Druk in dinamiese ewewig: 7 feite wat jy moet weet


Druk is die vertikale krag per oppervlakte-eenheid, en dinamiese ewewig is wanneer die liggaam in die bewegingstoestand bly wat gedek word deur die impak van 'n paar kragte; dan word die liggaam die dinamiese ewewig genoem. Die beëindigingskrag wat op die liggaam uitgebeeld word, moet nul wees.

Druk in dinamiese ewewig word gedefinieer as "die posisie van ewewig sou begin, vandaar dat die druk weer verminder word. Druk word geskep deur gasmolekules wat die kante van die houer tref. Hoe hoër molekules ons in die houer het, hoe groter is die druk. As die druk uitgebrei word, begin die ewewigsposisie in die toesig van die minimum mol gas”.

Beïnvloed druk dinamiese ewewig?

Ja, die druk beïnvloed dinamiese ewewig. Wanneer daar versterking in druk is, sal die ewewig aan die kant van die chemiese aksie verplaas met beperkte mol gas. Wanneer daar die de-intensifikasie in druk is, sal die ewewig aan die kant van die reaksie verplaas met onbeperkte mol gas.

Deur die druk te verhoog, beweeg die ewewigsposisie na die rand met die sekere molekules. Uitbreidende druk verlaag die invloed van die afwyking omdat die druk verminder soos die aantal molekules verminder. Deur die druk te verlaag, beweeg die ewewig na die rand met die bykomende molekules.

Volgens Le Chatelier se beginsel sal die rangskikking of stelsel by ewewig akklimatiseer om spanning te verlig wanneer daar variasies in die vloeibaarheid van reaktante of produkte is, die onvoldoende druk van bestanddele, die volume van die rangskikking en die reaksietemperatuur wat die reaksiestelsel verander .

Hoe beïnvloed die druk die dinamiese ewewig?

Le Chatelier se beginsel het beskryf dat as 'n stelsel in ewewig is wat ondergeskik is aan 'n variasie in druk, temperatuur, of konsentrasie, in hierdie situasie beweeg die dinamiese ewewig weer, wat die effek van variasie verminder en voorkom.

Daar is geen invloed van die druk nie veronderstel as die aantal mol gasvormige katalisators en uitset 'n dinamiese ewewig is. Alhoewel, dit onderskei die volledige hoeveelheid mol gasvormige katalisators en 'n volledige aantal mol gasvormige uitsette. Die sekere hoeveelheid mol per volume-eenheid vergroot ook wanneer die druk vergroot word, wat die verplasing in die dinamiese ewewigsrigting gelei.

Gestel in hierdie situasie is die absolute aantal mol produkte hoër as dit vergelyk word met die absolute aantal mol stimulante. In daardie geval sal die lae druk weer progressiewe reaksie ag. As die hoeveelheid mol katalisators groter is in vergelyking met die uitset, sal verhoogde druk die groeiende reaksie bewonder.

Wat sal gebeur as die druk op die stelsel verhoog word?

As die eksterne druk van die stelsel toeneem, sal die volume ook afneem, en die stelsel se temperatuur styg omdat werk wat op die stelsel gedoen word, gedoen word, wat die entalpie of interne energie van die stelsel verhoog. Gestel die sisteem se interne druk neem toe omdat die molekules se kinetiese energie toeneem. Gevolglik sou die aantal harsingskudding per eenheidsoppervlakte verhoog word. Daarom sal druk verhoog word.

Kom ons kyk byvoorbeeld na die ewewig: H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)

Hierdie vergelyking bestaan ​​uit twee mol van die gasvormige molekule aan alle kante. Wanneer die druk toeneem, word die ewewig se posisie nie verander nie.

Kom ons neem nog 'n voorbeeld en ondersoek die ewewig:H2(g)+3H2(g)⇌2HI(g)

Hierdie vergelyking bestaan ​​uit vier mol molekules van die gas aan die linkerkant en twee molekules van die gas aan die regterkant. Gestel as die druk toegeneem het, is die stelsel se ewewigsposisie in volgorde na regs verplaas om die aantal gasmolekules te verminder.

Hoe vind jy die dinamiese ewewigsdruk?

Dinamiese ewewigsdruk sluit fisiese eerder as chemiese aktiwiteit in. Beskou die voorbeeld van ewewig tussen die vloeistof en die damp in 'n verseëlde houer.

Druk in dinamiese ewewig
Ewewig tussen die vloeistof en die damp wat in die houer verseël is, beeldkrediet: pixabay

Herrangskik PV = nRT om te kry

P=nV×RT=cRT1

Aangesien c= hoeveelheid stof per eenheid volume = n/V. As die druk dus konstant by 'n gegewe temperatuur is, moet die assuïteit konstant wees. Die bogenoemde vergelyking bring die ewewigskonstante in verband met druk. Beskou water as 'n voorbeeld; vir hierdie geval word die dinamiese ewewigsreaksie gegee deur:

H2O(I)⇌H2O(g)

Kc =[ H2O(g)]

Deur die konsentrasie waterdamp uit vergelyking 1 te vervang, kry ons

Kc=PH2O/RT

In normale gevalle is dit nuttiger om die ewewigswet vir gasse te demonstreer in terme van druk in plaas van in terme van asiditeit is,

aA(g)+bB(g)⇌cC(g)+dD(g)

Die drukdinamiese ewewigskonstante Kp word beskryf deur die verwantskap.

Kp= PCcPDd/PAaPBb                         2

Waar PA die druk van die substituent A is en PB die druk van die substituent B, ens., PA = [A]×RT en PB = [B]×RT.

Deur vergelyking 2 te gebruik, kan ons die dinamiese ewewigsdruk vind.

Hoe hou dinamiese ewewig verband met dampdruk?

Die verdampingstempo is nie nul nie; dus die dampdruk skep tot op die punt waar die tempo van verdamping en konsolidasie gelyk is. Op hierdie stadium is die web in dinamiese ewewig, en die lae dampdruk in die loop is identies aan die vloeistof-dampdruk.

Byvoorbeeld, as ons aanvaar dat 'n suiwer vloeistof in 'n veilige vat gehou word, is die dampdruk hoofsaaklik naby nul. Gevolglik is die konsolidasiekoers ook naby nul. Die dehidrasiegraad is nie nul nie. Die dampdruk kom dus saam tot op die stadium waar die graad van dehidrasie en amalgamasie identies is.

druk in dinamiese ewewig
Vloeistof in 'n veilige vat beeldkrediet: pixabay

Op hierdie stadium is die rangskikking in dinamiese ewewig, en die min dampdruk in die loop is gelyk aan die ewewig vloeistofdampdruk.

Onder watter omstandighede beïnvloed druk nie die ewewigstoestand nie?

Volgens Le Chatelier se beginsel behoort die variasie in die druk nie die ewewig van daardie reaksies te beïnvloed wat geen verskille in die aantal mol produkte en reaktante insluit nie. Dit is die toestand in die druk wat nie die ewewigstoestand beïnvloed nie.

Wanneer die aantal atome wat produkte segregeer en beweeg gelyk is aan die aantal atome wat segregeer en na stimulante beweeg, sal jy die toestand van ewewig bereik. As die stelsel se druk wat gasvormige stimulante of produkte insluit gevarieer word, kan ewewig beperk word.

druk in dinamiese ewewig
Aantal atome segregasie beeld krediet: pixabay

Beskou die voorbeeld H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)

Aantal mol produk = 2

Aantal mol stimulant = 1+1 = 2

Totale verandering = 2-2 = 0

In hierdie vergelyking, stimulante het 2 moesies, en produkte het ook 2 moesies. Dus, die variasie in druk beïnvloed nie die ewewigsreaksie nie. Teoreties, as die druk toeneem, het jy 'n gelyke aantal mol om terug te gly; daarom vind geen variasie plaas nie.

Gee 'n voorbeeld van druk in dinamiese ewewig?

'n Bottel koel gaskoeldrank is 'n voorbeeld van druk in dinamiese ewewig. Hierdie bottel wat die koolstofdioksied bevat wat in die vloeistof versprei word, het 'n sekere waarde. Maar as jy vyftig persent van die vloeistof uitgestroom het en die bottel verder toegemaak het, dan sal koolstofdioksied in hierdie situasie die vloeibare toestand gelaat word teen hul tempo hou aan om te verminder en teen dieselfde oombliklike druk van die gasvormige toestand gaan aan om te vergroot en hulle bereik die ewewigstoestand.

druk in dinamiese ewewig
Koel gaskoeldrank beeldkrediet: Pixabay

As gevolg van isotermiese beweging, kan 'n koolstofdioksiedmolekule in die vloeibare toestand gelaat word. Nogtans, binne 'n korter tydperk, sou 'n ander koolstofdioksiedmolekule van die gas na die vloeistof verskuif word, en in teenstelling hiermee. Wanneer ekwilibrium bereik word, die tempo van beweging van koolstofdioksied van gas na vloeistof.

Wanneer 'n voorwerp die translasie- of rotasiebeweging behou as gevolg van die effek van die aangewende kragte, word gesê dat die voorwerp in dinamiese ewewig; byvoorbeeld, 'n reëndruppel wat die aarde met 'n stabiele snelheid vasgryp, is in dinamiese ewewig.

Mees algemene vrae.

Wat is ewewig? Noem die tipes ewewig?

Ekwilibrium word gedefinieer as "'n toestand van standvastigheid tussen die omkeerkragte wat nie staties is nie (soos in 'n voorwerp wat deur kragte gesimuleer word waarvan die eindproduk nul is) nóg dinamies (soos in 'n opponerende chemiese reaksie wanneer die snelhede in die twee toesighoudings identies is) : 'n toestand van rasionele of demonstratiewe balans”.

Daar is drie tipes ewewig, naamlik.

'n Stabiele ewewig is wanneer 'n voorwerp word matig deur ewewig vervang en leun om teen ewewig terug te spring. Dan word dit stabiele ewewig genoem.

1. Onstabiele ewewig

Dit word onstabiele ewewig genoem wanneer die liggaam uit ewewig vervang word en leun om weg te trek van die ewewigsposisie.

1. Neutrale ewewig

Wanneer 'n liggaam uit ewewig vervang word en geen krag op die liggaam uitgevoer word nie, word die ewewig die neutrale ewewig genoem.

In die volgende figuur,

1. Die bal word binne die sferiese dop geplaas. Dan word gesê dat hierdie bal in 'n stabiele ewewigsposisie is.

2. Die bal word op 'n gladde sfeer geplaas. Dan word gesê dat hierdie bal in 'n onstabiele posisie is.

3. Die bal word op 'n gladde parallelle vloer geplaas. Dan word gesê dat hierdie bal in 'n neutrale posisie is.

Wat is statiese en dinamiese ewewig?

Statiese ewewig is die fisiese toestand van 'n sisteem waarin die bestanddele op hul gemak is, en dinamiese ewewig is wanneer die gadget in die toestand bly van beweging oor die impak van sommige kragte. Die som van die kragte wat op hulle voortgaan in die twee gevalle is nul.

Statiese ewewig is "enige stelsel waar die byvoeging van kragte en wringkrag op elke voorwerp van die stelsel nul is. Oor die algemeen, statiese ewewig is die ewewig van ’n sisteem waarvan die wiggies in rus is”.

Dinamiese ewewig is 'n toestand van kalmte en fermheid. Dinamies verwys na iets wat beweging het. Die ewewig is nie stagnant nie. Die dinamiese ewewig word dus ook chemiese ewewig genoem.

Gevolgtrekking

Deur al die bogenoemde feite te bestudeer, kom ons tot die gevolgtrekking dat wanneer 'n stelsel 'n toestand van dinamiese ewewig, is daar 'n graad van druk tussen die omkeerkragte wat robuust, doelbewus en gekonstrueer is om die maksimum resultate te bereik.

Mega BR

Hallo, ek is Megha BR, ek het my nagraadse studie in vastestoffisika voltooi en B. Ed. Ek is 'n Fisika-entoesias. As 'n Akademiese skrywer is my doelwit om die lesers op 'n vereenvoudigde wyse deur my artikels te bereik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/megha-br-08a129206

Onlangse plasings