Radon chemiese eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Rn of Radon is 'n radioaktiewe edelgas wat kleurloos en reukloos is soos ander inerte gas. Kom ons praat oor radon in hierdie artikel.

Die radioaktiewe verval van torium en uraan lei tot die vorming van radon en die halfleeftyd van die element is baie kort. Radon is die intermediêre vervalproduk van radium. Die radioaktiewe radon kan lood-, polonium- en bismut-isotope met laer stabiliteit vorm.

In hierdie artikel sal ons 'n paar basiese inligting oor radon bespreek, soos die posisie daarvan in die periodieke tabel, chemiese eienskappe soos smelt- en kookpunt, isotope, ionisasie-energie en baie verwante feite.

1. Radon simbool

Die atoomsimbool van Radon is "Rn".

Radon atoomsimbool

2. Radongroep in die periodieke tabel

Die groep van Radon in die periodieke tabel is 18 omdat dit 'n edelgas is.

3. Radonperiode in die periodieke tabel

Radon behoort tot periode 6 in die periodieke tabel omdat dit meer as 54 elektrone in die valensieskil het.

4. Radonblok in die periodieke tabel

Radon is 'n p-blok element omdat die valenselektrone in die p-orbitaal teenwoordig is.

5. Radon atoomgetal

Die atoomgetal van Radon is 86, wat beteken dit het 86 protone en 86 elektrone omdat die aantal protone altyd gelyk is aan die aantal elektrone.

6. Radon atoomgewig

Die atoomgewig van Radon is 222 op die 12C-skaal wat beteken dat die gewig van Radon die 222/12 isth deel van die gewig van die koolstofelement.

7. Radon Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Die elektronegatiwiteit van Radon is 2.2 volgens die Pauling-skaal, wat beteken dit het elektronegatiewe aard en kan elektrone na homself toe trek.

8. Radon atoomdigtheid

Die atoomdigtheid van Radon is 9.73 g/cm3 wat bereken kan word deur die massa van Radon deur sy volume te deel.

 • Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume.
 • Die atoommassa of gewig van Radon is 222 g
 • Die volume van die Radonmolekule is 22.4 liter by STP volgens Avogardo se berekening
 • Dus, die atoomdigtheid van Radon is 222/ (22.4) = 9.91 g/cm3

9. Radon smeltpunt

Die smeltpunt van Radon is -710C of 202K temperatuur omdat by kamertemperatuur Radon in gasvorm voorkom.

10. Radon kookpunt

Die kookpunt van Radon is -61.70C of 211.3K.

11. Radon Van der Waals radius

Die Van der Waal se radius van Radon is 200 nm.

12. Radonioniese radius

Die ioniese radius van Radon is 200 pm wat dieselfde is as die kovalente radius, want vir Radon is die katioon en anioon dieselfde en dit is nie 'n ioniese molekule nie. Dit vorm eerder deur die kovalente interaksie tussen twee Radon-atome.

13. Radon-isotope

Elemente met dieselfde aantal elektrone maar verskillende massagetalle word genoem isotope van die oorspronklike element. Kom ons bespreek die isotope van Radon.

Alhoewel Radon inert is, het dit 49 isotope as gevolg van sy radioaktiewe aard wat hieronder gelys word-

 • 195Rn
 • 195mRn
 • 196Rn
 • 197Rn
 • 197mRn
 • 198Rn
 • 199Rn
 • 199mRn
 • 200Rn
 • 201Rn
 • 201mRn
 • 202Rn
 • 203Rn
 • 203mRn
 • 204Rn
 • 205Rn
 • 206Rn
 • 207Rn
 • 207mRn
 • 208Rn
 • 209Rn
 • 209m1Rn
 • 209m2Rn
 • 210Rn
 • 210m1Rn
 • 210m2Rn
 • 210m3Rn
 • 211Rn
 • 212Rn
 • 213Rn
 • 214Rn
 • 214mRn
 • 215Rn
 • 216Rn
 • 217Rn
 • 218Rn
 • 219Rn
 • 220Rn
 • 221Rn
 • 222Rn
 • 223Rn
 • 224Rn
 • 225Rn
 • 226Rn
 • 227Rn
 • 228Rn
 • 229Rn
 • 230Rn
 • 231Rn

Daar is slegs 4 isotope wat stabiel is onder die 49 isotope van Radon wat hieronder bespreek word -

isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
210RnSintetiese2.4 pmα124
211RnSintetiese14.6 pm€, α125
222Rnspoor3.82 dα136
224RnSintetiese1.8 pmβ138
Isotope van Radon

14. Radon elektroniese dop

Die dop wat die kern omring volgens die hoofkwantumgetal en wat die elektrone bevat, word 'n elektroniese dop genoem. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Radon.

Die elektroniese dopverspreiding van Radon is 2 8 18 32 18 8 omdat dit s, p, d en f orbitale om die kern het.

15. Radonelektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie van Radon is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 want dit het 86 elektrone en daardie elektrone moet na die naaste orbitaal van die kern s, p, d en f orbitale geplaas word en vir die 1st,2nd, 3de, 4th, 5th, en 6th orbitale.

16. Radonenergie van eerste ionisasie

Die eerste ionisasiewaarde vir Radon is 1037 KJ/mol omdat die elektron uit die volledig gevulde 6p orbitaal verwyder word.

17. Radonenergie van tweede ionisasie

Die 2nd ionisasie-energie van Radon is 2108 KJ/mol.

18. Radonenergie van derde ionisasie

Die derde ionisasie-energie vir Radon is 3304 KJ/mol omdat die derde ionisasie vanaf 6p-orbitaal plaasvind en stabilisering kry as gevolg van halfvol, maar die waarde is hoër as wat verwag is omdat

 • Rn het ook 'n 5d orbitaal wat onderhewig is aan swak afskermingseffek en om hierdie rede sal kernaantrekkingskrag op die buitenste elektrone toeneem en die verwydering van die elektron vereis 'n groter hoeveelheid energie.
 • Die 6s en 4s orbitaal van Rn het 'n sterk afskermende effek.

19. Radonoksidasietoestande

Die stabiele oksidasie van Rn is O aangesien dit edelgas is, dus het dit 'n gevulde valensorbitaal, maar dit toon ook 'n +2 en +6 oksidasietoestande afhangende van die molekulevorming met elektronegatiewe atome.

20. Radon CAS-nommer

Die CAS-nommer van Radonmolekule is 10043-92-2, wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word.

21. Radon Chem Spider ID

Die Chem Spider ID vir Radon is 55661. 

22. Radon allotropiese vorms

allotrope is elemente of molekules met soortgelyke chemiese eienskappe maar verskillende fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van Radon.

Radon het geen allotrope nie, want dit is 'n edel inerte gas wat 'n gevulde valensdop het. As gevolg van meer stabiliteit, toon dit nie katenasie-eienskap nie.

23. Radon chemiese klassifikasie

Radon word in die volgende kategorieë geklassifiseer:

 • Rn is 'n edele inerte element
 • Rn is 'n gasvormige element
 • Rn is 'n baie stabiele element
 • Rn is 'n sterk radioaktiewe element

24. Radontoestand by kamertemperatuur

Radon bestaan ​​in 'n gasvormige toestand by kamertemperatuur omdat dit laer van der Waal se interaksie het. In die kristalvorm neem dit gesiggesentreerde kubieke struktuur aan sodat die atome baie naby aan mekaar bestaan.

25. Is Radon paramagneties?

Paramagnetisme is die neiging van magnetisering in die rigting van die magnetiese veld. Kom ons kyk of Radon paramagneties is of nie.

Radon is nie paramagneties nie, dit is eerder diamagneties omdat al die elektrone in die valansorbitale in gepaarde vorm is.

Gevolgtrekking

Rn is 'n groep 18th element dus is dit 'n edel inerte gas wat radioaktief van aard is. As gevolg van radioaktiwiteit kan dit nie in spektroskopie gebruik word nie omdat die spektrale data nie geëvalueer kan word nie. Maar vir sommige mediese doeleindes kan dit gebruik word.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings