Fotosintese in sitoplasma: 7 feite wat u moet weet


Plante vervaardig suurstof- en suikergebaseerde energie deur 'n proses wat na verwys word as fotosintese, wat sonlig, water en CO2 gebruik. Laat ons meer sien.

Fotosintese vind binne die chloroplast in die sitoplasma plaas. Chloroplast is 'n dubbelmembraanagtige liggaam met 'n komplekse interne membraanstelsel wat in afgeplatte sakkies of tilakoïede georganiseer is.

By hoër plante is blare die belangrikste fotosintetiese orgaan, hoewel jong stingels van een of ander kruidagtige plant ook as 'n orgaan van fotosintese dien.

Kom ons bespreek of fotosintese in sitoplasma voorkom, hoekom en hoe dit in sitoplasma voorkom, die klassifikasies daarvan en baie ander verwante feite in hierdie artikel.

Vind fotosintese in sitoplasma plaas?

Fotosintese is die proses waardeur plante fotone vang en dit omskep in chemiese energie wat in organiese verbinding opgesluit is. Kom ons kyk of dit in sitoplasma voorkom of nie.

Photosynthesis occurs in the chloroplast inside the cytoplasm of green plants. During the day, photosynthesis is carried out by chloroplasts. The photosynthetic cells use NADPH and ATP, the direct results of photosynthesis, to make a variety of chemical compounds.

Fotosintese is die enigste natuurlike proses waardeur suurstof in die atmosfeer vrygestel word om deur ander organismes gebruik te word.

Watter deel van fotosintese vind in sitoplasma plaas?

Die proses van fotosintese bestaan ​​uit twee opeenvolgende reekse reaksies - die ligreaksie en die donkerreaksie. Kom ons kyk watter deel van fotosintese in sitoplasma plaasvind.

Die tweede reeks fotosintetiese reaksies wat die donkerreaksie of Blackman-reaksie is, vind in die sitoplasma plaas. In hierdie reaksie vind koolstofbinding plaas deur 'n reeks ensiemgekataliseerde stappe.

Fotosintese uit Wikipedia

Molekules van ATP en NADPH2 wat in ligreaksie geproduseer word, verskaf die energie wat nodig is om CO2 te bind en die koolhidraat te sintetiseer.

Hoekom vind fotosintese in die sitoplasma plaas?

Fotosintese vind plaas in die chloroplast binne die sitoplasma in groen plante en bakterieë. Kom ons kyk hoekom fotosintese in die sitoplasma plaasvind.

Sitoplasma bevat alle noodsaaklike komponente, dit is ensieme en ander chemikalieë en voedingstowwe wat benodig word vir fotosintese. Anders as dit is sitoplsmiese stroming noodsaaklik om fotosintese te optimaliseer en om voedingstowwe deur die sel te versprei.

Hoe vind fotosintese in die sitoplasma plaas?

Fotosintese is ligafhanklike oksidatiewe reduktiewe reaksie waarin chlorofil water oksideer in 02 wat NADPH+ en ATP vorm wat CO2 in koolhidrate verminder. Laat ons meer sien.

Die proses van fotosintese word in twee fases verdeel wat hieronder gelys word -

 • Lig of Hill se reaksie
 • Donker reaksie of Blackman reaksie

Lig of Hill se reaksie:

Die ligreaksie of fotochemiese reaksies kan in die volgende hoofde bestudeer word:

 • Absorpsie van ligenergie deur fotosisteme.
 • Fotolise van water en evolusie van O2.
 • Vermindering van NADP en vorming van NADPH2
 • Fotofosforilering.

1. Absorpsie van ligenergie deur fotosisteme:

Daar is twee fotosisteme betrokke by fotosintese. Die funksie van die twee fotosisteme is om ligenergie vas te vang en dit om te skakel na die chemiese energie di ATP.

2. Fotolise van water en evolusie van O2:

Splitsing van watermolekules vind in hierdie fase plaas. Elektrone word dan vrygestel en suurstof word vrygestel by fotosisteem II (PS-II).

3. Vermindering van NADP en vorming van NADPH2:

Soos PS-II, is fotosisteem-I (PS-I) opgewonde om lig te absorbeer en word dit geoksideer. Dit dra sy elektron oor na die elektronontvangers, wat weer verminder word. NADP word na NADPH2 gereduseer deur elektrone van PS-1 en H+ wat tydens fotolise van water vrygestel word, te aanvaar.

4. Fotofosforilering:

Die proses van ATP-vorming vanaf ADP en Pi in die teenwoordigheid van sonlig in chloroplast word fotofosforisering genoem.

Donker reaksie of Blackman reaksie:

Molekules van ATP en NADPH2 produseer in die ligreaksie verskaf die energie wat nodig is om CO2 te bind en koolhidrate in die donker reaksie te sintetiseer.

Die verskillende stappe in die donker reaksie kan beskryf word in die stappe hieronder gegee:

 • Fiksering van CO2 / Karboksilering
 • Vermindering van PGA
 • Sintese van glukose
 • Regenerasie van RuBP

1. Fiksering van CO2 / Karboksilering:

In die eerste fase word C02 aanvaar deur 'n 5-koolstof verbinding, ribulose 1,5 bisfosfatase (RuBP) om 'n 6 koolstof intermediêre te vorm. Hierdie intermediêre verbinding verdeel dan in teenwoordigheid van water in 2 molekule fosfogliseriensuur (PGA).

2. Vermindering van PGA:

PGA word onmiddellik gefosforileer deur fosfaat uit ATP-produkte te neem tydens ligte reaksie op difosfogliseriese suur (DPGA). Die DPGA word gereduseer tot fosfogliseraldehied (PGAld) deur H2 van NADPH2-produkte in fotochemiese reaksie te neem.

3. Sintese van glukose:

Die reaksies wat in hierdie fase plaasvind, is soos volg:

 1. Een molekule van PGAld omgeskakel in dihidroksie asetoon fosfaat (DHAP)
 2. PGAld en DHAP kondenseer tot vir fruktose bisfosfatase (FBP).
 3. FBP deur defosforilering produseer fruktosemonofosfaat (FMP)
 4. FMP deur isomere verandering omgeskakel na glukosemonofosfaat (GMP)
 5. GMP deur defosforilering word omgeskakel na glukose

4. Regenerasie van RuBP:

Vir die deurlopende funksionering van fotosintese moet hulle gereelde toevoer van ATP, NADPH2 en ook voldoende hoeveelheid RuBP wees wat die primêre aanvaarder van CO2 is.

Waar vind fotosintese in die sitoplasma plaas?

Fotosintese vind gewoonlik in al die groen dele van die plantliggaam plaas. Kom ons kyk presies waar dit binne die sitoplasma voorkom.

Fotosintese vind plaas in chloroplaste: 'n soort plastied, teenwoordig in die sitoplsma. Hierdie plastied bevat DNA, RNA, chlorofil a, chlorofil b, ens. Hierdie tipe plastiede is teenwoordig in die groen dele van plante se blare.

Wat doen sitoplasma in fotosintese?

Sitoplasma is noodsaaklik vir die meeste van die reaksies wat binne die sel plaasvind. Kom ons kyk in besonderhede na die rol van sitoplasma in fotosintese.

Die rol van sitoplasma in fotosintese word hieronder gelys.

 • Alle interne chemiese reaksies vind in die sitoplasma van die sel plaas.
 • Dit bied 'n grondslag vir ander organelle om binne die sel te funksioneer.
 • Sitoplasma verskaf die voedingstowwe en ensieme nodig vir fotosintese om plaas te vind.
 • Chloroplastverspreiding vir optimale ligabsorpsie vir fotosintese kan deur sitoplasmiese stroming bewerkstellig word.

Gevolgtrekking:

Chlorofil en ander pigmente wat ligsensitief is en sonkrag absorbeer, word in fotosintetiese selle se sitoplasma aangetref. Sulke selle het die vermoë om sonenergie te herwerk in organiese molekules met 'n hoë energie-inhoud soos glukose, binne die teenwoordigheid van CO2. Daarbenewens genereer hierdie selle ook 'n groot hoeveelheid suurstof wat in die aarde se atmosfeer gevind word om die globale koolstofsiklus aan te dryf.

Sadiqua Noor

Hi...ek is Sadiqua Noor, het Nagraadse studie in Biotegnologie gedoen, my belangstellingsgebied is molekulêre biologie en genetika, behalwe hierdie het ek 'n groot belangstelling in wetenskaplike artikelskryf in eenvoudiger woorde sodat die mense uit nie-wetenskaplike agtergronde ook kan die skoonheid en gawes van die wetenskap verstaan. Ek het 5 jaar ondervinding as tutor. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sadiqua-noor-705593225

Onlangse plasings