3 feite oor die gebruik van trek in gespanne (hede, verlede en toekoms)

'n Werkwoord is 'n woorddeel wat aksie toon deur die tyd van die handeling te vertel deur die tyd te gebruik. In hierdie artikel sal ons verstaan ​​hoe "trek" in alle tye gebruik word.

Die werkwoord “trek” beteken om iets of iemand met geweld te beweeg, om iets wat vas is te verwyder, om te pluk, om te haal, om te presteer, om die belangstelling van iemand te lok, om te kanselleer en om daarin te slaag om te mislei. "Trek" het verbuigings in hul eenvoudige, deurlopende, volmaak deurlopend, en perfekte vorms wat alles wys tye.

Om te verwys na die tydperk waarin bogenoemde aktiwiteite plaasvind, sal ons die gebruik van die werkwoord “trek” in alle tye en hul vorme nagaan.

"Trek" in huidige tyd

Enige aksie wat voorheen begin het, maar nou voortduur of gereeld of op die huidige oomblik plaasvind, is in die huidige tyd. Ons sal leer hoe "trek" in alle huidige tydvorme gebruik word.

Die werkwoord "trek" in die teenwoordige tyd het verskillende vorme, soos "trek", "trek," "is/is/trek," "het/het getrek," en "het/het getrek" in die eenvoudige hede, teenwoordig kontinu, teenwoordig volmaak kontinu en onderskeidelik perfekte vorme aan te bied.

Wanneer word “trek” in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "trek" in die teenwoordige tyd word gebruik om die aksies te wys om iets of iemand te beweeg deur geweld te gebruik, pluk, haal, verwyder iets wat vas is, presteer, kanselleer, lok die belangstelling van iemand, of slaag daarin om te mislei wat gebeur reg op hierdie oomblik of gebeur gereeld.

Voorbeelde van "trek" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Per ongeluk, ek/ons altyd trek hierdie deur in plaas van stoot.
 
b. Per ongeluk, jy altyd trek hierdie deur in plaas van stoot.
 
c. Per abuis, Srikanth altyd trek hierdie deur in plaas van stoot.
 
d. Per abuis, die meeste van die kinders altyd trek hierdie deur in plaas van stoot.
Die werkwoord "trek" word in hierdie sinne in beide van sy gebruik eenvoudige teenwoordige tyd vorms, "trek" en "trek" ('n verbuigde weergawe van die basiese woord wat gegenereer word deur die byvoeging van 'n 's'). Eenvoudige huidige tyd werkwoordvorme "trek" en 'trek' word in hierdie voorbeeldsinne gebruik om aan te dui dat die onderwerp herhaaldelik, gereeld of altyd beweeg die deur na hom, hulle of haar per ongeluk met geweld in plaas daarvan om dit te druk (weg te beweeg van die onderwerp).
a. ek ek trek die groot kartondose van die kombuis na die stoorkamer alleen sonder enige iemand se hulp.
 
b. Ons besig is om te trek die groot kartondose van die kombuis na die stoorkamer alleen sonder enige iemand se hulp.
 
c. Jy besig is om te trek die groot kartondose van die kombuis na die stoorkamer alleen sonder enige iemand se hulp.
 
d. Rohini trek die groot kartondose van die kombuis na die stoorkamer alleen sonder enige iemand se hulp.
 
e. Die klein seuntjies besig is om te trek die groot kartondose van die kombuis na die stoorkamer alleen sonder enige iemand se hulp.
In hierdie gevalle word die huidige aaneenlopende tyd uitgedruk deur die werkwoord te gebruik "trek," soos in 'is/is/trek' deur die agtervoegsel by te voeg '-ing' na die bronwerkwoord. Die werkwoord "trek" neem die huidige aaneenlopende vorm 'trek' aan, wat aandui dat die onderwerp is op die oomblik (gebeur tans op daardie oomblik) beweeg met krag die groot karton boks van die kombuis na die stoorkamer alleen sonder enige iemand se hulp.
a. Ek ons getrek het 'n beenspier, so ek/ons sal vir 'n paar dae nie by die oefening kan aansluit nie.
 
b. Jy getrek het 'n beenspier, so jy sal vir 'n paar dae nie by die oefening kan aansluit nie.
 
c. Virat het getrek 'n beenspier, dus sal hy vir 'n paar dae nie by die oefening kan aansluit nie.
   
d. Sam en Tushar getrek het 'n beenspier, dus sal hulle vir 'n paar dae nie by die oefening kan aansluit nie.
In hierdie gevalle word die werkwoord tyd 'het getrek' en 'getrek het' is in die huidige volmaakte tyd. Die volmaakte tyd aanwesig, wat geskep word deur gebruik te maak van die verlede deelwoord van die fundamentele werkwoord "trek," 'getrek,' toon die onderwerp s'n toestand van 'n beskadigde beenspier as gevolg van te veel krag daarop toegepas is veroorsaak is 'n ruk terug in die verlede maar het sy effek in die hede aangesien die proefpersoon vir 'n paar dae nie by die praktyk sal kan aansluit nie.
a. Van die tyd dat Sneha gekom het, het ek/ons getrek het haar been oor wat die vorige dag by die kantoor gebeur het.
 
b. Van die tyd wat Sneha gekom het, jy getrek het haar been oor wat die vorige dag by die kantoor gebeur het.
 
c. Van die tyd dat Sneha gekom het, Varsha het getrek haar been oor wat die vorige dag by die kantoor gebeur het.
 
d. Van die tyd dat Sneha gekom het, het hulle getrek het haar been oor wat die vorige dag by die kantoor gebeur het.
Die aksiewerkwoord "trek" word in hierdie sinne in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd, soos 'het/het getrek.' In hierdie gevalle, die onderwerp het voortdurend probeer om 'n grap te maak, te terg of pret te maak van Sneha vanaf die tyd dat sy gekom het, volgens die bestaande ideale deurlopende vorm. Die daad om Sneha te terg oor wat gister by die kantoor gebeur het het begin toe sy gekom het, en dit het sedertdien aangehou.
Gebruik van "Trek" in die huidige tydvorme

"Trek" in verlede tyd

Enige aksie wat in die verlede begin en voltooi het – 'n tyd voor nou of die huidige oomblik is in die verlede tyd. Hier sal ons die gebruik van "trek" in verlede tydsvorme leer.

Die werkwoord "trek" in die verlede tyd neem verskeie variante (vorme) aan soos, 'getrek', 'was/was getrek', 'het getrek' en 'het getrek' onderskeidelik in die eenvoudige verlede, verby kontinue, verby perfekte kontinue en verby volmaakte vorms.

Wanneer word “trek” in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "trek" in die verlede tyd word gebruik om die voorheen voltooide, oor- of voltooide aktiwiteite aan te dui om iets wat vas is te verwyder, die belangstelling van iemand te lok, iets te beweeg of iemand met geweld, pluk, herwin, uitvoer, slaag in mislei, of kanselleer.

Voorbeelde van "trek" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons getrek die stoel nader en gaan sit toe Rihana 'n gruwelverhaal begin vertel.
 
b. Jy getrek die stoel nader en gaan sit toe Rihana 'n gruwelverhaal begin vertel.
 
c. Sy/hulle getrek die stoel nader en gaan sit toe Rihana 'n gruwelverhaal begin vertel.
In hierdie situasies word die agtervoegsel '-ed' transformeer die werkwoord "trek" in 'getrek.' Die eenvoudige verlede tyd word hier gebruik om voor te stel dat die onderwerp verskuif die stoel nader en gaan sit toe Rihana 'n gruwelverhaal begin vertel (wat iewers tevore gebeur het).
a. ek het getrek die appels van die bome gistermiddag toe ek haar oproep kry.
 
b. Ons besig was om te trek die appels van die bome gistermiddag toe ons haar oproep kry.
 
c. Jy besig was om te trek die appels van die bome gistermiddag toe jy haar oproep kry.
 
d. Sudha het getrek die appels van die bome gistermiddag toe sy haar oproep kry.
 
e. Die meisies besig was om te trek die appels van die bome gistermiddag toe hulle haar oproep kry.
Die aksiewoord (werkwoord) "trek” in hierdie reëls word deur die agtervoegsel verander '-ing.' Die stamwerkwoord "trek" het die vorm 'was/was trek' in die verlede deurlopend. Hier, die verlede deurlopend vorm word gebruik om aan te toon dat die onderwerp was besig om te pluk die appels van die bome gistermiddag (verlede – vorige dag middag) toe die onderwerp haar oproep gekry het.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle getrek het die perskonferensie op die laaste oomblik weens een of ander groot probleem.    Die verby perfekte tyd word saamgestel deur die ondersteunende werkwoord by te voeg 'het' na die basiese werkwoord se deelwoord "getrek." Die verlede volmaakte tyd wat in hierdie sin gebruik word, 'het getrek' impliseer dat die onderwerp het die perskonferensie gekanselleer of afgelas (wat iewers in die verlede gebeur het) op die laaste oomblik as gevolg van een of ander groot probleem.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle getrek het dieselfde truuk op Suresh selfs toe ek/ons/jy/sy/hulle hom by gister se partytjie gesien het.   In hierdie sin word die werkwoordvorm 'het getrek' is in die verlede perfek deurlopend gespanne. Die onderwerp het dieselfde truuk gespeel op Suresh, volgens die verlede volmaakte deurlopende vorm wat in hierdie voorbeeldsin gebruik is, selfs toe die onderwerp hom by gister se partytjie gesien het.
Gebruik van "trek" in die verlede tyd vorms

"Trek" in toekomende tyd

Enige aksie wat in die toekoms sal begin en eindig - 'n tyd na nou of die huidige oomblik is in die toekomstyd. Ons sal die gebruik van "trek" in toekomstige tydvorme bespreek.

Die werkwoord "trek" in die toekomstige tyd het 'n aantal vorme soos 'sal trek', 'sal trek', 'sal getrek het' en 'sal getrek het' in die eenvoudige toekoms, toekomstige kontinue, toekomstige volmaakte kontinue en toekomstige volmaakte vorms onderskeidelik.

Wanneer word "trek" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord “trek” in die toekomende tyd word gebruik om aan te dui dat dit nog nie plaasgevind het nie, maar wat nog plaasvind, handelinge van verwydering van iets wat vas is, uitvoer, die belangstelling van iemand lok, herwinning, iets beweeg of iemand wat geweld gebruik, daarin slaag om te mislei, pluk, of kanselleer.

Voorbeelde van "trek" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy/hy/Hulle sal trek die gordyne af gedurende die somers.       Om die toekomstige tyd, die basiese werkwoord, te genereer "trek" in hierdie reël word aangebied as 'sal trek' deur die modale hulp by te voeg 'sal.' Die onderwerp het nog nie die gordyne toegemaak nie af maar sal betrokke raak in die somer (wat nog moet kom) volgens die eenvoudige toekomstige tyd vorm 'sal trek.'
a. Ek/ons/jy/hy/hulle sal trek Rakhi om my/ons/jou/hom/hulle iewers buite te neem wanneer sy vir my/ons/jy/hom/hulle kom kuier.     Die werkwoord "trek," wat in hierdie voorbeeld gebruik word in die toekomstige aaneenlopende tyd vorm 'sal trek,' gee oor dat die aksie nog moet plaasvind omdat die onderwerp sal beweeg Rakhi. Die toekomstige aaneenlopende tyd in hierdie sin maak dit duidelik dat die onderwerp wat Rakhi beweeg om hom/haar/hulle buite te neem, sal plaasvind wanneer sy hom/haar/hulle kom besoek (kan enige tyd in die toekoms gebeur).
a. Ek/Ons/Jy//hy/Hulle sal getrek het al die plakkers van die muur af teen die tyd dat die inspeksiespan my/ons/jou/sy/hul klaskamer bereik.Die toekoms volmaakte tyd vervang die werkwoord 'sal getrek het' vir die basiese aksiewoord (werkwoord) "trek." Hierdie voorbeeld gebruik dit om oor te dra dat die onderwerp sal verwyder het (nie tot nou toe gebeur nie) al die plakkers van die muur teen die tyd ('n tyd in die toekoms) die inspeksiespan bereik sy, haar of hul klaskamer.
a. Ek/ons/jy/hy/hulle sal getrek het onkruid baie gou wanneer ek/ons/jy/hy/hulle besef dat die onkruid die groei van die gewasse ontwrig.    "Sal getrek het' is die toekomstige volmaakte deurlopende vorm van "trek." Volgens die gebruik van die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd, die daad van die verwydering van die onkruid sal baie gou plaasgevind het (iets in die nabye toekoms) wanneer die proefpersoon besef ('n gebeurtenis wat baie gou sal gebeur) dat die onkruid die groei van die gewasse ontwrig.
Gebruik van "trek" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Hierdie artikel ondersoek hoe om die aksiewoord (werkwoord) "trek" oor alle vorme (eenvoudig, kontinu, volmaak kontinu en perfek) van die drie tye – verlede, hede en toekoms – te vertoon om duidelike betekenisse uit te druk in 'n verskeidenheid van kontekste.

Scroll na bo