3 feite oor die gebruik van gestel in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Tyde is die vorme van werkwoorde wat die aktiwiteite uitdruk wat op verskillende tye plaasvind. Nou sal ons die gebruik van “sit” in die drie tye beskryf.

Die werkwoord “sit'' verskaf die betekenisse van hou, stoot, steek, taak, stoot, ensovoorts. Ons kan hierdie gereelde werkwoord in die teenwoordige tyd gebruik om te noem word gehou, in die verlede om gehou te word, en sal in die toekomstige tyd gehou word. Al die vorms is nodig om in sinne in te voeg volgens ons behoeftes.

Nou sal ons die gebruik van die werkwoord “sit” in verskillende tipes tye beskryf saam met relevante voorbeelde en verduidelikings.

 "Sit'' in die teenwoordige tyd.

'n Teenswoordige tyd handel oor die vorme van werkwoorde wat verwys na die handeling wat op die huidige oomblik plaasvind. Kom ons verduidelik hoe "sit" optree in die teenwoordige tyd.

Ons gebruik die werkwoord "put'' om te verwys na 'n handeling om iets, iemand of sommige idees in die huidige tyd te hou. Ons pas die verskillende vorms toe soos "sit'', "wan'', "is/is/stel'', "het/het gesit'', en "het/het gesit'' om ons voorneme om enige voorwerp of gedagte te plaas, weer te gee.

Wanneer kan ons gebruik "sit'' in die huidige tyd?

Die aksiewoord "sit'' moet in die teenwoordige tyd gebruik word wanneer ons die handeling wil aanbied wat enigiets op 'n plek stoot. Ons gebruik die werkwoord "sit" in die teenwoordige onbepaalde tyd, teenwoordige kontinue, huidige volmaakte en huidige volmaakte kontinue tyd.

Voorbeelde met “sit” in die teenwoordige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Ek sit 'n potlood in die sak van my hemp.
b. Ons trek nuwe klere aan vir die fees.
c. Jy sit die boek op die tafel.
d. Hy/sy sit die hemp in die klerekas.
e. Hulle sit die bal onder die kot.
Hier word die werkwoorde "sit'', en "putting'' in die algemene sin gebruik. Al die onderwerpe van alle getalle en persone neem die verskillende vorme van die werkwoord saam met die hulpwerkwoord aan om die handelinge in die huidige onbepaalde of eenvoudige teenwoordige tyd aan te bied.
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Ek trek 'n nuwe hemp aan om na die kermis te gaan.
b. Ons plaas Somashree vanaand onder die beste sangers in die land.
c. Jy blus die vuur. Hulle sit hul seun in 'n kosskool vir goeie onderwys.
d. Hy/Santanu trek die ou skoene uit.
e. Hulle sit die prentjie teen die muur.
In die genoemde sinne word die term “sit” saam met am/is/are gebruik om die deurlopende aksie te vorm waarin ons uitvind dat die aksies van goed hou en blus aan die gang is.
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Ek/ons/ het my/ons babatjie in die bed gesit.
b. Jy het die plan om 'n huis te bou voor die owerheid gestel.
c. Hulle het die groente in die yskas gesit. Hy het die kers doodgemaak.
Hier word die werkwoorde “het/het sit” in die huidige progressiewe tyd gebruik om die aksies van hou en blus wat onlangs gedoen is, weer te gee.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Ek/Ons/jy is al twee ure besig om die brand in die gebou te blus.
b. Hy doof die lamp al 'n geruime tyd, maar kan dit tot nou toe nie doen nie.
c. Hulle het die opstel al 'n uur lank in die oefenboek neergesit.
Hier sien ons dat die werkwoorde “het/het gesit” in die genoemde sinne toegepas is om die handeling van brandblus vir 'n sekere tydperk voor te stel.
Voorbeelde met “sit” in die teenwoordige tyd

"Sit'' in die verlede tyd.

Ons pas die verlede tyd toe om die heeltemal voltooide handelinge van die verlede te wys. Hier sal ons kyk hoe die werkwoord “sit'' sy funksie in die verlede tyd.

Ons kan die werkwoord "sit'' in die verlede tyd gebruik om die handeling van gooi of stoot iets in die verlede tyd te wys. Ons pas die werkwoord 'sit'' in sy verskillende vorme toe saam met was/was, had en was om te wys dat ons die handeling van hou aanbied.

Wanneer kan ons “set” in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "sit'' kan beslis in alle soorte verlede tyd gebruik word om die plasing te vertoon of wat nodig is om in 'n situasie in die verlede te bly. Ons gebruik "sit" wanneer ons sinne in die eenvoudige verlede, verlede kontinu, verby perfek, of verby perfekte aaneenlopende tyd raam om te verwys om iets op 'n plek in die verlede te hou.

Voorbeelde en verduidelikings van “sit” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Ek/ons sit die bed teen die muur.
b. Jy sit die klavier op die lessenaar.
c. Hy/sy sit die klavier op die tafel.
d. Hulle het die prentjie teen die muur gesit.
Hier het ons gesien dat die werkwoord "sit'' in al die sinne gebruik word om die handeling om iets op sommige plekke te plaas, te noem. Die werkwoord "sit'' word in dieselfde spelling toegepas aangesien dit nie in die vorige vorm verander is nie.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Ek het my vriende in 'n hotel verdra.
b. Hy het met geld in die toekoms gesit.
c. Jy/hulle was besig om die nuwe rokke vir die onthaalpartytjie aan te trek.
Deur al die voorbeelde wat hier verskaf word, vind ons dat die werkwoord "sit'' sy aktiwiteit in die aksie van verblyf in 'n hotel in die verlede progressiewe tyd getoon het.
3. Verlede volmaakte tyda. Ek/ons het verlede week skoene uitgetrek voordat ek/ons die tempel ingegaan het.
b. Hy/jy/hulle het die lamp uitgesit voordat die elektrisiteit afgegaan het.
In hierdie voorbeelde vind ons uit die werkwoord "het gesit" word gebruik om sinne te vorm met 'n sin om te voorsien dat ek/ons skoene uitgetrek het voordat ek/ons verlede week die tempel binnegegaan het. Ons sien ook dat hulle die lamp uitgesit het voor die elektrisiteit afgegaan het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tensea. Ek/Ons het die laaste paar jaar by Simla opgetree.
b. Jy/hulle het al 'n uur lank die prentjies teen die mure opgesit.
c. My pa het vir 'n paar jaar 'n groot som geld opgesit.
Hier vind ons uit dat die werkwoord “had was putting” in die aangehaalde sinne gebruik word om die handeling te verskaf wat bly of plaas vir 'n tydperk in die verlede.
Voorbeelde en verduidelikings van “sit” in die verlede tyd-

"Sit'' in die toekomstige tyd.

Die werkwoord "sit'' bied die aksies aan om 'n voorwerp of gedagte in die toekomende tyd te laat beweeg. Laat ons hier die funksie leer ken van hoe die werkwoord "sit'' optree in die toekomstige tyd.

Die werkwoord "sit'' bly dieselfde spelling in al die tydsvorme. Slegs die hulpwerkwoorde word benodig om sinne in die toekomende tyd te konstrueer. Ons gebruik die werkwoord "sit'' in die toekomende tyd om iets in 'n toestand of bestaande situasie te bring.

Wanneer gebruik ons ​​“set” in die toekomende tyd?

Ons gebruik die werkwoord “sit” om enige voorwerp op 'n sekere plek te hou. Wanneer 'n voorsetsel daarna bygevoeg word, sal die betekenis heeltemal verander word en ons sal die werkwoord gebruik om voorneme te toon om deur “af te skryf” te skryf. Ons gebruik dit in die eenvoudige toekoms, toekomstige volmaakte, toekomstige volmaakte en toekomstige volmaakte aaneenlopende tydvorme.

Voorbeelde en verduidelikings van “sit” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Ek/ons sal hulle vir die naweek sit.
b. Jy/hy/hulle sal môre die papiere op die tafel sit.
In hierdie sinne sien ons dat die werkwoorde “sal/sal sit'' gebruik word in die sin om iets in die toekoms in 'n algemene sin te plaas. Ons kom agter dat die werkwoord "sit'' saam met sal/wil gebruik word om die sin van hou in die toekomende tyd aan te bied.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Ek/ons sal/sal die vorderingsverslag na die publikasie van die uitslag voor my/ons pa plaas.
b. Jy/hy sal jou/sy gevoelens onder woorde bring.
c. Hulle gaan môre die storie neersit.
Hier het ons gevind dat die werkwoord “sit'' saam met hulpwerkwoorde gebruik word om die deurlopende handelinge van die toekomende tyd aan te bied. Hier kom ons agter dat die proefpersone die daad sal doen om hul resultate voor hul ouer voor te lê.
3. Toekomstige volmaakte tyda. Ek/ons sal die sandaal uitgetrek het wanneer die tyd aanbreek om in die heilige plek in te gaan.
b. Jy/hy/hulle sal die gloeilamp uitgesit het voor jy gaan slaap.
Die voorbeelde wat die werkwoord "sit'' saam met sal/sal hê, toon die toekomstige aktiwiteite waarin ons sien dat die werkwoord "sit'' saam met sal gebruik word,/sal die aksies van die verwydering van die sandale en die blus van die gloeilamp voor 'n ander aksie in die toekoms.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Ek/ons sal/sal die verslag van my/ons werk vir 'n uur aan die bestuurder voorgelê het om dit te beoordeel.
b. Jy/hy sal al vir 'n paar uur die tent opslaan.
c. Hulle sal môre al geruime tyd die ligte op die pandaal aansit.
Die sinne dui op die handeling dat die werkwoord “sit'' saam met sal/sal gewees het gebruik word om die aksie te vertoon wat die verslag plaas en die opslaan van die tent vir 'n sekere tydperk aan die gang sal wees. Ons leer die funksie van die werkwoord “sit” in die toekomstige progressiewe tyd ken.
Voorbeelde en verduidelikings van “sit” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Nadat ons die gebruik van "sit'' in verskillende tye geleer het, kan ons sê dat ons frases met hierdie werkwoord kan maak soos "sit iets op skrif'', "om dit sagkens te stel'', "om iets in woorde te sit'', "iets stopsit'', ens. Ons kan frasewerkwoorde soos "opsit'', "opsit'', "oorsit'', "eenkant sit'', "neersit", ens. raam met hierdie werkwoord vorm.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings