Wat is 'n kragdriehoek: 23 feite wat u moet weet

Die driehoek van mag | Drywing spanning stroom driehoek

'n Magsdriehoek is eenvoudig 'n reghoekige driehoek met sy wat aktiewe drywing, reaktiewe drywing en skynbare drywing voorstel. Die basiskomponent simboliseer aktiewe drywing, die loodregte komponent dui reaktiewe drywing aan, en die skuinssy simboliseer skynbare drywing.

Wat is kragdriehoek?

Definieer kragdriehoek | Krag driehoek definisie

'n Magsdriehoek is die grafiese aanbieding van reële of aktiewe drywing, reaktiewe drywing en skynbare drywing in 'n reghoekige driehoek.

Drywingsdriehoekvergelyking | PQS kragdriehoek

Krag driehoek

Drywing driehoek formule berekening | Drywingsdriehoekvergelyking

in 'n krag driehoek, aktiewe drywing P, reaktiewe drywing Q en skynbare drywing S vorm 'n reghoekige driehoek. Daarom,

skuinssy2 = basis2 + loodreg2

S2 = P2 + V2

Hier word skynbare drywing(S) gemeet in Volt-Ampere(VA).

Aktiewe drywing (P) word gemeet in Watt(W).

Reaktiewe drywing (Q) word gemeet in Volt-Ampere reaktief (VAR).

 • 'n Magsdriehoek is die grafiese aanbieding van reële of aktiewe drywing, reaktiewe drywing en skynbare drywing in 'n reghoekige driehoek.
 • Aktiewe of ware drywing verwys na die hele hoeveelheid krag wat in 'n elektriese stroombaan versprei word. Dit word gemeet in Watt (W) of KiloWatt (KW) en voorgestel met P en gemiddelde waarde van die aktiewe drywing P.
 • Reaktiewe drywing of denkbeeldige krag is die krag wat geen werklike werk doen nie en geen drywingsverdryf veroorsaak nie. T staan ​​ook bekend as wattlose krag. Dit is die krag wat verkry word van reaktiewe elemente soos die induktiewe las en die kapasitiewe las. Die reaktiewe drywing word bereken in KiloVolt Amp reactive (KVAR) en word aangedui deur Q.
 • Die totale drywing in die stroombaan, beide geabsorbeer en gedissipeerd, staan ​​bekend as oënskynlike drywing. Die skynbare drywing word bereken deur die wgk spanning te vermenigvuldig met wgk stroom sonder enige fasehoekhoeveelheid.
 • Ohm se wet werk altyd met GS-stroombane, maar in die geval van WS werk dit net wanneer die stroombaan suiwer resistief is, maw die stroombaan het geen induktiewe of kapasitiewe las nie. Maar die meeste van die AC stroombane bestaan ​​uit 'n serie of parallelle kombinasie van RLC. As gevolg hiervan raak spanning en stroom uit fase, en 'n komplekse hoeveelheid word ingevoer.
 • Die drywing van die driefasestelsel is = √3 x arbeidsfaktor x spanning x stroom.

Drywingsdriehoek vir RLC-reekskring | Krag driehoek stroombane

Kom ons kyk na 'n RLC-stroombaan wat in serie gekoppel is soos hierbo.

Waar, 'n weerstand met weerstand R.

 'n induktor met induktansie L.

'n kapasitor met kapasitansie C.

'n WS-spanningsbron Vmsin⍵t toegepas word.

V is die wgk waarde van toegepaste spanning, en I is die wgk waarde van die totale stroom in die stroombaan. Die induktor en die kapasitor produseer XL en XC onderskeidelik opposisies in die kring. Nou kan daar drie gevalle wees-

Geval 1: XL > XC

Geval 2: XL < XC

Die drywingsdriehoek word verkry uit die fasordiagram, as ons elkeen van die spanningsfasors met I vermenigvuldig, kry ons drie drywingskomponente.

Van die fasor driehoek kan ons vinnig die drywingsdriehoek deur die spannings te vermenigvuldig met I. Die werklike mag word vermenigvuldig met VR, wat gelyk is aan I2R. Die reaktiewe drywing is I vermenigvuldig met (VC - VL), wat gelyk is aan I2(XC – XL). Die skynbare drywing V = I2Z word bereken uit die aktiewe drywing en die reaktiewe drywing vir beide gevalle. Hier neem ons 'n ander grootheid in ag, die komplekse drywing. Die komplekse drywing is die som van die aktiewe drywing en die reaktiewe drywing wat in komplekse vorm voorgestel word, dit wil sê met die 'j'-hoeveelheid.

Daarom, komplekse krag

S = P – jQ wanneer XL < XC

S = P + jQ wanneer XL > XC

Nou, vir geval 1, is induktiewe reaktansie minder as kapasitiewe reaktansie. Daarom is reaktiewe drywing negatief, en hoek ϕ is ook negatief. Vir geval 2, induktiewe reaktansiewaarde is meer as kapasitiewe reaktansiewaarde, reaktiewe drywing is +ve, en hoek ϕ is ook +ve.

Aktiewe reaktiewe skynbare kragdriehoek | Drywing volts ampère driehoek

Aktiewe krag en reaktiewe krag driehoek.

Ware kragdriehoek.

Aktiewe of ware drywing verwys na die hele hoeveelheid krag wat in 'n elektriese stroombaan versprei word. Dit word gemeet in Watt (W) of KiloWatt (KW) en verteenwoordig met P en gemiddelde waarde van die aktiewe drywing P is,

P = VI = I2R

Reaktiewe krag driehoek

Reaktiewe drywing of denkbeeldige krag is die krag wat geen werklike werk doen nie en geen drywingsverdryf veroorsaak nie. Dit staan ​​ook bekend as watt-minder krag. Dit is die krag wat verkry word van reaktiewe elemente soos die induktiewe las en die kapasitiewe las. Die reaktiewe drywing word bereken in Kilovolt Amp reactive (KVAR) en word aangedui deur Q.

Reaktiewe drywing Q = VIreaktiewe = Ek2X.

Skynbare kragdriehoek

Die totale drywing in die stroombaan, beide geabsorbeer en gedissipeerd, staan ​​bekend as oënskynlike drywing. Die skynbare drywing word bereken deur die wgk spanning te vermenigvuldig met wgk stroom sonder enige fasehoekhoeveelheid.

Skynbare krag

Vir 'n suiwer resistiewe stroombaan is daar geen reaktiewe krag nie. Dus, die skynbare krag is gelyk aan aktiewe of ware krag.

Drywingsdriehoek vir AC stroombaan | Elektriese krag driehoek

WS-kringe kan enige kombinasie van R, L en C hê en as ons die totale drywing korrek wil bereken, moet ons die fase-verskil tussen die I en V ken. Die golfvorm van die stroom en die spanning is sinusvormig. Aangesien die drywing = spanning x stroom, word maksimum drywing verkry wanneer beide die golfvorms saamval. In hierdie situasie word die golfvorm 'in-fase' met mekaar genoem.

 • In 'n suiwer resistiewe AC-stroombaan, pas die I en V perfek met mekaar in terme van fase. Daarom, net deur hulle te vermenigvuldig, kan ons die krag kry.
 • As die stroombaan enige induktiewe of kapasitiewe las het, word 'n faseverskil geskep. Selfs al is die faseverskil min, word AC-krag in twee dele verdeel - een positief en een negatief. Die negatiewe mag is nie 'n wiskundig negatiewe grootheid nie; dit impliseer net dat die krag aan die sisteem verskaf word, maar geen energie-oordrag vind plaas nie. Hierdie drywing staan ​​bekend as reaktiewe drywing. Die positiewe hoeveelheid doen 'n mate van werklike werk, so dit word geklassifiseer as werklike of aktiewe krag.
 • Nog 'n gedeelte krag word vanaf die bron aan die stroombaan verskaf. Dit staan ​​bekend as skynbare krag. Die skynbare drywing word bereken deur die wg-waardes van die stroom en die spanning te vermenigvuldig.

Ohm se wet magsdriehoek | Ohm se kragdriehoek

Ohm se wet werk altyd met GS-stroombane, maar in die geval van WS werk dit net wanneer die stroombaan suiwer resistief is, maw die stroombaan het geen induktiewe of kapasitiewe las nie. Maar die meeste van die AC stroombane bestaan ​​uit 'n serie of parallelle kombinasie van RLC. As gevolg hiervan raak spanning en stroom uit fase, en 'n komplekse hoeveelheid word ingevoer. Ons moet 'n paar spesiale formules toepas om die wisselstroom en parameters van die magsdriehoek te bereken.

Kragdriehoek vir kapasitiewe las

'n Kapasitiewe las beteken dat die arbeidsfaktor lei namate die stroom die spanning met die fasehoek lei.

Kragdriehoek vir induktiewe las

'n Induktiewe las verteenwoordig dat die arbeidsfaktor agterbly omdat die I met die fasehoek agter V is.

Komplekse kragdriehoek

Komplekse mag is niks anders as die voorstelling van mag deur komplekse getalle te gebruik nie. Die werklike deel verteenwoordig die aktiewe krag. Denkbeeldige deel verteenwoordig die reaktiewe krag.

Kom ons neem aan dat die stroom en die spanning in 'n kapasitiewe stroombaan I en V onderskeidelik is. Ons weet, vir kapasitiewe las, lei die I die V met 'n fasehoek. Kom ons neem hierdie hoek as ϕ.

Kom ons sê die spanning oor die las, V= ve en stroom I = iej(Ɵ+ϕ).

Ons weet, die krag is die spanning vermenigvuldig met die huidige vervoeging.

Dus komplekse mag S = VI* = ve x dws-j(Ɵ+ϕ)= vie-jϕ

S = vi(cosϕ – jsinϕ) = vicosϕ – jvisinϕ = P – jQ [ons weet aktiewe drywing P = vicosϕ en reaktiewe drywing Q = visinϕ ]

Vir die kapasitiewe las is die I agter V met die fasehoek. Dus, die spanning oor die las, V= ve en stroom I = dwsj(Ɵ-ϕ).

So komplekse krag

S = VI* = ve x ie-j(Ɵ-ϕ)= vie

S = vi(cosϕ + jsinϕ) = vicosϕ + jvisinϕ = P + jQ

Drie-fase krag driehoek

Wisselstroom kan enkelfase of driefase wees. Die variasie van stroomamplitude lei tot die opwekking van sinusgolwe. Vir 'n enkelfasetoevoer is daar net een golf. Drie-fase stelsels verdeel die stroom in drie dele. Die drie stroomkomponente is uit-fase met een derde van 'n siklus elk. Elke stroomkomponent is ewe groot maar in rigting teenoor die ander twee konjunktiewe.

Die drywing van die driefasestelsel is = √3 x arbeidsfaktor x spanning x stroom.

Impedansie driehoek en krag driehoek

Impedansie driehoek drywingsfaktor

In GS stroombane, net die weerstand is verantwoordelik om die stroom teë te staan. Maar in WS-kringe is 'n hoeveelheid genaamd reaktansie ook teen die stroom. Die reaktansie kan enige kombinasie van induktansie en kapasitansie wees. Maar beide die induktansie en die kapasitansie verskil van die weerstand met 'n fasehoek (agter of voorloop). Ons kan hulle dus nie rekenkundig byvoeg nie. Dus, ons konstrueer 'n impedansie driehoek met skuinssy Z (impedansie), basis R (weerstand), en reaktansie X (induktiewe of kapasitiewe reaktansie of albei).

Kragfaktor= R/Z

Drywingsdriehoek arbeidsfaktor

Die arbeidsfaktor in die drywingsdriehoek word na verwys as die verhouding van aktiewe drywing en skynbare drywing, gedefinieer as die cosinus van die fasorhoek.

Droogfaktor korreksie driehoek

Die arbeidsfaktorkorreksie is 'n metode om die doeltreffendheid van 'n elektriese stroombaan te verhoog deur die reaktiewe drywing te verminder. Drywingsfaktorkorreksie word bereik deur parallelgekoppelde kapasitors wat die effekte wat deur induktiewe elemente veroorsaak word teenstaan ​​en faseverskuiwing verminder.

Droogfaktor driehoek formule

Die arbeidsfaktor vir kapasitiewe of induktiewe las = R/Z

Drywingsfaktor = Werklike drywing/skynbare drywing

Krag energie driehoek

Elektriese energie word gedefinieer as die stelsel se drywing vermenigvuldig met die totale tyd wat die krag gebruik word.

Energie E = P x T

Hoe om 'n kragdriehoek te teken?

Krag driehoek kragopwekker

Die magsdriehoek word gekonstrueer deur die aktiewe drywing as die basis te neem, die reaktiewe drywing as loodreg en die skynbare drywing as die skuinssy.

Metaal driehoeke op kraglyne

Ons sien dikwels 'n paar driehoekige lusse wat aan die kragdrade hang. Dit word gebruik om stabiliteit aan die lyne in sterk wind te verskaf. Hierdie driehoekige vinne keer dat die lyne te naby aan mekaar bons en verseker dat dit nie van die isoleerders losgemaak word nie.

Elektriese krag driehoek berekeninge | Krag driehoek sakrekenaar

V. 'n Induktorspoel van 120 mH en 'n 70 ohm weerstand word in serie gekoppel met 'n 220 volt, 50 Hz toevoer. Bereken die skynbare krag.

Induktiewe reaktansie

Impedansie van die induktor

Dus, die stroom verbruik deur die induktor = V/Z= 220/79.5 = 2.77 A

Daarom fasehoek

sloerende

Aktiewe krag

Reaktiewe krag

Skynbare krag

V. Bereken die drywingsfaktor van die reeks RLC-kring met induktiewe las 23 ohm, kapasitiewe las 18 ohm, en weerstandslas 12 ohm gekoppel aan 'n 100 volt 60 Hz toevoerspanning.

Gegee:

Induktiewe reaktansie XL = 23 ohm

Kapasitiewe reaktansie XC = 18 ohm

Weerstand = 12 ohm

Totale impedansie van die stroombaan

Drywingsfaktor van die stroombaan = R/Z = 12/13 = 0.92

Voorbeeld van kragdriehoeke

V. 'n Las van 20 kW is teen 'n drywingsfaktor 0.8 agterbly. Vind die kapasitorgradering sodat dit die waarde van die arbeidsfaktor tot 0.95 kan verhoog.

Hier is die ware drywing P = 20 KW

Drywingsfaktor kosϕ1 = 0.8

Ons weet, die reaktiewe drywing moet verminder word om 'n verhoogde drywingsfaktor te kry. Daarom sal die fasehoek ook afneem. Kom ons neem aan dat die fasehoek aanvanklik ϕ was1, en nadat die reaktiewe drywing verminder is, is die fasehoek ϕ2. Dus, die kragdriehoek lyk soos-

Ons kan uit die diagram sien dat die reaktiewe drywing vanaf AC afgeneem het na AB. Ons moet dus die verskil van AC en AB bereken, en hierdie hoeveelheid is die vereiste kapasitorgradering.

Hier is OA = 20 KW

kosϕ1 = 0.8

kosϕ2 = 0.95

Ons weet, cosϕ1 = OA/OC  

Dus, OC = 20/0.8 = 25 KVA

AC = √(OC2 – OA2) = 15 KVAR

Kosϕ2 = OA/OB

Dus, OB = 20/0.95 = 21 KVA

AB = √(OB2 – OA2) = 6.4 KVAR

Daarom, BC = AC – AB = (15 – 6.4) = 8.6 KVAR

vrae

Hoeveel tipes magte is daar in die magsdriehoek?

Die magsdriehoek bestaan ​​uit drie tipes krag

 • - Ware of aktiewe krag.
 • - reaktiewe krag.
 • – skynbare krag.

Wat is kragdriehoek? Verduidelik aktief,reaktiewe en skynbare krag met 'n voorbeeld.

Die magsdriehoek is die driehoekige voorstelling van die verhouding tussen die ware krag, die reaktiewe drywing en die skynbare krag.

Byvoorbeeld, in enige elektriese toestel is die totale krag wat opgewek word die dele van die aktiewe en die reaktiewe drywing.

Wat is die drywingsdriehoek van 'n WS-kring?

Die magsdriehoek van 'n AC stroombaan kan resistief, kapasitief of Induktief wees en driehoek bestaan ​​uit drie soorte magte, en die oënskynlike drywing word met behulp van die aktiewe drywing en die reaktiewe drywing bereken.

Wat is die drywingsdriehoek van 'n RL-stroombaan?

Die RL-kring het 'n drywingsdriehoek met die aktiewe drywing = I2R, die reaktiewe drywing = I2XL, en die skynbare krag = I2Z, waar XL is die Induktiewe reaktansie en Z is die totale impedansie van die stroombaan.

Wat is die verband tussen KVA, KW en KVAr?

KVA is die eenheid van die skynbare drywing, terwyl KW en KVAR onderskeidelik die eenhede van ware drywing en reaktiewe drywing is. Daarom kan ons uit die konsep van die magsdriehoek aflei dat KVA2 = KW2 + KVAR2.

Wat is die betekenis van die kragfaktor?

Vir induktiewe en kapasitiewe ladings speel die drywingsfaktor 'n belangrike rol in die berekening van die reaktiewe drywing. Reaktiewe krag is die deel van aktiewe krag wat verminder word en kragfaktor is die verhouding van die ware krag en die skynbare krag. Die eenheidskragfaktor dui aan dat die stroombaan heeltemal resistief van aard is.

Hoeveel watt is 6 KVA?

6 KVA = 6000 VA

By eenheid drywingsfaktor 6 KVA = 1 x 6000 = 6000 Watt

As die arbeidsfaktor enigiets anders is, 6 KVA = 6 x (drywingsfaktor) watt

Hoe om KWH na KVAH om te skakel?

KWH = KVAH X arbeidsfaktor

Daarom, KVAH = KWH/ arbeidsfaktor

Hoeveel watt is 1 kVA gelyk aan?

Vir 'n suiwer resistiewe las is daar geen reaktiewe krag nie. Die arbeidsfaktor is dus 1. Hier is 1 kVA= 1 Watt

As die las kapasitief of induktief is, is die weerstandsdrywing nie 0 nie, aangesien arbeidsfaktor weerstand/impedansie is. Hier is 1 kVA = arbeidsfaktor x 1 KW

Hoekom is elektriese torings in driehoekige vorms?

Om die volgende redes is elektriese torings driehoekig.

 • Driehoeke het 'n groter basisoppervlakte wat hulle baie styf laat wees. Hierdie styfheid help om syladings te weerstaan.
 • Driehoeke het minder oppervlakte as enige vierhoek. As die vorm vierhoekig was, sou die koste meer gewees het. Die driehoekige vorm verminder die koste deur een ekstra kant uit te skakel.

Wat is die drywingsfaktor vir 'n transformator?

Die arbeidsfaktor van a transformator hang af van die eienskappe van die vrag.

As die las suiwer weerstandbiedend is, is die arbeidsfaktor Eenheid of 1.

As die las kapasitief is, dit wil sê, XC > XL, die drywingsfaktor staan ​​bekend as leidend.

As die las induktief is, dit wil sê, XL > XC, staan ​​die drywingsfaktor bekend as agterstand.

Wat is die verskil tussen KVA KWH KVAH en KVAR? | Krag driehoek KW KVA KVAR

KVA staan ​​vir Kilo Volt Ampere. Dit is die eenheid van werklike of aktiewe krag.

KWH staan ​​vir Kilo Watt Hour. Dit word gebruik om te meet hoeveel krag (in kilowatt) in 'n uur verbruik word.

KVAH staan ​​vir Kilo Volt Ampere Hour. KVAH is die skynbare krag, terwyl KWH die aktiewe drywing is. KVAH = KWH/ arbeidsfaktor

KVAR staan ​​vir Kilo Volt Ampere reactive. Dit word gebruik om reaktiewe drywing te meet.

Wat is die arbeidsfaktor van 'n LR-stroombaan?

Die impedansie van 'n LR stroombaan is Z = R + jωL

Ons weet, kragfaktor

Wat is die eenheid van die arbeidsfaktor?

Die arbeidsfaktor is die verhouding van die aktiewe drywing (KW) en die skynbare drywing (KVA) aangesien beide die teller en die noemer magte is, is die arbeidsfaktor 'n eenheid minder hoeveelheid.

 

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo