Fosfortrichloried(PCl3) eienskappe (25 feite)

Fosfortrichloried is 'n anorganiese verbinding met sterk reuk. Kom ons ondersoek dit in detail in hierdie artikel.

Fosfortrichloried bestaan ​​uit sentrale atoom Fosfor en drie omliggende chlooratome. Dit word berei deur die reaksie tussen chloor en wit fosfor. Dit het 'n standaard entalpie van vorming van -319.7 kJ/mol. Dit het 'n trigonale piramidale vorm.

Kom ons bespreek Chemiese klassifikasie, CAS-nommer, ChemSpider ID, molêre massa, viskositeit en ander belangrike eienskappe in hierdie artikel.

Fosfortrichloried IUPAC naam

Die IUPAC naam van PCl3 is trichloorfosfaan.

Fosfortrichloried chemiese formule

Die chemiese formule van fosfortrichloried is PCl3.

Fosfortrichloried CAS-nommer

Die CAS Fosfortrichloried is 7719-12-2.

Fosfortrichloried ChemSpider ID

Die ChemSpider ID van PCl3 is 22798.

Fosfortrichloried chemiese klassifikasie

Die chemiese klassifikasie van PCl3 is as volg-

  • PCl3 is 'n anorganiese verbinding.
  • Dit het 'n chemiese formule PCl3.
  • Dit is 'n fosforhalied met een P- en drie Cl-atome.
  • Dit is 'n kovalente verbinding met bindingslengte 204 pm.                  
fosfortrichloried eienskappe
Fosfor trichloried

Fosfortrichloried molêre massa

PCl3 het 'n molêre massa van 137.33 g/mol.

Fosfortrichloried kleur

Die PCl3 is kleurloos (wanneer suiwer) of soms geel vloeistof.

Fosfortrichloried viskositeit

Die viskositeit PCl3 is 0.65 cP by 0οC en 0.438 cP by 50οC.

Fosfortrichloried molêre digtheid

Die molêre digtheid van PCl3 is 1.574 g/cm3.

Fosfortrichloried smeltpunt

Die smeltpunt van PCl3 is -93.6οC of 179.6 K.

Fosfortrichloried kookpunt

Die kookpunt van PCl3 is 76.1οC of 349.2 K

Fosfortrichloried toestand by kamertemperatuur

PCl3 bestaan ​​as kleurlose of 'n geel olierige vloeistof by kamertemperatuur.

Fosfortrichloried ioniese/kovalente binding

PCl3 bestaan ​​uit drie kovalente bindings. Aangesien beide P en Cl nie-metale is, het hulle nie die neiging om elektrone te skenk nie. P en Cl vorm dus kovalente bindings.

Fosfortrichloried kovalente radius

In PCl3, P-atoom het 'n kovalente radius van 106 pm terwyl Cl kovalente radius van 99 pm het.

Fosfortrichloried elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie van P is [Ne] 3s2 3p3. Die elektroniese konfigurasie van Cl is [Ne] 3s2 3p5.

Fosfortrichloried oksidasietoestande

In PCl3, is die oksidasietoestand van P +3 terwyl die oksidasie toestand van Cl is -1.

Fosfortrichloried suur/alkalies

PCl3 is 'n Lewis basis (alkalies) omdat die sentrale atoom P 'n eensame paar elektrone het wat dit aan 'n Lewissuur kan skenk.

Is fosfortrichloried reukloos?

PCl3 het 'n skerp reuk soos HCl.

Is fosfortrichloried paramagneties?

'n Diamagnetiese stof bevat geen ongepaarde elektrone nie, terwyl 'n paramagnetiese stof ongepaarde elektrone bevat.

PCl3 is diamagneties in die natuur omdat dit nie ongepaarde elektrone bevat nie.

Fosfortrichloried hidreer

PCl3 ondergaan hidrolise met water om fosforsuur en soutsuur te vorm.

PCl3 + 3 uur2O –>H3PO3 + 3 HCl

Fosfortrichloried kristalstruktuur

In PCl3, die sentrale atoom P is sp3 gehibridiseer sodat die kristalstruktuur van PCl3 is trigonaal piramidaal met 'n bindingshoek van 103ο.

Fosfortrichloried polariteit en geleidingsvermoë

  • PCl3 is polêre molekule omdat hoë elektronegatiwiteit van Cl-atome as P, elektrone van die middel P-atoom trek. Dit het 'n dipoolmoment van 0.97 D.
  • PCl3 gelei nie elektrisiteit nie omdat geen ione of geen mobiele elektrone beskikbaar is om stroom te dra nie.

Fosfortrichloried reaksie met suur

PCl3 reageer met organiese suur soos CH3COOH om asielchloried (CH3COCl) en H3PO3.

CH3COOH + PCl3 -> CH3COCl + H3PO3

Fosfortrichloried reaksie met basis

PCl3 reageer met etanol in die teenwoordigheid van basis R3N (tersiêre amien).

POCl3 + 3 EtOH + 3 R3N –> P(OEt)3 + 3 R3NH+Cl-

Fosfortrichloried reaksie met oksied

PCl3 reageer met swaweltrioksied om fosforoksichloried (POCl3) en swaeldioksied (SO2).

PCl3 + SO3 -> POCl3 + SO2

Fosfortrichloried reaksie met metaal

PCl3 word gebruik om metaal op die rubber te elektrodeponeer.

Gevolgtrekking:

PCl3 is 'n kovalente verbinding wat uit drie kovalente bindings bestaan. Dit is 'n diamagnetiese van aard. Dit bestaan ​​as vloeistof by kamertemperatuur.

Scroll na bo