25 feite oor fosforpentafluoried(PF5)-eienskappe


Fosforpentafluoried is 'n molekule van fosfor met fluoor as die halogeenatoom wat deur vyf bindings verbind is. Kom ons leer meer feite oor Fosforpentafluoried hieronder.

Fosforpentafluoried is 'n kleurlose gas wat 'n baie onaangename reuk het. Dit is kankerverwekkend vir lewende wesens as dit vir 'n langer tyd blootgestel word. Dit het baie lae smelt- en kookpunte wat dit 'n relatief onstabiele verbinding maak. Dit is nie-vlambaar. Die vyf bindings wat daarin teenwoordig is, is ongelyk in lengte.

Fosforpentafluoried het 'n suur karakter wat dit 'n goeie eienskap maak om hidrolise te bestudeer. Kom ons bestudeer feite soos atoomgewig, suurheid Fosforpentafluoried hieronder.

Fosforpentafluoried IUPAC naam

Die IUPAC nomenklatuur van Fosforpentafluoried is slegs Fosforpentafluoried. Dit is die mees standaard benoemingsproses van fosforhaliedverbinding met fluoor as die vyf verbindende halogeenatome.

Trigonale piramidale vorm van fosforpentafluoried.

Fosforpentafluoried chemiese formule

Die chemiese formule van Fosforpentafluoried is PCl5. Pentafluoried beteken dat dit vyf halogeenatome het wat aan die sentrale atoom, Fosfor, gebind is.

Fosforpentafluoried CAS-nommer

Die MAS-nommer van Fosforpentafluoried is 7647-19-0.

Fosforpentafluoried ChemSpider ID

Die ChemSpider ID van Fosforpentafluoried is 22715. Hierdie getal kan gebruik word om die chemiese en fisiese eienskappe van PF te vind5.

Fosforpentafluoried chemiese klassifikasie

Die chemiese klassifikasie van Fosforpentafluoried is -

  • Fosforpentafluoried is 'n haliedmolekule met fosfor.
  • Fosforpentafluoried is 'n kleurlose gas.
  • Fosforpentafluoried in die gasvorm is giftig.
  • Fosforpentafluoried is 'n anorganiese chemikalie wat skadelik is vir lewende wesens.

Fosforpentafluoried molêre massa

Die molêre massa Fosforpentafluoried is 125.97 g/mol. Dit word ook molekulêre massa genoem en bereken deur relatiewe atoomgewig te gebruik.

Fosforpentafluoried kleur

Fosforpentafluoried is kleurloos van aard.

Fosforpentafluoried viskositeit

Die viskositeit van Fosforpentafluoried is nog nie wetenskaplik bepaal nie.

Fosforpentafluoried molêre digtheid

Die molêre digtheid van Fosforpentafluoried is 5.53 kg/m3. Dit bestaan ​​as 'n gas met voldoende hoë digtheid.

Fosforpentafluoried smeltpunt

Die smeltpunt van Fosforpentafluoried is -93.78 0C of 179.37 K as gevolg van sy gastoestand.

Fosforpentafluoried kookpunt

Die kookpunt van Fosforpentafluoried is -84.6 0C of 188.6 K as gevolg van sy swak intermolekulêre kragte.

Fosforpentafluoried toestand by kamertemperatuur

Die toestand van Fosforpentafluoried by kamertemperatuur is gasvormig.

Fosforpentafluoried ioniese binding

Fosforpentafluoried het ioniese binding bestaan ​​tussen elk van die vyf PF-bindings as gevolg van die verskil in elektronegatiwiteit tussen P en F. F is meer elektronegatief as P wat die binding polêr van aard maak. In die algemeen het die PF5 molekule is kovalent.

Fosforpentafluoried kovalente radius

Die kovalente radius van fosforpentafluoried is naby 160 pm. Die kovalente radius van P is 107 pm en F is 57 pm. Die som van die twee radiusse gee 'n benaderde waarde van die kovalente radius. Verder is daar twee tipes bindings (aksiaal en ekwatoriaal) in PCl5, so albei verskil in lengte.

Fosforpentafluoried elektronkonfigurasies

Elektronkonfigurasie is 'n wetenskaplike voorstelling van die elektrone se verspreiding in verskeie orbitale van die atoom. Kom ons kyk vir Fosforpentafluoried hieronder.

Die elektroniese konfigurasie van fosfor in Fosforpentafluoried is 3s2 3p3 3d in die grondtoestand (buitenste doptoestand) en van fluoor is 2s2 2p7. By opwekking het fosfor 3s1 3p3 3d1 in ongepaarde toestand. Hierdie toestand van P word in PCl gevind5 vir bindingsvorming met vyf Cl-atome.

Fosforpentafluoried oksidasietoestand

Die oksidasietoestande vir fosfor is +5 en -1 vir elke fluooratoom in Fosforpentafluoried. Fluoor is meer elektronegatief as fosfor so dit het 'n negatiewe oksidasietoestand en fosfor kry as gevolg van sy vyfwaardige toestand +5. Die oksidasietoestand of die lading van die algehele molekule is neutraal.

Fosforpentafluoried suur/alkalies

Fosforpentafluoried is suur van aard. Dit word Lewissuur genoem as gevolg van die teenwoordigheid van leë laagliggende d-orbitale wat elektrone van nabygeleë skenkers kan neem om 'n suur karakter te toon.

Is fosforpentafluoried reukloos?

Fosforpentafluoried is nie reukloos nie aangesien dit 'n dowwe onaangename reuk het.

Is fosforpentafluoried paramagneties?

Paramagneties is 'n karakter wat waargeneem word as gevolg van die teenwoordigheid van ongepaarde elektrone in sy domein wat homself by die magnetiese veld kan belyn. Laat ons hieronder breedvoerig bestudeer.

Fosforpentafluoried is nie 'n paramagnetiese materiaal nie. Die vyf ongepaarde elektrone in die 3s-, 3p- en 3d-orbitale vorm by opwekking vyf bindings aan fluooratome. As sodanig word geen ongepaarde elektron in die valensorbitaal gelaat om paramagnetisme te toon nie. Dit is diamagneties.

Fosforpentafluoried hidreer

Fosforpentafluoriedvorms hidreer aangesien dit vyf elektronegatiewe F-atome het wat H-bindings met nabygeleë watermolekules kan vorm en in die algemeen nie in die watervrye vorm bestaan ​​nie.

PF5 + 4 uur2O —> PF5OH-/H3O+(H2O)2

Fosforpentafluoried kristalstruktuur

Die kristalstruktuur van Fosforpentafluoried is Heksagonaal P6_3/mmc. Dit is 'n ruimtegroep en dit bestaan ​​in nuldimensionele vorm.

Fosforpentafluoried polariteit en geleidingsvermoë

  • Die polariteit van fosforpentafluoried is nul. Polariteit nul beteken die netto dipoolmoment is nul. Die onderskeie dipole van fosforpentafluoried met elke PF-binding kanselleer mekaar uit.
  • Die geleidingsvermoë van Fosforpentafluoried is nog nie vasgestel nie.

Fosforpentafluoried reaksie met suur

Die reaksie van Fosforpentafluoried met suur is nul as PF5 is 'n suurmolekule dus reageer dit met basisse. Dit kan slegs gekonjugeerde basisse produseer wanneer dit met basiese molekules reageer.

Fosforpentafluoried reaksie met basis

Die reaksies van Fosforpentafluoried met basis word hieronder getoon

  • PF5 + XeF6 –> [XeF5]+[PF6]-
  • PF5 + XeF4 –> [XeF3]+[PF5]-

Fosforpentafluoried reaksie met oksied

Die reaksie van Fosforpentafluoried met oksiede word nog nie ten volle verstaan ​​met toepaslike voorbeelde nie, maar aangesien dit suur van aard is, sal reaksie met oksiede meestal sout skep.

Fosforpentafluoried reaksie met metaal

Die reaksie van Fosforpentafluoried met metaal word nie breedweg bestudeer nie, maar P het laagliggende vakante d orbitale wat kan optree as 'n goeie pi-ontvanger vir elektrondigtheid. dit kan Metaal-P-bindings as addukte vorm deur elektrone van metale af te neem.

Gevolgtrekking

Fosforpentafluoried is 'n kleurlose gas wat onaangenaam ruik. Dit is 'n Lewissuur met 'n nul dipoolmoment. Dit is oplosbaar in water as gevolg van sy ioniese bindings.

Nandita Biswas

Hallo. Ek doen my Meestersgraad in Chemie met 'n spesialisering in organiese en fisiese chemie. Ek het ook twee projekte in chemie gedoen - Een wat handel oor kolorimetriese skatting en bepaling van ione in oplossings. Ander in Solvatochromism bestudeer fluorofore en hul gebruike in die veld van chemie saam met hul stapeleienskappe op emissie. Ek het ook gespesialiseer in Resin chemikalieë. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/nandita-biswas-244b4b179

Onlangse plasings