Druksleep: Wat, Hoe, Werk, Formule, Voorbeelde:


In hierdie artikel word 'n baie interval onderwerp "Druksleur" bespreek. Die oorsaak van die drukweerstand is drukvergelyking tussenoppervlak van 'n saak. Druksleepverwant alles praat hier.

Drukweerstand word afgelei as wanneer die molekules van die lug meer na mekaar gestoot word op die oppervlak van die materie se voorkant en ruimte meer uit is as die gewone na die agterkant van die oppervlakmateriaal. Die voorwaarde vir 'n saak druk sleep meer gebeur het in die lug deeltjies vir die vloei van die onstuimige.

Wat is drukweerstand?

Die verband tussen die snelheid en drukweerstand is direk eweredig aan mekaar. Vir die laer hoeveelheid snelheid is die hoeveelheid drukweerstand laag en vir die hoër snelheid is drukweerstand hoog.

In 'n saak wanneer krag daardie tyd inwerk, kan die beweging van die saak staan ​​teen dit wat bekend staan ​​as drukweerstand. Wanneer die materie eintlik 'n gasvormige materie is, staan ​​bekend as lugweerstand of aërodinamiese sleur en as dieselfde tyd wanneer die materie eintlik 'n vloeibare stof is, staan ​​bekend as hidrodinamiese sleur.

Lees meer oor Meterdruk: sy belangrike eienskappe met 30 algemene vrae

Druk sleep
Beeld - Druk sleep;
Beeldkrediet – Wikimedia Commons

Wat is lugdruksleur?

Die hoofrede van die lugdruksleur is die grootte en vorm van 'n saak. In die lugdruk sleep die lae van die lug in nie bly een rigting as gevolg van die krag om hierdie rede turbulente vloei is verskyn.

Die betekenis van die lugdruksleur is die deeltjies wat in die lug teenwoordig is wat meer in die gesig van die stof stoot en 'n groot afleiding word in die agterkant van die stof geproduseer. Hoofsaaklik die lugdruk sleep die rede van die verdeling van die grens plaser van 'n sekere oppervlak.

Lees meer oor Drukvatontwerp: Dit is belangrike feite en 5 parameters

Hoe werk druksleep?

Druksleur werk wanneer die molekules wat in die lug teenwoordig is meer saamgepers op die voorkant van die voorvlak en nie meer saamgepers op die voorkant van die agtervlak nie, om hierdie rede is die lae teenwoordig in die lugmolekules van mekaar geskei en begin towerl, hierdie toestand bekend as onstuimige vloei.

Lees meer oor Reynolds-nommer: Dit is 10+ Belangrike feite

Hoe om drukweerstand te bereken?

Die vergelyking van drukweerstand stel dat, drukweerstand wat as D aangedui word, gelyk is aan die weerstandskoëffisiënt wat as C aangedui wordd vermenigvuldig die vloeistofdigtheid wat as r aangedui word, vermenigvuldig die helfte van vloeistofsnelheid wat aangedui word as V is vierkant vermenigvuldig die verwysingsarea wat as A aangedui word.

Druksleep kan met behulp van hierdie formule bereken word,

Druksleep = Druksleepkoëffisiënt x (Digtheid x Snelheid squred)/(2 x Verwysingsarea)

Wiskundig kan geskryf word,

D = Cd (ρ xv2) / (2 x A)

waar,

D = Druksleep

Cd= Druksleepkoëffisiënt

ρ = Digtheid

 v = Snelheid

 A = Verwysingsarea

Lees meer oor Drukhouer : Dit is belangrike feite en 10+ toepassings

Hoe om drukweerstand te verminder?

Die sone van die lae druk verskyn agter die kop, arms, rug en bene van die fietsryers. Dit is baie moeilik om die dele te hervorm vanwaar die vloei van die lug deurlaat om drukweerstand te verminder.

Die drukweerstand kan op sommige maniere verminder, hulle word hieronder gelys,

 • Pas aero-helm toe
 • Liggaam moet so laag as moontlik gehou word
 • Versteek 'n paar toerusting
 • Die liggaam moet in lyn gehou word
 • Kop moet laag gehou word
 • Dubbel pet
 • Hou die skop styf
 • Wys tone
 • Laeprofielbril moet gedra word
 • Hare moet skeer wees

Hoe beïnvloed lugdruk weerstand?

Die verwantskap met lugdruk en weerstand is eweredig aan mekaar. Beteken dat die lugdruk toeneem dan neem die sleurhoeveelheid ook toe en die lugdruk neem af, dan neem die sleurhoeveelheid ook af.

Druksleepkoëffisiënt:

Vir enige voorwerp wat in 'n beweging beweeg as gevolg van krag word toegepas dat tydsleur geproduseer word.

Drukweerstandkoëffisiënt is die hoeveelhede weerstand of weerstand van 'n bepaalde saak in 'n omgewing wat op vloeibare stof gebaseer is wanneer krag uitgeoefen word. Die hoeveelheid van die netto krag is werk in die rigting van die vloeibare stof vloei as gevolg van skuifspanning en druk op die vlak van die betrokke saak.

Druksleurkoëffisiënt
Beeld – Sleepkoëffisiënt;
Beeldkrediet - Wikipedia

Lees meer oor Kompressiewe stres en dit se oorsig met belangrike feite

Druk-sleepkoëffisiëntformule:

Die formule van die drukweerstandskoëffisiënt word hieronder gegee,

Fd =cd 1/2 ρ v2A

of, cd = 2Fd/ρ u2A}

waar,

Fd= Sleepkrag uitdruklik in Newton

cd = Sleepkoëffisiënt

ρ= Digtheid van 'n vloeibare stof uitgedruk in kilogram per kubieke meter

 v = Vloeisnelheid van 'n vloeibare stof uitgedruk in meter per sekonde

A =Verwysingsarea vir 'n spesifieke liggaamsvormstof uitgedruk in vierkante meter Die drukweerstandkoëffisiënt hang af van verskeie feite van die parameters soos grootte en vorm van enige materie se liggaam, Vloei van die vloeibare materiaal wat afhang van Reynolds getal, Mach nommer, Froudegetal en ongelykheid van die liggaam.

Hoe om sleepdrukkoëffisiënt te bereken?

Sleepdrukkoëffisiënt kan met behulp van hierdie formule bereken word,

=> [latex]c_d = \frac{2}{\rhov^2A}\int_{S}^{}dS (p – p_o)(\hat{n}.\hat{i}) + \frac{2 }{\rho v^2A}\int_{S}^{}dS (\hat{t}).\hat{i}T_w[/latex] …………. vgl (2)

In vgl (2),

waar,

cd= Sleepdrukkoëffisiënt

Fd = Sleep krag

A = Beplan vorm area vir 'n spesifieke saak liggaam

S = Nat oppervlak vir 'n spesifieke materieliggaam

cp = Druksleepkoëffisiënt

cf = Wrywingsleerkoëffisiënt

n̂= Loodregte rigting van 'n materieliggaam waarvan die oppervlak dS is. Dit word die punt van die vloeibare toestand na vaste toestand aangedui

= Aandui die rigting waar skuifspanning uitgeoefen word op die materie van 'n liggaamsoppervlak dS

î = Aandui die rigting waar vektor uitgeoefen word in die vloei van die stroom

p = Druk het op die liggaam van die saak by die dS-oppervlak ingewerk

po = Veraf druk van die saak by die dS-oppervlak

Tw= Grootte van die skuifspanning wat op die liggaam van die materie by die dS-oppervlak ingewerk het

ρ = Digtheid

v = Viskositeit

Druksleur versus wrywingsleer:

Die kompressie tussen druksleur en wrywingsleer beskryf hieronder,

parameterWrywing sleep  Druk sleep
DefinisieWanneer 'n voorwerp in 'n vloeibare stof vloei, verskyn daardie tydswrywing tussen die oppervlak van die vloeibare stof en die liggaam van die materie en word weerstand veroorsaak. Hierdie tipe sleur staan ​​bekend as wrywingsleer.Drukweerstand ontstaan ​​wanneer die materiaal van 'n materie opgelos word, die krag as gevolg van druk word normaalweg op al die punte van die oppervlak van 'n materie se liggaam toegepas.
Formule waar,
Cf = Velwrywingskoëffisiënt
Tw = Velskuifspanning wat in die oppervlakvlak van die liggaam toegepas word
v= Vrystroomspoed vir die snelheid van die liggaam
ρ = Vrystroomspoed vir digtheid van die liggaam
1/2ρ v2 ≡ q = Gratis stroom dinamiese druk vir die kern van die saak
of,
waar,
Fd = Sleepkrag uitdruklik in Newton
cd = Sleepkoëffisiënt
ρ = Digtheid van 'n vloeibare stof uitgedruk in kilogram per kubieke meter
v = Vloeisnelheid van 'n vloeibare stof uitgedruk in meter per sekonde
A =Verwysingsarea vir 'n spesifieke liggaamsvormstof uitgedruk in vierkante meter  
afhanklikWrywing tussen die oppervlak en die liggaam van die saakGrootte van die liggaam
Beeld – Druksleep en wrywingsleep;
Beeldkrediet – Wikimedia Commons

Druksleur versus velwrywingsleer:

Die kompressie tussen druksleur en vel wrywing sleep beskryf hieronder,

parameterVelwrywingsleer  Druk sleep
DefinisieDie velwrywingsweerstand is eintlik 'n voorbeeld van die toestand van aërodinamiese weerstand. Die velwrywingsweerstand kan voorkom dat die krag van 'n spesifieke stof toegepas word wat in 'n beweging in vloeibare stowwe vloei.Druksleur word hoofsaaklik veroorsaak as gevolg van toenemende druk voor 'n spesifieke voorwerp en dalende druk in die agterste gedeelte van die voorwerp.
Vergelyking waar,
Cf= Velwrywingskoëffisiënt
Tw= Skuifspanning vir die plaaslike muur
q = Dinamiese druk vir die vrye stroom

Nou kan lae grens waar drukgradiënt nie toegepas word in die rigting van x daardie tyd momentum dikte uitgedruk word as,

Vir die besonders turbulente vloei die vel wrywing koëffisiënt kan geskat word deur die volgende vergelyking te gebruik,
[latex]C_f,t_u_r = \frac{0.074}{R_e^0^.^2}[/latex]
Vir die besonders laminêre vloei die velwrywingskoëffisiënt kan geskat word deur die volgende vergelyking te gebruik,

of,

waar,
Fd = Sleepkrag uitdruklik in Newton
cd = Sleepkoëffisiënt
ρ = Digtheid van 'n vloeibare stof uitgedruk in kilogram per kubieke meter
v = Vloeisnelheid van 'n vloeibare stof uitgedruk in meter per sekonde
A =Verwysingsarea vir 'n spesifieke liggaamsvormstof uitgedruk in vierkante meter  
afhanklikviskositeitVorm en grootte van die saak
VerhoudingsDirek eweredig aan die viskositeitDirek eweredig aan vorm en grootte van die saak
voorbeeldBeweging van 'n vliegtuig in die lug Beweging van 'n saak in vloeibare stofLugweerstand Ry van 'n fietsryer Beweging van 'n boot in water
Beeld – Velwrywingsleer;
Beeldkrediet – Wikimedia commons

Lees meer oor Skuifmodulus: Modulus van styfheid: Dit is belangrike feite en 10+ algemene vrae

Druksleur versus geïnduseerde sleur:

Die kompressie tussen druksleur en geïnduseerde sleep beskryf hieronder,

parameterDruk sleepGeïnduseerde sleur
DefinisieWanneer lugmolekules saamgepers word, produseer drukweerstand.Die posisie van die vlerksleur wat geïnisieer word deur of werk vanuit die aard van die hysbak.
Verhouding met spoedDie verband tussen lugspoed en drukweerstand is direk eweredig aan mekaar.  Die verband tussen lugspoed en geïnduseerde weerstand is indirek eweredig aan mekaar.  
Faktor hang af  1. Grootte en vorm van die liggaam van 'n voorwerp
2. Omringende druk
3. Beweging van die vloeistof  
1. Grootte en vorm van die liggaam van 'n voorwerp
2. Helling van 'n voorwerp
3. In die lugvloeitoestand van 'n voorwerp  
Beeld – Geïnduseerde sleep;
Beeldkrediet – Wikipedia

Druksleep voorbeeld:

Voorbeelde van die drukweerstand word hieronder gelys,

 1. aero dinamiese
 2. Hummer H2 SUV
 3. valskermspringer
 4. fiets
 5. Gebied
 6. Sirkelvormige plat plaat
 7. honda civic
 8. Dodge ram bakkie
 9. Toyota Camry
 10. Voorwerp wat in 'n vloeibare stof beweeg
 11. speedboot

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings