PF4+ Lewis-struktuur en kenmerke: 15 volledige feite


PF4+ of tetrafluorfosfonium is 'n fosforhalied. Kom ons bespreek die struktuur en 'n paar kenmerke van PF4+.

Die Lewis-struktuur van PF4+ is tetraëdries met die bindingshoek 109.50. Die sentrale atoom, fosfor is sp3 gehybridiseer in PF4+ met die bindingskonnektiwiteit met vier fluooratome. Dit is 'n polêre verbinding met 'n permanente dipoolmoment.

Let us explain the lewis struktuur, hybridization, valence electrons, polarity, solubility of the tetrafluoro phosphonium cation in detail.

Hoe om PF te teken4+ lewis struktuur?

Lewisstruktuur toon nie-bindende elektrone as die elektronkol en dit gee ook 'n duidelike idee oor die vorm van die molekule. Kom ons volg die stappe wat hieronder beskryf word.

Bepaling van valensieskilelektrone:

Synde ap blok element fosfor en fluoor het vyf en sewe elektrone in hul onderskeie valensie dop.

Om die bindingselektrone uit te vind:

Totale vier kovalente bindings is teenwoordig tussen fosfor en fluoor. Daarom neem 4×2 = 8 elektrone deel aan binding.

Om die nie-bindende elektrone uit te vind:

Daar is geen elektrone wat nie-bindend is in fosfor nie, maar elkeen van die fluoor-atoom het ses elektrone oor as nie-bindende elektrone of alleenpare.

pf4+ lewis struktuur
PF4+ Lewis-struktuur

PF4+ Lewis Struktuur Resonansie

Delokalisering van elektronwolk vir die stabilisering van molekule word gedefinieer as resonansie of mesomerisme. Kom ons bespreek dit.

Daar is totale vyf lewis resonansie struktuur van PF4+. En vier van die vyf strukture is chemies ekwivalent. In hierdie vier resonansiestrukture skenk fluoor sy oortollige elektrondigtheid aan fosfor en maak homself 'n positief gelaaide spesie.

In hierdie vier resonansiestrukture kry fluoor positiewe lading en die bydrae van hierdie mesomere struktuur sal minder wees met betrekking tot die mesomeriese struktuur wat positiewe lading op fosfor het. Die rede hiervoor is dat fluoor meer elektronegatief is as fosfor en dit behoort nie positief gelaai te wees in resonansiestrukture nie.

PF4+ Resonansie struktuur

PF4+ Lewis Struktuur Vorm

Lewis struktuur vorm, drie-dimensionele rangskikking van die atome, kan bepaal word uit die verbastering van sentrale atoom. Kom ons bepaal dit.

Die lewis struktuur shape of PF4+ is tetrahedral with the positive charge on phosphorus atom. It becomes positively charged due to elimination of one electron from its valence shell. Central atom, phosphorus is connected with four fluorine atoms through four covalent bonds.

Fosfor bevat geen alleenpaar op sigself nie. Daarom, PF4+ toon sy werklike meetkundige struktuur. As die sentrale atoom alleenpaar het, sal die vorm van sy werklike geometriese struktuur verwring word as gevolg van die afstoting wat alleenpaar en bindingspaar insluit.

Vorm van PF4+

PF4+ Lewis Struktuur Formele aanklag

Die mees stabiele Lewis-struktuur kan geïdentifiseer word uit die formele ladingsberekening van enige molekule. Kom ons bereken die formele lading van PF4+ deur die formule te gebruik.

Die berekening van PF4+ formele aanklag is = {Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone bly so nie-gebonde – (aantal elektrone betrokke by bindingsvorming/2)}. Dit is die individuele lading wat deur elke atoom in die molekule gedra word.

 • Formele lading van fosforatoom = 5 – 0 – (8/2) = +1
 • Formele lading van elke pf die fluooratoom = 7 – 6 – (2/2) = 0
 • Daarom is algehele lading van die molekule = +1 + 0 = +1

PF4+ Lewis Struktuurhoek

Lewisstruktuur angle is the angle connecting two covalent bonds and one atom. Let us give an overview on it.

Die hoek van PF4+ lewis struktuur is 109.50. Hierdie bindingshoek word ook bepaal uit die hibridisasie van sentrale atoom wat sp3 in PF4+. Dit is die ideale bindingshoek van 'n sp3 gehybridiseerde molekule.

Daar is geen alleenpaar op sentrale atoom nie en daarom kan geen alleenpaar-eensame paar of alleenpaar-binding paar afstoting nie inmeng om die bindingshoek van die ideale bindingshoek af te wyk nie. Dus, die molekule toon sy werklike bindingshoek, 109.50.

PF4+ Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël definieer dat enige atoom die elektronkonfigurasie moet bereik soos sy naaste edelgas (agt valenselektrone). Kom ons praat in detail oor.

Al die atome in PF4+ gehoorsaam oktetreël op die volgende maniere-

 • Fosfor het vier elektrone in sy valensiedop nadat een elektron uitgeskakel is. Wanneer dit vier bindings met vier fluooratome vorm, kry dit nog vier elektrone in sy valensieskil en sy oktet word gevul soos sy naaste edelgas, argon.
 • Fluoor het sewe elektrone in sy buitenste dop en na die vorming van een sigma-binding met fosfor, is die oktetreël bevredig as gevolg van agt elektrone in valensieskil.

PF4+ Lewis Struktuur Eensame Pare

Eensame pare is basies valenselektrone wat geen deelname aan bindingsvorming met ander atome het nie. Kom ons verduidelik dit.

Daar is Vier fluooratome in PF4+ Lewis-struktuur wat alleenpaar of nie-bindende elektrone bevat. Aantal alleenpare PF4+ kan bepaal word deur die volgende formule te gebruik- Formule van berekening van nie-gebonde elektron = (Totale aantal valanselektron – aantal gebonde elektrone).

 • Aantal alleenpare in fosfor = 4 – 4 = 0
 • Aantal alleenpare in elk van die fluooratoom = 7 – 1 = 6 of 3 alleenpare.
 • Dus, totale aantal nie-bindende elektrone = 6×4 = 24 of 12 alleenpare.

PF4+ Valensie-elektrone

Valenselektrone, wat in die buitenste dop van die atoom is, is die mees reaktiewe met betrekking tot elektrone in die binneste dop. Kom ons bespreek dit.

Die totale valenselektrone van PF4+ word verkry uit die volgende stappe-

 • Dit kan bereken word uit die som van die valenselektrone van die samestellende atome, fosfor en fluoor.
 • Fosfor is positief gelaai in PF4+ en dit het vier elektrone.
 • Fluoor het sewe elektrone in hul onderskeie valensiedop.

Beide van die fluoor en fosfor is p-blok element wat behoort aan die 2p en 3p groep onderskeidelik. Hulle het elektronkonfigurasie 2s2 2p5 en 3's2 3p4 (positief gelaaide fosforatoom).

PF4+ verbastering

Vermenging van twee atoomorbitale om 'n nuwe hibriede orbitaal te genereer word beskryf as hibridisasie. Kom ons bespreek dit.

Die verbastering van PF4+ is sp3. Dit is ontstaan ​​met die betrokkenheid van 3s en 3p orbitaal van fosforatoom. Een s en drie p orbitale neem deel aan hierdie sp3 verbastering. Hierdie vier orbitale het byna soortgelyke energie en soortgelyke simmetrie.

Is PF4+ soliede?

Die fisiese toestand (vaste stof, vloeistof, gas) van materie hang af van die beweging en die vorm of volume van die molekule. Kom ons bespreek dit in detail.

PF4+ is nie 'n vaste stof nie. Dit word eerder beskou as beskikbaar in gasvormige toestand onder omgewingstemperatuur.

Hoekom en hoe PF4+ is nie solied nie?

PF4+ is nie 'n vaste stof nie, want dit het geen spesifieke vorm of volume nie. Die kookpunt daarvan is ook baie laag. .

Is PF4+ oplosbaar in water?

Oplosbaarheid van enige stof in 'n spesifieke oplosmiddel hang af van die aard van beide die opgeloste stof en oplosmiddel en temperatuur. Laat ons dit vind.

PF4+ is oplosbaar in water. Dit word altyd gehidroliseer in die teenwoordigheid van watermolekule. Aangesien fosfor vakante en energiek toeganklike d-orbitaal het.

Hoekom PF4+ is oplosbaar in water?

PF4+ is oplosbaar in water omdat dit 'n polêre molekule is met 'n permanente dipoolmoment. Die positiewe einde van opgeloste stof word aangetrek deur die negatiewe deel van watermolekule. En negatiewe einde van enige polêre opgeloste stof word aangetrek deur die gedeeltelike positiewe einde van water.

Hoe PF4+ is oplosbaar in water?

PF4+ word oplosbaar in water omdat dit die waterstofbinding tussen die watermolekules kan breek. Aangesien watermolekules geassosieer word deur sterk intermolekulêre waterstofbinding. Slegs polêre molekules kan die waterstofbinding in water breek en daarom word slegs polêre molekule oplosbaar in water.

Is PF4+ polêr of nie-polêr?

Enige molekule kan polêr of nie-polêr wees, afhangende van die rangskikking van die bindings en die elektronegatiwiteitsverskil van die samestellende atome.

PF4+ is 'n polêre molekule met 'n permanente dipoolmoment. Daar is 'n duidelike elektronegatiwiteitsverskil tussen die atome wat PF maak4+ 'n polêre molekule.

Hoekom en hoe PF4+ is 'n polêre molekule?

PF4+ toon polariteit omdat dit 'n tetraëdriese molekule is. Die verbandmoment kan nie deur mekaar gekanselleer word nie. As die bindingsmoment deur mekaar gekanselleer sal word, word die molekule nie-polêr in plaas daarvan om elektronegatiwiteitsverskil tussen die atome te hê.

Is PF4+suur of basis?

Suurheid of basaliteit kan besluit word afhangende van die vermoë om elektronpare te aanvaar of te skenk. Kom ons verduidelik dit in detail.

PF4+ is 'n suur omdat dit elektronpare of oortollige elektrondigtheid van enige elektronryke spesie of basiese stof kan aanvaar.

Hoekom en hoe PF4+ is suur?

PF4+ toon suurheid omdat die fosfor daarin 'n positief gelaaide spesie is. Dit kan oortollige elektrondigtheid in sy leë d-orbitaal aanvaar. As gevolg van 'n positief gelaaide spesie met 'n leë orbitaal, PF4+ tree op as 'n Lewissuur.

Is PF4+ elektroliet?

Elektroliete is diegene wat elektrisiteit kan gelei nadat dit in water of enige oplosmiddel opgelos is. Kom ons vind uit of PF4+ elektroliet is of nie.

PF4+ is nie 'n elektrolietstof nie, aangesien dit 'n heeltemal kovalente verbinding is. In die meeste gevalle tree ioniese verbindings op as 'n sterk elektroliet.

Hoekom en hoe PF4+ is nie 'n elektroliet nie?

PF4+ is 'n nie-elektroliet aangesien dit nie in twee teenoorgestelde gelaaide ione in oplossing gedissosieer kan word nie. Kovalente verbindings bevat geen duidelike ladings wat met die atome geassosieer word soos die ioniese verbindings nie. Daarom word hulle in die meeste gevalle as nie-elektroliet geklassifiseer. 

Is PF4+ sout?

Sout is 'n chemiese verbinding wat bestaan ​​uit twee verskillende ione, katioon en anioon, maar dit het geen netto lading in nie. Kom ons gee 'n oorsig daaroor.

PF4+ is nie 'n sout nie, aangesien dit geen duidelike lading daarin bevat nie. Daarom sal dit nie in twee ione gedissosieer word nie.

Hoekom en hoe PF4+ is nie 'n sout nie?

PF4+ is nie 'n sout nie, want dit is 'n kovalente verbinding. Soos elektroliet, gedra die ioniese verbindings in die meeste gevalle so sout aangesien hulle in twee ione in enige oplosmiddel gedissosieer kan word.

Is PF4+ ionies of kovalent?

Ioniese of kovalente karakter hang af van die grootte van die samestellende atome en die aard van die bindings wat in die molekule teenwoordig is. Kom ons bespreek dit in detail.

PF4+ is beslis 'n kovalente verbinding. Fosfor, die sentrale atoom is verbind met die vier fluooratome deur vier kovalente bindings.

Hoekom en hoe PF4+ is 'n kovalente verbinding?

PF4+ is kovalent omdat die vier bindings tussen fosfor en fluoor gevorm word as gevolg van die deling van elektronpare tussen hulle. Die elektrone word nie heeltemal van fosfor na fluoor oorgedra nie. Maar die gebonde elektrone word na fluoor verskuif as gevolg van die groter elektronegatiwiteit daarvan.

Gevolgtrekking

PF4+ is 'n kovalente verbinding met tetraëdriese vorm en bindingshoek 109.50. Dit is nie soseer bekend in chemie met vergelyking met sy analoog verbinding PF nie3 en PF5. Daarom word sommige kenmerke daarvan tot nou toe nie ontdek nie.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings