3 feite oor die gebruik van beskerming in gespanne (hede, verlede en toekoms)

Ons moet verskillende strukture gebruik om verskillende modusse van te raam gespanne met 'n enkele werkwoord. Nou sal ons die vooruitsig van "beskerm" in verskillende tydvorme nagaan.

"Beskerm" en "beskerm" is die terme wat volgens die nommer van die onderwerp geplaas moet word om die eenvoudige huidige modus van tyd te raam. Die algemene verlede en verlede deelwoord term is "beskerm", terwyl die term "beskerm" gebruik moet word in progressiewe modus, ongeag die hede, verlede of toekoms.

Kom ons ondersoek verskillende toepassings van verskillende strukture van tyd met die werkwoord "beskerm."

"Beskerm" in die teenwoordige tyd

Die term "beskerming" kan beskou word as die naamwoordvorm van die term “beskerm”. Kom ons kyk na die vooruitsig van "beskerm" in die teenwoordige tyd.

Die term "beskerm" moet gebruik word vir verskillende strukture van sinne in die modus van die teenwoordige tyd, soos; ons moet die terme "beskerm" of "beskerm" gebruik volgens die nommer van die onderwerp in 'n onderskeie sin, terwyl "beskerm" in progressiewe modus gebruik moet word, ongeag die nommer van die onderwerp.

Wanneer kan ons "beskerm" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "beskerm", met sy verskillende vorme, kan gebruik word om sinne in die teenwoordige tyd te raam wanneer ons wil uitvoer dat 'n entiteit in 'n manier is om te beskerm, te beveilig, te beskerm of alle basisse vir enige ander persoon, idee te dek. , situasie, gebeurtenis, voorwerp of enige dier op daardie tydstip.

Voorbeelde met die werkwoord "beskerm" in die teenwoordige tyd

Tipe huidige tydVoorbeelde met die werkwoord "beskerm"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Ek beskerm my persoonlike dagboek teen my neefs, want hulle kan spot daarmee.  

b. Ons beskerm dagboeke teen neefs, want hulle kan met hulle spot.

c. Jy beskerm jou persoonlike dagboek teen jou neefs, aangesien hulle daarmee kan spot.  

d. Sandip beskerm sy persoonlike dagboek teen sy neefs, aangesien hulle daarmee kan spot.  

e. Renu beskerm haar persoonlike dagboek teen haar neefs, want hulle kan spot daarmee.  

f. Hulle beskerm hul persoonlike dagboeke teen hul neefs, aangesien hulle met hulle kan spot.
Die eenvoudige modusse "beskerm" en "beskerm" word gebruik volgens die nommer van die onderwerp om hierdie eenvoudige huidige voorbeeld te raam en te verklaar dat die onderwerp in die bui is om sommige dagboeke te beskerm teen neefs op daardie tydstip.
2. Huidige Deurlopende Tyda. Ek beskerm my persoonlike dagboek teen my neefs, want hulle kan spot daarmee.  

b. Ons/Jy/Hulle beskerm my persoonlike dagboek teen my neefs, want hulle kan spot daarmee.  

c. Sandip/Renu beskerm my persoonlike dagboek teen my neefs, want hulle kan spot daarmee.
Die terme "beskerm", "beskerm" en "beskerm" is in gebruik volgens die nommer van die onderwerp om hierdie huidige aaneenlopende modus van tyd om te stel dat die onderwerp funksioneel wag vir sommige dagboekinskrywings by die tyd op hande.
3. Present Perfect Tensea. Vandat neefs kom kuier het, het ek/ons/jy/ hulle dagboeke van hulle beskerm omdat hulle met hulle kan spot.   

b.Sandip / Renu het dagboeke van neefs beskerm sedert hulle kom kuier het, aangesien hulle met hulle kan spot.
Die terme "het beskerm" en "het beskerm" word gebruik om hierdie huidige perfekte modus van tyd te raam om aan te dui dat die onderwerp in die bui is om sommige dagboeke van 'n tyd in die verlede te isoleer en nog steeds in die bui om te kuier.
4. Present Perfect Continuous Tensea. Ek/Ons/Jy/ Hulle het tot nou toe my/ons/jou/hul dagboeke teen hul neefs beskerm vandat hulle kom kuier het, aangesien hulle met daardie dagboeke kan spot.  

b. Sandip/Renu het sy/haar dagboeke teen hul neefs beskerm sedert hulle kom kuier het tot nou toe, aangesien hulle met daardie dagboeke kan spot.
Die terme "het beskerm" en "het beskerm" is in gebruik om hierdie huidige volmaakte aaneenlopende modus van tyd te raam om te dikteer dat die onderwerp funksioneel wagstaan ​​vir sommige dagboekinskrywings, nie vir 'n spesifieke tyd nie, maar vir 'n volledige tydsessie wat in die verlede begin is en steeds in 'n slentertoestand is.
Voorbeelde met die werkwoord "beskerm" in die teenwoordige tyd

"Beskerm" in verlede tyd

Beskerm en verdedig is die twee mees algemene sinonieme van die term "beskerm". Kom ons kyk na die vooruitsig van "beskerm" in die verlede tyd.

Die term "beskerm" verander homself na "beskerm" om gebruik te word in 'n sin wat in die verlede-modus is. Die verlede volmaakte tyd "het beskerm" met die werkwoord "beskerm" word "beskerm" wanneer ons die sin in die verlede volmaakte aaneenlopende modus van tyd moet verander.

Wanneer kan ons "beskerm" in die verlede tyd gebruik?

Die verskillende vorige vorme en strukture van die werkwoord "beskerm" kan gebruik word om vorige sinne te raam om te wys dat 'n entiteit in 'n manier was om te beskerm, te beveilig, te beskerm of alle basisse vir enige ander persoon, idee, situasie, gebeurtenis te dek, voorwerp, of enige dier op die tyd wat reeds verby is.

Voorbeelde met die werkwoord "beskerm" in die verlede tyd

Tipes Verlede TydVoorbeelde met die werkwoord "beskerm"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydEk / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het ons nasionale erfenis beskerm deur 'n brief aan die regering te skryf oor die antieke tempels in ons distrik.Die vorige term "beskerm" word in hierdie voorbeeld gebruik om uit te voer dat die onderwerp die tempels van hul distrik bewaar het in daardie dae wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende Tyda. Gister het ek / jy / hy / sy ons nasionale erfenis beskerm deur 'n brief aan die regering te skryf oor die antieke tempels in ons distrik.  

b. Gister het Ons / Hulle ons nasionale erfenis beskerm deur 'n brief aan die regering te skryf oor die antieke tempels in ons distrik.
Om uit te voer dat die subjek aktief die tempels van hul distrik bewaar het in daardie dae wat reeds verby is, word die vorige aaneenlopende term "beskerm" gebruik saam met "was/was" volgens die nommer van die onderwerp in hierdie voorbeeld. 
3. Verlede Volmaakte Tyd Gister het ek / ons / jy / hy / sy / hulle ons nasionale erfenis beskerm deur 'n brief aan die regering te skryf oor die antieke tempels in ons distrik voordat die tempels verwoes is as gevolg van natuurlike rampe.Die verlede volmaakte modus "het beskerm" word gebruik om die volgorde van twee gebeurtenisse te wys, waarvan die eerste op die punt is dat die onderwerp die nasionale erfenis van hul omgewing bewaar het in daardie dae wat reeds verby is.
4. Past Perfect Continue TydGister het ek / ons / jy / hy / sy / hulle ons nasionale erfenis beskerm deur 'n brief aan die regering te skryf oor die antieke tempels in ons distrik vanaf die jaar 1990 tot die jaar 2000.Die term "het beskerm" word gebruik om hierdie voorbeeld te raam om te wys dat die onderwerp aktief sommige strukture sal bewaar vir 'n spesifieke tydsduur in daardie dae wat reeds verteer het.
Voorbeelde met die werkwoord "beskerm" in die verlede tyd

"Beskerm" in toekomende tyd

Bly veilig en neem onder die vlerk is die twee beste woordgroepe om die betekenis van die werkwoord "beskerm" te beskryf. Kom ons kyk na die vooruitsig van "beskerm" in die toekomstige tyd.

Die term "beskerm" bly dieselfde in alle tipes progressiewe modusse, maar ons moet "sal wees" daarvoor gebruik om dit gepas te maak vir die toekomstige aaneenlopende modus van tyd. "Sal beskerm het" en "sal beskerm het" is geskik vir die toekomstige volmaakte en toekomstige volmaakte deurlopende vorme van tyd.

Wanneer kan ons "beskerm" in die toekomende tyd gebruik?

Ons kan die term "beskerm" en verwante vorme en strukture gebruik om oor te dra dat 'n aksie gaan of sal beskerm, beveilig, afskerm of alle basisse vir enige ander persoon, idee, situasie, gebeurtenis, voorwerp of dier by 'n later tyd van die dag. 

Voorbeelde met die werkwoord "beskerm" in die toekomende tyd

Tipes Toekomstige TydVoorbeelde met die werkwoord "beskerm"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal al die samelewing se damme beskerm deur te verhoed dat alle inwoners hulle met vullis en afvalprodukte mishandel. 

b. Die hond sal vir die res van sy lewe al sy voedselverskaffers beskerm, aangesien 'n hond nooit sy meesters verraai nie.  
Die term "sal beskerm" word gebruik om hierdie eenvoudige toekomstige modus van tyd te raam om te verklaar dat die onderwerp al die damme onder die vlerk sal bring om hulle te beskerm teen vermorsing in die toekoms. In die tweede sin kan ons dieselfde idee sien, maar hier is die onderwerp "dit."
2. Toekomstige Deurlopende Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal al die gemeenskap se damme beskerm deur te verhoed dat alle inwoners hulle met vullis en afvalprodukte mishandel.  

b. Die hond sal vir die res van sy lewe al sy voedselverskaffers beskerm, aangesien 'n hond nooit sy meesters verraai nie.    
Die term "sal beskerm" word gebruik om hierdie toekomstige aaneenlopende modus van tyd te raam om te verklaar dat die onderwerp aktief al die damme onder die vlerk sal bring om dieselfde te beskerm, terwyl ons in die tweede voorbeeld kan sien dat die hond sal baie funksioneel wees om sy eienaars te beskerm.
3. Toekomstige volmaakte tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal al die gemeenskap se damme beskerm het deur te verhoed dat alle inwoners dit met vullis en afvalprodukte mishandel voor die voltooiing van hierdie jaar.

b. Die hond sal al sy voedselverskaffers voor die einde van sy lewe beskerm het, aangesien 'n hond nooit sy meesters verraai nie.
Die term “sal beskerm het" is in gebruik om hierdie toekomstige volmaakte modus van tyd te raam om te sê dat die onderwerp al die damme onder die vlerk sal bring om dieselfde te beskerm voor 'n spesifieke tyd in die dae wat voorlê, terwyl ons in die tweede voorbeeld kan sien dat die hond sekuriteit sal bied aan sy eienaars tot 'n spesifieke tyd in die dae wat voorlê.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal al die gemeenskap se damme beskerm het deur te verhoed dat alle inwoners hulle van môre af tot die einde van die lewe mishandel met vullis en afvalprodukte.  

b. Die hond sal van vandag af tot aan die einde van sy lewe al sy voedselverskaffers beskerm het, aangesien 'n hond nooit sy meesters verraai nie.
In die eerste voorbeeld word die term "sal beskerm het" gebruik om hierdie toekomstige volmaakte modus van tyd te raam om aan te dui dat die onderwerp al die damme van die samelewing vir 'n tydsduur in die komende dae sal beskerm, terwyl in die tweede voorbeeld , is die onderwerp in die modus om sekuriteit aan die res van sy lewe te bied. 
Voorbeelde met die werkwoord "beskerm" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Nou sal ons leer oor 'n ander vorm van die term "beskerm." Die byvoeglike vorm van die term "beskermend" kan herken word om te beskryf dat 'n persoon die gevoel of gevoel het om beskerm te word. 

Scroll na bo