3 feite oor die gebruik van ontvangs in gespanne (hede, verlede en toekoms)

Die term "ontvang" kan nie net as 'n verlede tyd gebruik word nie, maar ook as die byvoeglike naamwoord van die werkwoord "ontvang." Kom ons kyk na die vooruitsig van "ontvang" in verskillende vorme van tyd.

Die basisvorme van die werkwoord "ontvang" moet gebruik word teen die eenvoudige huidige modus van tyd, terwyl die byvoeging van "ing" vereis word om die progressiewe modus van tyd te vorm. Die byvoeging van "het" en "was" by die onderskeie werkwoord is moet vir onderskeidelik die volmaakte tyd en volmaakte aaneenlopende tyd.

Nou sal ons jou van feite voorsien oor die vorms en strukture van "ontvang" in die verskillende tydsvorme met verwante toepassings.

"Ontvang" in huidige tyd

Die term "ontvangs" kan toegepas word as die naamwoordvorm van die term "ontvang." Kom ons kyk na die feite van "ontvang" in die teenwoordige tyd.

Die term "ontvang" verwys nie na die aanvaarding van slegs fisiese voorwerpe nie, maar ook abstrakte konsepte. Konsepte soos die verkryging van idees, kenmerke, ens. kan ook gemerk word met die werkwoordvorme "ontvang", "ontvang", "ontvang", "het ontvang", "is ontvang," ens. in die teenwoordige tyd.

Wanneer kan ons "ontvang" in die teenwoordige tyd gebruik?

Ons kan die term "ontvang" met sy verskillende vorme en strukture in die huidige modus van tyd gebruik om alles te beteken oor aanvaarding en begrip van enige voorwerp, produk, geskenk, idee, emosie, simpatie, fasiliteit, ensovoorts deur 'n entiteit of persoon van 'n ander entiteit op die huidige wyse van tyd.

Voorbeelde met "ontvang" in die teenwoordige tyd

Tipes huidige tydVoorbeelde met die werkwoord "ontvang"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Ek ontvang nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia.  

b. Ons ontvang nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia.  

c. U ontvang nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia.  

d. Sandip ontvang nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en aanlyn media.  

e. Renu ontvang nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia.  

f. Hulle ontvang nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en aanlyn media.
Die werkwoordvorme "ontvang" en "ontvang" in hierdie eenvoudige huidige modus-voorbeeld word gebruik om aan te dui dat die onderwerp in die modus is om 'n spesifieke nuusitem op die tydstip te versamel of in die hande te kry.
2. Huidige Deurlopende Tyda. Ek ontvang nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia.  

b. Ons/Jy/Hulle ontvang nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia.  

c. Sandip/Renu ontvang nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia.
Die huidige progressiewe modus saam met die werkwoordvorms "ontvang", "ontvang" en "ontvang" word gebruik om te verklaar dat die onderwerp voortdurend inligting oor 'n spesifieke nuusitem insamel.
3. Present Perfect Tensea. Ek/Ons/Jy/ Hulle het sedert vanoggend nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia ontvang.  

b. Sandip/Renu het sedert vanoggend nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia ontvang.  
Die huidige volmaakte tydsvoorbeeld verklaar dat die onderwerp sedert die oggend inligting oor 'n spesifieke natuurramp versamel het, en die effek van die nuus is steeds van krag. 
4. Present Perfect Continuous Tensea. Ek/Ons/Jy/ Hulle ontvang sedert gisteraand tot nou nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia.  

b. Sandip/ Renu was Hulle het sedert gisteraand tot nou nuus oor die komende natuurramp en verwante voorsorgmaatreëls deur beide gedrukte en internetmedia ontvang.
Die wyse van voorbeeld in die huidige volmaakte deurlopend dui aan dat die onderwerp tans inligting oor 'n spesifieke natuurramp insamel. 
Voorbeelde met "ontvang" in die teenwoordige tyd

"Ontvang" in verlede tyd

"Kry jou hande op" en "ontvang" is die woordgroepe wat op een of ander manier verband hou met die betekenis van die woord "ontvang." Kom ons kyk na die feite van "ontvang" in die verlede tyd.

Die "ontvang" term in die verlede tyd en die "het ontvang" term in die verlede volmaakte tyd is nie dieselfde as die eerste term in verlede tyd is nie en die tweede term is in die verlede volmaakte modus. Sommige ander verlede-tyd terme van die werkwoord "ontvang" is "het ontvang", "het ontvang," "het ontvang," ens.

Wanneer kan ons "ontvang" in die verlede tyd gebruik?

Die term "ontvang" en sy verwante tydsvorme dien as werkwoorde in enige tipe tydsessie om uit te voer dat 'n entiteit enige voorwerp, geskenk, idee, produk, emosie, empatie, ensovoorts van die gewer aanvaar of verkry het in die dae wat reeds verteer is. 

Voorbeelde met “ontvang” in die verlede tyd –

Tipes Verlede TydVoorbeelde met die werkwoord "ontvang"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het erkenning van die sportakademie ontvang vir al die harde werk wat ingesit is om nuwe leerders op te lei.Die eenvoudige voorbeeld van die verlede sê dat die vak 'n mate van respek gekry het as gevolg van harde werk wat in die verlede gedoen is. 
2. Verlede Deurlopende Tyda. Ek / Jy / Hy / Sy het erkenning van die sportakademie ontvang vir al die harde werk wat ingesit is om nuwe leerders op te lei.  

b. Ons / Hulle het erkenning van die sportakademie ontvang vir al die harde werk wat ingesit is om nuwe leerders op te lei.
Die vorige deurlopende wyse van voorbeeld gaan alles oor die ontvangs van respek op 'n deurlopende basis in die verlede. 
3. Verlede Volmaakte TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het erkenning van die sportakademie ontvang vir al die harde werk wat in die opleiding van nuwe leerders gegaan het voordat hulle erkenning van die leerders se ouers ontvang het. Die verlede perfekte wyse van voorbeeld stel 'n opeenvolging van gebeure in die verlede, ten spyte van die feit dat beide gebeure op die punt is om respek van ander te kry, maar die verskaffers verskil. 
4. Past Perfect Continue TydGister het ek / ons / jy / hy / sy / hulle erkenning van die sportakademie ontvang vir al die harde werk wat ingesit is om nuwe leerders op te lei vir die laaste vyf jaar, tot die laaste jaar.Die verlede perfekte deurlopende modus impliseer dat die vak aktief respek van almal geërf het as gevolg van jare se harde werk. 
Voorbeelde met "ontvang" in die verlede tyd

"Ontvang" in toekomende tyd

Verbeur en verloën is die beste antonieme van die werkwoordvorm "ontvang." Kom ons kyk na die feite van "ontvang" in die toekomstige tyd.

In die toekomstige deurlopende modus van die sin, word die term "sal ontvang" "sal ontvang." Hier kan ons let op die feit dat die term "ontvang" onveranderd bly in alle tipes tye, alhoewel die werkwoordvorm voor die progressiewe term veranderlik word volgens die behoefte van die tydsmodus.

Wanneer kan ons "ontvang" in die toekomende tyd gebruik?

Wanneer ons moet wys dat 'n entiteit enige produk, advies, simpatie, idee, gedagte, ens. van enige ander persoon of entiteit gaan verkry of insamel in die dae wat voorlê, dan kan ons verskeie modusse en strukture gebruik wat met die werkwoord geraam is "ontvang."

Voorbeelde met "ontvang" in die toekomende tyd

Tipes Toekomstige TydVoorbeelde met die werkwoord "ontvang"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige Tyda. Ek sal my eerste aanstellingsbrief in 'n chemiese laboratorium ontvang na die voltooiing van my professionele kursus.  

b. Ons sal ons eerste afspraakbrief in 'n chemiese laboratorium ontvang na die voltooiing van ons professionele kursus.  

c. U sal u eerste aanstellingsbrief in 'n chemiese laboratorium ontvang na die voltooiing van u professionele kursus.  

d. Hy sal sy eerste aanstellingsbrief in 'n chemiese laboratorium ontvang ná die voltooiing van sy professionele kursus.  

e. Sy sal haar eerste aanstellingsbrief in 'n chemiese laboratorium ontvang ná die voltooiing van haar professionele kursus.  

f. Hulle sal hul eerste aanstellingsbrief in 'n chemiese laboratorium ontvang ná die voltooiing van hul professionele kursus.      
Die eenvoudige toekomstige modus van tyd saam met die term "sal ontvang" word gebruik om te verklaar dat die onderwerp 'n brief gaan kry of optel in die dae wat nog moet plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal die eerste aanstellingsbrief in 'n chemiese laboratorium ontvang na die voltooiing van die professionele kursus.Die toekomstige aaneenlopende modus van tyd en die term "sal ontvang" word gebruik om te verklaar dat die onderwerp voortdurend 'n brief sal aanskaf of optel in die dae wat nog sal plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydNa voltooiing van die professionele kursus, sal ek/ons/jy/hy/sy/hulle voor volgende maand die eerste afspraakbrief in 'n chemiese laboratorium ontvang het.  Die term "sal ontvang het" is doelgerig gebruik om aan te toon dat die verkryging van die brief voor 'n spesifieke tyd in die toekoms afgehandel gaan word.
4. Toekomstige volmaakte deurlopende spanning Van môre tot die einde van die maand sal ek / ons / jy / hy / sy / Hulle die eerste afspraakbrief in 'n chemiese laboratorium ontvang het na die voltooiing van die professionele kursus.Die toekomstige volmaakte deurlopende modus van die voorbeeld is geskep met die term "sal ontvang het" om aan te dui dat 'n spesifieke verkryging vir 'n spesifieke toekomstige tydsessie voortgesit gaan word.
Voorbeelde met "ontvang" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

In hierdie les het ons nie net geleer oor verskillende modusse en strukture van sinne met die werkwoord "ontvang" nie, maar ook oor sommige ander spraakvorme van die werkwoord "ontvang", soos die byvoeglike naamwoordvorm "ontvang."

Scroll na bo