35 Huidige Eenvoudige Gespanne Voorbeelde (Lees dit eers)


In Engelse grammatika is daar baie vorme van tye van die huidige tyd. Onder die vorme is die eenvoudige teenwoordige tyd een van hulle. Ons sal die eenvoudige teenwoordige tyd met 35 voorbeelde ondersoek.

Voorbeelde van die eenvoudige teenwoordige tyd word hieronder gelys.

 1. Sakar gaan elke middag na die speelgrond.
 2. Papia dink Zishnu is baie aantreklik.
 3. Kanchan eet brood en botter voordat hy gimnasium toe gaan.
 4. Die kat krap sy regterbeen.
 5. Nandita is mal daaroor om elke winter heuwel toe te gaan.
 6. Die St.John-kerk is in Kolkata.
 7. Die trein kom die middag by die stasie aan.
 8. Die sop ruik heerlik in die kombuis.
 9. Ons is almal mal daaroor om saam skool te gaan.
 10. Dit reën gewoonlik in die moesson in ons streek.
 11. Die skoolhoof is baie lief vir ons almal.
 12. Die seuntjie swem in die rivier.
 13. Almal hou daarvan om in die see te swem.
 14. Hy is afwesig van die skool weens sy ernstige siekte.
 15. Die onderwysers is baie lief vir ons.
 16. Suman Babu leer Aardrykskunde. My dogter eet graag roomys.
 17. Wanneer skinder hulle gewoonlik saam?
 18. Eet jy graag brood by ontbyt?
 19. Die trein vertrek om 10:XNUMX vanaf die stasie

In bogenoemde voorbeelde word al die reëls vir die raamwerk van die eenvoudige teenwoordige tyd gevind. Gewoontefeite en algemene handelinge word verduidelik. Kom ons verduidelik nou meer feite wat verband hou met die eenvoudige teenwoordige tyd.

Huidige eenvoudige tydstruktuur:

Ons moet die regte struktuur van eenvoudige teenwoordige tyd handhaaf terwyl ons enige sin omraam. Kom ons bespreek dit in detail.

Wanneer ons enige sin raam, volg ons die struktuur van die eenvoudige teenwoordige tyd. Ons gebruik die basisvorm van die werkwoord na die onderwerp en dan gebruik ons ​​die voorwerp. Ons moet 'n 's' of 'es' byvoeg met die 1ste vorm van die stamwerkwoord As die onderwerp derde persoon en enkelvoud is.

20. Eks- My oupa lees elke oggend koerant.

Verduideliking- In hierdie sin vind ons dat die 1ste vorm van die hoofwerkwoord na die onderwerp gebruik word en 's' word daarby gevoeg omdat die onderwerp die derde persoon en enkelvoud getal is.

Stel eenvoudige tydformule voor:

Hier sal ons die formule van die eenvoudige teenwoordige tyd bespreek. Kom ons ondersoek dit. 

Onderwerp+ Huidige vorm van die Hoofwerkwoord+ Voorwerp + res van die sin.

Die formule van die eenvoudige present word getoon met behulp van die hoofwerkwoord 'geniet'. Kyk na die tabel hieronder.

persoon Enkelvoudige getalMeervoud getal
1stEk geniet 'n fliek.Ons geniet 'n fliek.
2ndJy geniet 'n fliek.Jy geniet 'n fliek.
3rdHy/Sy geniet 'n fliek.Hulle geniet 'n fliek.
Die formule van die eenvoudige teenwoordige tyd.

Wat is die teenwoordige eenvoudige tyd?

Hier sal ons die definisie van die eenvoudige teenwoordige tyd in detail verduidelik. Kyk bietjie hierna.

 Die eenvoudige teenwoordige tyd verwys na wees, hê en doen. Dit word gebruik om gewoontes, universele waarhede en algemene situasies te beskryf.

21. Ex- Hy probeer baie hard om sukses te behaal.

Verduideliking- In hierdie voorbeeld is die algemene situasie beskryf. Aangesien die onderwerp in die derde persoon is en die enkelvoud 'es' word by die basisvorm van die werkwoord 'probeer' gevoeg.

Waar om huidige eenvoudige tyd te gebruik?

 Die eenvoudige teenwoordige tyd is die werkwoordvorm wat gebruik word om te praat oor wees, hê, gewoontefeite en universele waarheid. Kom ons kyk waar ons die eenvoudige teenwoordige tyd kan gebruik. 

Die situasies waar ons algemene gebeurtenisse wil uitdruk, die universele waarhede gebruik ons ​​die eenvoudige teenwoordige tyd.

22. Ex- Saheli speel graag kitaar.

Verduideliking- Hier sien ons dat 'n algemene aksie genoem is. Die hoofwerkwoord 'geniet; word bygevoeg met 'n 's'. As 'n reël, as die onderwerp van die sin in die derde persoon en 'n enkelvoud getal is, word 'n 's' saamgevoeg by die hoofwerkwoord.

Wanneer om huidige eenvoudige tyd te gebruik?

Daar is verskeie kere wanneer ons die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik. Hier sal ons bespreek wanneer ons die eenvoudige teenwoordige tyd kan gebruik. Kom ons kyk na die situasie.

Slsituasiesvoorbeeldeverduidelikings
1Die eenvoudige teenwoordige tyd word gebruik wanneer ons verwys na wees of om te hê. 23. Ex- Ons troeteldierhond is baie kwaad as hy enige vreemdeling sien.Verduideliking- Hier sien ons die eenvoudige teenwoordige tyd verwys na syn. Dus, dit val beslis in die kategorie van die eenvoudige teenwoordige tyd.
2 Ons kan die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik om 'n universele waarheid uit te wys.24. Ex- Ons kry hitte en lig van die son.Verduideliking- Hier is 'n universele waarheid genoem. Dus, die eenvoudige teenwoordige tyd word gebruik.
3 Ons kan weer die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik om na 'n gewoontefeit te verwys.25. Ex- Die ou man loop elke oggend 'n myl.Verduideliking- In die bogenoemde scenario vind ons 'n gewone feit. Om hierdie rede is die sin in die eenvoudige teenwoordige tyd.
Wanneer ons die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik.

   Waarom om huidige eenvoudige tyd te gebruik?

Hier sal ons die rede vir die gebruik van die eenvoudige teenwoordige tyd bespreek. Kom ons ondersoek dit.

Ons kan die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik om die aksies wat in die huidige tyd gebeur, aan te toon. Die universele waarheid moet in eenvoudige teenwoordigheid wees en die betekenis daarvan op die regte manier uitdruk.

26. Ex- Die aarde is die derde planeet in die sonnestelsel.

Verduideliking- Hier vind ons dat die universele waarheid genoem is. Die universele waarheid word altyd in die eenvoudige teenwoordige tyd geskryf. So, hierdie vorm van die huidige tyd is gebruik.

Hoe om huidige eenvoudige tyd te gebruik?

All tense forms have different manners to use in sentences. We shall get to know how we can use the simple present tense.

Ons is in staat om die eenvoudige teenwoordige tyd te gebruik om die aksies wat tans gebeur op 'n algemene manier uit te druk. Ons kan ook die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik om die sinne in ontkennende en in vraende sinne te omskep.

Kom ons kyk na die voorbeelde hier van hoe die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik word. Kyk na die tabel hieronder.

Slvoorbeeldeverduidelikings
27Wanneer gaan jy skool toe? Hier sien ons dat die sin in die eenvoudige present is
gespanne.
Die hulpwerkwoord 'doen' word voor die onderwerp gebruik om hierdie vraag te raam.
28Deepika lees nie graag Chemie nie.Hierdie sin is 'n voorbeeld van die eenvoudige teenwoordige tyd. Dit is in die negatiewe vorm. 
29 Ons het 'n lekker gebou in Mumbai. Hier word die gevoel van hê in hierdie sin genoem. Dit vervul die kenmerk van 'n eenvoudige teenwoordige tyd.
30 'n Rekenaar kan 'n miljoen inligting in sy geheue stoor.Hier kry ons 'n voorbeeld van eenvoudige teenwoordige tyd. Dit is in die bevestigende vorm.
31 Die hond bewaak ons ​​huis en eet graag vleis.Hier het ons 'n voorbeeld van die eenvoudige teenwoordige tyd teëgekom. Dit is 'n regstellende sin.
32Die afrigter lei al die spelers op die veld op.In hierdie sin vind ons dat die vorm van die eenvoudige teenwoordige tyd bevestigend gebruik word.
33 Hou die meisie daarvan om in die kompetisie te sing?In hierdie sin vind ons die gebruik van die huidige vorm van die hoofwerkwoord. Dit is 'n vraag geraam deur 'doen' voor die onderwerp te gebruik.
34 Die voëls vlieg in die lug.Hier vind ons 'n voorbeeld van die eenvoudige teenwoordige tyd. Die huidige vorm van die hoofwerkwoord volg die onderwerp.
35 Die kat kyk na die muisgat.Hier sien ons die onderwerp word gevolg deur die huidige vorm van die hoofwerkwoord.  
Voorbeelde van die eenvoudige teenwoordige tyd.

Gevolgtrekking

Die artikel is 'n bespreking van die eenvoudige teenwoordige tyd. Die gedetailleerde bespreking met baie voorbeelde en hul verduidelikings sal ons beslis help om die eenvoudige teenwoordige tyd baie goed te leer.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings