Besitlike geslagsvoornaamwoorde: 9 feite wat u moet weet

In hierdie artikel gaan ons kyk na besitlike geslagsvoornaamwoorde met behulp van besitlike geslagsvoornaamwoorde.

Besitlike geslagsvoornaamwoorde kan in eenvoudige terme na verwys word as die voornaamwoorde wat die plek van die selfstandige naamwoorde inneem, die besit toon en ook die geslag van die selfstandige naamwoorde openbaar wat hulle vervang.

Die volgende voorbeelde sal jou 'n basiese oorsig gee oor besitlike geslagsvoornaamwoorde.

 • 1. Die pienk rok in die kas is myn.
 • 2. Moenie aan die dinge raak wat nie is nie joune.
 • 3. Ek ruil my skootrekenaar vir hare.
 • 4. Die groot herehuis aan die einde van die straat is hulle s'n.
 • 5. Die projekvoorstel wat gekies sal word is natuurlik ons s'n.

Die kursiefgedrukte woorde in bogenoemde sinne is die besitlike geslagsvoornaamwoorde. Hulle help ons om ken die geslag van die selfstandige naamwoord aangesien dit besit of eienaarskap toon.

Kan besitlike voornaamwoorde geslagspesifiek wees?

Ja, inderdaad, besitlik voornaamwoorde kan geslag wees spesifiek.

Voorbeeld: Die blou kleur sak is hare.

'Haar' is die besitlike geslagsvoornaamwoord in hierdie sin gebruik. 'Haar' hier het 'n vervang vroulike selfstandige naamwoord daardeur verwys na vroulike geslag en wys die besit van die blou kleursak daaraan van 'n meisie of 'n vrou.

Hoekom besitlike voornaamwoorde is spesifiek vir geslag?

Besitlike voornaamwoorde is geslagspesifiek aangesien dit vir ons sê aan watter geslag van die vervangde selfstandige naamwoord die besit of eienaarskap behoort.

Voorbeeld: Ek het my beursie verloor en hy het verloor sy.

'Syn' is die besitlike geslagsvoornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word. 'Syn' hier het 'n vervang manlike selfstandige naamwoord daardeur verwys na manlike geslag en wys die besit van die beursie daaraan van 'n seun of 'n man.

besitlike geslagsvoornaamwoorde
Besitlike geslagsvoornaamwoorde Voorbeelde

Wat is die besitlike geslagsvoornaamwoorde?

Die verskeie besitlike geslagsvoornaamwoorde is myne, joune, ons s'n, hare, syne, sy en hulle s'n.

Voorbeeld: Die motor wat naby die boom geparkeer is, is dra.

'Ons s'n' is die besitlike geslagsvoornaamwoord wat in bogenoemde sin gebruik word. 'Ons s'n' hier het 'n vervang meervoud eerste persoon naamwoord, wat kan insluit beide manlik en vroulik; of net manlik of vroulik. 'Ons s'n' neem geen spesifieke geslag aan nie en is dus geslagsneutraal. 'Ons s'n' wys die besit van die motor aan meer as een persoon.

Voorbeeld: Die lêer wat op die tafel is, is hare.

'Haar' is die besitlike geslagsvoornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word. 'Haar' hier het 'n vervang vroulike selfstandige naamwoord en verwys na vroulike geslag en toon die besit van die lêer daaraan van 'n meisie of 'n vrou.

Tipes besitlike geslagsvoornaamwoorde

1. Besitlike geslag manlike voornaamwoorde

2. Besitlike geslag vroulike voornaamwoorde

3. Besitlike geslagsneutrale voornaamwoorde

Voorbeeld: Ek het nie 'n skaal gehad nie, so Ugan het my geleen sy.

Die besitlike geslagsvoornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word, is 'syne'. 'Syn' hier het die naam van 'n vervang manlike persoon 'Ugan' (manlike selfstandige naamwoord) en daarom kan dit genoem word as die besitlike geslag manlike voornaamwoord.

Besitlike geslagsneutrale voornaamwoorde

Besitlike geslagsneutrale voornaamwoorde is dié wat 'n ongespesifiseerde antesedent (selfstandige naamwoord) vervang. Besitlike geslagsneutrale voornaamwoorde is dieselfde, ongeag die manlike of vroulike geslag van die selfstandige naamwoorde wat eienaarskap toon en wat hulle vervang. Dit sluit alle eerste persoon en tweede persoon besitlike voornaamwoorde en die derde persoon meervoud besitlike voornaamwoord in. 'Myne', 'ons s'n', 'joune' en 'hulle s'n' is die verskeie besitlike geslagsneutrale voornaamwoorde.

Voorbeeld: Ek het nie 'n trui nie. Kan jy my asseblief leen joune?

'Die uwe' is die besitlike geslagsvoornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word en dit verteenwoordig neutrale geslag, aangesien ons nie weet na watter geslag dit verwys nie. 'Die uwe' toon die behoort van die trui tot die selfstandige naamwoord (manlik of vroulik) dit is besig om te vervang. 'Die uwe' is nie geslagspesifiek nie en kan in die plek van albei gebruik word die manlike en vroulike selfstandige naamwoorde.

Besitlike geslag vroulike voornaamwoorde

Besitlike geslag vroulike voornaamwoorde soos die naam self aandui, toon die besit van die voorwerp aan 'n vroulike selfstandige naamwoord. Hierdie voornaamwoorde word dus gebruik in die plek van slegs 'n vroulike naamwoord (naam van 'n meisie of 'n vroulike persoon). 'Haar' is die enigste besitlike geslag vroulike voornaamwoord.

Voorbeeld: Hoekom meng jy altyd met die bal wat is hare?

Die besitlike geslagsvoornaamwoord wat hier gebruik word, is 'haar'. 'Haar' hier help ons om die geslag van die selfstandige naamwoord te identifiseer as vroulik. 'Haar' word gebruik as 'n plaasvervanger vir naam van 'n vrou of meisie en dit toon besit van die bal met dié van a meisie.

Besitlike geslag manlike voornaamwoorde

Besitlike geslag manlike voornaamwoorde is niks anders as die besitlike voornaamwoorde wat selfstandige naamwoorde vervang met die manlike geslag. Die besitlike geslag manlike voornaamwoorde help om die eienaarskap of besit van 'n voorwerp tot 'n manlike geslag vas te stel. Hulle neem die plek in van 'n manlike selfstandige naamwoord. Die enigste besitlike geslag manlike voornaamwoord is 'syne'.

Voorbeeld: My ma het nie winterskoene gehad nie en daarom het Vilaksh my ma geleen sy.

Die besitlike geslagsvoornaamwoord wat hier gebruik word, is 'syne'. 'Syn' hier help ons om die geslag van die selfstandige naamwoord te identifiseer as manlik. 'Syn' word gebruik as 'n plaasvervanger vir naam van die seun 'Vilaksh' en dit vestig die eienaarskap van die winterskoene aan Vilaksh.

Voorbeelde van besitlike geslagsvoornaamwoorde

 • 1. Die antieke winkel in Mahatma Gandhi Road is dra.
 • 2. Sushi het nie 'n partytjierok gehad om te dra nie, so, Ruhi het Sushi geleen hare.
 • 3. Die donkerblou romp wat gestik word, is myn.
 • 4. Is dit selfoon joune?
 • 5. Die pragtige skip wat so majestueus op die wal staan ​​is hulle s'n.
 • 6. Aangesien ek nie 'n sak gedra het nie, het Rakesh my gegee sy.
 • 7. Die blou rok is joune en die swart rok is myn.

Besitlike geslagsvoornaamwoorde met gedetailleerde verduidelikings

1. Die antieke winkel in Mahatma Gandhi Road is dra.

'Ons s'n' is die besitlike geslagsvoornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word om die geslagsneutraal. 'Ons s'n' kan gebruik word as plaasvervanger vir beide die manlike en vroulike selfstandige naamwoorde en dit bly onveranderd vir beide. 'Ons s'n' toon dus die besit van die antieke winkel na 'n geslagsneutrale selfstandige naamwoord.

2. Sushi het nie 'n partytjierok gehad om te dra nie, so, Ruhi het Sushi geleen hare.

'Haar' is die besitlike geslagsvoornaamwoord wat hier gebruik word om die voor te stel vroulike geslag. Met die gebruik van die besitlike geslag vroulike voornaamwoord 'haar' ons kan identifiseer dat die selfstandige naamwoord wat dit vervang het is Ruhi (naam van 'n meisie). 'Haar' toon dus die behoredheid van die partytjierok aan Ruhi ('n vroulike selfstandige naamwoord).

3. Die donkerblou romp wat gestik word, is myn.

'myne' is die besitlike geslagsvoornaamwoord wat gebruik word. Dit word hier gebruik om die geslagsneutraal. 'myne' kan gebruik word as plaasvervanger vir beide die manlike en vroulike naamwoorde (naam van 'n seun of 'n meisie) en dit bly onveranderd vir beide. 'myne' toon dus die besit van die donkerblou romp tot 'n geslagsneutrale selfstandige naamwoord.

4. Is dit selfoon joune?

Die besitlike geslagsvoornaamwoord hier in hierdie sin is 'die uwe'. 'Die uwe' is 'n besitlike geslagsneutrale voornaamwoord aangesien dit die plek kan inneem van óf 'n manlike óf vroulike selfstandige naamwoord. Die besitlike geslagsneutrale voornaamwoord 'die uwe' onveranderd bly vir beide die geslagte. 'Die uwe' hier word gebruik om die eienaarskap van die aan te toon selfoon na 'n geslagsneutrale selfstandige naamwoord (naam van 'n meisie of 'n seun).

5. Die pragtige skip wat so majestueus op die wal staan ​​is hulle s'n.

'Hulle' is die besitlike geslagsvoornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word om die geslagsneutraal. 'Hulle' is meervoud en kan vervang beide die manlike en vroulike selfstandige naamwoorde en dit bly onveranderd vir beideDie besitlike geslagsneutrale voornaamwoord 'hulle' toon dus die besit van die die pragtige skip na 'n geslagsneutrale selfstandige naamwoord (meer as een persoon).

6. Aangesien ek nie 'n sak gedra het nie, het Rakesh my gegee sy.

'Syn' is die besitlike geslagsvoornaamwoord wat hier gebruik word om die voor te stel manlike geslag. Met die gebruik van die besitlike geslag manlike voornaamwoord 'syne' ons kan identifiseer dat die selfstandige naamwoord wat dit vervang het is Rakesh (naam van 'n seun). 'Syn' toon dus die besit van die sak aan Rakesh ('n manlike selfstandige naamwoord).

7. Die blou rok is joune en die swart rok is myn.

'Die uwe' en 'myne' is die besitlike geslagsneutrale voornaamwoorde wat gebruik word. 'Die uwe' en 'myne' kan beide die vervang manlike en vroulike selfstandige naamwoorde. 'Die uwe' toon die eienaarskap van die blou rok na 'n tweede persoon geslagsneutrale selfstandige naamwoord en 'myne' toon die besit van die swart rok na 'n eerste persoon geslagsneutrale selfstandige naamwoord.

Kan onbepaalde voornaamwoorde geslagspesifiek wees?

Onbepaalde voornaamwoorde is geslagsneutrale voornaamwoorde aangesien dit na beide die manlike en vroulike naamwoorde kan verwys. Hulle is dieselfde, ongeag die geslag.

voorbeeld: Baie moet nog aansluit.

'Baie' is die onbepaalde voornaamwoord hier en dit het geen spesifieke geslag nie. vandaar, 'baie' gesê kan word as geslagsneutrale onbepaalde voornaamwoord soos dit kan verwys beide manlike en vroulike geslagte.

Gevolgtrekking

Besitlike geslagsvoornaamwoorde is dus voornaamwoorde wat nie net die selfstandige naamwoorde vervang nie en besit toon. Dit openbaar aan ons die geslag van die selfstandige naamwoord wat die eienaarskap of besit aandui.

Scroll na bo