3 feite oor die gebruik van voorkoming in tyd (hede, verlede en toekoms)

Die handeling in die werkwoord “voorkom” word in die teenwoordige tyd gewys, wat 'n huidige moment is; verlede tyd, wat 'n tyd is wat verby is; en die toekomstige tyd, wat nog moet kom.

Die werkwoord "voorkom" definieer die daad om te verhoed dat iets gebeur. Met behulp van verbuigings en ander modale en hulpwerkwoorde kom die handeling in al drie werkwoordsvorme voor en word verder geskei in sy vervoeging sub-dele soos perfek, kontinu en volmaak kontinu.

Hierdie selfde bladsy het in meer besonderhede ingegaan op die tye wat hierbo beskryf is en hul samestellende elemente. Om meer uit te vind oor hierdie onderwerp, laat ons voortgaan om te lees.

Voorkom in huidige tyd

'n Huidige gebeurtenis of situasie wat blykbaar in die nou plaasvind, word gedefinieer deur die teenwoordige tyd. Kom ons ondersoek hoe die woord "voorkom" in hierdie presiese tydsvorm gebruik sou word.

Die werkwoord "voorkom" kan gebruik word in sy mees basiese vorm, die eenvoudige teenwoordige tyd, of as "voorkom". Die frase in die hede voortdurende tyd verander in 'is/is voorkoming'; in die hede perfekte tyd in 'het/het verhinder', en uiteindelik word dit in die huidige volmaakte deurlopende tyd 'het/het verhinder'.

In wese is die werkwoord se fundamentele vorm die huidige deelwoord. Die huidige volmaakte tyd, aan die ander kant, gebruik die verlede deelwoordvorm. Die bykomende vervoegingsvorme van die werkwoord word vasgestel deur spesifieke verbuigings, modale werkwoorde en/of hulpwerkwoorde.

Wanneer kan "voorkom" in die teenwoordige tyd gebruik word?

Die teenwoordige tyd van die werkwoord "voorkom" en sy vervoegingsvariasies wat uitbrei op eenvoudige, voortgesette of deurlopende handeling kan gebruik word wanneer iemand aksie neem om te verhoed dat iemand iets doen of in die hede gebeur.

Voorbeelde van "voorkom" word in verskillende teenwoordige tydsvorme gebruik.

 Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons voorkom honde en katte wat alleen op straat in hierdie skuiling ly.  

2. Jy voorkom honde en katte wat alleen op straat in hierdie skuiling ly.    

3. Hy/Sy verhoed honde en katte wat alleen op straat in hierdie skuiling ly.    

4. Hulle voorkom honde en katte wat alleen op straat in hierdie skuiling ly.  
Die werkwoord se basisvorm word gebruik om die eenvoudige teenwoordige tydskomponent van hierdie sin uit te lig, wat wys dat die aksie om iemand te keer om iets te doen of net te verhoed dat enige soort ongelukkige situasie op die oomblik gebeur. In die vier voorbeelde wat verskaf word, kan ons sien hoe die werkwoord "voorkom" gebruik word in die eenvoudige teenwoordige tyd en hoe verskeie tipes voornaamwoorde dit 'n enkelvoud of meervoud karakter gee volgens standaard grammatikanorme.
1. Ek am voorkoming die reis na die bos gaan nie gebeur nie, want dit is nogal gevaarlik.  

2. Ons is voorkoming die reis na die bos gaan nie gebeur nie, want dit is nogal gevaarlik.    

3. Jy is voorkoming die reis na die bos gaan nie gebeur nie, want dit is nogal gevaarlik.    

4. Hy/Sy is voorkoming die reis na die bos gaan nie gebeur nie, want dit is nogal gevaarlik.    

5. Hulle voorkom die reis na die bos gaan nie gebeur nie, want dit is nogal gevaarlik.  
Soos 'n mens uit hierdie voorbeelde kan waarneem, is hulpwerkwoorde soos 'is', 'is' en 'is' voor die frase "voorkoming" geplaas op grond van die voornaamwoord wat hulle kwalifiseer en hul huidige tydsgeaardheid ruimskoots demonstreer. Die basisvorm van die werkwoord, wat bestaan ​​uit die fleksie-agtervoegsel '-ing' aan die einde beklemtoon die huidige aaneenlopende tyd aspek in hierdie sin deur te wys hoe die aksie vorder om iemand te keer om iets te doen of net te verhoed dat enige soort ongelukkige situasie gebeur.
1. Ek/Ons het verhoed die aanvang van 'n verkoue met behulp van baie voorsorgmaatreëls.  

2. Jy het verhoed die aanvang van 'n verkoue met behulp van baie voorsorgmaatreëls.  

3. Hy/Sy het verhoed die aanvang van 'n verkoue met behulp van baie voorsorgmaatreëls.  

4. Hulle voorkom het die aanvang van 'n verkoue met behulp van baie voorsorgmaatreëls.
Om die werkwoord se huidige aard te beklemtoon, is hulpwerkwoorde soos 'het' en 'het', afhangende van die tipe selfstandige naamwoord wat hulle kwalifiseer, voor dit gebruik. Om iemand te keer om iets te doen of om net enige soort ongelukkige situasie te voorkom, is 'n handeling wat voltooiing vereis, en die huidige hulpwerkwoorde en verlede deelwoord gee saam die voltooide frase hierdie eienskap. Die verlede deelwoordvorm van die werkwoord word "voorkom" en dit dien as 'n duidelike aanduiding dat die vervoegingsvariëteit in hierdie geval die volmaakte tyd aanwesig. Hierdie eienskap is wat die huidige volmaakte tyd van ander vorme onderskei.
1. Ek/Ons gewees het voorkoming  gaste kom nie meer nie, want ons huis is onder opknapping.  

2. Jy het gewees voorkoming gaste kom nie meer nie, want ons huis is onder opknapping.    

3. Hy/Sy het voorkom het  gaste kom nie meer nie, want ons huis is onder opknapping.  

4. Hulle voorkom het  gaste kom nie meer nie, want ons huis is onder opknapping.
Die hulpwerkwoorde 'het' en 'het', wat saam met die onderskeie voornaamwoorde of in sommige gevalle selfs selfstandige naamwoorde gebruik word, demonstreer duidelik die teenwoordige tydse aard. Die gebruik van die modale woord "been", wat die frase 'n gevoel van heelheid verleen, demonstreer die perfekte kwaliteit. Laastens beklemtoon die progressiewe agtervoegselvorm "-ing" wat aan die einde van "voorkoming" bygevoeg word, die kwaliteit van kontinuïteit. Soos gesien kan word in hierdie stellings, blyk dit dat die aksie om iemand te keer om iets te doen of net te keer dat enige soort ongelukkige situasie gebeur, in die verlede begin het en steeds aan die gang is in die hede wanneer elemente van die hede deurlopend tyd en hede perfekte gespanne kombineer en skep die perfekte volmaakte tyd aanwesig.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van "voorkom" in verskillende vorme van teenwoordige tyd.

Voorkom in verlede tyd

Wanneer 'n gebeurtenis reeds gebeur het, verby is of verby is, word die verlede tyd gebruik. Kom ons ondersoek hierdie spesifieke tydvorm se toepassing op die woord “voorkom” in meer besonderhede.

Die werkwoord "voorkom" verander van sy basisvorm na die verbuigingsvorm "voorkom" in die verlede tyd. In die verlede aaneenlopende tyd, word dit 'was/was verhoed', in die huidige volmaakte tyd, 'het verhoed', en uiteindelik, in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd, 'het verhoed'.

Die verlede tyd is in wese al wat die algemene verlede deelwoordvorm bevat. Daar word gedink dat verskillende verbuigings, modale werkwoorde en/of hulpwerkwoorde nuttig is om die werkwoord se ander vervoegings te belig.

Wanneer kan "voorkom" in die verlede tyd gebruik word?

Die werkwoord "voorkom" word dikwels in die verlede tyd gebruik wanneer 'n persoon betrokke is by die daad om iemand te verhoed om iets te doen of te keer dat iets gebeur gedurende 'n tyd wat reeds verby hulle gegaan het. Afhangende van die werkwoord se vervoeging, kan hierdie vorige handeling in 'n basiese, voortgesette of voltooide vorm voorgestel word.

Voorbeelde van "voorkom" word in verskillende verledetydsvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons verhoed 'n klein kind van 'n swaai in die park afval.  

2. Jy verhoed 'n klein kind van 'n swaai in die park afval.    

3. Hy/Sy verhoed 'n klein kind van 'n swaai in die park afval.    

4. Hulle verhoed 'n klein kind van 'n swaai in die park afval.
Die werkwoord se verlede deelwoordvorm, wat eindig met die fleksie-agtervoegsel "-ed," word gebruik om die eenvoudige verlede tydskomponent van hierdie sin uit te lig. Dit illustreer ook hoe die aksie om iemand te keer om iets te doen of net te verhoed dat enige soort ongelukkige situasie plaasvind, bloot plaasvind gedurende 'n tyd wat reeds verby is. Die veelvuldige voorbeelde hier wys hoe die woord "voorkom" gebruik word in die eenvoudige verlede tyd en hoe verskillende voornaamwoordtipes geen invloed op die werkwoord se betekenis het nie, want dit neem altyd die verlede deelwoordvorm aan.
1. Ek voorkom het die kos nie oorkom nie, sodat van dit vir die volgende dag gestoor kan word vir almal om te verteer en te geniet.  

2. in was verhoed die kos nie oorkom nie, sodat van dit vir die volgende dag gestoor kan word vir almal om te verteer en te geniet.  

3. Jy was verhoed die kos nie oorkom nie, sodat van dit vir die volgende dag gestoor kan word vir almal om te verteer en te geniet.  

4. Julle almal was verhoed die kos nie oorkom nie, sodat van dit vir die volgende dag gestoor kan word vir almal om te verteer en te geniet.  

5. Kyk voorkom het die kos nie oorkom nie, sodat van dit vir die volgende dag gestoor kan word vir almal om te verteer en te geniet.  

6. Hulle was verhoed die kos nie oorkom nie, sodat van dit vir die volgende dag gestoor kan word vir almal om te verteer en te geniet.
Soos 'n mens uit hierdie voorbeeldfrases kan sien, is hulpwerkwoorde soos 'was' en 'was' bygevoeg voor die woord "voorkoming" gebaseer op die voornaamwoord wat hulle kwalifiseer, wat dan hul verledetydse aard demonstreer. Die basisvorm van hierdie spesifieke werkwoord, wat eindig op die verbuigingsagtervoegsel "-ing," beklemtoon die verlede aaneenlopende tyd kenmerk van hierdie sin deur te wys hoe die aksie om iemand te keer om iets te doen of net te keer dat enige soort ongelukkige situasie plaasvind, deur die tyd op 'n progressiewe manier plaasgevind het.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle verhoed het die organisasie om die mees verwagte reis te kanselleer.  Voor die werkwoord is die hulpwerkwoord 'het' gebruik om die verledetydse aard van hierdie werkwoord te beklemtoon. Dit is die kwaliteit van voltooiing met betrekking tot die aksie om iemand te keer om iets te doen of om net te verhoed dat enige soort ongelukkige situasie gebeur op 'n tyd wat reeds verby is, wat maak dat die verlede hulpwerkwoord en die ooglopende verlede deelwoord saam die volle term die benaming gee van verby perfekte tyd. Die verlede deelwoordvorm van die werkwoord "voorkom", wat op sigself die sin 'n gevoel van voltooiing gee, dien as die duidelikste aanduiding van die vervoegingsvariëteit.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle voorkom het die ou dame om die besige pad alleen oor te steek.Verlede volmaakte aaneenlopende tyd word geskep wanneer elemente van die verlede deurlopende tyd en verlede volmaakte tyd saamsmelt. Die hulpwerkwoord 'het', wat in ooreenstemming met die onderskeie voornaamwoorde gebruik word, dui duidelik aan dat die sin in die verlede tyd is. Die gebruik van die modale woord 'been' wat die frase 'n gevoel van heelheid verleen, demonstreer die perfekte kwaliteit. Laaste maar nie die minste nie, die progressiewe agtervoegselvorm "-ing" wat aan die einde van "voorkoming" bygevoeg word, demonstreer die kwaliteit van kontinuïteit. Soos getoon deur hierdie voorbeeldtekste, het dit gelyk asof die aksie om iemand te keer om iets te doen of net te keer dat enige soort ongelukkige situasie gebeur het in die verlede begin het en in die verlede self voortgegaan het.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van "voorkom" in vorme van verskillende verlede tyd.

Voorkom in toekomende tyd

Wanneer 'n aktiwiteit na verwagting binnekort of ver weg van die hede sal plaasvind, word gesê dat dit in die toekomende tyd is. Kom ons vind meer uit oor die toekomstige tyd van die woord “voorkom”.

Die uitdrukking 'sal/sal verhoed' illustreer die toekomstige tydsvorm van die werkwoord "voorkom". Die werkwoord verander in die verlede aaneenlopende tydsvorm 'sal voorkom', die huidige volmaakte tydsvorm 'sal verhoed het', en laastens die huidige volmaakte aaneenlopende tyd 'sal verhoed het'.

Die byvoeging van modale werkwoorde soos "sal" en "sal" gee hierdie primêre werkwoord die vermoë om as die toekomstige tyd gesien te word, selfs al is die toekomstige tydsvorm dieselfde as die teenwoordige tydsvorm, of eerder die huidige deelwoordvorm.

Wanneer kan "voorkom" in die toekomende tyd gebruik word?

'n Mens gebruik tipies die werkwoord "voorkom" in die toekomende tyd wanneer iemand probeer voorkom dat 'n scenario opduik of iemand op 'n ongewenste manier optree wanneer 'n verwagte tyd nog nie aangebreek het nie, en nog moet kom, hetsy in 'n kort of lang terwyl.

Voorbeelde van "voorkom" word in verskillende toekomende tydvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal verhoed die eksamen sal plaasvind sonder 'n kennisgewing van twee weke.  Die gebruik van modale werkwoorde soos 'sal' en 'sal', wat aandui dat die aksie om iemand te keer om iets te doen of net te verhoed dat enige soort ongelukkige situasie gebeur, bloot gaan gebeur gedurende 'n tyd wat nog nie aangebreek het nie, beklemtoon die eenvoudige toekomstige tydkenmerk in hierdie sin. Die huidige deelwoord van die werkwoord "voorkom" word gebruik in die eenvoudige toekomstige tyd in die vier gevalle verskaf.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal voorkom 'n ongelukkige misverstand as inligting net eenvoudig gekommunikeer word.Soos 'n mens uit hierdie voorbeelde kan sien, is die woord "voorkom" na die modale werkwoord 'wees' geplaas, wat die toekomstige progressiewe aspek van die gegewe sin bevorder. Toekomstige tydsuitdrukkings moet altyd gemaak word met die modale werkwoorde 'sal' en 'sal'. Die basisvorm van die werkwoord, wat eindig op die verbuigingssuffiks "-ing," illustreer die toekomstige aaneenlopende tyd aspek hier deur te wys hoe die proses van aksie om iemand te keer om iets te doen of net te verhoed dat enige soort ongelukkige situasie plaasvind, geleidelik in 'n toekomstige tydperk plaasvind.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sou verhoed het die seuntjie het nie meer sjokolade nie.  Om die voltooide kwaliteit van die werkwoord te beklemtoon wat die volmaakte tydskenmerke betref, is die hulpwerkwoord 'het' daarvoor gebruik. Die hulpwerkwoord en die verlede deelwoord tesame met die modale werkwoorde 'sal' en 'sal' gee uiteindelik die hele sin 'n gevoel van volledigheid met betrekking tot die aksie om iemand te keer om iets te doen of om net te verhoed dat enige soort ongelukkige situasie gebeur , wat uiteindelik is wat dit die toekoms volmaakte tyd. Dit is duidelik uit die gebruik van die verlede deelwoordvorm van die betrokke werkwoord wat “voorkom” word, dat die vervoegingsvariëteit.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sou verhinder het die televisiestel van bederf op wedstryd-dag.  Die aksie om iemand te keer om iets te doen of net om enige soort ongelukkige situasie te voorkom, sal na verwagting een of ander tyd in die toekoms begin en in die toekoms self voortduur, of dit nou in die korttermyn of selfs langtermyn toekoms is. Die modale werkwoorde 'sal' en 'sal' bewys dat die sin in die toekomende tyd is. Die gebruik van die ander modale werkwoord 'was', wat die stelling 'n gevoel van volledigheid gee en die perfekte tydskwaliteit demonstreer. Laastens beklemtoon die progressiewe agtervoegselvorm "-ing" wat aan die einde van "voorkoming" bygevoeg is, die kwaliteit van voortsetting. Soos in hierdie sinne gesien kan word, is die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd word geskep wanneer elemente van die toekomstige volmaakte tyd en toekomstige aaneenlopende tyd kombineer.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van "voorkom" in verskillende vorme van toekomende tyd.

Gevolgtrekking

Gevolglik het die werkwoord “voorkom” ’n wye reeks vorme wat met behulp van sekere fleksievorme verkry kan word, asook hulp- en modale werkwoorde, wat verantwoordelik is vir die vele tyd- en subtydvervoegingsvariante.

Scroll na bo