Proteïensintese in sitoplasma? 7 Feite wat jy moet weet


Ribosome, wat ribonukleoproteïendeeltjies is, is verantwoordelik vir proteïensintese in die sitoplasma. Laat ons die proses in besonderhede verstaan.

Sitoplasma is waar proteïensintese plaasvind. DNA, RNA en verskeie ensieme word gebruik in die produksie van proteïene deur selle. Tipies sluit dit transkripsie, translasie en post-translasionele prosesse soos proteïenvou, modifikasies en proteolise in.

Gebaseer op DNA se genetiese kode, produseer proteïensintese die proteïene wat nodig is vir selle om te funksioneer en 'n gedefinieerde struktuur te hê.

Vind proteïensintese in sitoplasma plaas?

Vertaling is die prosedure wat gebruik word om nuwe proteïene te skep. Kom ons kyk of proteïensintese in sitoplasma plaasvind of nie.

Proteïensintese vind in sitoplasma plaas as ribosoom is waar proteïensintese plaasvind nadat die mRNA-molekule die kern verlaat. Proteïen word geskep deur die genetiese instruksies wat in die mRNA vervat is tydens translasie te lees.

Alhoewel daar algemeen saamgestem word dat proteïensintese in die sitoplasma plaasvind, is die idee dat translasie ook in die kern kan plaasvind, passievol betwis.

Wanneer vind proteïensintese in sitoplasma plaas?

Die eerste fase van proteïensintese, dit wil sê transkripsie vind in die kern plaas. Kom ons kyk wanneer proteïensintese in sitoplasma plaasvind.

Proteïensintese vind in sitoplasma plaas wanneer spliceosoom die tussenliggende introne van die pre-mRNA-molekule verwyder tydens splitsing. Daarna laat kernporieë in die kern se omhulsel die volwasse mRNA-molekule toe om die kern en gaan die sitoplasma binne.

Watter deel van proteïensintese vind in die sitoplasma plaas?

Proteïensintese is die proses om proteïen te produseer. Transkripsie en vertaling is twee deurslaggewende stappe in hierdie proses. Kom ons kyk watter proses in sitoplasma plaasvind.

Die tweede deel van proteïensintese wat translasie is, vind in die sitoplasma plaas. Hier word die tRNA gelaai en die mRNA geheg met die kleiner sub-eenheid van ribosoom, na aanleiding van die proses van verlenging en terminasie word proteïen gesintetiseer.

Proteïensintese van Wikimedia

Na die proses van translasie vind post-translasiemodifikasie ook binne die sitoplasma plaas. Al hierdie stappe is nodig vir proteïensintese.

Hoe vind proteïensintese in sitoplasma plaas?

Proteïensintese is 'n belangrike biologiese aktiwiteit wat selle laat funksioneer. Kom ons kyk hoe hierdie metode werk.

Die volgende is die sleutelprosesse in die produksie van proteïene:

 • transkripsie
 • Vertaling
 • Na-vertaling wysiging (PTM)

transkripsie:

Wat genomika betref, is transkripsie die proses om 'n geen se DNS-volgorde in 'n RNA-kopie te verander. Dit behels drie stappe wat hieronder verduidelik word:

 • Inisiasie- RNA-polimerase het aan 'n DNA-promotorgebied geheg.
 • Verlenging- Komplementêre nukleotiede word na een string DNA getrek deur RNA pol, wat die nuutgevormde string verleng.
 • Beëindiging – Die Terminator-area is waar RNA pol ophou werk. En die mRNA wat geskep is, word vrygestel.

vertaling:

Aminosure word tydens translasie saamgevoeg in 'n spesifieke volgorde in ooreenstemming met die riglyne wat deur die genetiese kode uiteengesit word. Dit vind plaas in die sitoplasma.

Die vier stadiums van vertaling is soos volg -

 • Aktivering – Die tRNA en aminosuur word kovalent verbind.
 • Inisiasie – Inisiasiefaktore stel die klein subeenheid van die ribosoom in staat om aan die 5′ einde van mRNA te bind.
 • Verlenging-. Volgende aan die beurt, 'n verlengingsfaktor, GTP, en die aminoasiel-tRNA heg aan die ribosoom.
 • Beëindiging – die A-plek van die ribosoom wys na 'n stopkodon.

Na-vertalingswysiging (PTM):

Na translasie en die skepping van peptiedbindings word 'n polipeptiedketting onderwerp aan 'n ensiemproses wat bekend staan ​​as post-translasionele modifikasie.

Die verskillende tipes postvertalingswysigings word hieronder gelys –

 • Fosforilering - 'n biologiese proses wat die fosfatering van 'n organiese molekule behels. As twee voorbeelde kan fosfaat by glukose gevoeg word om glukosemonofosfaat te skep of by ADP om ATP te skep.
 • Glikosilering- In die proses om aan 'n ander molekule se hidroksiel of ander funksionele groep gekoppel te word om 'n glikokonjugaat te skep, ondergaan 'n koolhidraat, ook bekend as 'n glikosielskenker, 'n proses wat bekend staan ​​as glikosilering.
 • Ubiquitination- 'n Post-translasieverandering bekend as ubiquitination vind plaas wanneer die ubiquitinering aan 'n substraatproteïen verbind word.
 • Nitrosilering - Nitrosilering is die kovalente binding van 'n "nitrosiel" groep aan 'n ander, dikwels organiese, molekule.
 • Metilering - Metilering is die proses van inkorporering van 'n metielgroep in 'n substraat of om 'n atoom vir een te verruil.
 • Asetilering - 'n Chemiese reaksie bekend as asetilering behels die vervanging van 'n waterstofatoom in 'n organiese chemiese molekule met 'n asetiel funksionele groep.
 • Lipidasie - Lipidasie is die proses van 'n lipiedgroep wat kovalent aan 'n peptiedketting heg.
 • Proteolise - Proteïene kan afgebreek word in kleiner peptiede of selfs in individuele aminosuurreste deur 'n proses genaamd proteolise, wat die hidrolise van peptiedbindings is.

Waarom vind proteïensintese in sitoplasma plaas?

Die tweede pilaar van proteïensintese is translasie, wat in die sitoplasma plaasvind. Kom ons kyk hoekom dit binne sitoplasma voorkom.

Proteïensintese vind in sitoplasma plaas omdat dit ribosoom en ander noodsaaklikhede bevat wat benodig word vir die proses. Nadat die sitoplasma binnegegaan het, heg mRNA aan met 'n kleiner subeenheid van ribosome. Die regte aminosure word aan ribosoom gelewer deur tRNA-molekules, wat die kodonvolgorde in die mRNA lees.

Rol van proteïensintese in sitoplasma:

Die primêre proses waardeur aminosure weggedoen word, is proteïensintese. Kom ons verstaan ​​die rol van proteïensintese in sitoplasma.

Proteïensintese in sitoplasma is 'n noodsaaklike proses omdat dit die menslike liggaam toelaat om proteïene te produseer wat nodig is om noodsaaklike take uit te voer. Die menslike liggaam sou nie hormone, ensieme of selfs nuwe spiere sonder proteïensintese kon produseer nie.

Hoe beheer kern proteïensintese in sitoplasma?

Kern word die brein van die sel genoem. Dit beheer die meeste van die aktiwiteite van die sel. Kom ons verstaan ​​hoe dit proteïensintese in sitoplasma beheer.

Kern beheer proteïensintese in sitoplasma deur twee prosesse:

 • Replikasie - sintese die kopieë van DNA
 • Transkripsie – produseer mRNA-string komplementêr tot die DNA-sjabloon.
 • Hierdie mRNa-string word gebruik in die proses van translasie in sitoplasma.
 • Dus beheer kern proteïensintese deur mRNA.

Gevolgtrekking:

Die metode waardeur selle proteïen produseer, word proteïensintese genoem. Ribosoom in sitoplasma ontvang instruksies van verwerkte mRNA. Dan vervoer tRNA gepaste volgorde van aminosure na ribosoom na die lees van instruksies in mRNA tydens translasie. Die voltooide proteïen kan geskep word deur 'n polipeptiedketting verder te verwerk nadat dit geskep is.

Sadiqua Noor

Hi...ek is Sadiqua Noor, het Nagraadse studie in Biotegnologie gedoen, my belangstellingsgebied is molekulêre biologie en genetika, behalwe hierdie het ek 'n groot belangstelling in wetenskaplike artikelskryf in eenvoudiger woorde sodat die mense uit nie-wetenskaplike agtergronde ook kan die skoonheid en gawes van die wetenskap verstaan. Ek het 5 jaar ondervinding as tutor. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sadiqua-noor-705593225

Onlangse plasings