Fosfor Chemiese Eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Fosfor is 'n chemiese element wat in die periodieke tabel voorkom. Laat ons hier 'n paar spesiale kenmerke van die fosforelement bespreek.

Fosfor is 'n noodsaaklike element vir alle lewende wesens aangesien dit in die DNA en RNA in die vorm van fosfaatsuiker teenwoordig is. Daar is 3 tipes fosfor met 3 verskillende kleure nl. rooi, wit (of geel) en swart (of violet) fosfor. Al hierdie fosfor het verskillende smeltpunte en hulle is ook glansend.

Kom ons bespreek die besonderhede oor die atoomgetal, elektronegatiwiteit, smeltpunt, kookpunt en verskeie chemiese eienskappe van fosfor en 'n paar feite daaroor.

Fosfor simbool

Die chemiese simboliese notasie van die fosforelement is 'P'.

Fosforgroep in die periodieke tabel

Die Fosfor-element het die plek in die 15 besetth groep van die periodieke tabel. Dit is teenwoordig onder stikstof en bo arseenelemente.

Fosforperiode in die periodieke tabel

Die fosfor-element het die plek in 3 ingeneemrd periode van die periodieke tabel. Dit is teenwoordig na silikon en voor swaelelemente.

Fosforelement

Fosforblok in die periodieke tabel

Die fosforelement kom onder die p-blok elemente van die periodieke tabel.

Fosfor atoomgetal

Die fosforelement het die atoomgetal 15, dit wil sê, daar is a totaal van 15 protone in sy kern.

Fosfor atoomgewig

Die fosforelement het 'n atoomgewig van 30.973762 u.

Fosfor Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Volgens Pauling se skaal het die fosforatoom 'n elektronegatiwiteitswaarde van 2.19.

Fosfor atoomdigtheid

Die verskillende tipes fosforelemente het die atoomdigtheid soos volg:

 • Wit fosfor: 1.823 g/cm3
 • Rooi fosfor: ≈2.2–2.34 g/cm3 
 • Violette fosfor: 2.36 g/cm3 
 • Swart fosfor: 2.69 g/cm3

Fosfor smeltpunt

Die fosforelement het die smeltpuntwaarde van 44.15 °C (317.3 K, 111.47 °F).

Fosfor kookpunt

Die fosforelement word gekook by 'n temperatuur van 280.5°C (553.7 K, 536.9°F).

Fosfor Vanderwaals radius

Die Fosfor-element het die VanderWaals-radius van 180 nm.

Fosfor ioniese/kovalente radius

Die kovalente en ioniese radius van fosforelement word hieronder gelys:

 • Die fosforelement het 'n kovalente radius van 111 pm.
 • Die fosforelement het 'n ioniese radius van 58 pm by +3 oksidasietoestand en 52 by +5 oksidasietoestand.

Fosfor isotope

Die atome van dieselfde element het verskillende neutrongetalle maar soortgelyke protongetalle word genoem isotope. Kom ons bespreek die isotope van die fosforelement.

Die natuurlik voorkomende fosfor 15P het net een stabiele isotope en verskeie onstabiele isotope. Die isotope van fosfor word hieronder gegee.

Isotope van fosforelementeienskappe
Fosfor 31 – 31PMees stabiele isotoop van die fosforelement
Fosfor 33 – 33PLangste lewende isotoop van fosforelement met 'n halfleeftyd van 24.34 dae
Fosfor 32 – 32PIsotoop van fosfor met 'n halfleeftydwaarde van 14.268 dae
Fosfor 25 – 25PIsotoop van fosfor met 'n halfleeftydwaarde van korter as 30 nanosekondes
Isotope van fosfor

Fosfor elektroniese dop

Die teenwoordigheid van elektrone in die orbitale of skulpe van atome op 'n opeenvolgende wyse word die elektroniese dop genoem. Die elektroniese dop van die fosforelement word hieronder bespreek.

Die fosforelement het die elektroniese dop van 2, 8 en 5.

Fosforenergie van eerste ionisasie

Die fosformetaal het die eerste ionisasie-energiewaarde van 1011.812 kJ mol– 1.

Fosforenergie van tweede ionisasie

Die fosformetaal het die tweede ionisasie-energiewaarde van 1907.467 kJ mol– 1.

Fosforenergie van derde ionisasie

Fosformetaal het die derde ionisasie-energiewaarde van 2914.118 kJ mol– 1.

Fosforoksidasietoestande

Die fosforatoom kan die oksidasietoestande van −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 en +5 toon, maar die -3, +3 en -5 is die mees algemene oksidasietoestande van fosfor.

Fosfor elektronkonfigurasies

Die fosforatoom het 'n elektroniese konfigurasie soos hieronder:

 • 1s22s22p63s23p3or
 • [Nee] 3s² 3p³

Fosfor CAS-nommer

Die fosforatoom het die CAS-nommer 7723-14-0.

Fosfor ChemSpider ID

Die fosforatoom het die ChemSpider ID 4575369.

Fosfor allotropiese vorms

Die atome van soortgelyke elemente wat verskillende strukturele vorms toon, word die genoem allotrope van daardie element. Daar is drie hoof allotrope van fosforelement hieronder gegee:

 • Wit P is 'n wit wasagtige deurskynende vaste stof en gloei in donker toestande.
 • Rooi P is ystergrys glansende kleur, maar gloei nie in die donker nie en is onoplosbaar in water.
 • Swart P is 2 tipes swart P ie, α en, ß swart P, en gevorm deur rooi P by verskillende temperature te verhit.

Fosfor chemiese klassifikasie

Die fosforelement word geklassifiseer as 'n meer reaktiewe nie-metaalelement.

Fosfortoestand by kamertemperatuur

Die fosforelement toon die vaste (deursigtige wasagtige vaste stof) toestand by kamertemperatuur.

Is fosfor paramagneties?

Die teenwoordigheid van gepaarde elektrone toon die diamagnetiese aard van 'n element. Kom ons kyk of Fosforelement diamagneties van aard is.

Fosfor is diamagneties van aard en nie paramagneties nie. Dit kom in P4-vorm voor, dus toon dit diamagnetiese aard selfs al het dit drie ongepaarde elektrone. Wanneer 'n eksterne magnetiese veld toegepas word, stoot dit mekaar af en toon 'n diamagnetiese karakter.

Gevolgtrekking:

Fosfor word as P gesimboliseer en het die atoomgetal 15. Dit het 'n elektronegatiwiteit van 2.91 en behoort tot die 15de groep en derde periodes van die periodieke tabel. Dit het algemene oksidasietoestande van -3, +3 en +5. Dit is diamagneties van aard.

Lees meer oor Iodine Chemical Properties.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings