Propaansuur (CH3CH2COOH) eienskappe (25 feite wat jy moet weet)

Propaansuur is 'n organiese vetsuur, ook bekend as valeriaensuur. Dit word gebruik vir die sintetisering van chemiese verbindings. Kom ons bespreek interessante feite oor propaansuur.

Propaansuur is 'n natuurlike karboksielsuur met 'n kort lengte van drie koolstofatome. Die propaansuur staan ​​ook bekend as met-asetonzuur of etielmieresuur. In sterkte is dit minder suur as asynsuur wat algemeen as asyn bekend staan.

Ons sal verskeie eienskappe soos smeltpunt, kookpunt, fisies-chemiese gedrag van propaansuur in hierdie artikel bespreek.  

Propaansuur IUPAC naam

Die IUPAC naam van CH3CH2COOH is propaansuur.

Propaansuur chemiese formule

Die chemiese formule van propaansuur is CH3CH2COOH (C3H6O2).

Verskillende strukturele voorstellings van propaansuur

Propaansuur CAS-nommer

Die MAS-nommer van CH3CH2COOH is 79-09-4.

Propaansuur ChemSpider ID

ChemSpider ID vir CH3CH2COOH is 1005.

Propaansuur chemiese klassifikasie

CH3CH2COOH word geklassifiseer as 'n versadigde alifatiese karboksielsuur met drie kettings koolstoflengte.

Propaansuur molêre massa

CH3CH2COOH het 'n molêre massa van 75.07 g/mol.

Propaansuur kleur

CH3CH2COOH is 'n kleurlose vloeistof.

Propaansuur viskositeit

CH3CH2COOH viskositeit by kamertemperatuur is 1.02 cP (centipoise).

Propaansuur molêre digtheid

CH3CH2COOH molêre digtheid is 0.98797 g/cm3.

Propaansuur smeltpunt

Die CH3CH2COOH smeltpunt is -21⁰C.

Propaansuur kookpunt

CH3CH2COOH kookpunt is 141.2 ⁰C (414.35 K).

Propaansuur toestand by kamertemperatuur

CH3CH2COOH bestaan ​​in 'n vloeibare toestand met 'n olierige tekstuur by kamertemperatuur.

Propaansuur ioniese/kovalente binding

CH3CH2COOH vorm 10 kovalente bindings. Die fisiese en chemiese eienskappe van daardie bindings verskil.

Propaansuur ioniese/kovalente radius

CH3CH2COOH kan nie kovalente radiusse hê nie aangesien dit 'n organiese molekule is en kovalente radiusse die eienskap van elemente is.

Propaansuur elektronkonfigurasies

Elektroniese konfigurasies tel vir die rangskikking van elektrone in 'n atoom of 'n element. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van CH3CH2COOH.

CH3CH2COOH elektroniese konfigurasie kan verduidelik word as die elektroniese konfigurasie van sy samestellende atome.

  • Die elektroniese konfigurasie van koolstof is [He]2s2sp2 en [Hy] 2s2sp4.
  • Die elektroniese konfigurasie van waterstof is 1s2.

Die propaansuur-oksidasietoestand

vir CH3CH2COOH oksidasietoestand kan nie bepaal word nie aangesien daar geen wins of verlies van elektrone is nie.

Propaansuur suur/alkalies

CH3CH2COOH is suur van aard met PKA waarde 4.88, wat die kwantitatiewe skatting van suurheid verteenwoordig.

Is propaansuur reukloos?

CH3CH2COOH het 'n skerp en galsterige reuk.

Is propaansuur paramagneties?

Paramagnetiese stowwe vertoon magnetisme in die teenwoordigheid van eksterne magnetiese veld waar elektrone van stof in 'n spesifieke rigting oriënteer. Kom ons bespreek paramagnetiese gedrag van CH3CH2COOH.

CH3CH2COOH toon nie paramagnetisme nie aangesien al die elektrone gedeel word vir bindingsvorming en geen ongepaarde elektron teenwoordig is nie.   

Propaansuur hidreer

CH3CH2COOH bestaan ​​nie in 'n gehidreerde vorm nie aangesien al die bestanddele volledige valensie het.

Propaansuur kristalstruktuur

CH3CH2COOH kristalliseer in 'n monokliniese sisteem met 'n P21/c ruimtegroep by -95 ⁰C.

Propaansuur polariteit en geleidingsvermoë

  • CH3CH2COOH toon polêre aard met dipoolmoment is 0.63D (Debye).
  • Die geleidingsvermoë van CH3CH2COOH is 10 ohm-1cmeq-1 vir 1 M oplossings.

Propaansuurreaksie met suur

Propaansuur se reaksie met sure sal afhang van die sterkte van die suur. Daarom kan daar drie gevalle wees wat soos volg is:

  • Case 1. Wanneer die reagerende suur dieselfde sterkte het as CH3CH2COOH, sal geen reaksie plaasvind nie.
  • Case 2. Wanneer die reagerende suur sterk: Dit sal die H vrystel+ ioon en protonaat CH3CH2COOH
  • CH3CH2COOH + CH3COOH = CH3CH2COOH+ + CH3COO-
  • Case 3. Wanneer die reagerende suur swak is: Dit sal die H aanvaar+ ione van CH3CH2COOH
  • CH3CH2COOH + CH3COOH = CH3CH2COO- + CH3COOH+

Propaansuurreaksie met basis

CH3CH2COOH reageer met 'n natriumhidroksied (NaOH) (basis) om natriumpropionaat (sout) en water as die neweproduk te vorm, soos in die vergelyking hieronder getoon.

CH3CH2COOH + NaOH = CH3CH2COO-Na+ +H2O

Propaansuurreaksie met oksied

CH3CH2COOH reageer met kalsiumoksied om kalsiumpropionaat (sout) en water te vorm. Dit is ook 'n neutraliseringsreaksie.

CH3CH2COOH + CaO = (CH3CH2COO)2Ca + H.2O

Propaansuurreaksie met die metaal

CH3CH2COOH reageer met metale (reaktiewe metale) om metaalkarboksilate te vorm, en waterstof word in die reaksie vrygestel, soos getoon in die vergelyking waar reaksie met natriummetaal die vorming van natriumpropionaat en water tot gevolg het.

CH3CH2COOH + Na = CH3CH2COONa + H2O

Gevolgtrekking

Propaansuur is 'n baie noodsaaklike lid van die karboksielsuurgroep met 'n versadigde alkielketting en lineêre kettingvorm.   

Lees meer volgende eiendomme

Aluminiumhidriede
Aluminium Chemiese Eienskappe
Magnesiumhidried (MgH2)
Fosfortrijodied (PI3)
Boor Chemiese
Stikstofdioksied (NO2)
Fosfortrichloried (PCl3)
Swaeltrioksied (SO3)
Koolstoftetrafluoried (CF4)
Propaansuur (CH3CH2COOH)
Bariumhidroksied(Ba(OH)2)
Silikon Chemiese Eienskappe

Scroll na bo