Reaksie en dinamiese ewewig: 9 feite wat jy moet weet


In hierdie artikel sal die onderwerp, "reaksie en dinamiese ewewig" met verskeie 9 feite kortliks opgesom word.

Die reaksie-ewewig is ook term as dinamiese ewewig as gevolg van die voorwaartse reaksiebeweging en terugwaartse reaksiebeweging sal soortgelyk wees in die toestand van die ewewig. In hierdie gespesifiseerde tyd verander die hoeveelheid molekules van die reaktant in produk en molekules van die produk verander terselfdertyd in reaktante.

Dieselfde ewewig word uitgevoer met dieselfde hoeveelheid reaktante op enige plekke met dieselfde toestand met die handhawing van uitruiling van die molekules.

Reaksie en dinamiese ewewig omskrywing te vervang:

Dinamiese ewewig:-

Dinamiese ewewig vind slegs plaas in die geval van omkeerbare reaksie. Wanneer die voorwaartse reaksiebeweging en terugwaartse reaksiebeweging soortgelyk sal wees, sal slegs die toestand van dinamiese ewewig verskyn. Die vergelyking van die dinamiese ewewig is soortgelyk omdat die reaksie van die vorentoe en agtertoe steeds verskyn, maar die beweging van die voorwaartse reaksie en terugwaartse reaksie sal dieselfde en onveranderd wees, sodat hulle in ewewigstoestand kan bly.

Voorbeeld van dinamiese ewewig:-

As 'n nuwe koeldrankbottel geneem word, het die koeldrankbottel die konsentrasie koolstofdioksied in die fase van die vloeistof 'n onveranderde waarde. Maar die helfte van die vloeistof word uitgegooi en weer die bottel koeldrank verseël dan in hierdie spesifieke saak sal koolstofdioksied die fase van die vloeistof skei en die beweging sal afneem en in hierdie spesifieke tyd sal die gedeeltelike druk van koolstofdioksied in die fase van gas wees dit neem toe en hulle bereik die toestand van ewewig.

In hierdie posisie, as gevolg van termiese bewegings, word 'n molekule koolstofdioksied uit die fase van vloeistof verlaat, maar in 'n baie kort tydperk kom 'n ander molekule koolstofdioksied uit die fase van gas na die vloeistof, en op dieselfde manier 'n molekule van koolstofdioksied is uitgang uit die fase van gas, maar in 'n baie kort tydperk 'n ander molekule van koolstofdioksied is uitgang van die fase van vloeistof na die gas.

Die toestand van ewewig kan gesê word vir die koolstofdioksied is wanneer dit die beweging van oordrag vir koolstofdioksied van gas na vloeistof bereik het en die beweging van oordrag vir koolstofdioksied van vloeistof na gas.

Reaksie-ewewig:-

Reaksie-ewewig kan gedefinieer word as, die toestand vir 'n gespesifiseerde sisteem waarin die konsentrasie van die reaktant en die konsentrasie van die uitkomste onveranderd ten opsigte van die tyd en ook vir die gespesifiseerde sisteem geen ander veranderinge in die sisteem se eienskappe voorkom nie.

Wat is 'n reaksie in dinamiese ewewig?

'n Reaksie in dinamiese ewewig is wanneer die voorwaartse reaksiebeweging en terugwaartse reaksiebeweging soortgelyk sal wees slegs daardie kere wat dinamiese ewewig sal voorkom. Die vergelyking van die dinamiese ewewig is soortgelyk omdat die reaksie van die vorentoe en agtertoe steeds verskyn, maar die beweging van die voorwaartse reaksie en terugwaartse reaksie sal dieselfde en onveranderd wees, sodat hulle in ewewigstoestand kan bly.

Is 'n reaksie by ewewig dinamies of staties?

Om volle statiese ewewig te bereik, moet 'n sisteem beide translasie-ewewig en rotasie-ewewig besit.

'n Reaksie by die toestand van ewewig is nie staties nie, maar van nature is 'n reaksie by die toestand van ewewig dinamies.

Verskil tussen dinamiese ewewig en statiese ewewig:-

Die belangrikste verskil tussen die dinamiese ewewig en statiese ewewig word hieronder gelys,

Dinamiese ewewigStatiese ewewig
Die aard van die dinamiese ewewig is omkeerbaar.Die aard van die statiese ewewig is nie omkeerbaar nie.
In die dinamiese ewewig vind die reaksie voortdurend plaas.In die statiese ewewig vind die reaksie nie voortdurend plaas nadat 'n sekere tyd reaksie gestaak is nie.
In 'n geslote sisteem kom die dinamiese ewewig voor.In die beide geslote en oop sisteem kan die statiese ewewig voorkom.
Die beweging vir die reaksie van die vorentoe en agtertoe is dieselfde in die dinamiese ewewig.Die beweging vir die reaksie van die vorentoe en agtertoe is nul vir die statiese ewewig.

Waarom is reaksie 'n dinamiese ewewig?

Chemiese reaksie kan afgelei word as; die balans tussen reaktante en produkte nadat 'n gegewe reaksie op die toestand van sisteem bereik is. In die chemiese reaksie is die beweging van vorming vir reaktante en produkte dieselfde en baie faktore word in die dinamiek beïnvloed wat daardie verhouding sal wees. Aan die ander kant, wanneer die vergelyking van die dinamiese ewewig soortgelyk is as gevolg van die reaksie van die vorentoe en agtertoe, verskyn nog steeds, maar die beweging van die voorwaartse reaksie en terugwaartse reaksie sal dieselfde en onveranderd wees.

Wat gebeur wanneer 'n reaksie dinamiese ewewig bereik?

Wanneer 'n reaksie by die dinamiese ewewig op daardie tydstip bereik word, bly die konsentrasie van produkte en reaktante onveranderd. Die beweging van die voorwaartse reaksie en terugwaartse reaksie bly as onveranderde toestand en die reaksie nie gestop nie. 

Eienskappe van 'n stelsel tot erkende ewewig:-

'n Stelsel is in ewewig kan maklik met behulp van twee eienskappe van 'n sisteem geskat word. Die eiendomme word hieronder gelys,

 • As die beweging van die reaksie vir die vorentoe en agtertoe dieselfde bly vir die produkte en reaktante.
 • Al die produkte en reaktante bly in ewewig.

Hoe weet jy of 'n reaksie in ewewig is?

'n Reaksie word bereik by die punt van ewewig wanneer die beweging van die voorwaartse reaksie en die beweging van die terugwaartse reaksie dieselfde is. Alle konsentrasies van reaktant en konsentrasie van produk is onveranderd by die ewewigstoestand.

Die kragte wat op die sisteem inwerk is gelyk en teenoorgesteld in dinamiese ewewig. Gestel krag Fa wat op die liggaam inwerk onder beweging beteken een of ander krag Fb tree teenoor F opa om die stelsel te balanseer sodat snelheid konstant gestel kan word.

Fa=- Fb

Fa+ Fb =Fnetto = 0

Die manier om 'n reaksie te herken is in ewewig:-

Die maniere waarop 'n waarnemer 'n reaksie in 'n toestand van ewewig kan verstaan, word hieronder gelys,

 • Deur die konsentrasie van die produkte en reaktante met gereelde tussenposes te ondersoek.
 • Wanneer 'n waarnemer dit waarneem, beteken die konsentrasie van die produkte en reaktante onveranderd in 'n soortgelyke situasie, wat beteken dat die reaksie in ewewig is.
 • Met behulp van fisiese metode en ook die chemiese metode kan die toestand van ewewig maklik geskat word.

Is alle ewewigsreaksies dinamies?

Ja, alle ewewigsreaksies is dinamies. Samestelling van die toestand van die ewewig hang af van die verhouding van die beweging van die voorwaartse reaksie en die beweging van die terugwaartse reaksie. In dinamiese ewewig is die beweging van die voorwaartse reaksie en die beweging van die terugwaartse reaksie soortgelyk.

Voorwaardes vir dinamiese ewewigsreaksie:-

Die toestande wat verantwoordelik is vir dinamiese ewewigsreaksie word hieronder gelys,

 • Digtheid
 • Spesifieke hittekapasiteit
 • Die mosie vir die voorwaartse reaksie
 • Die beweging vir die terugwaartse reaksie
 • Konsentrasie
 • Die stelsel moet in die geslote stelsel teenwoordig wees
 • Die proses moet omkeerbaar wees
 • Soortgelyke en teenoorgestelde krag
 • Verandering in druk
 • Verandering in temperatuur
 • Chemiese komponente

Kenmerke van 'n reaksie in dinamiese ewewig:

Om 'n reaksie in die toestand van dinamiese ewewig te bly, hang baie faktore af. Indien enige veranderinge van dinamiese sisteem sal die toestand van dinamiese ewewig verander.

Die kenmerke van 'n reaksie in dinamiese ewewig word hieronder gelys,

 • Die totale krag in die dinamiese stelsel om die toestand van dinamiese ewewig te verkry, is nie nul nie.
 • Die dinamiese ewewig kom in die geslote sisteem voor. Enige tipe voorwerp word nie tydens die proses ingevoer of uitgegaan na die stelsel nie.
 • Die beweging van die voorwaartse reaksie en beweging van die terugwaartse reaksie sal dieselfde wees.
 • Die proses in die geslote sisteem vind voortdurend plaas wanneer die proses tot die dinamiese ewewigstoestand kom.
 • Die veranderinge van eienskappe van 'n stof soos temperatuur, druk, digtheid, spesifieke hitte kan ook die toestand van dinamiese ewewig verander.
 • Die eienskappe van 'n stof soos konsentrasie, emissiwiteit bly onveranderd in die toestand van dinamiese ewewig.

Kenmerke van 'n omkeerbare reaksie in dinamiese ewewig:

'n Omkeerbare proses word afgelei as dinamiese ewewig wanneer die beweging van die voorwaartse reaksie en terugwaartse reaksie dieselfde beweging bly en gevolglik word geen veranderinge in die nabye sisteem waargeneem nie. Tydens die enige tipe voorwerp kom nie in of bestaan ​​​​nie tot die stelsel nie.

Die kenmerke van 'n omkeerbare reaksie in dinamiese ewewig word hieronder beskryf,

 • Terwyl die omkeerbare reaksie by die toestand van dinamiese ewewig bly op daardie spesifieke tydstip, vind die reaksie plaas in 'n sisteem wat gesluit behoort te wees. Tydens die proses is enige tipe stof of enige deel van die stof nie in die sisteem en sy omgewing nie.
 • Die beweging van die voorwaartse reaksie en beweging van die terugwaartse reaksie in die omkeerbare reaksie bly dieselfde.
 • Die gedeeltelike druk en konsentrasie van alle stof wat met die proses geheg is, bly onveranderd.
 • Die totale krag in die dinamiese stelsel om die toestand van dinamiese ewewig te verkry, is nie nul nie.
 • In die dinamiese ewewig vind die reaksie voortdurend plaas.

Voorbeelde van reaksie in dinamiese ewewig:

Een voorbeeld wat ons kan sê van reaksie in dinamiese ewewig is verbranding van steenkool. Wanneer die steenkool op daardie tydstip verbrand word, word koolstofdioksied aan die atmosfeer vrygestel en die hoofkomponent van die steenkool is koolstof. Beteken dat ons kan sê dat aan die begin van die proses steenkool gemaak word met 'n vaste toestand van koolstof en na die verbranding van steenkool die koolstof as 'n gasvorm vrystel.

reaksie en dinamiese ewewig
Beeld – Verbranding van steenkool as voorbeeld van reaksie en dinamiese ewewig;
Beeldkrediet- Wikipedia

So, deur hierdie hulp van hierdie proses bly die koolstof in 'n dinamiese ewewigstoestand by die atmosfeer.

Nog 'n voorbeeld van reaksie in dinamiese ewewig is 'n motor beweeg met onveranderd versnelling. Onveranderde versnelling beteken dat die versnelling van die motor nie onder enige toestand verander nie. Op 'n ander manier kan ons sê dat, as die versnelling nul is, die versnelling nie verander nie en dus kan 'n mens maklik sê dat versnelling onveranderd is.

Wanneer die motor onveranderde versnelling op hierdie spesifieke tydstip bevat, word die gewig gebalanseer deur reaksiekrag en vorentoe krag word gebalanseer deur wrywing. Ook die voorwaartse krag word teengestaan ​​deur wrywing met gelyke beweging. Geen ander verandering in krag word waargeneem nie. Die netto krag bly dieselfde, daarom word gesê dat dit in dinamiese ewewig is.

Enkele ander voorbeelde van reaksie in dinamiese ewewig hieronder gelys,

 • 'n Boot beweeg in 'n rivier met soortgelyke spoed
 • Hardloop in 'n trapmeul na aanleiding van 'n onveranderde snelheid
 • Verbranding van hout
 • 'n Trein beweeg met 'n soortgelyke snelheid
 • Vliegtuig wat in soortgelyke spoed vlieg
 • Sweet

Gevolgtrekking:

Reaksie-ewewig is 'n dinamiese ewewig. Daar word gesê dat 'n omkeerbare proses in dinamiese ewewig is wanneer die vorentoe- en terugwaartse prosesse teen dieselfde tempo plaasvind, wat geen waarneembare verandering in die stelsel tot gevolg het nie. Sodra dinamiese ewewig gevestig is, bly die konsentrasies of gedeeltelike druk van alle spesies betrokke by die proses konstant.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings