maar het steeds 'n impak op die onderwerp.
a. Sedert verlede maand het ek/ons het verminder die koste van produksie geleidelik.
 
b. Sedert verlede maand, jy het verminder die koste van produksie geleidelik.
 
c. Sedert verlede maand, Srikanth het verminder die koste van produksie geleidelik.
 
d. Sedert verlede maand het die werkgewers het verminder die koste van produksie geleidelik.
In hierdie stellings word die aksiewerkwoord "verminder" word gebruik in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd, soos in 'het/het verminder.' Volgens die huidige volmaakte kontinue vorm, in hierdie gevalle was die onderwerp die koste voortdurend te verlaag of te verlaag van produksie geleidelik sedert verlede maand – vanaf die vorige maand (verlede) en gaan steeds aan (teenwoordig).
Gebruik van "Verminder" in die huidige tydvorme

"Verminder" in verlede tyd

Enige aktiwiteit wat in die verlede begin en geëindig het—voor hierdie tyd of nou word gesê dat dit in die verlede tyd is. Ons sal die verlede tydsvorme van die werkwoord "verminder" in hierdie deel ontleed.

Die werkwoord "verminder" het 'n aantal verskillende vorme in die verlede tyd, insluitend 'verminder', 'het verminder', 'was/was verminder' en 'het verminder', onderskeidelik in die eenvoudige verlede, verlede volmaak, verlede kontinue en verby volmaakte kontinue vorms.

Wanneer word "verminder" in die verlede tyd gebruik?

Die verlede tyd van die werkwoord "verminder" word gebruik om die aktiwiteite van gewig te verloor, iets klein, minder of min in hoeveelheid, kwaliteit, koste, grootte, toestand, belangrikheid, rang, status, ens. te wys, verander na 'n verskillende of minder ingewikkelde vorm en vereenvoudiging, wat reeds gedoen, oor, of voltooi is.

Voorbeelde van "verminder" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons verminder die spoed van die waaier aangesien dit 'n winderige dag was.  
 
b. Jy verminder die spoed van die waaier aangesien dit 'n winderige dag was.  
 
c. Sy/hulle verminder die spoed van die waaier aangesien dit 'n winderige dag was.  
In hierdie gevalle word die werkwoord "verminder" word 'verminder' met die byvoeging van die agtervoegsel '-ed' daaraan. Hierdie sinne gebruik die eenvoudige verlede tyd om te beklemtoon dat die onderwerp verlaag (het in die verlede gebeur) die spoed van die waaier aangesien dit 'n winderige dag was (eendag in die verlede).
a. ek besig was om te verminder die reeds bestaande arbeidsmag van my firma toe Varun verlede jaar vir die pos aansoek gedoen het.
 
b. Ons besig was om te verminder die reeds bestaande arbeidsmag van ons firma toe Varun verlede jaar vir die pos aansoek gedoen het.
 
c. Jy besig was om te verminder die reeds bestaande arbeidsmag van jou firma toe Varun verlede jaar vir die pos aansoek gedoen het.
 
d. Balaji besig was om te verminder die reeds bestaande arbeidsmag van sy firma toe Varun verlede jaar vir die pos aansoek gedoen het.
 
e. Hulle besig was om te verminder die reeds bestaande arbeidsmag van hul firma toe Varun verlede jaar vir die pos aansoek gedoen het.
Die agtervoegsel '-ing' verander die aksiewoord (werkwoord) "verminder" in hierdie reëls. Die vorige aaneenlopende vorm van die kern (basis) werkwoord "verminder" is 'was/was aan die verminder.' Hier in hierdie gegewe sinne, die verlede aaneenlopende vorm word aangewend om te demonstreer dat die vak was aan die afneem (aflegging) die reeds bestaande arbeidsmag. Die daad van aflegging aanhou gebeur het toe Varun verlede jaar (die vorige jaar-verlede) vir die pos aansoek gedoen het.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/ hulle verminder het die speserye in die skottelgoed as Miya kom vir aandete, aangesien sy nie van gekruide kos gehou het nie.   Die ondersteunende (helpende) werkwoord 'het' word verbind met die deelwoord van die basiese werkwoord "verminder" om die verlede volmaakte tyd te skep. Hierdie sin se gebruik van die verlede volmaakte tyd, 'het verminder,' stel voor dat die onderwerp minder hoeveelheid bygevoeg van speserye in die skottelgoed toe Miya kom vir aandete aangesien sy nie van pittige kos gehou het nie (albei die aksies het in die verlede plaasgevind).
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle was besig om te verminder die pryse van die produkte selfs wanneer 'n groot verlies gekonfronteer word.   Die werkwoordvorm 'het verminder' is in die verlede volmaakte aaneenlopende tyd in hierdie sin. Volgens die verby perfekte aaneenlopende vorm gebruik in hierdie voorbeeld frase, die onderwerp was besig om die pryse te verlaag van die produkte (was besig om te gebeur) selfs wanneer 'n groot verlies gekonfronteer word.
Gebruik van "Verminder" in die verlede tydvorme

"Verminder" in toekomende tyd

Die toekomende tyd verwys na enige gebeurtenis wat in die toekoms op 'n tyd daarna sal begin en eindig. Ons sal bespreek hoe om die werkwoord "verminder" in toekomstige tydvorme te gebruik.

In die toekomstige tyd, kan die werkwoord "verminder" verskeie vorme hê, soos 'sal verminder', 'het verminder', 'sal verminder word' en 'sal verminder het' vir die eenvoudige toekoms, toekoms volmaak, toekoms deurlopend en toekoms volmaak deurlopend.

Wanneer word "verminder" in die toekomende tyd gebruik?

Die toekomende tyd van die werkwoord "verminder" word gebruik om handelinge aan te dui wat nog nie plaasgevind het nie, maar dit uiteindelik sal doen, soos om gewig te verloor, na 'n ander of minder ingewikkelde vorm te verander, te vereenvoudig of iets kleins, minder te maak, of laag in hoeveelheid, kwaliteit, koste, grootte, toestand, belangrikheid, rang, status, ens.

Voorbeelde van "verminder" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy/hy/Hulle sal verminder die volume van die liedjie terwyl ek/ons/jy/hy/hulle oefen sodat niemand gesteur sal word nie.        Die basiese werkwoord "verminder" in hierdie reël word weergegee as 'sal verminder' deur die modale hulp by te voeg 'sal' om die toekomstige tyd te skep. Volgens die eenvoudige toekomstige tyd vorm 'sal verminder', het die onderwerp nog nie oorgegee aan die daad om die volume te verminder nie van die liedjie maar sal dit doen wanneer hy, sy of hulle oefen sodat niemand gesteur word nie.
a. Ek/ons/jy/hy/hulle sal verminder die nuwe produk se aanbod in die komende weke om vraag onder die teikengehoor te skep.Die toekomstige aaneenlopende tydsvorm van die aksiewoord "verminder," wat in hierdie voorbeeld gebruik word om te beteken 'sal afneem', dui aan dat die aksie nog nie plaasgevind het nie. Dit is duidelik uit hierdie sin se gebruik van die toekoms deurlopend gespanne dat die onderwerp sal verlaag die verskaffing van die nuwe produk in die komende weke (in die weke wat nog voorlê) vraag onder die teikengehoor te skep.
a. Ek/Ons/Jy//sy/Hulle sal verminder het die span se tellings teen hierdie tyd môre as hulle nie om verskoning vra vir hul foute nie.Die werkwoord 'sal verminder het' word gebruik in die plek van die basiese aksieterm (werkw) "verminder" in die toekoms volmaakte tyd. Hierdie voorbeeld maak gebruik daarvan om voor te stel dat teen hierdie tyd môre (die volgende dag), die onderwerp sal die tellings van die span verlaag as hulle nie om verskoning vra vir hul foute nie (beide die aksies om die tellings te verminder en om verskoning te vra nog nie plaasgevind het nie).
a. As dit so aanhou, ek/ons/jy/hy/hulle sal verminder het die salaris van die werknemers baie gou as deel van die kostebesnoeiing.    Die toekoms volmaak deurlopend vorm van die werkwoord "verminder" is 'sal verminder het.' Die gebruik daarvan dui daarop dat as dit op hierdie manier voortgaan, die onderwerp dan sal die salaris verlaag het van die werknemers baie gou ('n tyd wat in die nabye toekoms is) as deel van die kostebesnoeiing.  
Gebruik van "Verminder" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Hierdie artikel kyk na hoe om die aksiewoord (werkwoord) "verminder" in alle tye (verlede, hede en toekoms) te gebruik, insluitend die eenvoudige, kontinue, volmaakte kontinue en perfekte vorms, om verskillende betekenisse te kommunikeer.

Scroll na bo