Presenteer perfekte gespanne voorbeelde: alles wat jy moet weet

 Hedendaagse volmaakte tyd verbind die verlede met die hede om te wys dat iets wat in die verlede gebeur het 'n effek op iets in die hede het. Dit word gevorm deur die kombinasie van hulpwerkwoorde 'het\hê' en verlede deelwoordvorm van die werkwoord. Sommige huidige volmaakte tydsvoorbeelde is: het gekom en gegaan.

Voorbeelde van die verlede volmaakte tyd:

1.Hy het hard gewerk vandag.

Hier is die helpende werkwoord wat ons gebruik 'het'. 'Gewerk' is die verlede deelwoordvorm van die werkwoord 'werk'.

2.Hulle het na die partytjie gekom.

'Het' is die hulpwerkwoord en 'kom' is die deelwoord deel vorm van die werkwoord 'kom'.

bied perfekte tydsvoorbeelde aan
Hedendaagse volmaakte tyd

Teenwoordige prefek tyd verbind die verlede met die hede. Dit wys dat iets wat in die verlede gebeur het 'n effek het op iets in die hede

Daar is 'n belangrike onderskeid tussen verlede tyd en huidige volmaakte tyd. Kom ons verstaan ​​dit met 'n eenvoudige vergelyking.

Byvoorbeeld:

1.Rajasree het 12 jaar lank musiek gestudeer.

2.Rajasree studeer musiek vir 12 jaar

  Die eerste sin is in eenvoudige verlede tyd. Dit maak die leser bewus daarvan dat die aksie in die verlede gebeur het en dit is nie waar in die hede nie. Rajasree het musiek vir 12 jaar gestudeer, maar sy het dit gestaak, Maar in die tweede sin probeer dit die betekenis oor te dra is dat sy steeds musiek studeer.

 Hedendaagse volmaakte tyd word gebruik om oor te dra dat wat in die verlede gebeur het, selfs nou waar is.

Byvoorbeeld:

1.Anna het haar dagboek verloor.

Hier het Anna haar dagboek verloor en dit is nog nie gevind nie. Die dagboek word dus steeds vermis.

As dit in die verlede verlore is en gevind word, kan ons die eenvoudige verlede 'Anna het haar dagboek verloor' gebruik.

 2.Ek het die opera gesien.

Ja, jy het die opera gesien en dit is steeds waar. 'Het gesien' is die huidige volmaakte tydsvorm .

3.Ek het die wiskundetoets geskryf.

Ja, jy het die wiskundetoets geskryf en dit is nou waar en jy hoef dit nie meer te skryf nie.

Hedendaagse volmaakte tyd word gebruik om 'n handeling aan te dui wat pas voltooi is. Dit beteken die handeling is voltooi.

Byvoorbeeld:

1 .Die bus het gearriveer.

Aangesien die bus 'n enkele onderwerp was wat ons gebruik het 'het'. 'Aangekom' is die verlede deelwoordvorm van die werkwoord arriveer.

2Hulle het die taak voltooi.

Hulle het die taak voltooi. Dit is waar en het relevansie in die huidige tyd. 'Hulle' is 'n meervoud van onderwerp. Ons het dus gebruik 'het'. 'Voltooi' is die deelwoord deel vorm van die werkwoord 'voltooi'.

3.Ek het met Sara gepraat.

'Het' word gebruik aangesien die onderwerp 'ek' is.'Gepraat' is die verlede deelwoordvorm van die werkwoord 'praat'.

4.Ann het die kaartjies gekoop.

 Die helpende werkwoord 'het' word gebruik aangesien die onderwerp 'Ann' enkelvoud is. 'Gekoop' staan ​​as die verlede deelwoordvorm van die werkwoord 'koop'.

5.Alvin het sy kookwerk gedoen.

Alvin is 'n enkelvoudige onderwerp en daarom die hulpwerkwoord of hulpwerkwoord 'het' dit gevolg het.'Klaar' staan ​​as die verlede deelwoordvorm van die werkwoord 'doen'.

Hedendaagse volmaakte tyd kan gebruik word om iets uit te druk wat in die verlede gebeur het, maar nie klaar is nie. Die resultaat word steeds gevoel.

Byvoorbeeld:

1.Roger werk al vyf jaar hier.

   Roger het vyf jaar gelede hier begin werk en hy werk steeds hier.

2.Ek was in Alleppey.

'Was gewees' is die verlede deelwoordvorm.

Hedendaagse volmaakte tyd word gebruik om te praat oor 'n handeling wat in die verlede gebeur het en steeds voortduur tot die tyd dat daar daaroor gepraat word.

Byvoorbeeld:

1.Roger is ons spankaptein sedert 2020.

hier 'was' word gebruik om die huidige volmaakte tyd uit te druk. Hy is steeds die kaptein van die span..

2.Anna is nou al twaalf jaar lank ons ​​leier.

hier 'was' word gebruik om die huidige volmaakte tyd uit te druk. Sara is steeds hul leier.

Hedendaagse volmaakte tyd kan gebruik word om iets uit te druk wat kort gelede gebeur het en dit het relevansie of effek op nou.

Byvoorbeeld:

1.Ek het sopas die artikel ingedien.

Die resultaat of effek van hierdie stelling is dus dat ek my taak voltooi het. En dit is steeds waar.'Het' is die hulpwerkwoord en 'ingedien' is die verlede deelwoordvorm van 'submit'.

2.Ek het sopas die groente wat jy bestel het gestuur.

Hier is die onderwerp 'ek'. Ons het dus gebruik 'Het' as die helpende werkwoord . 'Gestuur' staan ​​as die verlede deelwoordvorm van die werkwoord 'gestuur'.

Hedendaagse volmaakte tyd kan gebruik word om 'n handeling uit te druk wat herhalend van aard is.

Byvoorbeeld:

1.Sy eet al baie jare van hier af.

Hier help die teenwoordige volmaakte tyd om 'n vorige aksie uit te druk wat herhalend is.

2. Die bediendes werk al baie jare vir ons.

Hedendaagse volmaakte tyd help om herhaalde aksie uit te druk.

Ons kan 'n paar woorde met die huidige volmaakte tyd gebruik om 'n handeling te wys wat pas in die verlede gebeur het en steeds waar is.

Byvoorbeeld:

1.Ek het sopas my ontbyt klaargemaak.

hier ' klaar is 'is die huidige perfekte vorm. Dit is pas klaar. So ons het 'net' tussenin.

2.Ek bly al twee maande daar.

Hier het ons gebruik 'vir' met die teenwoordige deelwoord 'het gebly' omdat 'n tydperk genoem word.

3.Sy het sedert Maart daar gebly.

Ons het gebruik 'sedert' met die hede volmaak 'het gebly' want 'n tydstip word genoem.

4.Sy het nog nie haar werkopdrag ingedien nie.

Hier is die werk nie afgehandel nie. Ons het die woord gebruik 'nog' met ' ingedien het nie'.Van die verlede tot op hierdie oomblik word die werkopdrag nie ingehandig nie.

Hedendaagse volmaakte tyd kan gebruik word om die verband van al jou vorige lewe tot nou toe uit te druk.

Byvoorbeeld.

1 Was jy al ooit in Malta?

 Die huidige volmaakte tyd kan in aksie kom wanneer ons vrae wil vra wat jou hele lewe met nou verbind.

2.Het jy al ooit skubaduik gedoen?

Ons kan present perfek gebruik om vrae te vra wat jou hele lewe met nou verbind.

Ons kan nie hede perfek gebruik wanneer ons praat oor 'n tydperk wat in die verlede verby was nie.

Byvoorbeeld:

1.(Verkeerd) Hy het Japan verlede week besoek.

Ons kan eenvoudig sê 'hy het verlede week Japan besoek' want dit is verby. Daarom het ons 'hy het besoek' gebruik wat eenvoudig verby is.

2.Het jy jou aanlyn besigheid begin?

Ons moenie sê 'wanneer het jy jou aanlyn besigheid begin' nie. Jy kan eenvoudig sê 'wanneer het jy jou aanlyn besigheid begin?.

Hedendaagse volmaakte tyd kan gebruik word om 'n onvoltooide tyd soos 'hierdie jaar', 'hierdie week', 'hierdie maand' uit te druk. Dit kan ook gebruik word wanneer jy vrae moet vra wat geen tydperk noem nie.

Byvoorbeeld:

1.Ek het hierdie week twee keer kerk toe gegaan.

Hier is 'hierdie week' nie klaar nie. Dit is 'n onvoltooide tyd. Ons het dus gebruik gemaak van die huidige volmaakte tyd. 'Het gegaan' is die huidige volmaakte tydsvorm van 'gaan'.

Let wel: As 'n aksie gister plaasgevind het, kan jy eenvoudige verlede gebruik. Byvoorbeeld, 'Ek het gister kerk toe gegaan'. Jy moet nie sê 'Ek het gister kerk toe gegaan' want gister is 'n voltooide tyd. Dieselfde geld vir 'verlede jaar', 'verlede maand', ens. Ons moet dit nie in die huidige volmaakte tyd uitdruk nie.

2. Was jy al ooit in Singapoer?

Hier is geen spesifieke tyd nie. Ons kan die huidige volmaakte tyd ook hier gebruik.

Kom ons kyk hoe die teenwoordige volmaakte tyd met gereelde werkwoorde gevorm word.

1.Ann het my boek teruggegee.

Hier is 'terug' die gewone werkwoord. Ons het 'n '–ed' bygevoeg om dit verlede deelwoord te maak. 'Het teruggekeer' is die huidige volmaakte tydsvorm van die werkwoord 'terug'.

2.Het jy jou wetenskapprojek voltooi?

Hier is 'voltooi' die gewone werkwoord. Ons het 'n '-ed' daarby gevoeg om dit verlede deelwoord te maak.'Het' +'klaar' het die teenwoordige deelwoord gevorm.

Die huidige volmaakte tyd kan ook met onreëlmatige werkwoorde gevorm word.kom ons gaan daardeur.

1.Die akteurs het hierdie week tien advertensies gedoen.

Hier staan ​​'klaar' as die verlede deelwoordvorm van die onreëlmatige werkwoord 'doen'.

2.Maya is Ooty toe.

Hier staan ​​'weg' as die verlede deelwoordvorm van die onreëlmatige werkwoord 'gaan'.

Hedendaagse volmaakte tyd druk negatiewe sinne uit deur 'n 'nie' tussen die hulpwerkwoord en die verlede deelwoordvorm van die hoofwerkwoord by te voeg.

Byvoorbeeld:

1.Ek het nie jou Geografie-handboek gesien nie.

Let op die byvoeging van die woord 'nie' tussen die hulpwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die werkwoord 'sien'.

2.Hy het nie na die konvokasie seremonie gekom nie.

 Die woord 'nie' word tussen 'het' en die verlede deelwoordvorm van die hoofwerkwoord 'kom' ingevoeg.

Gevolgtrekking:  Huidige prefek tyd word gebruik om die verlede te verbind met die hede sodat die effek daarvan op die hede oorgedra kan word.

Scroll na bo