Polonium Chemiese Eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Po of Polonium is 'n na-oorgangsmetaal element, skaars en uiters radioaktief van aard met geen stabiele isotope nie. Kom ons verduidelik Polonium in detail.

Po is a chalkogen element behoort aan dieselfde groep suurstof. Dit het baie soortgelyke eienskappe met ligter kongenere soos Selenium en Tellurium. Dit is soortgelyk aan buurtmetaalelemente soos tallium en lood.

Kom ons bespreek in hierdie artikel sommige van die chemiese eienskappe van Polonium, soos smeltpunt, kookpunt, atoomgetal, ens.

1. Polonium simbool

Simbole word gebruik om die element uit te druk deur een of twee letters van die Engelse of Latynse alfabet van die chemiese naam te gebruik. Kom ons voorspel die atoomsimbool van Polonium.

Die atoomsimbool van Polonium is "Po" wat van die Engelse alfabet kom. Aangesien P vir Fosfor in groep 15 geneem word, gebruik ons ​​dus "Po" in plaas van P vir die afkorting van polonium as 'n atoomsimbool.

Polonium simbool

2. Poloniumgroep in die periodieke tabel

Vertikale lyne of kolomme in die periodieke tabel word na verwys as die onderskeie groep van die periodieke tabel. Kom ons voorspel die groep Polonium in die periodieke tabel.

Die groep polonium in die periodieke tabel is 16 omdat dit 'n chalkogenmetaal is. Dus, dit word as 'n element in die 16de groep geplaasIn die Mendeleev periodieke tabel is dit groep 16, maar in die moderne tabel word dit as die VIA-groep geplaas volgens die neerslagtabel.

3. Poloniumperiode in die periodieke tabel

'n Horisontale lyn of ry van die periodieke tabel waar elke element volgens sy laaste beginselkwantumgetal geplaas word, word 'n periode genoem. Kom ons voorspel die tydperk van Polonium.

Polonium behoort tot periode 6 in die periodieke tabel omdat dit meer as 54 elektrone in die valensiedop het. Tot periode 5 sal daar 54 weesth elemente wat goed geplaas is, sodat die oorblywende 30 elektrone die 6 kryth tydperk na die lantaniedreeks saam met die post-oorgangselement.

4. Poloniumblok in die periodieke tabel

Die orbitaal waar die valenselektrone van die element teenwoordig is, word die blok van die periodieke tabel genoem. Kom ons voorspel die blok Polonium.

Polonium is 'n p-blok element omdat die valenselektrone in die p-orbitaal teenwoordig is. Po het ook s, d en f orbitale maar die buitenste elektrone is teenwoordig in die 6p orbitaal volgens die Aufbau beginsel.

5. Polonium atoomgetal

Die waarde van Z, bekend as die atoomgetal, is die totale aantal elektrone. Kom ons vind die atoomgetal van Polonium.

Die atoomgetal van Polonium is 84, wat beteken dit het 115 protone omdat die aantal protone altyd gelyk is aan die aantal elektrone. Om hierdie rede word hulle neutraal as gevolg van die neutralisering van gelyke en teenoorgestelde ladings.

6. Atoomgewig van polonium

Die massa van die element word gewig genoem wat gemeet word aangaande een of ander standaardwaarde. Kom ons bereken die atoomgewig van Polonium.

Die atoomgewig van Polonium is 209 op die 12C-skaal wat beteken dat die gewig van Polonium die 209/12 isth deel van die gewig van die koolstofelement. Die oorspronklike atoomgewig van Polonium is 209.12, dit is omdat die atoomgewig die gemiddelde gewig van al die isotope van die element is.

7. Polonium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Pauling elektronegatiwiteit is die krag om enige ander element vir daardie spesifieke atoom aan te trek. Kom ons voorspel die elektronegatiwiteit van Polonium.

Die elektronegatiwiteit van Polonium is 2 volgens die Pauling-skaal, wat beteken dit is elektronegatief van aard en kan elektrone na homself toe trek.

8. Polonium atoomdigtheid

Die aantal atome teenwoordig per volume-eenheid van enige atoom word die atoomdigtheid van daardie onderskeie element genoem. Kom ons bereken die atoomdigtheid van Polonium.

Die atoomdigtheid van Polonium is 9.4 g/cm3 wat bereken kan word deur die massa van Polonium met sy volume te deel. Atoomdigtheid beteken die aantal atome teenwoordig per eenheid volume, maar die atoomgetal is die aantal elektrone teenwoordig in die valensie en binneste orbitaal.

 • Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume.
 • Die atoommassa of gewig van Polonium is 289 g
 • Die volume van die Polonium-molekule is 22.4 liter by STP volgens Avogardo se berekening
 • Dus, die atoomdigtheid van Polonium is 209/ (22.4) = 9.33 g/cm3

9. Polonium smeltpunt

Om te verander na 'n vloeibare toestand vanaf sy vaste toestand by 'n spesifieke temperatuur, word die smeltpunt van daardie spesifieke element genoem. Kom ons vind die smeltpunt van Polonium.

Die smeltpunt van Polonium is 253.80 C of 526 K temperatuur, want by kamertemperatuur bestaan ​​Polonium as 'n vaste stof en is radioaktief. Dit het minder energie nodig om die kristal tot 'n vloeistof te smelt. Deur die temperatuur te verhoog, kan die elemente in 'n goeie rangskikking geplaas word.

10. Polonium kookpunt

Die kookpunt is die punt wanneer die dampdruk van 'n element gelyk word aan sy atmosferiese druk. Kom ons vind die kookpunt van Polonium.

Die kookpunt van Polonium is 962C of 1235K omdat dit in vaste vorm by kamertemperatuur bestaan ​​en ook 'n na-oorgangsmetaalelement is.

11. Polonium Van der Waals radius

Van der Waal se radius is die denkbeeldige meting tussen twee atome waar hulle nie ionies of kovalent gebind is nie. Kom ons vind Van der Waal se radius van Polonium.

Die Van der Waal se radius van Polonium is 200 pm, want Po het 6s en 'n gevulde 3d, 4f orbitaal so dit het 'n baie swak siftingseffek. Om hierdie rede neem die kernaantrekkingskrag vir die buitenste orbitaal toe, en dit verminder die radius.

 • Van der Waal se radius word bereken deur die wiskundige formule met inagneming van die afstand tussen twee atome, waar atome sferies van vorm is.
 • Van der Waal se radius is, Rv =dAA / 2
 • Waar Rstaan ​​vir Van Waal se radius van die molekule van sferiese vorm
 • dAA is die afstand tussen twee aangrensende sfere van die atoommolekule of die som van 'n radius van twee atome.

12. Polonium ioniese radius

Die som van katioon en anioon word die genoem ioniese radius van die element. Kom ons vind die ioniese radius van Polonium.

Die ioniese radius van Polonium is 200 pm wat dieselfde is as die kovalente radius, want vir Polonium is die katioon en anioon dieselfde en dit is nie 'n ioniese molekule nie. Dit vorm eerder deur die kovalente interaksie tussen twee Polonium-atome.

13. Polonium-isotope

Elemente met dieselfde aantal elektrone maar verskillende massagetalle word genoem isotope van die oorspronklike element. Kom ons bespreek die isotope van Polonium.

Polonium het 66 isotope gebaseer op hul neutrongetal wat hieronder gelys word:

 • 186Po
 • 187Po
 • 187mPo
 • 188Po
 • 189Po
 • 190Po
 • 191Po
 • 191mPo
 • 192Po
 • 192mPo
 • 193Po
 • 193mPo
 • 194Po
 • 194mPo
 • 195Po
 • 195mPo
 • 196Po
 • 196mPo
 • 197Po
 • 197mPo
 • 198Po
 • 198m1Po
 • 198m2Po
 • 199Po
 • 199mPo
 • 200Po
 • 201Po
 • 201mPo
 • 202Po
 • 202mPo
 • 203Po
 • 203m1Po
 • 203m2Po
 • 204Po
 • 205Po
 • 205m1Po
 • 205m2Po
 • 205m3Po
 • 205m4Po
 • 206Po
 • 206m1Po
 • 206m2Po
 • 207Po
 • 207m1Po
 • 207m2Po
 • 207m3Po
 • 208Po
 • 209Po
 • 210Po
 • 210mPo
 • 211Po
 • 211m1Po
 • 211m2Po
 • 211m3Po
 • 212Po
 • 212mPo
 • 213Po
 • 214Po
 • 215Po
 • 216Po
 • 217Po
 • 218Po
 • 219Po
 • 220Po
 • 221Po
 • 222Po

Stabiele isotope word in die onderstaande afdeling van Polonium bespreek:

isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
208PoSintetiese2.898 daarα, β124
209PoSintetiese125.2 daarα, €125
210Pospoor138.76 dα126
Isotope van Polonium

Slegs drie isotope is stabiel onder 66 isotope van Polonium, daardie isotope is ook radioaktief en die eerste twee is sinteties voorberei en die laaste een kom natuurlik voor.

14. Polonium elektroniese dop

Die dop wat die kern omring volgens die hoofkwantumgetal en wat die elektrone bevat, word 'n elektroniese dop genoem. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Polonium.

Die elektroniese dopverspreiding van Polonium is 2 8 18 32 18 6 omdat dit s, p, d en f orbitale om die kern het. Aangesien dit meer as 56 elektrone het en om 84 elektrone te rangskik, benodig dit 1s,2s,2p,3s,3p,3d,4s,4p,4d,4f,5s,5p,5d,6s,6p orbitale.

15. Polonium elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie is 'n rangskikking van die elektrone in beskikbare orbitaal deur Hund se reël in ag te neem. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van Polonium.

Die elektroniese konfigurasie van Polonium is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4 want dit het 115 elektrone en daardie elektrone moet na die naaste orbitaal van die kern s, p, d en f orbitale geplaas word en vir die 1st,2nd, 3de, 4th,5th, 6th orbitale.

 • As gevolg van uitruilenergie, gaan elektrone eerste in 6s-orbitaal dan 5d.
 • Waar die eerste getal vir die hoofkwantumgetal staan
 • Die letter is vir orbitaal en die agtervoegselnommer is die aantal elektrone.
 • Maar baie elemente het meer hoofkwantumgetalle afhangende van die aantal elektrone.
 • Xe het 54 elektrone, so die oorblywende elektrone is teenwoordig na die edelgaskonfigurasie.
 • Dus, dit word aangedui as [Xe]4f145d106s26p4.

16. Polonium energie van eerste ionisasie

Eerstens is IE die energie wat benodig word vir die verwydering van 'n elektron uit die valensorbitaal van sy nul-oksidasietoestand. Kom ons voorspel die eerste ionisasie van Polonium.

Die eerste ionisasiewaarde vir Po is 812 KJ/mol omdat die elektron uit die gevulde 6p orbitaal verwyder is. die verwydering van die eerste elektron Po kry ekstra stabiliteit aangesien dit 'n half-gevulde konfigurasie kry. Alhoewel die teenwoordigheid van 6s en 4f orbitaal maar die eerste ionisasie energie van Po is baie laag.

17. Poloniumenergie van tweede ionisasie

Die tweede IE is die energie wat benodig word vir die verwydering van een elektron uit die beskikbare orbitaal vanaf die +1 oksidasietoestand. Kom ons kyk na die tweede ionisasie-energie van Polonium.

Die 2nd ionisasie-energie van Polonium is 1840 KJ/mol omdat, in die 2nd ionisasie, word elektrone uit die halfgevulde 6p-orbitaal verwyder. Op 2nd ionisasie het Po sy stabiliteit verloor. Die proses is dus ongunstig en om hierdie rede, 2nd ionisasie is amper dubbel van eerste IE

18. Poloniumenergie van derde ionisasie

Verwydering van die derde elektron uit die buitenste of voor-uiteindelike orbitaal van 'n element met 'n +2 oksidasietoestand is die derde IE Kom ons voorspel die derde IE van Polonium.

Die derde ionisasie-energie vir Po is 2780 KJ/mol omdat die derde ionisasie vanaf 6p orbitaal plaasvind en stabilisering kry, maar die waarde is hoër as wat verwag is omdat

 • Po het 'n 6s-orbitaal wat onderhewig is aan relativistiese sametrekking en hiervoor sal die kernaantrekkingskrag vir die buitenste elektrone toeneem.
 • Po het ook 4f en 5d orbitaal wat onderhewig is aan swak afskermingseffek en om hierdie rede ook, sal kernaantrekkingskrag op die buitenste elektrone toeneem en die verwydering van die elektron vereis 'n groter hoeveelheid energie.

19. Polonium-oksidasietoestande

Tydens bindingsvorming word die lading wat op die element voorkom die oksidasietoestand genoem. Kom ons voorspel die oksidasietoestand van Polonium.

Po het +2 en +4 stabiele oksidasietoestande soos ander elemente in groep 16. As gevolg van die inerte paar-effek probeer die elektrone om in die 6s-orbitaal as gepaarde vorm te bly, dus kan dit nie seswaardige aard toon as die promosie-energie van 6s tot 6d is baie hoog.

20. Polonium CAS-nommer

CAS-nommer of CAS-registrasie vir enige element word gebruik om die unieke element te identifiseer. Laat weet ons die CAS-nommer van die Polonium.

Die CAS-nommer van die Polonium-molekule is 7440-08-6, wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word.

21. Polonium Chem Spider ID

Chem Spider ID is die spesifieke nommer wat deur die Royal Society of Science aan 'n spesifieke element gegee word om die karakter daarvan te identifiseer. Kom ons bespreek dit vir Polonium.

Die Chem Spider ID vir Polonium is 4886608. Deur hierdie nommer te gebruik, kan ons al die chemiese data wat met Polonium-atoom verband hou, evalueer.

22. Polonium allotropiese vorms

allotrope is elemente of molekules met soortgelyke chemiese eienskappe maar verskillende fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van Polonium.

 • Polonium het twee allotropiese vorms α en β – polonium, albei metaalagtig.
 • α-polonium het 'n kubieke kristalstruktuur
 • β – polonium het 'n ruitvormige kristalstruktuur.
 • By 3600, kan α-polonium na β-polonium omgeskakel word.

23. Polonium chemiese klassifikasie

Op grond van die chemiese reaktiwiteit en aard, word die elemente in een of ander spesiale klas geklassifiseer. Laat weet ons die chemiese klassifikasie van Polonium.

Polonium word in die volgende kategorieë geklassifiseer:

 • Po is 'n na-oorgang chalkogenmetaalelement
 • Po is 'n transaktiniedmetaal
 • Po is 'n sterk radioaktiewe sintetiese element

24. Polonium toestand by kamertemperatuur

Die fisiese toestand van 'n atoom is die toestand waarin 'n element by kamertemperatuur en standaarddruk bestaan. Kom ons voorspel die toestand van Po by kamertemperatuur.

Polonium bestaan ​​in 'n vaste toestand by kamertemperatuur omdat dit hoër Van der Waal se interaksie het. In die kristalvorm neem dit romboëdrale meetkunde aan sodat die atome baie naby aan mekaar bestaan. Die willekeurigheid van die atoom is baie hoog by kamertemperatuur.

Die vaste toestand van Polonium kan teen 'n baie lae temperatuur na vloeistof verander word, waar die ewekansigheid vir die Polonium-atoom verminder sal word.

25. Is Polonium paramagneties?

Paramagnetisme is die neiging van magnetisering in die rigting van die magnetiese veld. Kom ons kyk of Polonium paramagneties is of nie.

Polonium is paramagneties as gevolg van die teenwoordigheid van twee ongepaarde elektrone in die valensie 6p orbitaal. Weens die hoë radioaktiewe aard daarvan kan ons nie die molêre vatbaarheid van Polonium voorspel nie.

Gevolgtrekking

Polonium is 'n na-oorgangs chalkogenmetaalelement. Weens sy sterk radioaktiewe aard kan dit nie normaalweg soos ander elemente gebruik word nie. Dit kan as amfoteriese oksied gebruik word.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings