3 feite oor die gebruik van voorbereiding in gespanne (hede, verlede en toekoms)

Aksie in werkwoorde soos "berei voor" word in die teenwoordige tyd of die 'nou' gewys; wanneer iets reeds plaasgevind het, is dit die verlede tyd; en wanneer dit gaan, is dit die toekomstige tyd.

Die woord "berei" as 'n werkwoord definieer die aksie om iets vir iemand te produseer, hetsy as 'n geskenk of selfs net vir hul oorweging van die genoemde saamgestelde ding. Met behulp van die toepaslike vervoegingsvorme soos perfek, kontinu en volmaak kontinu, vind die aksie ook in die verlede en toekomstige tye plaas.

Hierdie artikel het in meer besonderhede ingegaan op die voorheen genoemde vervoegings van die werkwoord "berei". Kom ons ondersoek 'n bietjie meer.

Berei voor in huidige tyd

Die teenwoordige tyd word gebruik om aksies te beskryf wat nou of op 'n gereelde wyse plaasvind. Kom ons kyk hoe 'n werkwoord soos "berei" in hierdie presiese tyd funksioneer.

Die eenvoudige teenwoordige tyd van "berei voor" word gebruik as "berei voor" of as "berei voor", wat toevallig die mees basiese vorm daarvan is. Wanneer in die hede voortdurende tyd, dit verander in 'is/berei voor'; in die hede perfekte tyd in 'het/het voorberei'; in die huidige volmaakte aaneenlopende tye word dit 'het/het voorberei'.

Die huidige deelwoord van hierdie werkwoord is ook sy basisvorm. Die huidige deelwoordvorm word in die teenwoordige volmaakte tyd gebruik. Verskeie verbuigings, modale werkwoorde en/of hulpwerkwoorde word gebruik om die bykomende vervoegingsvorme daarvan, wat hierbo uitgelig is, te illustreer.

Wanneer kan "berei" in die teenwoordige tyd gebruik word?

Die werkwoord "berei voor" kan in die teenwoordige tyd gebruik word wanneer iemand enigiets vir iemand anders saamstel of uitdruklik vir hul oorweging gedurende 'n tyd wat deurlopend en teenwoordig is, en afhangende van die vervoegingsvorm, kan hierdie handeling as 'n eenvoudige, voortgesette , of voltooide aksie.

Voorbeelde van "berei" word in verskillende teenwoordige-tydvorme gebruik.

 Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons voor te berei geskenkmandjies wat verkoop moet word aan mense wat in 'n verknorsing is en nie weet watter geskenke om hul geliefdes te koop nie.  

2. Jy voor te berei geskenkmandjies wat verkoop moet word aan mense wat in 'n verknorsing is en nie weet watter geskenke om hul geliefdes te koop nie.    
3. Hy/Sy bereid  geskenkmandjies wat verkoop moet word aan mense wat in 'n verknorsing is en nie weet watter geskenke om hul geliefdes te koop nie.    

4. Hulle voor te berei geskenkmandjies wat verkoop moet word aan mense wat in 'n verknorsing is en nie weet watter geskenke om hul geliefdes te koop nie.  
In die vier voorbeelde wat verskaf word, kan ons sien hoe die werkwoord "berei" gebruik word in die eenvoudige teenwoordige tyd en hoe verskeie tipes voornaamwoorde dit 'n enkelvoud of meervoud karakter gee volgens standaard grammatikanorme. Die werkwoord se basisvorm word gebruik om die eenvoudige teenwoordige tydskomponent van hierdie sin uit te lig, wat wys dat die aksie om iets te maak vir iemand anders om te oorweeg bloot op die oomblik plaasvind.
1. Ek am voorbereiding vir die belangrikste wiskunde-eksamen in hierdie land wat nou net vyf dae weg is.  

2. Ons is voorbereiding vir die belangrikste wiskunde-eksamen in hierdie land wat nou net vyf dae weg is.    

3. Jy is voorbereiding vir die belangrikste wiskunde-eksamen in hierdie land wat nou net vyf dae weg is.    

4. Hy/Sy is voorbereiding vir die belangrikste wiskunde-eksamen in hierdie land wat nou net vyf dae weg is.    

5. Hulle besig is om voor te berei vir die belangrikste wiskunde-eksamen in hierdie land wat nou net vyf dae weg is.  
Die basisvorm van die werkwoord, wat bestaan ​​uit die fleksie-agtervoegsel '-ing' aan die einde beklemtoon die huidige aaneenlopende tyd aspek in hierdie sin deur te wys hoe die aksie om iets vir iemand anders se oorweging te bou vorder. Soos 'n mens uit hierdie voorbeelde kan waarneem, is hulpwerkwoorde soos 'is', 'is' en 'is' voor die frase "voorbereiding" geplaas op grond van die voornaamwoord wat hulle kwalifiseer en hul huidige tydsgeaardheid ruimskoots demonstreer.
1. Ek/Ons het bereid 'n resep wat al sewe generasies in die familie is.  

2. Jy het bereid 'n resep wat al sewe generasies in die familie is.  

3. Hy/Sy het bereid 'n resep wat al sewe generasies in die familie is.  

4. Hulle voorberei het 'n resep wat al sewe generasies in die familie is.
Die verlede deelwoordvorm van die werkwoord is "voorbereid" en dit dien as 'n duidelike aanduiding dat die vervoegingsvariëteit in hierdie geval die volmaakte tyd aanwesig. Om die werkwoord se huidige aard te beklemtoon, is hulpwerkwoorde soos 'het' en 'het', afhangende van die tipe selfstandige naamwoord wat hulle kwalifiseer, voor dit gebruik. Om iets te maak vir iemand anders se oorweging is 'n handeling wat voltooiing vereis, en die huidige hulpwerkwoorde en verlede deelwoord gee saam die voltooide frase hierdie kwaliteit. Hierdie eienskap is wat die huidige volmaakte tyd van ander vorme onderskei.
1. Ek/Ons gewees het voorbereiding bietjie tamatiesop vir aandete.  

2. Jy het gewees voorbereiding bietjie tamatiesop vir aandete.    

3. Hy/Sy het besig was om voor te berei bietjie tamatiesop vir aandete.  

4. Hulle voorberei het bietjie tamatiesop vir aandete.
Soos gesien kan word in hierdie stellings, blyk dit dat die aksie om iets te skep vir iemand anders se oorweging in die verlede begin het en steeds aan die gang is in die hede wanneer elemente van die huidige kontinue tyd en huidige volmaakte tyd kombineer en die perfekte volmaakte tyd aanwesig. Die hulpwerkwoorde 'het' en 'het', wat saam met die onderskeie voornaamwoorde of in sommige gevalle selfs selfstandige naamwoorde gebruik word, demonstreer duidelik die teenwoordige tydse aard. Die gebruik van die modale woord "been", wat die frase 'n gevoel van heelheid verleen, demonstreer die perfekte kwaliteit. Laastens beklemtoon die progressiewe agtervoegselvorm "-ing" wat aan die einde van "voorbereiding" bygevoeg is, die kwaliteit van kontinuïteit.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van "berei voor" in verskillende huidige tydvorme.

Berei voor in verlede tyd

Die verlede tyd verwys na 'n handeling wat plaasgevind het in 'n tydperk wat nou verby is of reeds verby is. Kom ons kyk hoe om die werkwoord "voor te berei" in hierdie unieke tyd te gebruik.

Wat die verlede tyd betref, verander die werkwoord "berei" van sy basisvorm na die fleksievorm "berei". Wanneer dit in die verlede aaneenlopende tyd gebruik word, word dit 'was/was voorberei', in die huidige volmaakte tyd, 'het voorberei', en uiteindelik, in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd, 'het voorberei'.

Die algemene verlede deelwoordvorm is dieselfde as die eenvoudige verlede tydsvorm. Verskeie verbuigings, modale werkwoorde en/of hulpwerkwoorde word gebruik om die bykomende vervoegingsvorme daarvan, wat hierbo uitgelig is, te illustreer.

Wanneer kan "berei" in die verlede tyd gebruik word?

Die werkwoord "berei voor" kan in die verlede tyd gebruik word saam met die vervoegingsvorme daarvan om 'n eenvoudige, voortgesette of voltooide aksie uit te beeld wanneer 'n persoon of 'n entiteit die tyd geneem het om iets vir iemand anders se oorweging te maak vir enige rede in 'n tyd wat het reeds gegaan en by hulle verbygegaan.

Voorbeelde van "berei" word in verskillende verledetydsvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons bereid 'n lied om vir die hele gesin te sing by vandag se byeenkoms.  

2. Jy bereid 'n lied om vir die hele gesin te sing by vandag se byeenkoms.    

3. Hy/Sy bereid 'n lied om vir die hele gesin te sing by vandag se byeenkoms.    

4. Hulle bereid 'n lied om vir die hele gesin te sing by vandag se byeenkoms.
Die veelvuldige voorbeelde hier wys hoe die woord "voorbereid" gebruik word in die eenvoudige verlede tyd en hoe verskillende voornaamwoordtipes geen invloed op die werkwoord se betekenis het nie, want dit neem altyd die verlede deelwoordvorm aan. Die werkwoord se verlede deelwoordvorm, wat eindig met die fleksie-agtervoegsel "-ed," word gebruik om die eenvoudige verlede tydskomponent van hierdie sin uit te lig. Dit illustreer ook hoe die aksie om iets vir iemand anders se oorweging te maak bloot plaasvind gedurende 'n tyd wat reeds verby is.
1. Ek besig was om voor te berei 'n toespraak vir die groot lesing die volgende dag toe iemand hard aan my deur klop.

2. in besig was om voor te berei 'n toespraak vir die groot lesing die volgende dag toe iemand hard aan my deur klop.  

3. Jy besig was om voor te berei 'n toespraak vir die groot lesing die volgende dag toe iemand hard aan my deur klop.  

4. Julle almal besig was om voor te berei 'n toespraak vir die groot lesing die volgende dag toe iemand hard aan my deur klop.  

5. Kyk besig was om voor te berei 'n toespraak vir die groot lesing die volgende dag toe iemand hard aan my deur klop.  

6. Hulle besig was om voor te berei 'n toespraak vir die groot lesing die volgende dag toe iemand hard aan my deur klop.
Die basisvorm van hierdie spesifieke werkwoord, wat eindig op die verbuigingsagtervoegsel "-ing," beklemtoon die verlede aaneenlopende tyd kenmerk van hierdie sin deur te wys hoe die aksie om iets te konstrueer vir iemand anders se oorweging deur die tyd op 'n progressiewe wyse plaasgevind het. Soos 'n mens uit hierdie voorbeeldfrases kan sien, is hulpwerkwoorde soos 'was' en 'was' bygevoeg voor die woord "voorbereiding" gebaseer op die voornaamwoord wat hulle kwalifiseer, wat dan hul verledetydse aard demonstreer.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle voorberei het om afstand te doen van die oulike kat wat hulle net 'n paar maande gelede aangeneem het.  Die verlede deelwoordvorm van die werkwoord "voorbereid", wat op sigself die sin 'n gevoel van voltooiing gee, dien as die duidelikste aanduiding van die vervoegingsvariëteit, wat die verlede volmaakte tyd. Voor die werkwoord is die hulpwerkwoord 'het' gebruik om die verledetydse aard van hierdie werkwoord te beklemtoon. Dit is die kwaliteit van voltooiing met betrekking tot die aksie om iets te skep vir iemand anders se oorweging op 'n tyd wat reeds verby is, wat maak dat die verlede hulpwerkwoord en die ooglopende verlede deelwoord saam die volle term die benaming van verlede volmaakte tyd gee.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle besig was om voor te berei vir die groot toneelstuk wat op pad was as deel van die skool se jaarlikse funksie.Soos getoon deur hierdie voorbeeldtekste, het die aksie om iets te skep vir iemand anders se oorweging gelyk of dit in die verlede begin het en in die verlede self voortgegaan het. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd word geskep wanneer elemente van die verlede deurlopende tyd en verlede volmaakte tyd saamsmelt. Die hulpwerkwoord 'het', wat in ooreenstemming met die onderskeie voornaamwoorde gebruik word, dui duidelik aan dat die sin in die verlede tyd is. Die gebruik van die modale woord 'been' wat die frase 'n gevoel van heelheid verleen, demonstreer die perfekte kwaliteit. Laastens, maar nie die minste nie, demonstreer die progressiewe agtervoegselvorm "-ing" wat aan die einde van "voorbereiding" gevoeg word, die kwaliteit van kontinuïteit.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van "berei voor" in verskillende verledetydsvorme.

Berei voor in die toekomende tyd

Die toekomende tyd verwys na 'n aksie wat beplan word om binnekort of in die verre toekoms te gebeur. Laat ons voortgaan om te leer oor die toekomstige tyd van die werkwoord "berei".

Die werkwoord “berei” word in die toekomende tyd getoon met die term 'sal/sal voorberei'. Veranderinge in die werkwoord se vervoegingsvorme word getoon met die verlede aaneenlopende tyd 'sal voorberei', die huidige volmaakte tyd 'sal voorberei het', en laaste van alles die huidige volmaakte tyd 'sal voorberei het'.

Die insluiting van modale werkwoorde soos "sal" en "sal" gee hierdie werkwoordvorm die eienskap om in die toekomende tyd te wees, selfs wanneer die hoofwerkwoord in sy basisvorm bly. Die verlede deelwoordvorm word in die toekomstige volmaakte tyd gebruik.

Wanneer kan "berei" in die toekomende tyd gebruik word?

Die toekomstige tyd van 'n werkwoord soos "berei voor" kan gebruik word wanneer die gebruiker van die woord 'n persoon, of enige vorm van entiteit moet ten toon stel vir daardie saak om iets te skep met die doel om die geskape voorwerp aan iemand anders voor te stel in 'n tyd wat nog moet aanbreek, of dit nou oor 'n kort of lang rukkie is.

Voorbeelde van "berei" word in verskillende toekomende tydvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal voorberei 'n klomp kaastoebroodjies vir die reis môre.  Die huidige deelwoord van die werkwoord "berei" word in die eenvoudige toekomstige tyd in die vier gevalle verskaf. Die gebruik van modale werkwoorde soos 'sal' en 'sal', wat aandui dat die proses om iets te konstrueer vir iemand anders se oorweging bloot gaan plaasvind gedurende 'n tyd wat nog nie aangebreek het nie, beklemtoon die eenvoudige toekomstige tydkenmerk in hierdie sin.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal voorberei die seun vir sy groot toelatingstoets wat voorlê.Die basisvorm van die werkwoord, wat eindig op die verbuigingssuffiks "-ing," illustreer die toekomstige aaneenlopende tyd aspek hier deur te wys hoe die proses om iets te konstrueer vir iemand anders se oorweging geleidelik in 'n toekomstige tydperk plaasvind. Soos 'n mens uit hierdie voorbeelde kan sien, is die woord "voorbereiding" na die modale werkwoord 'wees' geplaas, wat die toekomstige progressiewe aspek van die gegewe sin bevorder. Toekomstige tydsuitdrukkings moet altyd gemaak word met die modale werkwoorde 'sal' en 'sal'.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sou voorberei het 'n aanbieding om voor die direksie te wys wat hulle sal oortuig om meer befondsing vir ons projek te verskaf.    Dit is duidelik uit die gebruik van die verlede deelwoordvorm van die betrokke werkwoord wat “voorbereid” is, dat die vervoegingsvariëteit in hierdie geval die toekoms volmaakte tyd. Om die voltooide kwaliteit van die werkwoord te beklemtoon wat die volmaakte tydskenmerke betref, is die hulpwerkwoord 'het' daarvoor gebruik. Die hulpwerkwoord en die verlede deelwoord tesame met die modale werkwoorde 'sal' en 'sal' gee uiteindelik die hele sin 'n gevoel van volledigheid met betrekking tot die handeling om iets te maak vir iemand anders se oorweging, wat dit uiteindelik die toekoms maak perfekte tyd.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal voorberei het die diere by die sirkus om hul wonderlike vermaaklike toertjies uit te voer aangesien die kaartjies vir die vertoning binnekort vrygestel gaan word.  Soos in hierdie sinne gesien kan word, is die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd word geskep wanneer elemente van die toekomstige volmaakte tyd en toekomstige aaneenlopende tyd kombineer. Dit is omdat die aksie om iets vir iemand anders se oorweging te maak voorsien word om een ​​of ander tyd in die toekoms te begin en in die toekoms self voort te gaan, of dit nou in die korttermyn of selfs langtermyn toekoms is. Die modale werkwoorde 'sal' en 'sal' bewys dat die sin in die toekomende tyd is. Die gebruik van die ander modale werkwoord 'was', wat die stelling 'n gevoel van volledigheid gee en die perfekte tydskwaliteit demonstreer. Laastens beklemtoon die progressiewe agtervoegselvorm "-ing" wat aan die einde van "voorbereiding" bygevoeg is, die kwaliteit van voortsetting.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van “berei voor” in verskillende toekomstige tydvorme.

Gevolgtrekking

Soos gesien kan word, kan 'n werkwoord soos "berei" 'n verskeidenheid vorme hê danksy modale en hulpwerkwoorde sowel as verbuigingsvorme, wat kompenseer vir die werkwoord se vele vervoegingsweergawes in die drie verskillende tye en subtye.

Scroll na bo