3 feite oor die gebruik van stop in tyd (hede, verlede en toekoms)

Werkwoorde is woorde wat in verskillende tipes tye saam met hul vorms gebruik word. Nou sal ons beskryf hoe die werkwoord "ophou" in die huidige, verlede of toekomstige tyd toegepas kan word.

Ons kan beslis die werkwoord "ophou'' om ons begeerte te noem om die plek waar ons tans bly te verlaat. Die woord verskaf aan ons die betekenisse van verlaat, staak, staak, opgee, stop, ontsnap, ensovoorts. Ons moet "ing'' byvoeg om huidige deelwoordvorm te raam en "ted'' om verlede- en vorige deelwoordvorme te raam.

Nou sal die gebruik van die werkwoord “ophou” bespreek word met die gebruik daarvan in verskillende soorte tye.

 "Toe op" in die teenwoordige tyd.

Die teenwoordige tyd word gebruik om te praat oor die huidige gebeure wat op 'n algemene manier plaasvind. Laat ons hier die funksie van die werkwoord “ophou” in die teenwoordige tyd ontleed.

 Ons pas die verskillende vorme toe soos "stop'', "gesluit'', "is/is/gaan op'', "het/het opgehou'', en "het/het opgehou'' om ons voorneme om ons huidige posisie te verlaat aan te dui of om ons verantwoordelikheid voort te sit.

Wanneer kan ons gebruik "ophou'' in die huidige tyd?

Die werkwoord “ophou” kan in die teenwoordige tyd toegepas word om ons daad van ontsnapping uit ons werk of bestaande situasie te openbaar om 'n ander werk op te neem. Ons kan die werkwoord "ophou" gebruik in die eenvoudige teenwoordige, huidige aaneenlopende, teenwoordige volmaakte en volmaakte aaneenlopende tydvorme om aan te dui dat ons enigiets of enige persoon verlaat.

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “stop” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Ek het my werk by die maatskappy bedank.
b. Ons verlaat die veld en kla teen die opponente.
c. Jy verlaat die speletjie aangesien jy sekerlik verslaan sal word.
d. Hy verlaat die stoel vir die senior persoon.
Die aangehaalde voorbeelde help ons om te weet dat die werkwoorde "ophou" en "ophou" in die algemene sin gebruik word om die handelinge van vertrek voor te stel. Ons verneem dat die doeners van die vonnisse op pad is om hul dienste te staak.
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Ek verlaat die geselskap van my vriende omdat ek by my broer in die veld moet aansluit.
b. Ons laat vaar hierdie werk nou omdat ons 'n beter kans soek.
c. Jy verlaat hierdie skool hierdie jaar. d. Hy staak nou die diens. Hulle verlaat vanjaar die universiteit aangesien hul grade voltooi gaan word.
In die genoemde sinne word die term “ophou” toegepas in die sin om die aksies van die prysgee van die werk of plek aan te toon. Hierdie aksies gaan voort op die huidige tydsduur.
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Ek het die taak wat aan my toegeken is, verlaat.
b. Ons het opgehou rook.
c. Jy het onlangs die stad verlaat.
d. Hy het die maatskappy se pos bedank omdat hy op soek is na 'n regering. diens.
e. Hulle het die plek van besoek verlaat.
Hier word gesien dat die werkwoord “opgehou” in sy verlede deelwoordvorm in die huidige volmaakte tyd gebruik word om die aksies van die staking van die werk wat nou klaar is, aan te toon.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Ek het vir dae lank besigheid gestaak.
b. Jy het die speelgrond al 'n geruime tyd verlaat.
c. Hy verlaat die koninkryk vir 'n paar weke.
d. Hulle verlaat die stad al vir 'n paar maande aangesien die stad baie druk is.
In hierdie voorbeelde het ons gesien dat die werkwoord "ophou" toegepas is om die daad van die versaak van verantwoordelikheid of 'n werk vir 'n sekere tydperk in die huidige oomblik voor te stel.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “ophou” in die teenwoordige tyd

"Toe op" in die verlede tyd.

Die werkwoorde wat gebruik word op die manier om voltooide handelinge van die verlede te vertoon, is in die verlede tyd. Ons sal nou die toepassing van “stop” in die verlede tyd.

Die werkwoord "ophou" in die vorm "opgehou" of "ophou" word in die verlede tyd gebruik om die handeling aan te dui om nie met die aksies voort te gaan nie. Ons moet hulpwerkwoorde soos was, was, had, en gebruik was om die funksies te wys.

Wanneer kan ons "stop" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "ophou" word gebruik wanneer daar 'n behoefte is om te verwys na die aksies om die werk of verantwoordelikhede weg te laat of nie meer op te neem om voort te gaan nie. Ons kan hierdie term in die verlede onbepaald, verlede aaneenlopend, verby perfek en verby volmaakte aaneenlopende tyd toepas om te noem om enigiets in die verlede prys te gee.

Voorbeelde en verduidelikings van “ophou” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Ek het gisteraand die tent verlaat en in 'n hotel geskuil.
b. Ons het die winkel verlaat en na 'n ander toonbank gegaan.
c. Jy het die voordragkompetisie verlaat.
d. Hy het die eis laat vaar.
e. Hulle het die huise van die afgeleë dorpie verlaat.
In hierdie voorbeelde het ons gesien dat die werkwoord "ophou" in sy vorige vorm "opgehou" gebruik word om die handeling te wys om die werk te verlaat of
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Ek het gisteraand die kwilt verlaat.
b. Ons het die afskuwelike verhoog verlaat.
c. Jy was besig om die ryk te verlaat.
d. Hy het verlede jaar Rusland verlaat.
e. Hulle het hul aanspraak op supersterre laat vaar.
Die werkwoord "ophou" in sy huidige deelwoordvorm word gebruik om sinne te konstrueer om die handelinge van die staking van die handelinge in die verlede aan te haal. Ons sien dat die daders van die aksies sekere situasies in die verlede verlaat het.
3. Verlede volmaakte tyda. Ek het opgehou om 'n brief te skryf voordat my pa my verbied het.
b. Ons het opgehou om my vriend te steur voordat hy dit opgemerk het.
c. Jy het die winkel verlaat voordat jy inkopies voltooi het.
d. Hy het sy werk bedank voordat hy enige vaste pos gekry het.
e. Hulle het opgehou om selfone te gebruik voordat hul toets begin het.
In hierdie sinne vorm die werkwoorde "het opgehou" die voorbeelde om ons te voorsien van die konsep dat die daad om die situasie op te gee, uitgevoer is voor 'n ander aksie.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseOns het die kompetisie vir 'n uur verlaat. Jy het die wedstryd vir 'n halfuur verlaat. Hy het opgehou om die wedstryd te kyk. Hulle het vir 'n paar maande opgehou om geld te neem.In hierdie voorbeelde is die werkwoord "ophou" toegepas om die sinne te raam, saam met die hulpwerkwoord "was" om die aksies aan te haal om die huidige posisie te laat vaar.
Voorbeelde en verduidelikings van “ophou” in die verlede tyd

"Toe op" in die toekomstige tyd.

Die werkwoorde is op 'n manier om te wys dat die aksies wat in die toekoms gedoen sal word, in die toekomende tyd is. Hier kry ons die regverdiging van die werkwoord "lees'' in die toekomstige tyd.

Ons kan die werkwoord "stop" in die toekomende tyd gebruik om die werke in die toekoms te laat vaar. Ons moet die modale werkwoorde sal/wil of helpende werkwoorde sal/sal wees, sal/sal wees, sal/sal gewees het plaas om sinne te raam met die doel om vertrekhandelinge aan te bied.

Wanneer gebruik ons ​​“stop” in die toekomende tyd?

Die sterk werkwoord “stop” word gebruik om die toepassing in al die vorme van die toekomende tyd te wys. Ons is seker om hierdie werkwoord in die toekomstige onbepaalde tyd, toekomstige aaneenlopende tyd, toekomstige volmaakte tyd en toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd te gebruik om te wys dat ons enigiets of enige persoon in die toekoms verlaat.

Voorbeelde en verduidelikings van “ophou” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Ek sal ophou om die fout te tik.
b. Ons sal ophou werk in die mielieland.
c. Jy sal die koue plek verlaat.
d. Hy sal die kennisgewing verlaat.
e. Hulle sal warm plek ophou.
Hierdie sinne is beskrywings van ontsnapping uit die posisie van die huidige oomblik wat in die toekoms in 'n algemene sin uitgevoer sal word. Die modale werkwoorde sal en wil word gebruik om die handelinge van ophou te noem.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Ek sal môre die piekniekplek verlaat.
b. Ons sal dan die kombuis verlaat. Jy sal ophou om Frans te leer. Hy sal die bank verlaat. Hulle sal hul kwilt verlaat.
Hier word gesien dat die sinne handel oor die werkwoord "ophou", die huidige deelwoordvorm wat voor die hulpwerkwoord "sal/sal wees'' gebruik word en die voortdurende handelinge van die verlaat van die posisie in die toekoms vertoon.
3. Toekomstige volmaakte tyda. Ek sal die humeur laat vaar het.
b. Ons sal die vak verlaat het. c. Jy sal die formaat van briefskryf opgehou het.
d. Hy sal volgende Sondag die hotel verlaat het.
e. Hulle sal die redigeermodus verlaat het.
Ons het gevind dat in hierdie sinne, die werkwoord “stop”, die verledevorm ons help om voorbeelde van die toekomstige volmaakte tyd te vind. Ontsnap van verantwoordelikheid sal in die toekoms gesien word.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Ek sal môre die mark vir 'n uur verlaat.
b. Ons sal vir 'n geruime tyd die krieketstadion verlaat.
c. Jy sal die stasie vir 'n halfuur verlaat het.
d. Hy sal die diens onder die maatskappy verlaat het. e.Hulle sal vir 'n geruime tyd die bos verlaat.
Die voorbeelde handel oor die voortdurende optrede van die toekoms waarin ons uitvind dat die onderwerpe van hierdie sinne hul huidige plekke vir 'n tydperk in die toekoms sal verlaat. Die werkwoord “ophou” in die huidige deelwoord saam met die hulpwerkwoord “sal/sal gewees het” is gebruik om hierdie sinne te omraam.
Voorbeelde en verduidelikings van “ophou” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel beskryf die gebruik van "ophou" in alle tipes drie tye baie fyn. Ons sal beslis bevoordeel word terwyl ons die verskillende vorme daarvan toepas om enige sin op grond van ons vereistes te maak.

Scroll na bo