29 Fosfiengebruike: Feite wat jy moet weet

Fosfien is 'n vlambare, kleurlose, giftige verbinding wat geklassifiseer word as pniktogeen hidried met chemiese formule as PH3. Kom ons bestudeer kortliks die verskillende toepassings van fosfien.

Die verskillende toepassings en gebruike van fosfien soos volg gelys:

 • Organofosforchemie
 • Elektronika en Mikro-elektronika
 • Berokend
 • Chemie
 • Diverse gebruike

In hierdie artikel gaan ons verskillende gebruike en feite oor fosfien in verskillende velde bespreek.

Organofosforchemie

 • PH3 is 'n beginmateriaal vir verskeie organofosfor verbindings.
 • Tydens die reaksie van formaldehied met waterstofchloried dien fosfien as 'n katalisator om tetrakis(hidroksimetiel)fosfoniumchloried te produseer wat gebruik word in tekstiele.
 • PH3 reageer met akrilonitriel om tris(sianoetiel)fosfien te produseer, wat gebruik word as 'n reduseermiddel vir reduksie van verskillende verbindings.
 • Fosfien het verskeie eienskappe wat ontgin word om sekere verbindings te aktiveer nukleofiel or elektrofiele reaksies.

Elektronika en Mikro-elektronika

 • In die halfgeleierbedryf, PH3 word as fotokatalisator gebruik.
 • As 'n voorloper word fosfien tydens sintese van halfgeleierverbindings gebruik
 • PH3 word as dopingmiddel vir n-tipe halfgeleiers gebruik.
 • Kommersieel PH3 word gebruik om beduidende produkte soos indiumfosfied en galliumfosfied te produseer
 • Fosfien word gebruik in die vervaardiging van fotovoltaïese selle.
 • PH3 het 'n vermoë van spontane ontbranding waardeur dit in Holme se sein gebruik word.
 • As 'n dopingmiddel word fosfien in elektronika bedien.

Berokend

 • PH3 vrygestel uit korrels van kalsiumfosfied, aluminiumfosfied en sinkfosfied reageer met atmosferiese water wat in plaas gebruik word.
 • Fosfien is koste-effektief, wyd gebruik, vinnig werkende berokingsmiddel wat geen spore op gestoor produkte laat nie
 • PH3 dien as 'n insekdoder en knaagdierdoder.

Chemie

 • Tydens chemiese sintese, PH3 word as reagens gebruik.
 • PH3 word gebruik in organiese preparate, polimerisasie wyser.
 • Fosfien dien as 'n kondensasie katalisator.
 • In spitsvondige reaksies en Staudinger-reaksies, PH3 word as katalisator gebruik.
 • Fosfien is effektiewe π-ligande wat koördineer met verskillende essensiële katalitiese metale.

Diverse gebruike

 • PH3 word hoofsaaklik in insekdoders gebruik.
 • Fosfiengas word in verseëlde houers of strukture gebruik om 'n wye reeks insekte vir nie-voedsel/nie-voer goedere te beheer.
 • PH3 word gebruik in die vervaardiging van fosfoniumhaliede soos fosfoniumbromied, fosfoniumchloried.
 • In die vervaardiging van verskeie vlamvertragers, PH3 dien as 'n intermediêre of katalisator.
 • PH3 gesintetiseerde polimere is maklik beskikbaar vir verskillende kommersiële gebruike.
 • Fosfiengebaseerde polimere word gebruik as beide dehidreermiddel en Lewissuur tydens termodinamiese asetonasie van verskillende suikers.
 • PH3 gebaseerde polimere reageer met triflikanhidried wat fosfoniumditriflaat 12 lewer, wat verder dien as 'n koppelingskatalisator tydens sintese van sulfonamiede.
 • Fosfien word deur die plastiekbedryf gebruik om nuwe vlambare kits te maak.
 • PH3 word gebruik in die vervaardiging van metaalfosfiede.
Verskillende gebruike van fosfien

Gevolgtrekking

Fosfien is 'n belangrike katalisator in nukleofiele addisie, elektrofiele addisie en dien as Lewis basis katalisator in verskillende chemiese sintese. Fosfien het belangrike industriële toepassings en daarom word dit normaalweg in laboratoriums en besigheid vervaardig. Fosfien word natuurlik in speeksel, urine en menslike bloed aangetref.

Scroll na bo