Fosfortrijodied(PI3) eienskappe (25 vinnige feite)


Fosfortrijodied is 'n anorganiese en tri-gehalogeneerde verbinding wat wyd gebruik word vir die omskakeling van alkohole na alkieljodiede. Kom ons kyk na 'n paar PI3 feite in detail.

Fosfortrijodied is sp3 gehibridiseer met die sentrale atoom wat fosfor is en die omliggende atome die jodiede. Dit word berei deur die byvoeging van jodium by wit fosfor. Dit word wyd gebruik vir die ontskerming van alkohol na alkieljodiede.

In hierdie artikel sal ons 'n paar basiese eienskappe van fosfor soos die smeltpunt, kookpunt, atoomradius, viskositeit en reuk in detail bespreek.

PI3 IUPAC naam

Die IUPAC (Internasionale unie van suiwer en toegepaste chemie) naam van PI3 is fosfortrijodied of fosfor(III)jodied.

PI3 chemiese formule

Die chemiese formule van fosfortrijodied is PI3. Die valensie van fosfor is vyf waarvan drie elektrone aan jodium gebind is en een alleenpaar het.

PI3 MAS-nommer

Die CAS (Chemiese abstrakte) nommer is 13455-01-1. Dit gee ons inligting oor die molekule.

PI3 ChemSpider ID

Die ChemSpider ID van PI3 is 75323.

PI3 chemiese klassifikasie

  • Die chemiese klassifikasie van 'n verbinding is gebaseer op die chemiese eienskappe wat hulle besit. Al die elemente word in groepe en tydperke verdeel op grond van hul eienskappe.
  • PI3 bestaan ​​uit Fosfor en jodium waar fosfor tot die Stikstoffamilie behoort. In die stikstoffamilie bevat elemente drie bindingspare en een alleenpaar en jodium behoort aan die halogeenfamilie.

PI3 molêre massa

Die molêre massa van fosfortrijodied (PI3) is 411.687 g/mol. Dit is kumulatief van fosfor en jodium.

PI3 kleur

PI3 is 'n donkerrooi vaste stof in voorkoms.

PI3 viskositeit

Die viskositeit van PI3 is 0.65cP.

PI3 molêre digtheid

Die molêre digtheid van PI3 is 4.18 g/L. Dit is die verhouding van die volume tot die aantal mol van die verbinding.

PI3 smeltpunt

Die smeltpunt van PI3 is 61.2oC.

PI3 kookpunt

Die kookpunt van PI3 is 200oC.

PI3 toestand by kamertemperatuur

PI3 is solied by kamertemperatuur.

PI3 Kovalente binding

PI3 het 'n kovalente binding tussen fosfor en jodium en 'n eensame paar elektrone is ook beskikbaar op fosfor vir skenking.

Pi3 kovalente radius

Die kovalente radius van PI3 is 243nm. Dit is ook die maatstaf van die radius wat die kovalente binding vorm.

Pi3 elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie is die manier waarop elektrone in die verskillende orbitale van 'n atoom gerangskik is. Kom ons kyk na die elektroniese konfigurasie van fosfortrijodied.

Fosfortrijodied bevat 'n fosforatoom met 'n elektroniese konfigurasie van [Ne] 3s23p3. Dit het ook jodium met die elektroniese konfigurasie van [Kr] 4d105s25p5.

PI3 oksidasie toestand

Die oksidasietoestand van fosfor in PI3 is +3.

PI3 suur/alkalies

PI3 is basies/alkalies van aard as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpare elektrone.

Is PI3 reukloos?

PI3 is reukloos van aard.

Is PI3 paramagneties?

Paramagnetiese spesies is dié wat ongepaarde elektrone bevat en dit word swak deur die magnetiese veld aangetrek. Kom ons kyk na die paramagnetiese aard van PI3.

PI3 is paramagneties van aard. PI3 bevat fosfor en wanneer ons die elektroniese konfigurasie van fosfor sien dan is daar geen ongepaarde elektrone nie aangesien die p-orbitaal half gevul is en in jodium is daar 'n ongepaarde elektron, as gevolg waarvan paramagnetisme in die verbinding gesien word.

PI3 koolhidrate

Fosfaat koolhidrate reageer met water om fosforsuur te gee.

PI3+H2O—>H3PO4+HI

PI3 kristal struktuur

Die kristalstruktuur van PI3 is trigonaal piramidaal waarin die aangrensende atome die hoeke van die piramide beslaan, daarom is die algehele vorm trigonaal piramidaal.

Fosfortrijodiedstruktuur

PI3 polariteit en geleidingsvermoë

  • PI3 het geen dipoolmoment nie. Dit is 'n nie-polêre verbinding.
  • PI3 is geleidend van aard. Soos ons kan sien uit die elektroniese konfigurasie is daar 'n teenwoordigheid van ongepaarde elektrone.

PI3 reaksie met suur

PI3 reageer met sure om asieljodied en fosforsuur te gee.

RI3+RCOH—>RCOI+H3PO4

PI3 reaksie met basis

PI3 reageer met basisagtige alkohol om alkielhalied te gee

PI3+B—>BI+P2I4

B = (C2H5)2O, (C3H7)2O

As die basis van eter hoër is en die steriese is minder dan is die omskakeling van fosforjodied na difosforjodied makliker. 

PI3 reaksie met oksied

PI3 in reaksie met suurstof gee nie Fosforoksiodied nie eerder by oksidasie met chloordioksied lei tot die vorming van jodium en fosforoksichloried.

PI3+ClO2—> POCl3+I2

PI3 reaksie met metaal

PI3 reageer met kwik om 'n stof te vorm wat in samestelling soortgelyk is aan 'n trimetielfosfienkwikdijodiedkompleks.

PI3+ 3CH3I+Hg—>(CH3)3PHgI2

Gevolgtrekking

Die chemie van fosforhalied word wyd bestudeer vanweë die groot gebruik daarvan in organiese chemie. In hierdie artikel word verskeie chemiese eienskappe en hul verskillende reaksies met metaal, oksiede en basisse bespreek. Hierdie artikel gee kort inligting oor al die eienskappe van fosfor.

Pragya Anand

Hallo almal!! Self Pragya Anand, ek het my gradeplegtigheid in chemie (honneurs) en meestersgraad in organiese chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in Chemie by Chegg. Ek hou daarvan om al die domeine van chemie te verken en geniet dit om my kennis met almal te deel. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pragya-anand-08a0b8187

Onlangse plasings