35 Present Continuous Tense Voorbeelde (lees eers dit)


Hedendaagse aaneenlopende tyd word in die moderne Engels gebruik. Dit illustreer die huidige tyd met die kontinue aspek.

Enkele voorbeelde van huidige kontinue tyd word hieronder gegee.

1. Sudha lees die boek.

2. Ronu kom nou terug.

3. Paramita skryf 'n brief vir haar ouers.

4. Keer jou broer môre terug van Delhi af?

5. Hulle gaan nie hierdie week Mumbai toe nie.

6. Jy maak 'n paar foute in jou huistaak.

7. Sing jy nie 'n patriotiese lied nie?

8. Leer Rohim nie die kitaar nie?

9. Lees Tuhin en Jit nie in die klas XII nie?

10. Die voëls vlieg nie in die blou lug nie.

11. Stoor die seun nie die meisie in die klaskamer nie?

12. Hulle stel geen belang om die plek te verlaat nie.

13. My ma berei nie nou vir ons lekker kos voor nie.

14. My pa kyk krieketwedstryd op die TV.

15. Die seun skitter in sy loopbaan.

16. Bel Amal my in sy kantoor?

17. Die klerk is besig om die bedrag te bereken.

18. Hulle bad saam met ouers in die rivier.

19. Kopieer die man die dokumente?

20. Roni en Robi maak kontak met ander seuns in hul klas.

21. Doen hulle hul verdienste in die publiek.

Kom ons bespreek huidige kontinue tyd met 'n paar verwante feite in die volgende afdeling.

Huidige deurlopende tydstruktuur

Elke soort sin het een of ander struktuur wat dit sinvol maak. Kom ons bespreek die struktuur van huidige kontinue tyd.

Huidige aaneenlopende tyd is die vordering van aksie wat tans aan die gang is of tans plaasvind. Hierdie tyd gaan saam met die werkwoord wees in die huidige vorm en neem teenwoordige deelwoord.

Kom ons kyk na die struktuur van sinne wat gevorm word deur die huidige kontinue tyd te gebruik.

PositiveNegatiewevraendeNegatiewe ondervraging
Onderwerp + am/is/is + teenwoordige deelwoord (werkwoord+ing) + die res van die sinOnderwerp + am/is/is+ nie + teenwoordige deelwoord (werkwoord+ing) + die res van die sinAm/is/is+ Onderwerp + teenwoordige deelwoord (werkwoord+ing) + die res van die sinIs/is/is+ Onderwerp + nie + teenwoordige deelwoord (werkwoord+ing) + die res van die sin Of Is/is nie+ onderwerp + teenwoordige deelwoord (werkwoord+ing) + die res van die sin  
Huidige deurlopende spanningstruktuur

Die struktuur van die "Teenwoordige aaneenlopende tyd" verteenwoordig die huidige oomblik of gebeurtenis wat op die oomblik is.

Huidige deurlopende tydformule

Die belangrike formule wat gebruik word om die sinne van die huidige kontinue tyd te formuleer, word hieronder bespreek.

Die formule in Engels om die huidige aaneenlopende tyd te bemeester is Onderwerp + Wees werkwoord (am, is, is) + deelwoord (teenwoordig).

Laat weet ons die gebruik van die bogenoemde formule met 'n paar voorbeelde in die tabel wat hieronder gegee word.

voorbeeldVerduideliking
22. Sy begaan nie so 'n fout nie.Hier dui die sin aan dat die aksie van subjek vir 'n geruime tyd voortduur.
23. Ek steur my nie aan Animesh se hardheid nie.Hierdie sin wys die aksie van die onderwerp aan die gang.
24. Die rivier vloei langs die dorpies.Hierdie voorbeeld dui aan dat die rivier aanhou vloei.
Voorbeelde van huidige kontinue tyd

Die hulpwerkwoord "Am'" vir die voornaamwoord "I", "Is" vir die enkelvoud onderwerp en "Is" vir die meervoud onderwerp word gebruik om 'n teenwoordige kontinue tyd te vorm.

Wat is teenwoordige kontinue tyd?

Huidige aaneenlopende tyd staan ​​ook bekend as huidige progressiewe tyd. Kom ons kyk wat huidige aaneenlopende tyd is.

Die teenwoordige kontinue tyd word gebruik om te praat oor die aksie wat in die hede plaasvind.

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van verskillende soorte sinne van teenwoordige kontinue tyd in die tabel hieronder.

voorbeeldeSoort sin
25. Hulle gaan met die bus skool toe.Positive
26. Sumana kommunikeer nie met haar klasmaat nie.Negatiewe
27. Verteenwoordig ek nie die nuwe maatskappy nie?vraende
28. Doen jy dit nie ernstig nie?Negatiewe ondervraging
Huidige voortdurende tyd

Waar om huidige aaneenlopende tyd te gebruik?

Die gebruik van huidige aaneenlopende tyd hang af van die situasies. Kom ons kyk wat hulle is.

Ons kan huidige aaneenlopende tyd in die volgende situasies gebruik:

 • Die teenwoordige aaneenlopende tyd word in 'n sin gebruik wanneer die handeling vind plaas voor en na 'n spesifieke tyd.
 • Hedendaagse aaneenlopende tyd word in 'n sin gebruik wanneer die aksie is tydelik.
 • Hedendaagse aaneenlopende tyd word in 'n sin gebruik wanneer die aksie is nuut en verbind met die vorige toestand.
 • Hedendaagse aaneenlopende tyd word in 'n sin gebruik wanneer die aksie verander, groei of ontwikkel.
 • Hedendaagse aaneenlopende tyd word in 'n sin gebruik wanneer die aksie dui die toekoms aan.
voorbeeldVerduideliking
29. Suman kom môreoggend hierheen.Hierdie sin beskryf die optrede van die onderwerp in die toekoms.
30. Ananta verander sy studiegewoontes geleidelik.Hierdie sin verteenwoordig die groei of verandering
Voorbeelde van waar om huidige aaneenlopende tyd te gebruik

Waarom om huidige aaneenlopende tyd te gebruik-

Hedendaagse Deurlopende tyd word op verskeie maniere gebruik om verskillende uitdrukkings uit te lig. Kom ons volg sulke uitdrukkings hier.

Huidige aaneenlopende tyd word gebruik om die volgende redes:

 • Huidige aaneenlopende tyd word gebruik omdat dit help om die aksie voor te stel wat vorder of plaasvind in die oomblik wanneer die spreker praat.
 • Huidige aaneenlopende tyd word gebruik omdat dit help om die aksie te wys wat in die toekoms gaan gebeur.
 • Huidige aaneenlopende tyd word gebruik omdat dit help om oor die verlede te praat wanneer ons 'n storie vertel.
 • Huidige aaneenlopende tyd word gebruik omdat dit help om 'n boek, 'n film of 'n plan op te som.
voorbeeldVerduideliking
31. Die klas word met honderd studente geopen.Die aksie van onderwerp dui aan dat die sin in die huidige progressiewe tyd is.
32. Die prys van die noodsaaklike dinge strek nie hoog nie.Hierdie sin ondersoek die aksie van die onderwerp wat nou gebeur.
Voorbeelde van hoekom om huidige kontinue tyd te gebruik

Hoe om huidige aaneenlopende tyd te gebruik

Die teenwoordige kontinue tyd word op so 'n manier gebruik dat die beskrywing meer omvattend maak. Laat weet ons daardie maniere hier.

Die huidige kontinue tyd kan op die volgende maniere gebruik word:

 • Die sin sal begin met die onderwerp wanneer dit positief of negatief is en met die hulpwerkwoord wanneer dit in vraende formaat is.
 • 'n Sin met huidige aaneenlopende tyd bestaan ​​uit 'n helpende werkwoord (om vorme van werkwoord te wees) met 'n hoofwerkwoord.
 • Daar moet kennis geneem word dat "Am" nie in negatiewe ondervragende sin gebruik kan word nie. In plaas van “Is nie” word “Is nie” gebruik.

Kom ons kyk na die voorbeelde en verduidelikings van huidige kontinue tyd.

voorbeeldVerduideliking
33. Sy hoor die nuus van haar keuse in die weermag.Verkeerd. Sy hoor die nuus van haar keuse in die weermag (Korrek).
34. Die seun is mal oor die smaak van sjokoladeVerkeerd. Die seun is mal oor die smaak van sjokolade (Korrek).
35. Die onderwysers beïnvloed altyd studente in hul lesVerkeerd. Die onderwysers beïnvloed studente in hul lesse (Korrek).
Voorbeelde van hoe om huidige aaneenlopende tyd te gebruik

Afsluiting-

Die huidige kontinue tyd dui basies die aksie aan wat aan die gang is en die aksie is in die toekoms.

Bhabesh Sing

Hi! Ek is Bhabesh Sing. Ek het MA in Engels, MA in Vokale Musiek, en B.Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek 'n vakkenner in Engels op hierdie platform. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/bhabesh-sing-660914ab

Onlangse plasings