3 feite oor die gebruik van lees in tyd (hede, verlede en toekoms)

Die werkwoord "lees" kan in die huidige, verlede of toekomstige tyd toegepas word. Kom ons neem nou 'n gedetailleerde beskrywing van die gebruik van "lees" in alle tydvorme.

Ons kan beslis die werkwoord "lees'' om ons begeerte te noem om te weet van die voorvalle wat oor die hele wêreld gebeur of om kennis oor sekere onderwerpe te kry. Die vorme van verlede en verlede deelwoord is dieselfde as "lees". Ons moet “ing” byvoeg om die huidige deelwoordvorm te raam.

Nou sal ons die gebruik van die werkwoord "lees" in verskillende tipes tye beskryf saam met relevante voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

 "Lees'' in die huidige tyd.

'n Handeling wat tans op 'n algemene manier plaasvind, word teenwoordige tyd genoem. Nou sal ons 'n bespreking verskaf oor die gebruik van "lees" in die teenwoordige tyd.

 Ons pas die verskillende vorms toe soos "lees", "lees'', "is/is/lees'', "het/het gelees'', en "het/het gelees'' om ons voorneme om kennis te bekom voor te stel.

Wanneer kan ons gebruik "lees'' in die huidige tyd?

Die werkwoord "lees'' kan in die teenwoordige tyd toegepas word om te noem verkry kennis deur geskrewe vraestelle te bestudeer. Ons gebruik die werkwoord "lees" in die teenwoordige onbepaalde, teenwoordige, kontinue, huidige volmaakte en huidige volmaakte kontinue tyd om te verwys na die aksie van studeer.

Voorbeelde van die gebruik van "lees" in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Ek het 'n roman gelees wat deur my oupa geskryf is. b. Ons lees in 'n Engelsmedium skool.
c. Jy lees baie aandagtig saam met jou pa. d. Hy lees in 'n volkstaal skool.
e. Hulle lees storieboeke vir plesier.
Die huidige sinne toon dat die werkwoorde "lees'', en "lees'' in die algemene sin gebruik word. Ons leer dat die studie van die roman of ander in die algemene sin plaasvind om die leeshandeling te noem.
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Ek lees nou Geskiedenis.
b. Ons lees opreg vir die komende toets.
c. Jy lees nou die opstel.
d. Hy lees die boek noukeurig.
e. Die onderwysers lees hard sodat die studente hulle kan hoor.
In die genoemde sinne word die term “lees” saam met am/is/are gebruik om die voortdurende aksie in die hede te vorm waarin ons uitvind dat die handelinge van lees op die huidige oomblik aan die gang is.
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Ek het die storie gelees om al die vrae daaroor op te los.
b. Ons het die koerant gelees om te weet wat die gebeure in die wêreld gebeur.
c. Jy het my gesig gelees en my aangeraai om 'n rukkie te rus.
d. Hy het die brief gelees wat sy vriend aan hom geskryf het.
e. Hulle het die verslae aan die eienaar van die maatskappy voorgelees.
Hier word die werkwoorde “het/het gelees” in sy vorige deelwoordvorm in die huidige volmaakte tyd gebruik om die handelinge van die onlangse bestudering van verskillende geskrewe dokumente aan te bied vir die verskaffing van inligting.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Ek lees al die hele dag Geskiedenis.
b. Ons lees al drie jaar in 'n kollege om 'n graad te voltooi.
c. Jy lees die gedig al vir 'n uur om die betekenis daarvan duidelik te maak.
d. Hy lees al etlike maande oor wild.
e. Hulle lees al geruime tyd die padkaart om te gaan reis.
Hier sien ons dat die werkwoorde “het/het gelees” in die genoemde sinne toegepas is om die leerhandeling vir 'n sekere tydperk aan te bied.
Voorbeelde van die gebruik van “lees” in die teenwoordige tyd

"Lees" in die verlede tyd.

Die werkwoord "lees" bly dieselfde in die verlede tyd. Net die uitspraak is anders. Kom ons verduidelik hoe ons "lees" in die verlede tyd.

Ons kan die werkwoord "lees" in die verlede tyd gebruik om die handeling van iets in die verstand of hart te ken deur die betekenis te interpreteer, te wys. Ons gebruik die werkwoord eenvoudige verlede, verlede kontinu, verby perfek, en verlede perfekte kontinue tye om die aksie om kennis te verkry, te noem.

Wanneer kan ons "lees" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "lees'' verwys na die betekenis van studie word gebruik wanneer daar 'n honger is om konsepte oor enige saak te verkry.

Voorbeelde en verduidelikings van “lees” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Ek lees dat Ramen uit sy pos van bestuurder bedank het.
b. Ons lees in ’n tydskrif van sy sukses in die sportkompetisie.
c. Jy het daardie storie van 'n bekende persoon gelees.
d. Hy het die lewensgeskiedenis van die bekende atleet gelees.
e. Hulle lees dit hardop om die luisteraars se aandag te trek.
Hier het ons gesien dat die werkwoord "lees'' in al die sinne gebruik word om die handeling te noem om iets op sommige plekke te plaas. Die werkwoord "lees'' word in dieselfde spelling toegepas aangesien dit nie in die vorige vorm verander is nie.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Ek het gisteraand die notaboek gelees.
b. Ons het die vrae baie aandagtig gelees.
c. Jy het gister die brief gelees.
d. Hy het my nota gelees om die betekenis te kry. e. Hulle het die boodskappe gelees.
Ons vind dat die studie in die verlede voortgesit is. Die huidige deelwoordvorm word gevolg deur die werkwoord “lees” om vorige gebeure aan te dui.
3. Verlede volmaakte tyda. Ek het die vrae gelees voordat my tutor my kom leer het.
b. Ons het die Engelse koerant gelees voordat dit begin reën het.
c. Jy het die drama gelees voordat jy aan die repetisie deelgeneem het.
d. Hy het die notas oor raad gelees voordat ek hom gesien het.
e. Hulle het die vrae wat aan hulle opgedra is gelees voordat hulle die vrae gevra is.
In hierdie sinne vorm die werkwoorde "het gelees" die gevalle met 'n sin om te voorsien dat die aksie van studie in die verlede voor 'n ander handeling afkom.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tensea. Ek het 'n uur lank die landskap gelees.
b. Ons het jou gesig al 'n geruime tyd gelees om 'n konsep van jou gedagtes te hê.
c. Jy het die opstel vir 'n uur gelees.
d. Hy het die storie al 'n geruime tyd gelees. e. Hulle het die boek gelees om die magie te ontdek.
Die aangehaalde voorbeelde handel oor die werkwoorde "het gelees" om die voortdurende handelinge van studie in die verlede aan te dui. Hier vind ons uit dat die handelinge van lees in die verlede vir 'n sekere tydperk aan die gang was.
Voorbeelde van “lees” in die verlede tyd

"Lees'' in die toekomstige tyd.

Die werkwoord wat handel oor die handelinge van die toekoms word as die toekomende tyd beskou. Hier sal ons die werke van die werkwoord “lees” in die toekomstige tyd.

Ons kan die werkwoord "lees" in die toekomende tyd gebruik om iets in 'n spesifieke onderwerp te verstaan. Ons kan die werkwoord "lees" in al die vorme (toekomstige onbepaalde tyd, toekomstige volmaakte tyd, toekomstige volmaakte tyd en toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd) gebruik om kennis te verkry deur te bestudeer.

Wanneer gebruik ons ​​"lees" in die toekomende tyd?

Die sterk werkwoord “lees” word gebruik om die uiting hardop te wys of dit in a weer te gee toespraak in die toekoms. Die werkwoord "lees" neem die modale werkwoorde of hulpwerkwoorde soos sal, sal, sal wees, sal wees, sal hê, sal hê, sal gewees het, en sal gewees het om te verwys na die bestudering van sommige vraestelle of geskrewe dokumente om kennis op te doen.

Voorbeelde en verduidelikings van “lees” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Ek sal môre die prosa lees.
b. Ons sal die onderwerp met groot aandag lees. c. Jy sal my gedagtes lees.
d. Hy sal my gevoelens in my gesig lees.
e. Hulle sal die sin noukeurig lees.
In hierdie sinne sien ons dat die werkwoorde "sal/sal lees'' gebruik word in die sin vir lees in die toekoms in 'n algemene sin. Ons kom agter dat die werkwoord "lees'' saam met sal/wil gebruik word om die sin van kennis opdoen in die toekomende tyd aan te bied.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Ek sal die teorie lees.
b. Ons lees volgende jaar by 'n universiteit. c. Jy sal die komiese storie lees.
d. Hy sal die toneelstuk in die MA-sillabus lees.
e. Hulle sal Arabies lees.
Hier het ons die gebruik van die werkwoord "lees" gevind saam met hulpwerkwoorde sal/sal wees om die voortdurende handelinge van die toekomende tyd aan te bied. Hier kom ons agter dat die aksies om kennis deur die studie na te streef in die toekoms aan die gang sal wees.
3. Toekomstige volmaakte tyda. Ek sal die boek môre gelees het.
b. Ons sal die gedeelte aandagtig gelees het. c. Jy sal die gedigte gelees het wat deur Milton gekomponeer is.
d. Hy sal die handboeke gelees het.
e. Hulle sal die aanhalings gelees het.
Die aangehaalde sinne dra met die werkwoord "lees" saam met sal/sal die toekomstige aktiwiteite toon waarin ons sien dat die werkwoord "lees'' gebruik word om die studie van iets in die toekoms aan te toon.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Ek sal môre die hele oggend die storie gelees het.
b. Ons sal die situasie vir twee uur gelees het om inligting oor die plek te kry.
c. Jy sal môre die hele oggend die verslae gelees het.
d. Hy sal die instruksies vir 'n halfuur gelees het.
e. Hulle sal die hele oggend die deel van die storie gelees het.
Die sinne verskaf aan ons die opvatting dat die werkwoord "lees" saam met sal/sal gewees het gebruik word om die aksie van studeer vir 'n tydperk te vertoon. Ons leer die funksie van die werkwoord “lees” in die toekomstige progressiewe tyd ken.
Voorbeelde en verduidelikings van “lees” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Nadat ons die gebruik van "lees" in verskillende tye geleer het, moet ons daarop wys dat ons frases met "lees" kan maak soos "lees tussen die reëls", "lees soos iets", "neem iets as gelees" , "lees iemand se lippe'', ens. Ons kan frasewerkwoorde soos "lees vir", "lees terug", "lees af", "lees opsy", "lees op", ens. werkwoordvorm.

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo