Eienskappe van breking: golf, fisiese eienskappe, volledige feite


In hierdie artikel sal ons verskillende eienskappe van breking, golfgedrag en die fisiese eienskappe daarvan volledig bespreek.

Die volgende is die lys van die golf- en brekingsindeks eienskappe wat ons hieronder gaan bespreek:-

Golf-eienskappe van breking

Snell se brekingswet bepaal dat "die invalshoek en die brekingshoek afhang van die brekingsindeks van die medium" en word gegee deur die verhouding as

n12=n1/n2=Sonde θr/ sinθv

Die brekingsindeks van die eerste medium waardeur die lig inval is direk eweredig aan die hoek wat gevorm word saam met die normaal na breking en omgekeerd.

1. Spoed van die golf neem toe in skaarser medium

As die spoed van die golf toeneem, sal die golf van die normaal af voortplant en die brekingshoek wat gevorm word, sal groter wees.

In 'n skaars medium is die molekules nie dig saamgepak nie en dus kan die ligfoton maklik sonder 'n versperring beweeg. Daarom is die spoed van die ligstraal in 'n skaarser medium vinniger in vergelyking met 'n digter medium.

2. Spoed van die golf neem af in 'n digter medium

As die spoed van die golf afneem, sal die golf na die normaal voortplant en die brekingshoek wat gevorm word, sal kleiner wees.

In 'n digter medium is die molekules kompak gepak, dus word dit moeilik vir 'n ligstraal om deur te dring, wat die spoed daarvan in digter mediums verminder.

Jy kan dit gelykstel terwyl jy alleen op die pad stap, jy kan so vinnig loop as wat jy kan; dieselfde is nie moontlik wanneer jy van 'n skare mense af reis nie. Uiteindelik neem jou spoed af.

3. 'n Deel van die golf word teruggekaats

'n Deel van die lig kan terugreflekteer en vertrek sonder om die medium te deurkruis. Dit kan wees omdat die energie wat verband hou met die golf wat terugreflekteer nie genoeg is om deur die medium te gaan nie. Die invalshoek is gelyk aan die refleksiehoek.

Dieselfde word in die onderstaande figuur gedemonstreer.

'I' is die invallende straal, 'N' is 'n normale as van die voorwerp, en die hoek wat deur die invallende straal met die normaal gevorm word, is θi. 'R' is 'n gereflekteerde straal wat 'n refleksiehoek met die normale θ vormre. Die invalshoek en gereflekteerde hoek is albei gelyk.

Die spoed van die golf neem effens af en die straal buig min na die normaal soos getoon in die bostaande figuur. Na breking gaan die ligstrale 'n skaarser medium verby, en vandaar die spoed verhoog en buiging wat 'n groter brekingshoek gee.

Lees meer oor Effek van breking op golflengte: hoe, hoekom, gedetailleerde feite.

4. Die brekingshoek hang af van die digtheid van die medium.

Die spoed van die golf sal verminder soos die golf die digter medium binnedring. As die spoed wat met die golf geassosieer word meer is, sal die golf teen 'n groter hoek afbuig.

Die straal sal by breking deur die medium weg van die normaal voortplant as die spoed van die golf toeneem; of sal voortplant na die normaal as die golf nie genoeg spoed in die digter medium kry nie.

5. Amplitude van die golf neem af in 'n digter medium

Die amplitude van golf neem af wanneer dit van skaarser na digter medium beweeg.

Beskou die onderstaande diagram, wat die voortplanting van die liggolf in twee verskillende mediums met 'n verskillende brekingsindeks toon, sodat n2>n1.

eienskappe van breking
Voortplanting van lig in twee verskillende mediums

Dit word aangedui dat die snelheid van die golf verskillend is terwyl dit deur 'n medium van verskillende brekingsindekse beweeg.

Soos die golf in die medium met 'n hoër brekingsindeks beweeg, word die amplitude van die golf korter en die snelheid neem ook af. Wanneer dit terugkom na dieselfde medium, kry dit dieselfde amplitude en spoed terug. Vandaar, die amplitude van die golf hang af van die digtheid van die medium.

Lees meer oor Golf Eienskappe.

6. Amplitude van die golf neem toe in skaarser medium

Die amplitude van die golf styg op die reis van 'n digter na 'n skaarser medium.

Die spoed van die golf is meer in skaarser medium, en dus bly die voorkomsfrekwensie van die golwe per eenheid tyd dieselfde selfs na breking van die golf van een medium na 'n ander.

Dus, soos die spoed toeneem, sal die golflengte toeneem namate albei met mekaar gekorreleer is. Dit impliseer dat die amplitude van die golf toeneem soos die spoed toeneem, dit is wanneer die golf deur die skaarser medium beweeg.

7. Frekwensie van die golf is konstant

Die golflengte van die golf wissel maar die frekwensie van die golf sal onveranderd bly by breking.

Die energie van die golf terwyl dit deur die medium beweeg en na breking word volgehou. Gevolglik is die frekwensie van die golf konstant. Wanneer die digter medium binnekom, neem die spoed van die golf af, en die voorkomsfrekwensie bly dieselfde omdat die amplitude van die golf afgeneem het.

Lees meer oor Effek van breking op frekwensie: hoe, hoekom nie, gedetailleerde feite.

8. Die posisie waarop die voorwerp verskyn, is nie die werklike posisie nie.

Die posisie van die voorwerp blyk te wees in ooreenstemming met die ligstraal uit die rigting wat dit na die breking verskyn.

By breking buig die liggolf en propageer in 'n rigting wat 'n brekingshoek met die normaal maak. Aangesien die ligstraal teen brekingshoek buig, ontvang die waarnemer strale na buiging en daarom verskil die oënskynlike posisie van die werklike posisie van die voorwerp.

Lees meer oor Tipes Breking: Vergelykende Analise.

Eienskappe van brekingsindeks

Die liggolf wat vanaf verskillende mediums voortplant, ondergaan breking en sy brekingshoek en voortplantingsrigting hang af van die brekingsindeks van elke medium.

1. Spoed van die lig hang af van die brekingsindeks

Die spoed van die golf in die medium is gebaseer op die brekingsindeks van die medium.

Terwyl jy vanaf die hoër brekingsindeks beweeg, sal die spoed van die golf afneem, en terwyl jy vanaf die medium van 'n lae brekingsindeks beweeg, sal die spoed van die golf toeneem.

2. Hoe groter die brekingsindeks, hoe kleiner is die brekingshoek

'n Medium met 'n hoë brekingsindeks sal die spoed van die golf verlaag en dus sal die golf na die normaal beweeg en die brekingshoek sal kleiner wees.

3. Kleiner die brekingsindeks, hoe groter is die brekingshoek

In 'n medium met 'n klein brekingsindeks, sal die golf met meer spoed deurkruis en weg van die normaal voortplant, en sodoende 'n groter brekingshoek maak.

4. Brekingsindeks van 'n digter medium is meer as die skaarser medium

Die spoed van die golf neem skerp af in die digter medium; dus sal die brekingsindeks wat intens afhang van die verandering in die spoed van lig meer wees vir 'n digter medium in vergelyking met 'n skaarser medium.

Lees meer oor 16+ gebruike van breking: gedetailleerde ontleding.

Algemene vrae

Wat is die nut van kort golflengte ligstraal in 'n digter medium?

'n Straal met 'n korter golflengte beweeg sonder versteuring in die digter medium.

Aangesien kort golflengtes nie in die digter medium versteur nie, kan hulle oor 'n lang afstand beweeg, en dus word lig van korter golflengtes in die digter mediums gebruik.

Waarom is die brekingsindeks van glas meer in vergelyking met water?

Die brekingsindeks van die medium word bepaal deur die verandering in die spoed van lig terwyl dit deur die medium beweeg.

Die brekingsindeks van glas is 1.5 en dié van water is 1.33. Die ligstrale sal in die vaste toestand belemmer word as gevolg van die kompakte molekulêre struktuur, en dus sal die spoed verminder in vergelyking met die vloeibare toestand van water.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings