Radon-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!


In 'n periodieke tabel is daar 118 geïdentifiseerde elemente. In hierdie artikel bespreek ons ​​een so 'n element.

Radon(Rn) is 'n edelgaselement teenwoordig in groep agtien van die tabel, met 'n baie lae reaktiwiteit en massagetal van 222. Rn is radioaktief en verval tot reeks onstabiele isotope. In 1899 is dit tydens radioaktiewe eksperimente deur Rutherford en Owens ontdek. Oksidasietoestand van +2 is bekend in Rn.

Kom ons dek die interessante feite oor elektrondigtheid en verspreiding van elektrone in Radon.

Hoe om radonelektronkonfigurasie te skryf?

Die atoomgetal van Radon is 86. Die elektroniese struktuur word deur sekere reëls gedefinieer. Dit is soos volg:

Stap 1: Vind die energie-orde van die orbitale

Elektrone moet in die atoomorbitale gevul word in toenemende orde van energie, waar die Aufbau beginsel neem die (n+l) reël waar, n= Hoofkwantumgetal en l= Azimutale kwantumgetal. Vir Radon is die energievolgorde: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p

Stap 2: Elektrone word in elke orbitale gevul

Vir elke orbitaal kan slegs 2 elektrone woon met verskillende spins, soos per Pauli se uitsluitingsbeginsel. As sodanig hou s-orbitale 2 elektrone, p-orbitale hou netto 6 elektrone en f-orbitale hou 14 elektrone. Elektrone moet in boskrifte in die orbitale ordeningsnotasie geskryf word volgens konvensies.

Stap 3: Elektrone is in al die orbitale gerangskik

Elke orbitaal van die sub-dop of energievlak moet gevul word voordat elektrone gepaar word, soos per Hund se reël.Die gevolglike elektroniese konfigurasie is:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6

Radonelektronkonfigurasiediagram

Rn het die volgende orbitale kenmerke:

  • Totale orbitale van alle subvlakke- 44
  • Totale energievlakke- 15
Sub-dopAantal orbitale
s1
p3
d5
f7
Tabel van Orbitale
Energie Reeks

Radon-elektronkonfigurasienotasie

Rn86 Elektroniese konfigurasie- [Xe54] 4f14 5d10 6p6.

Aangesien Rn self 'n Nobelelement is, word die kleiner elektronkonfigurasienotasie gedefinieer met betrekking tot die vorige Nobelgaselement van die tabel.

Radon onverkorte elektronkonfigurasie

Al die orbitale en onderskeie sub-skulpe word hieronder in die onverkorte vorm getoon:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6

Grondtoestand Radon-elektronkonfigurasie

Elektronkonfigurasie van grondtoestand van Radon bly ongestoord en staan ​​as:1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s2 3px2 3py2 3pz2 4s2 3dxy2 3dyz2 3dxz2 3d2x2-y2 3dz22 4px2 4py2 4pz2 5s2 4dxy2 4dyz2 4dxz1 4d1x2-y2 4dz21 5px2 5py2 5pz2 6s2 4f2xz2 4f2yz2 4f2xyz 4f2z(x2-y2) 4f2z3 4f2y(3x2-y2) 4f2x(x2-3j2) 5dxy2 5dyz2 5dxz2 5d2x2-y2 5dz22 6px2 6py2 6pz2

  • 1s-orbitaal met die minste energie word eerste gevul, gevolg deur 2s en p-orbitaalreekse tot 3p-orbitale.
  • Alhoewel 3d laer n=3 het, word 4s voor 3d gevul aangesien dit laer energie het deur (n+l) formule.
  • Hierdie konsep word ook toegepas in 5s-4f volgorde waar 5s gevul word voor 4d.
  • Die vyf orbitale van d word volgens die orbitale asse genoem en dieselfde geld vir die komplekse f-orbitale.
  • Die hoofkwantumgetal n neem toe soos ons die energiereeks opgaan en uiteindelik eindig die elektronkonfigurasie by 6p orbitaal.

Opgewonde toestand van radonelektronkonfigurasie

Een kombinasie: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6px1 6py2 6pz2 7s1 .Wanneer die atoom opgewek word, spring die elektron van 'n laer-energie-orbitaal na 'n hoër-energie-orbitaal. Ander moontlike konfigurasies is soos volg:

  • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6px2 6py1 6pz2 7s1
  • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6px2 6py2 6pz1 7s1

Grondtoestand van Radon Orbitale Diagram

In die grondtoestand van Rn word die elektrone gerangskik volgens die klassieke reëls van vulling volgens die toenemende orde van energieë.

Orbitale Energie Foto van Rn

Radon-gekondenseerde elektronkonfigurasie

Radon gekondenseerde elektronkonfigurasie is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6. Dit is dieselfde as die grondtoestandkonfigurasie, met die elektrone wat al die reëls volg.

Gevolgtrekking

Radon, 'n nobelelement, verval tot baie kortstondige produkte. Alhoewel dit vroeër in die bestralingsproses gebruik is, hou die monoatomiese element uiterste radioaktiewe gevare in. Die elektroniese struktuur verduidelik dus hoe 'n nobelgaskonfigurasie lyk.

Neeloy Bhattacharya

Hallo....Neeloy hier! Ek het 'n Meestersgraad in Chemie gevolg en is tans 'n vakkundige in hierdie gemeenskap. Wetenskap en redenasie voed my nuuskierigheid en ek hou daarvan om alles wat ek sien, in my woorde uit te druk. Vasvra verslaafde. Kom ons skakel by LinkedIn: www.linkedin.com/in/neeloy-bhattacharya-hier

Onlangse plasings