Meervoud Relatiewe voornaamwoord (5 belangrike feite)

Ons sal in hierdie artikel weet van "Meervoud relatiewe voornaamwoord met 5 belangrike feite" wat meer insiggewend en uitgebreid sal wees om die artikel in besonderhede te verstaan.

'n Voornaamwoord is 'n woord wat 'n selfstandige naamwoord van 'n persoon, 'n plek en 'n ding vervang. Wanneer 'n relatiewe voornaamwoord funksioneer met 'n meervoudswerkwoord as 'n voegwoord, 'n voorwerp of 'n onderwerp in die sin.

Voorbeelde-

1. Sudeshna, Ananta en Ananya wat die universiteit se studente is.

 Verduideliking – Hier is 'Wie' 'n meervoud relatiewe voornaamwoord en 'Sudeshna, Ananta en Ananya' is die antesedent daarvan, aangesien 'Sudeshna, Ananta en Ananya' die meervoudssubjek is en dit neem 'n meervoudswerkwoord 'Are' in hierdie sin.

2. Die kulturele byeenkomste wat in die kollegekampus gehou word.

Verduideliking – Hier is 'Watter' 'n meervoudsbetreklike voornaamwoord en 'Die kulturele evets' is die voorganger daarvan, aangesien 'Die kulturele evets' die meervoudssubjek is en dit neem 'n meervoudswerkwoord 'Are' in hierdie sin.

Meervoud Relatiewe voornaamwoord Voorbeelde

  1. Die kinders wie se pa die kar gekoop het, is my vriend.
  2. Ek het briewe geplaas wat ek vir die werknemers geskryf het.
  3. Onderwyser het die studente geleer wat swak is in studies.
  4. Ons het 'n paar gedigte gekomponeer wat in die joernaal gepubliseer sal word.
  5. Al die vrugtebome wat langs ons huis is.

verduidelikings

1. Die kinders wie se pa die kar gekoop het, is my vriend.

As ons na hierdie sin kyk, is die antesedent van "Wie se" "Die kinders" sedert die selfstandige naamwoorde "Die kinders" is meervoud, die voornaamwoord wat meervoud is soos gebruik en dit neem 'n meervoudswerkwoord.

2. Ek het briewe geplaas wat ek vir die werknemers geskryf het.

 Verduideliking – Hier is 'Watter' 'n meervoudsbetreklike voornaamwoord en 'Briewe' is die voorganger daarvan, aangesien 'Briewe' die meervoudsvoorwerp is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

3. Onderwyser het die studente geleer wat swak is in studies.

 Verduideliking – Hier is 'Wie' 'n meervoudsbetreklike voornaamwoord en 'Die studente' is die voorganger daarvan, aangesien 'Die studente' die meervoudsvoorwerp is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

4. Ons het 'n paar gedigte gekomponeer wat in die joernaal gepubliseer sal word.

Verduideliking – Hier is 'Wie' 'n meervoudsbetreklike voornaamwoord en 'Sommige gedigte' is die antesedent daarvan, aangesien 'sommige gedigte' die meervoudsvoorwerp is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

5. Al die vrugtebome wat langs ons huis is.

 Verduideliking – Hier is 'Wie' 'n meervoudige relatiewe voornaamwoord en 'Al die vrugtebome' is die antesedent daarvan, aangesien 'Al die vrugtebome die meervoudssubjek is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

meervoud relatiewe voornaamwoord
Meervoud Relatiewe voornaamwoord Voorbeelde

Kan relatiewe voornaamwoorde meervoud wees?

Ja, 'n relatiewe voornaamwoord kan meervoud wees wanneer dit 'n meervoudswerkwoord saamneem. Relatiewe voornaamwoord soos wie, wat en dit wat as meervoud relatiewe voornaamwoord in die sinne gebruik word.

Voorbeeld-Ranita het al die blomme wat in die blomme in die agtertuin gegroei het, gepluk.

Verduideliking – Hier is 'Dit' 'n meervoudsbetreklike voornaamwoord en 'Al die blomme' is die antesedent daarvan, aangesien 'Al die blomme' die meervoudsvoorwerp is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

Voorbeeld-Tapas het 'n paar ou seëls versamel wat in die vertoonkas gehou word.

Verduideliking – Hier is 'Dit' 'n relatiewe voornaamwoord en 'Sommige ou stempels' is die voorganger daarvan, aangesien 'Sommige ou stempels' die meervoudsvoorwerp is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

Wanneer relatiewe voornaamwoorde meervoud is?

Wanneer die selfstandige naamwoord na mense en 'n groep dinge verwys, gebruik ons ​​relatiewe voornaamwoorde. Sulke voornaamwoorde hou verband met mense, universele dinge en plekke.

Voorbeeld- Die spelers wat hul huiswerk in die speelgrond langs die hoofpad doen.

Verduideliking – Hier is 'Wie' 'n meervoudsbetreklike voornaamwoord en 'Die spelers' is die antesedent daarvan, aangesien 'Die spelers' die meervoudssubjek is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

Watter relatiewe voornaamwoorde is meervoud?

Slegs die voornaamwoorde wat, daardie, wie, en wie se dat meervoude voornaamwoorde is wat in die sinne gebruik word.

Voorbeeld - Ek het hierdie appels geneem wat in die vrieskas gehou word.

Verduideliking – Hier is 'Watter' 'n meervoudsbetreklike voornaamwoord en 'Hierdie appels' is die antesedent daarvan, aangesien 'Hierdie appels' die meervoudsvoorwerp is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

Voorbeeld-Mense wat aan die bespreking deelgeneem het, is almal die regering. beamptes.

 Verduideliking – Hier is 'Wie' 'n meervoudsbetreklike voornaamwoord en 'Mense' is die antesedent daarvan, aangesien 'Mense' die meervoudssubjek is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

Waarom is relatiewe voornaamwoorde meervoude?

As die relatiewe voornaamwoorde verwys na 'n antesedent wat meervoud is, neem dit 'n meervoudswerkwoord daarna.

Voorbeeld-Ons is almal liefhebbers wat net van krieket hou.

 Verduideliking – Hier is 'Wie' 'n meervoudige relatiewe voornaamwoord en 'Al die minnaars is die voorganger daarvan, aangesien 'Al die minnaars' die meervoudsvoorwerp is en dit neem 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin.

Watter relatiewe voornaamwoorde is altyd meervoud?

Daar is nie so 'n familielid wat altyd as meervoud gebruik kan word nie. Dit is natuurlik moontlik om 'n relatiewe voornaamwoord óf werkwoord meervoud óf enkelvoud te sê.

Voorbeelde-

1. Hulle is baie bewus van die dinge wat almal weergaloos is.

 Verduideliking – Hier is 'Dit' 'n meervoud relatiewe voornaamwoord en 'Die dinge' is die antesedent daarvan, aangesien 'Die dinge' die meervoudsvoorwerp is en dit neem 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin.

2. Die man wat 'n dokter in die MMCH in Wes-Bengale is.

 . Verduideliking – Hier is 'Wie' 'n enkelvoud relatiewe voornaamwoord en 'Die man' is die antesedent daarvan, aangesien 'Die man' die meervoudssubjek is en dit 'n meervoudswerkwoord 'Is' in hierdie sin neem.

Gevolgtrekking

Meervoud relatiewe voornaamwoorde verwys na mense of dinge en neem meervoudswerkwoorde.

Scroll na bo