21 Present Progressive Tense Voorbeelde (Lees dit eers)


Die huidige progressiewe tyd verteenwoordig 'n aksie wat tans aan die gang is. Dit is nog nie klaar nie. Hier sal ons dit bespreek.

Die lys voorbeelde van die huidige progressiewe tyd word hieronder getoon.

 1. My vriende speel krieket op die speelgrond.
 2. Nayon Meneer leer ons nou Engels.
 3. Hulle beplan om 'n piekniek in Digha te reël.
 4. Iemand klop aan die deur.
 5. Luister jy na die radio?
 6. Hulle kyk 'n fliek in die bioskoopsaal.
 7. Sourabh en Dinesh sluit vanaand by die partytjie aan.
 8. My ma kook vir ons heerlike geregte.
 9. Berei jou suster nie voor vir die finale toets nie?
 10. Kakoli werk tans in 'n multinasionale maatskappy.
 11. Die herehuise werk nou in 'n woonstel.
 12. Ons studeer hard om sukses te behaal.
 13. Hy skinder nou met sy vriende.
 14. Doen hulle nie op die oomblik oefening nie?
 15. Die toeriste keer vandag terug van die pelgrimstog.
 16. Ek saam met my vriende geniet nou 'n sokkerwedstryd.
 17. Ons praat met die onderwyser.
 18. Die spelers werk hard vir die daaropvolgende toernooi.
 19. Die seuntjie eet nou ontbyt.
 20. Sing die meisie 'n lied?
 21. Manomay kyk na die nuus op die televisie.

Hier sien ons dat al die kenmerke van die huidige progressiewe tyd gevind word in hierdie sinne waar ons die voortdurende handelinge vind. Kom ons bespreek nou nog 'n paar feite daaroor.

2. Bied progressiewe struktuur aan:

Ons moet die regte struktuur van die huidige progressiewe tyd ken. Hier sal ons die struktuur van die huidige progressiewe tyd uitvind.

Die struktuur van die huidige progressiewe tyd word hier gegee met behulp van die stamwerkwoord 'rangskik'.

SlpersoonEnkelvoudige getalMeervoud getal
1.1stEk reël 'n piekniek.Ons reël 'n piekniek.
2.2ndJy is besig om 'n piekniek te reël.Jy is besig om 'n piekniek te reël.
3.3rdPriyanka is besig om 'n piekniek te reël.Hulle is besig om 'n piekniek te reël.
Struktuur van die huidige progressiewe tyd.

Die tabel is op die ontkennende sin deur die hoofwerkwoord 'maak' te gebruik.

SlpersoonEnkelvoudige getalMeervoud getal
1.1st.Ek maak nie 'n speelding nie.Ons maak nie 'n speelding nie.
2.2ndJy speel nie hokkie nie.Jy speel nie hokkie nie.
3.3rdJoy speel nie hokkie nie.Kamal en Bimal maak nie speelgoed nie.
Struktuur van die huidige progressiewe tyd in 'n ontkennende sin.

Die tabel is op die reëls van ondervragende sinne met behulp van die hoofwerkwoord 'eet'.

SlpersoonEnkelvoudige getalMeervoud getal
1.1stEet ek?Eet ons?
2.2ndEet jy?Eet jy?
3.3rdEet hy/sy?Eet hulle?
Struktuur van die huidige progressiewe tyd in ondervragende sin.

3. Formule van huidige progressiewe:

Ons moet die regte formule van die huidige progressiewe tyd ken. Kom ons bespreek dit.

       Ons kan die teenwoordige progressiewe vorm wat ook die teenwoordige kontinue tyd genoem word deur die toepaslike 'werkwoord wees' te gebruik, dws am/is/is. Daarvoor word die onderwerp geplaas. Na die 'werkwoord wees' gebruik ons ​​die huidige deelwoord van die hoofwerkwoord. Die formule is soos volg.

SlDie formule van die huidige progressiewe tydvoorbeelde verduidelikings
a.Onderwerp+ 'wees werkwoord' (am/is/is)+ werkwoord+ ing + voorwerp+ res van die sin (positiewe sin).Ons ry die fietse.Hier word gesien dat 'n aksie tans voortduur.
b.Onderwerp+ 'wees werkwoord'( is/is/is)+ nie+ werkwoord+ ing+ voorwerp+ res van die sin (negatiewe sin).Hulle gaan nie tydens hierdie puja-vakansie piekniek toe nie. In hierdie sin word gesien dat 'n negatiewe sin verskaf is. Dit gaan nie in die huidige oomblik aan nie.
c. 'Wees werkwoord' (is/is/is)+ onderwerp+ werkwoord +ing+ voorwerp+ res van die sin+? (ondervragende sin).Leer die onderwyser nou in die klas? Hier wee dat 'n aksie wat op die huidige oomblik voortduur, aangehaal is. Dit is 'n vraag omdat daar navraag gedoen word of die onderwyser onderrig gee of nie.
Die formule van die huidige progressiewe tyd.

4. Wat is huidige progressiewe tyd?

Die huidige progressiewe tyd is die vorm van die werkwoord wat vir ons 'n voortdurende handeling wys. Ons sal hier sien wat dit is.

Die huidige progressiewe is een van die huidige tye wat gebruik word om 'n aktiwiteit voor te stel wat op die huidige oomblik of op die oomblik van praat plaasvind.

5. Waar om huidige progressiewe tyd te gebruik?

Ons kan die huidige progressiewe tyd in sekere velde gebruik. Ons sal dit nou bespreek.

SlPlekke om die huidige progressiewe tyd te gebruik.voorbeeldeverduidelikings
a. Ons kan die huidige progressiewe tyd gebruik om na 'n voortdurende aksie te verwys. Bipasa sing 'n lekker liedjie op die verhoog. In hierdie voorbeeld is 'n deurlopende aktiwiteit genoem.
b.Ons kan die huidige progressiewe gebruik om te verwys na veranderinge wat plaasvind gedurende hierdie tydperk.Die aantal mislukkingsake neem met rasse skrede toe. In hierdie sin sien ons die reëls van die huidige progressiewe tyd. Hier is die veranderinge in die huidige situasie gestel.
c.Ons kan die huidige progressiewe tyd gebruik om iets te beskryf wat ons op die huidige oomblik van praat doen.Hy lees noukeurig om 'n dokter te word. In hierdie sin sien ons dat die aksie nou plaasvind. Dit is nie klaar nie en die resultaat sal in die toekoms gesien word.
d.Ons gebruik die huidige progressiewe tyd om iets aan te dui wat in die nabye toekoms sal of nie sal gebeur nie.Ons gaan môre Delhi toe. In hierdie sin is 'n aksie gestel wat in die nabye toekoms sal gebeur.
e.Ons gebruik die huidige progressiewe tyd om irritasie uit te druk. Sy kom altyd laat. In hierdie sin is die irritasie van die spreker getoon deur die gebruik van die huidige progressiewe tyd.
f.Die huidige progressiewe tyd word gebruik om 'n definitiewe plan vir die toekoms aan te dui.My ouer broer koop volgende maand 'n nuwe motor. Hier word die toekomsplan aangedui deur die gebruik van die huidige progressiewe tyd.
Waar word die huidige progressiewe tyd gebruik?

6. Wanneer om huidige progressiewe tyd te gebruik?

Hier sal ons bespreek wanneer ons die huidige progressiewe tyd gebruik.

Ons kan die huidige progressiewe tyd gebruik om die aksies te noem wat nou plaasvind en die resultaat sal in die toekoms wees. Ons gebruik dit weer vir 'n tydelike aktiwiteit, al vind dit nie plaas op die oomblik van praat nie.

Ex- Chandreye leer Duits in 'n kollege.

Verduideliking- Hier word die tydelike aksie gewys wat nie plaasvind op die oomblik van praat nie.

 7. Hoe om huidige progressiewe tyd te gebruik?

Daar is 'n spesifieke reël vir die gebruik van die huidige progressiewe tyd. Kyk nou daarna.

 Om die huidige progressiewe tyd te vorm, moet ons 'n onderwerp gebruik gevolg deur 'n 'wees werkwoord' dws is/is/is en die teenwoordige deelwoord van die basiswerkwoord. Ons kan al die sinsvorme in hierdie vorm van tyd maak.

Sl voorbeelde verduidelikings
1.Hy doen 'n aanlyn klas op die rekenaar.In hierdie sin sien ons dat 'n aksie voortgaan op die oomblik van praat. Hier word die reëls van die raamwerk van huidige progressiewe tyd deur die sin gehandhaaf.
2.Dipanjan kla altyd oor sy gesondheid.Hier sien ons dat die aksie nou aan die gang is. Dit is 'n voorbeeld van die huidige progressiewe tyd waar die reëls baie goed gehandhaaf word.
3.Gaan jy nie vanaand uit nie?In hierdie sin word gesien dat die aksie nie tans aan die gang is nie.
4.Die sokkerspelers speel vir hul land.Hier word gesien dat die aksie voortgaan op die oomblik van praat.
5.Ma voer nou haar kind kos.Hier is die aksie nou aan die gang. Die formule van die huidige progressiewe tyd word gehandhaaf.
6.Wat doen jy vandag?Hier is die aksie tans aan die gang. Eintlik word aangehaal dat die aksie binnekort aan die gang is. Dit is 'n vraag hier.
7.My broer lees nie nou nie.Hier sien ons dat die aksie nie nou aan die gang is nie. Die reëls word hier baie goed nagekom.
Hoe word die huidige progressiewe tyd gebruik?

Gevolgtrekking

Hierdie artikel handel oor 'n gedetailleerde bespreking van die huidige progressiewe tyd. Die reëls van struktuur, formule, voorbeelde en verduideliking sal ons beslis baie help wanneer ons sinne in die huidige progressiewe tyd sal raam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings