Platinum Chemiese Eienskappe (25)Feite wat jy moet weet


Platinum is een van die mins reaktiewe skaars of elemente in die aardkors, kom ons bespreek verskeie feite wat met platinum verband hou.

Platinum is 'n mins reaktiewe silwer wit metaal wat in die periodieke tabel voorkom. Dit is 'n glansende, smeebare en smeebare stof. Dit word meestal in die alluviale grond van verskeie riviere met 'n konsentrasie van 0.005 dpm in die aardkors aangetref. Sy kristalstruktuur is fcc en dit vorm verskeie haliede, oksiede en asetaat.

Ziese se sout is 'n platinumbevattende organometaalverbinding. Kom ons bespreek verskeie feite van platinum soos sy Ioniese radius, isotoop, allotrope in die volgende afdelings.

Platinum simbool

'n Element in die periodieke tabel kan maklik voorgestel word deur 'n simbool toe te ken. Kom ons kyk na die simbool van platinum.

Die chemiese simbool van die platinum is Pt. Hierdie simbool is afgelei van 'n Spaanse letter platinum wat 'n verkleinwoord van plata "silwer" beteken.

platinum Chemiese Eienskappe
Chemiese simbool van platinum

Platinumgroep in Periodieke Tabel

'n Groep is 'n kolom in die periodieke tabel met elemente wat dieselfde buitenste elektroniese konfigurasie het. Kom ons kyk in watter groep platinum behoort.

Platinum behoort aan groep 10 in die periodieke tabel. Dit is teenwoordig na nikkel (Ni), palladium (Pd) en voor darmstadtium (Ds).

Platinum Periode in Periodieke Tabel

Die horisontale rye wat in die periodieke tabel voorkom, staan ​​bekend as die periodes. Kom ons kyk na die tydperk van platinum.

Platinum behoort aan periode 6 van die periodieke tabel. Dit is teenwoordig tussen iridium(Ir) en goud(Au)

Platinumblok in periodieke tabel

'n Periodieke tabel is die rangskikking van elemente in aardkors in ooreenstemming met hul chemiese en fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die blok platinum in die periodieke tabel

Die periodieke tabel se d-blok is waar platinum geleë is. Dit is as gevolg van die finale elektron wat die atoom se d-orbitaal binnegaan. Dit kan ook as 'n oorgangsmetaal genoem word.

Platinum Atoomnommer

Die atoomgetal definieer die aantal protone of elektrone wat in 'n atoom teenwoordig is. Kom ons bespreek die atoomgetal van platinum.

Daar word gevind dat die atoomgetal van platinum 78 is. Dit beteken dat dit 78 protone of elektrone het.

Platinum atoomgewig

Atoomgewig is bloot die massa van 'n atoom. Kom ons kyk na die atoomgewig van platinum.

Die atoomgewig van platinum is 195.084. hierdie atoomgewig kan verhoog of verlaag word tot 0.009.

Platinum Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Die kapasiteit van 'n atoom om elektrone in homself te trek, staan ​​bekend as elektronegatiwiteit. Kom ons bespreek die elektronegatiwiteit van platinum in ooreenstemming met pauling skaal.

Die elektronegatiwiteit van platinum volgens pauling skaal is 2.28.

Platinum atoomdigtheid

Atoomdigtheid van 'n atoom word gedefinieer as die aantal atome teenwoordig per eenheid sentimeter kubus of volume. Kom ons kyk na die digtheid van platinum.

Die atoomdigtheid van platinum is 21.45 g/cm3 wanneer dit 'n vaste toestand is. Wanneer dit na 'n vloeistof omgeskakel word, word gevind dat die atoomdigtheid daarvan 19.77 g/cm is.3 .

Platinum Smeltpunt

Die smeltpunt van 'n element is die temperatuur waarteen dit van vaste stof na vloeistof omgeskakel word. Kom ons kyk na die smeltpunt van platinum.

Platinum het 'n smeltpunt van 2041.4 K, of 1768.30 C.

Platinum Kookpunt

Die temperatuur waarby 'n element se dampdruk gelyk is aan dié van die atmosferiese druk, is sy kookpunt. Kom ons praat oor platinum se kookpunt.

Die kookpunt van platinum is 4098 K of 38250 C.

Platinum Vanderwaals Radius

Vanderwaals Radius is die helfte van die afstand tussen die middelpunt van kerne van twee atome wat deur Vanderwaal-krag bymekaar gehou word. Kom ons bestudeer die vanderwaals-radius van platinum.

Die vanderwaals-radius van platinum is 175 nm. Dit is groter as sy kovalente radius.

Platinum Ioniese of Kovalente Radius

Die kovalente radius is die helfte van die afstand tussen die middelpunte van twee kovalent gebonde kerne. Kom ons kyk na die ioniese radius van platinum.

Die Ioniese of kovalente radius van platinum is 136pm.

Platinum isotope

Daar word gesê dat 'n lid van 'n element se familie met dieselfde aantal protone maar 'n ander aantal neutrone 'n isotoop is. Kom ons ondersoek die platinum-isotope.

Platinum het 6 natuurlike isotope. Behalwe twee is gevind dat al die ander isotope baie stabiel is. Die volgende is die isotope van platinum.

isotopeOorvloed
198Pt7.356%
190 Pt 0.012%
192 Pt0.782%
193 Pt syn
194 Pt 32.864%
195 Pt33.775%
196 Pt25.211%
Isotope van Platinum

Platinum elektroniese dop

Die elektrone wat in 'n atoom teenwoordig is, word in verskeie elektroniese skulpe gevul. Kom ons bespreek die elektroniese dop van platinum.

Platinum het ses elektroniese skulpe. Hulle is 2,8,18,32,17,1.

Platinum-energie vir eerste ionisasie

Die hoeveelheid energie wat benodig word om die elektron wat die mees slap gehou word uit 'n atoom se buitenste dop uit te stoot, staan ​​bekend as die ionisasie-energie. Kom ons bespreek die eerste ionisasie-energie van platinum.

Platinum het 'n eerste ionisasie-energie waarde van ongeveer 870 KJ/mol. Aangesien die elektron wat die meeste vasgehou word ver van die kern af is, kan dit maklik verwyder word. Dus het platinum lae eerste ionisasie-energie.

Platinum-energie vir tweede ionisasie

Die energie wat nodig is om die elektron uit 'n monopositiewe ioon te verdryf, staan ​​bekend as 'n element se tweede ionisasie-energie.

Daar word gevind dat die tweede ionisasie-energie van platinum 1791 KJ/mol is. Hier moet die tweede elektron uit die d-orbitaal verwyder word en dit verg meer hoeveelheid energie, so dit is die rede vir hoë tweede ionisasie-energie vir platinum.

Platinum Energie vir derde ionisasie

Die energie wat nodig is om 'n elektron uit 'n dipositiewe ioon te verdryf, is 'n element se derde energie. Kom ons kyk na die derde ionisasie-energie van platinum.

Daar is geen derde ionisasie-energie vir platinum gevind nie.

Platinum oksidasie state

Die totale aantal elektrone wat die atoom opgedoen of verloor het, kan gebruik word om sy oksidasietoestand te karakteriseer. Kom ons bespreek die oksidasietoestande van platinum.

Platinum het 10 oksidasie state. Hulle is -3, – 2 ,- 1, 0,+ 1,+ 2, + 3, + 4, + 5,+ 6.

Platinum elektroniese konfigurasie

Elektroniese konfigurasie is die rangskikking van elektrone van 'n atoom in die verskillende skulpe. Kom ons gaan oor die elektroniese konfigurasie van platinum.

Die elektroniese konfigurasie van platinum is 4f14 5d9 6s1.

Platinum CAS-nommer

Elke chemiese stof kry 'n CAS-nommer, 'n spesiale identifikasienommer, deur die chemiese abstrakte diens. Laat weet ons oor die cas-nommer van platinum.

Die kasnommer van platinum 7440-06-4.

Platinum ChemSpider ID

ChemSpider is 'n gratis chemiese struktuur databasis wat vinnige teks en struktuur aan chemiese stof verskaf. Kom ons bespreek die chemspider ID van platinum.

Die chemspider ID van platinum is 22381.

Platinum allotropiese vorms

Allotrope is die bestaan ​​van meer as een chemiese vorm van 'n element. Kom ons kyk na die allotroop van platinum.

Daar is geen allotroop word gevind vir platinum. Dit het net een vaste vorm.

Platinum Chemiese Klassifikasie

Chemiese klassifikasie is die klassifikasie van 'n element wat afhanklik is van die eienskappe en elektroniese konfigurasie. Kom ons kyk na die chemiese klassifikasie van platinum.

Platinum is 'n groep d element of 'n oorgangsmetaal waar die laaste elektron in die d orbitaal ingaan. Platinum behoort aan groep tien en periode ses van die periodieke tabel.

Platinumstaat by kamertemperatuur

Die chemiese toestand van 'n element is as gevolg van sy elektroniese, fisiese en chemiese eienskappe. Kom ons kyk na die toestand van platinum by kamertemperatuur.

Platinum is 'n vaste stof by kamertemperatuur.

Is Platinum Paramagneties?

Wanneer 'n voorwerp ongepaarde elektrone het, is dit duidelik 'n paramagnetiese stof. Kom ons kyk of platinum paramagneties is of nie.

Platinum is paramagneties van aard. Dit is as gevolg van die ongepaarde elektrone wat daar teenwoordig is. 4f14 5d9 6s1 is die elektriese konfigurasie. Hier is daar 'n teenwoordigheid van ongepaarde elektrone in beide s en d orbitaal wat aandui dat dit paramagneties van aard is.

Gevolgtrekking

Platinum is 'n oorgangsmetaal wat bestand is teen korrosie by selfs hoë temperature. Dit kan talle gesondheidskwessies veroorsaak wanneer dit aan die sout daarvan blootgestel word. Dit word onder meer in elektriese kontakte, elektrodes, juweliersware en katalitiese omsetters gebruik.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings