Radium Chemiese Eienskappe (25 feite wat jy moet weet)

Ra of Radium is die enigste radioaktiewe aardalkalimetaal en word by verval gevorm. Kom ons bespreek die chemiese eienskappe van Radium in detail.

Ra is teenwoordig in dieselfde groep as Ba en langsaan, so dit het chemiese en fisiese eienskappe wat die meeste ooreenstem met sy ligter aangeborene. In sy suiwer vorm lyk dit silwerwit, maar dit reageer geredelik met stikstof in oop blootstelling aan lug as gevolg van sy reaktiewe aard en het 'n swart oppervlak op die metaal gevorm.

Ra kan vinniger reageer met stikstof eerder as suurstof om Ra te vorm3N2. In sy suiwer vorm is dit vlugtig van aard. Nou sal ons die basiese chemiese eienskappe van Radium bespreek met 'n behoorlike verduideliking in hierdie artikel.

1. Radium simbool

Simbool word gebruik om 'n element uit te druk deur een of twee letters van die Engelse of Latynse alfabet van die chemiese naam te gebruik. Kom ons voorspel die atoomsimbool van Radium.

"Ra" is die atoomsimbool van Radium aangesien die naam van die element met die R-letter in die Engelse alfabet begin, maar die letter R is reeds vir die organiese chemie alkielgroep geneem, dus gebruik ons ​​die eerste twee letters van die spelling Radium soos "Ra" in plaas van die eerste letter om die element te onderskei.

Radium element

2. Radiumgroep in die periodieke tabel

Vertikale lyne of kolomme van die periodieke tabel word na verwys as die groep van die periodieke tabel. Kom ons voorspel die groep Radium in die periodieke tabel.

Ra word in die 2 geplaasnd vertikale reeks van die periodieke tabel volgens sy atoomgetal deur Mendeleev. So, dit is 2nd groepelement, of in die moderne periodieke tabel word dit in groep IIA geplaas, en dit word op die neerslagtabel onderskei.

3. Radiumperiode in die periodieke tabel

'n Horisontale lyn of ry van die periodieke tabel waar elke element volgens sy laaste beginselkwantumgetal geplaas word, word 'n periode genoem. Voorspel nou die tydperk van Radium.

Ra word in die 7 geplaasth periode aangesien dit meer as 86 elektrone bevat, wat in die bogenoemde 6 periodes geplaas word. Die oorblywende twee elektrone word dus in die 7 geplaasth tydperk, wat in die radioaktiewe tydperk van die periodieke tabel is as 6th tydperk bestaan ​​uit lantanied reeks van 14 elemente.

4. Radiumblok in die periodieke tabel

Die orbitaal waar die valenselektrone van die element teenwoordig is, word die blok van die periodieke tabel genoem. Kom ons voorspel die blok Radium.

Radium behoort aan die s-blokelement aangesien die valenselektrone in sy 7s-orbitaal teenwoordig is, en dit is 'n aardalkalimetaal soos kalsium. Dit bevat ook p-, d- en f-orbitale, maar die buitenste orbitaal vir Ra is s van 7 beginselkwantumgetal, dus is dit 'n s-blokelement.

5. Radium atoomgetal

Die waarde van Z, bekend as die atoomgetal, is die totale aantal elektrone. Kom ons vind die atoomgetal van Radium.

Die totale atoomgetal van Radium is 86 wat beteken dit het 86 elektrone en protone, want ons weet die aantal protone is altyd gelyk aan die aantal elektrone en om hierdie rede word hulle neutraal as gevolg van die neutralisering van gelyke en teenoorgestelde ladings.

6. Radium Atoomgewig

Die massa van die element word gewig genoem wat gemeet word met betrekking tot een of ander standaardwaarde. Kom ons bereken die atoomgewig van Radium.

Die atoomgewig van Radium is 226 op die 12C-skaal, wat beteken die atoomgewig van koolstof is 137/12th deel. Maar die werklike waarde is 226.0254, wat die gemiddelde waarde van verskillende isotope van Radium is.

7. Radium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Pauling elektronegatiwiteit is die krag om enige ander element vir daardie spesifieke atoom aan te trek. Kom ons voorspel die elektronegatiwiteit van Radium.

Die Pauling-elektronegatiwiteit is 0.89 vir Ra, wat beteken dit is meer elektropositief en minder elektronegatief aangesien die waarde daarvan minder as 1 is. Dit het dus minder vermoë om enige ander element soos ander aardalkalimetale aan te trek.

8. Radium atoomdigtheid

Die aantal atome per eenheid volume van enige atoom word die atoomdigtheid van daardie onderskeie element genoem. Kom ons bereken die atoomdigtheid van Radium.

Die atoomdigtheid van Radium is 5 g/cm3 wat beteken die gewig van atome per volume-eenheid Ra word bereken as 5. Die atoomgewig word gedeel deur die standaardvolumewaarde van die element deur Avagardo se waarde van 22.4 L by STP.

 • Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume
 • Die atoommassa of gewig van die Radium-atoom is 226.0254 g wat vasgestel is
 • Die volume van die Radiummolekule is 22.4 liter by STP volgens Avogardo se berekening 
 • Dus, die atoomdigtheid van die Radium-atoom is 226.0254/(22.4*2) = 5.04 g/cm3

9. Radium smeltpunt

Om te verander na 'n vloeibare toestand vanaf sy vaste toestand by 'n spesifieke temperatuur, word die smeltpunt van daardie spesifieke element genoem. Kom ons vind die smeltpunt van Radiumatoom.

Die smeltpunt van Radium atoom is 7000 C of 973K temperatuur omdat Ra 'n liggaamsgesentreerde kubieke rooster in die kristalvorm het wanneer dit in 'n vaste toestand bestaan ​​en groter energie benodig om daardie kristal te breek, dus het dit 'n laer smeltpunt as Ba.

10. Radium kookpunt

Waar die dampdruk van 'n element gelyk word aan sy atmosferiese druk, word die kookpunt genoem. Kom ons vind die kookpunt van Radium.

Die kookpunt van Radiumatoom is 17370 C of 2010K omdat dit 'n hoër smeltpunt het, dus benodig dit meer energie as die smeltpunt om te kook. As die element nie in vloeibare vorm bestaan ​​nie, kan dit nie afgekook word nie.

11. Radium Van der Waals radius?

Van der Waal se radius is die afstand tussen die middelpunt van twee atoomsfere wat aan mekaar geheg is. Kom ons vind die van der Waal se radius van Radium.

Die Van der Waal se radius vir Ra is 283 pm aangesien dit 'n 7s orbitaal bevat en die 7s orbitaal het groter ruimtelike verspreiding. Dit het dus 'n groter radius as Ba aangesien dit 'n 7s-orbitaal bevat.

 • Van der Waal se radius is, Rv =dAA / 2
 • Waar RV staan ​​vir Van Waal se radius van die molekule van sferiese vorm
 • dAA is die afstand tussen twee aangrensende sfere van die atoommolekule of opsomming van sue radius van twee atoom

12. Radium ioniese radius

Die som van katioon en anioon word die ioniese radius van die element genoem. Kom ons vind die ioniese radius van radium.

Die ioniese radius van Ra is 283pm is dieselfde as Van der Waal se radius, want in die ioniese vorm het dit dieselfde ioniese waarde.

13. Radium-isotope

Elemente met dieselfde aantal elektrone maar verskillende massagetalle word isotope van die oorspronklike element genoem. Kom ons bespreek die isotope van Radium.

Radium het 33 isotope gebaseer op hul neutrongetalle wat hieronder gelys word

 • 202Ra
 • 203Ra
 • 204Ra
 • 205Ra
 • 206Ra
 • 207Ra
 • 208Ra
 • 209Ra
 • 210Ra
 • 211Ra
 • 212Ra
 • 213Ra
 • 214Ra
 • 215Ra
 • 216Ra
 • 217Ra
 • 218Ra
 • 219Ra
 • 220Ra
 • 221Ra
 • 222Ra
 • 223Ra
 • 224Ra
 • 225Ra
 • 226Ra
 • 227Ra
 • 228Ra
 • 229Ra
 • 230Ra
 • 231Ra
 • 232Ra
 • 233Ra
 • 234Ra

Hier word slegs stabiele isotope hieronder onder daardie isotope in die onderstaande afdeling bespreek.

isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
223Raspoor11.43
dae
α137
224Ra  spoor3.63
dae
α138
225Raspoor14.9
dae
β139
226Raspoor1600 daarα140
228Raspoor5.75 daarβ142
Isotope Tabel van Radium

14. Radium elektroniese dop

Die dop wat die kern omring volgens die hoofkwantumgetal en wat die elektrone bevat, word 'n elektroniese dop genoem. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Radium.

Die aantal elektroniese doppe van Radium om die kern is 86 wat s, p, d en f orbitale is, want om die elektrone te rangskik, benodig dit 1s,2s,2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p en 7s orbitale. Dus, sy elektroniese dop sal 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 2 wees.

15. Radium elektronkonfigurasies

Volgens Hund se reël word elektrone na die onderskeie orbitale versprei wat as elektroniese konfigurasies bekend staan. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van Radium.

Die elektroniese konfigurasie van Ra is 1s22s22p63s23p6 3d104s24p6 4d10 4f14 5s25p6 5d106s26p67s2 aangesien dit 88 elektrone het. Om al die 88 elektrone volgens bogenoemde twee reëls te vul, benodig ons daardie elektrone om s, p, d en f orbitale met die 1 te benodigst,2nd, 3de, 4th, 5th, 6th, en 7th orbitale.

 • Waar die eerste getal vir die hoofkwantumgetal staan
 • Die letter is vir orbitaal en die agtervoegselnommer is die aantal elektrone.
 • Maar baie elemente het meer hoofkwantumgetalle afhangende van die aantal elektrone.
 • Kr het 86 elektrone, so die oorblywende elektrone is teenwoordig na die edelgaskonfigurasie.
 • Dus, dit word aangedui as [Kr]7s2.

16. Radiumenergie van eerste ionisasie

Die energie word benodig vir die verwydering van die elektrone uit die valensorbitaal vanaf sy nul-oksidasietoestand. Kom ons voorspel die eerste ionisasie-energie van Radium.

Die eerste ionisasiewaarde vir Ra is 509.3 KJ/mol omdat die elektron uit die 7s-orbitaal verwyder is en die 7s-orbitaal onderhewig is aan relativistiese sametrekking, dus is die energie wat benodig word om 'n elektron van 7s te verwyder minder as die 6s-orbitaal van Ba.

17. Radiumenergie van tweede ionisasie

Die energie word benodig vir die verwydering van een elektron uit die beskikbare orbitaal vanaf +1 oksidasietoestand. Kom ons kyk na die tweede ionisasie van Radium.

Die energie benodig vir 2de ionisasie van Ra is 979 KJ/mol en hierdie proses die het plaasgevind vanaf sy 7s-orbitaal, waar die oorblywende elektrone na 1st ionisasie sal verwyder word. Dus, wanneer 'n elektron opgewekte toestand verwyder word, het dit hoër energie benodig as die vorige een.

18. Radiumenergie van derde ionisasie

Verwydering van derde elektrone uit die buitenste of voor-uiteindelike orbitaal van 'n element met 'n +2 oksidasietoestand. Kom ons voorspel die derde ionisasie van Radium.

Die derde ionisasie-energie vir Ra is 1837 KJ/mol omdat die derde ionisasie vanaf die gevulde 6p-orbitaal plaasvind of ons kan sê die derde elektron word uit die 6p-orbitaal verwyder. As gevolg van die teenwoordigheid van 4d- en 4f-gevulde elektrone kan hulle die buitenste orbitaal vir die kern beskerm.

19. Radiumoksidasietoestande

Tydens bindingsvorming word die lading wat op die element voorkom die oksidasietoestand genoem. Kom ons voorspel die oksidasietoestand van Radium.

+2 oksidasietoestand is die stabiele oksidasie van Ra selfs vir enige aardalkalimetaal omdat hulle net twee elektrone in hul 6s-orbitaal het en nadat hulle daardie twee elektrone vrygestel het, kry hulle die naaste edelgaskonfigurasie.

20. Radium CAS-nommer

CAS-nommer of CAS-registrasie vir enige element om die element wat uniek is, te identifiseer. Laat weet ons die CAS-nommer van Radium.

Die CAS-nommer van Radium is 7440-14-4 wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word.

21. Radium Chem Spider ID

Chem Spider ID is die spesifieke nommer vir 'n spesifieke element wat deur die Royal Society of Science gegee word om deur hul karakter te identifiseer. Kom ons bespreek dit vir Radium.

4511436 is die Chem Spider ID vir Radium wat deur die RSC (royal Society of chemistry) gegee word. Deur hierdie nommer te gebruik kan ons al die chemiese data wat met die Radium-atoom verband hou, evalueer. Soos die CAS-nommer, is dit ook anders vir alle elemente.

22. Radium allotropiese vorms

Allotrope is dieselfde chemiese eienskap maar verskil in fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van Radium.

Ra het geen allotropiese vorm soos ander aardalkalimetale nie, want hulle kan nie die katenasie-eienskap soos koolstofelemente toon nie. Dit is radioaktief van aard en kan dus geen ander allotrope vorm nie.

23. Radium chemiese klassifikasie

Die elemente word in een of ander spesiale klas geklassifiseer op grond van chemiese reaktiwiteit en aard. Laat weet ons die chemiese klassifikasie van Radium.

Radium word in die volgende kategorieë geklassifiseer,

 • Radium is 'n radioaktiewe stof
 • Radium is 'n aardalkalimetaal
 • Radium word ook as reaktief geklassifiseer op grond van die reaksieneiging
 • Radium is meer rekbaar en dra elektrisiteit volgens elektriese geleiding.

24. Radiumtoestand by kamertemperatuur

Die toestand waarin 'n element by kamertemperatuur en standaarddruk kan bestaan, word die fisiese toestand van daardie spesifieke atoom genoem. Kom ons voorspel die toestand van Ra.

Radium bestaan ​​in 'n vaste toestand by kamertemperatuur omdat dit 'n kristalrooster van liggaamsentrum het wat dit in die seskantige struktuur aanneem, waar Van der Waal se aantrekkingskrag so hoog is. Die lae is ook oor mekaar teenwoordig, so dit is sag van aard.

25. Is Radium paramagneties?

Paramagnetisme is die neiging van magnetisering in die rigting van die magnetiese veld. Kom ons kyk of Radium paramagneties is of nie.

Radium is nie paramagneties van aard nie as gevolg van sy radioaktiwiteit. Maar die teenwoordigheid van een gepaarde elektron in die 7s-orbitaal maak dit diamagneties van aard.

Gevolgtrekking

Ra is aardalkalimetaal van die 7th tydperk, dus het dit 'n 7s-orbitaal. wanneer dit opgewonde raak, kan dit chemikalieë fluoresserend en radioluminessensie veroorsaak. Radium is die enigste radioaktiewe aardmetaal wat kan verval.

Scroll na bo