3 feite oor die gebruik van aanbeveling in tyd (hede, verlede en toekoms)

Tyde is die vorme van werkwoorde wat die aktiwiteite uitdruk wat op verskillende tye afkom of afkom. Nou sal ons die gebruik van "beveel" in die drie tye beskryf.

Die werkwoord “aanbeveel'' voorsien ons van die betekenisse van voorstel, goedkeur, voorhou, onderskryf, en so voorstaan, toevertrou, afstuur, lewer, ensovoorts. Ons moet die "s" by raam "beveel aan” terwyl dit in die derde persoon enkelvoud getal onderwerp gebruik word. "Beveel aan" is die huidige deelwoordvorm.

Nou sal ons die gebruik van die werkwoord "beveel" in verskeie tipes tye beskryf.

 "Beveel aan" in die teenwoordige tyd.

Die huidige tyd verwys na die aksies wat nou in die algemeen gedoen word. Ons sal die aspekte van die gebruik van die werkwoord “beveel” in die teenwoordige tyd.

Ons gebruik die werkwoord “beveel aan” word gebruik om te verwys om iets of iemand toe te vertrou om enige handeling in die huidige sin van die term te doen of uit te voer. Ons moet die werkwoorde "aanbeveel", en "beveel" saam met is/is/is, het/het, het/was vir die goedkeuring in die teenwoordige tyd gebruik.

Wanneer kan ons gebruik "aanbeveel'' in die huidige tyd?

Die aksiewoord “beveel aan” word in die huidige tyd toegepas wanneer die behoefte die gebruik daarvan toon om suggestie te noem. Ons kan hierdie aksiewoord gebruik wanneer ons sinne konstrueer in die eenvoudige teenwoordige, teenwoordige kontinue, huidige volmaakte en huidige volmaakte kontinue tyd om iemand of iets toe te vertrou.

Voorbeelde en verduidelikings met “beveel aan” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Ek beveel aan dat my dogter die fliek kyk vir die opvoedkundige waarde daarvan.
b. Ons beveel aan dat die seuns die wedstryd op hierdie veld speel.
c. Jy beveel aan dat ek jou kamera by die piekniek gebruik.
d. Hy beveel aan dat die vrou na die terapeut gaan vir sy uitstekende prestasie.
e. Hulle beveel sterk aan om die gebeurtenis by die skoolhoof aan te meld.
Die voorbeelde handel oor die aksiewoord “aanbeveel” in sy twee vorme wat gebruik word om die goedkeuring te noem om die handelinge in die huidige oomblik in algemene sin voort te sit.
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Ons beveel aan dat die arbeiders in die mielieland werk.
b. Jy beveel aan dat ek dit twee keer per dag neem. c. Hy beveel aan dat kliënte die kos kry.
d. Hulle beveel die studente aan om hierdie boeke te koop.
Die genoemde voorbeelde bevat "aanbeveling" wat gebruik word vir 'n deurlopende aksie in die hede. Ons kom agter dat die onderwerpe van die sinne ander toelaat om hierdie dinge nou te dra.
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Ek het aanbeveel dat my suster die boek vir die komende toets gebruik.
b. Ons het aanbeveel dat ons vriende hierdie toebehore neem vir die piekniek in die heuwelstreek.
c. Jy het aanbeveel dat ek hierdie kragtige rekenaar moet koop.
d. Hy het die studente aanbeveel om hierdie grammatikaboek te lees.
e. Hulle het ons hierdie herberg aanbeveel om te oornag.
Hier word die werkwoorde "het/het aanbeveel'' gebruik op die manier waarop ons die handelinge sien wat onlangs uitgevoer is. Ons vind uit dat die onderwerpe van hierdie sinne sommige persone toegelaat het om hierdie handelinge uit te voer.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Ek het hierdie daad om ander te help vir 'n uur aanbeveel.
b. Ons beveel die studente al geruime tyd aan om hierdie storie te lees. c. Jy beveel hierdie hotel al 'n uur lank by toeriste aan.
d. Hy beveel ons al vir 'n paar dae vir die toneelstukke aan.
e. Hulle beveel ons al vir 'n jaar aan om hierdie woonstel te koop.
Die werkwoorde "het/het aanbeveel" is in gebruik om iemand toe te laat om die aksies in die huidige tydperk voort te sit. Ons sien dat die werkwoorde kan help om die sinne vir die deurlopende aanbevelings in die bestaande tydperk te konstrueer.
Voorbeelde en verduidelikings met “aanbeveel” in die teenwoordige tyd

"Beveel aan" in die verlede tyd.

Ons gebruik die verlede tyd om die ten volle uitgevoer aksies van die verlede te wys. Laat ons die toepassing van "beveel" in die verlede tyd.

Ons kan beslis die werkwoord "beveel" in die verlede tyd gebruik om die handeling van goedkeuring of voorstel te wys. Ons kan hierdie werkwoord gebruik "aanbeveel”, “aanbeveel” saam met was/was, was, was om die aksie van toevertrou aan iemand of iets aan te bied.

Wanneer kan ons "beveel aan" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord “beveel aan” kan beslis in alle tipes gebruik word verlede tyd om die aanbeveling in die verlede te vertoon. Ons kan dit in die verlede onbepaald, verlede kontinu, verlede perfek en verby volmaakte kontinu tyd toepas terwyl ons na suggestie verwys.

Voorbeelde en verduidelikings van “beveel” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Ek het aanbeveel dat jy die taak gister doen. b.Ons het vir ons ma die fliek aanbeveel wat baie interessant was om te kyk.
c. Jy het jou broer aanbeveel om hierdie werk in die maatskappy uit te voer.
d. Hy/sy het die meisies aanbeveel om hierdie speletjie te neem vir die jaarlikse sportkompetisie wat deur die skool gereël word.
e. Hulle het ons aanbeveel by die bestuurder van die multinasionale maatskappy.
Die toepassing van die werkwoord “aanbeveel” in hierdie sinne wys dat die onderdane (ek, ons, jy, hy en hulle) hierdie genoemde sake goedgekeur het om in die verlede uitgevoer te word.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Ek het die seun aanbeveel vir die sangkompetisie wat deur die plaaslike klub gereël is.
b. Ons het die meisies se gebruik van persoonlike rekeninge aanbeveel.
c. Jy het ons aanbeveel om hierdie metro te gebruik om te reis.
d. Hy het 'n vreemde man vir 'n werk aanbeveel.
e. Hulle het die ou mense aanbeveel om hierdie sitplekke te neem.
Hierdie sinne handel oor die werkwoorde "was/was aanbeveel" wat ons help om die gebruik van die goedkeuring van een of ander verantwoordelikheid wat uitgevoer moet word, te leer. Ons leer weet dat die doeners toegelaat het om hierdie werk te doen.
3. Verlede volmaakte tyda. Ek het aanbeveel dat 'n motor geneem word voordat iemand dit kon sê.
b. Ons het hierdie woonstel by ons familie aanbeveel voordat hulle dit gekies het.
c. Jy het my by die skoolhoof aanbeveel vir die voordrag voordat hy daaroor kon besluit.
d. Hy het die pos aanbeveel voordat Soumaya die besluit kon neem.
e. Hulle het die meisies vir die verhoogprogram aanbeveel voordat niemand dit kon besef nie.
Hier help die aanbieding van die sinne wat handel oor die werkwoorde "het aanbeveel'' ons om te weet hoe goed dit is om dinge te doen voordat ander stappe kan doen. Ons leer die betekenis van dinge in die verlede voor 'n ander aksie voorstel.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tensea. Ek het myself al vir 'n paar dae aanbeveel vir die pos.  
b. Ons het die seuns al 'n paar dae aanbeveel om dit te doen.
c. Jy het die vrou al 'n paar weke as my dansonderwyser aanbeveel.
d. Hy het die onderwyser al ’n maand lank aanbeveel om my te leer. e. Hulle het die deel van die opstel vir 'n uur aanbeveel om te kopieer.
Hier vind ons uit dat die werkwoord “aanbeveel” in die aangehaalde sinne gebruik word om ons goedkeuring vir iemand of sommige aspekte te gee.
Voorbeelde en verduidelikings van “aanbeveel” in die verlede tyd

"Beveel aan" in die toekomstige tyd.

Die werkwoord wat die handelinge wat in die toekoms gedoen sal word, vertoon, bly in die toekomende tyd. Laat ons hier regverdig hoe die werkwoord "beveel" in die toekomstige tyd.

Die werkwoord “beveel aan” word toegepas in die sin dat iets of iemand toegelaat sal word om die handelinge uit te voer. Ons kan die werkwoord in al die vorme (toekoms oneindig, toekoms kontinu, toekoms volmaak, toekoms volmaak kontinu) van die toekomende tyd gebruik met behulp van die hulpwerkwoorde soos sal/wil, sal/sal hê.

Wanneer gebruik ons ​​"beveel aan" in die toekomende tyd?

Ons gebruik die aksiewoord “beveel” in die toekomende tyd wanneer ons ons wens om iemand of iets goed te keur vir die uitvoering van sommige werke moet aanbied. Ons gebruik die terme soos sal/sal aanbeveel, sal/sal aanbeveel, en sal/sal aanbeveel in die toekomende tyd.

Voorbeelde van “beveel aan” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Ons sal die vrou aanbeveel om die dokter te sien.
b. Jy sal jou broer aanbeveel om hierdie vrae te lees om goeie punte te kry.
c. Hy sal sy broer aanbeveel om aan die bekende kollege te studeer.
d. Hulle sal die meisies aanbeveel om hierdie liedjies môre te sing.
Hierdie sinne voorsien ons van die gebruik van "sal/sal aanbeveel'' wat ons help om die goedkeuring of toelae van die persoon of dinge in die toekoms op 'n algemene manier te ken om uit te voer.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Ek sal die vreemdeling aanbeveel om in hierdie hotel te oornag.
b. Ons sal die seun aanbeveel om hierdie skootrekenaar te gebruik vir sy beter werkverrigting.
c. Jy sal hierdie televisie aanbeveel om in die nag gekyk te word.
d. Hy sal aanbeveel dat die verslag goed gelees word.
e. Hulle sal die sterre aanbeveel om gekyk te word.
Hier help die werkwoord “aanbeveel” saam met die werkwoorde sal/wil ons om te weet dat die toelae van een of ander persoon of dinge in die toekoms aan die gang sal wees. Ons leer dat die aksie
3. Toekomstige volmaakte tyda. Ek sou Sourav aanbeveel het vir die pos van 'n onderwyser.
b. Ons sal die akteurs aanbeveel het om op die verhoog op te tree.
c. Jy sal die sanger aanbeveel het om môre te sing.
d. Hy sal die party aanbeveel het om hul rol in ons guns te speel.
e. Hulle sal die opstelle aanbeveel het om gelees te word.
Hierdie voorbeelde is oor die gebruik van die werkwoord "aanbeveel" saam met die hulpwerkwoord "sal/sal hê'' wat help om die sinne te konstrueer wat toevertrou om die dinge in die toekoms te doen.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Ek sal die volgende dag vir dae saam die liedjie aanbeveel het.
b. Ons sal die program vir die volgende maande aanbeveel.
c. Jy sal hierdie penne vir 'n dag aanbeveel het om te koop.
d. Hy sal my al die hele week aanbeveel het om aan die partytjie deel te neem.
e. Hulle sal die spelers vir die hele maand vir ons span aanbeveel het.
Hier is die werkwoord "beveel aan" in hierdie sinne gebruik om die toekomstige progressiewe tyd te vorm om die voorstander van iets of iemand vir 'n tydperk in die toekoms te wys.
Voorbeelde van “beveel aan” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ons het die toepassing van "beveel" in verskillende tye geleer. Ons kan die term "beveel" as 'n selfstandige naamwoord in die vorm "aanbeveling" gebruik. Ons vertel weer dat die werkwoord ook as 'n byvoeglike naamwoord in die vorm "aanbeveelbaar'' gebruik word.

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo