PF2Cl3 Lewis-struktuur en kenmerke: 13 volledige feite


PF2Cl3 of fosfordifluortrichloried is 'n fosforverbinding. Kom ons bespreek oor PF2Cl3 .

PF2Cl3 of fosfordifluortrichloried word gevorm wanneer twee chlooratome in fosforpentachloried deur fluooratoom vervang word. Hier word twee halogeenatome soos Fluoor en chloor met fosfor geheg.

Kom ons bestudeer oor PF2Cl3 lewis-struktuur, meetkunde in die volgende afdelings.

Hoe om PF te teken2Cl3 Lewis-struktuur?

Lewis-struktuur is die eenvoudigste voorstelling van valensieskilelektrone in 'n atoom. Kom ons bestudeer die Lewis-struktuur van PF2Cl3.

Bereken die totale valenselektrone

In PF2Cl3 Fosfor met vyf elektrone kombineer met fluoor en chloor met sewe elektrone. Dus totaal 5+7×2+7×3= 40 elektrone.

Maak bande tussen hulle

Tien elektrone word gebruik om bindings tussen Fosfor met twee Fluoor- en drie chlooratome te maak. Res van die elektrone word versprei deur aan sy oktetreël te voldoen.

pf2cl3 lewis struktuur
Lewis-struktuur van PF2Cl3

PF2Cl3 Lewis Struktuur Vorm

Die vorm van 'n molekule kan verwring word wanneer daar alleenpare met die sentrale atoom geassosieer word. Laat weet ons oor die vorm van PF2Cl3.

Die vorm van PF2Cl3 is triagonaal bipiramidaal. Hier is die sentrale fosforatoom met vyf atome geheg. Fosfor het geen alleenpare in nie.

Die vyf atome wat met fosfor geheg is, is dus gerangskik in 'n triagonale bipiramidale model met twee Fluooratome in aksiale posisie en drie chloor in ekwitoriale posisies.

Vorm van PF2Cl3

PF2Cl3 Lewis Struktuur Formele aanklag

Formele lading van enige molekule kan maklik uitgevind word deur 'n eenvoudige vergelyking. Kom ons bereken die formele lading van PF2Cl3.

Die formele aanklag van PF2Cl3 Lewis-struktuur is nul. Al die atome teenwoordig in PF2Cl3 het geen formele lading nie. Dit word deur die onderstaande vergelyking uitgevind.

Formele lading= valenselektrone- Aantal bindings -nie-gebonde elektrone

  • Formele lading van fosfor =5-0-5=0
  • Formele lading van chloor= 7-6-1=0
  • Formele lading van Fluoor=7-6-1=0

PF2Cl3 Lewis Struktuurhoek

Die hoek wat tussen die bindings van 'n verbinding gemaak word, is sy bindingshoek. Laat weet ons van die bindingshoek van PF2Cl3.

Die bindingshoek van PF2Cl3 is 900 en 1200. Die bindingshoek is nie dieselfde vir al die bindings nie. Ekwitoriale verbande het 'n hoek van 1200 en aksiale bindings met 900. Die bindingslengte van aksiaal en ekwitoriaal is 1.546A0 en 2.004 A0 onderskeidelik.

PF2Cl3 Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël bepaal dat atome met agt elektrone in die buitenste dop na binding stabiel sal wees. Kom ons kyk of PF2Cl3 oktet gehoorsaam of nie.

PF2Cl3 gehoorsaam oktetreël behalwe fosfor. Fosfor is 'n uitsondering op die oktetreël. Weens die teenwoordigheid van ekstra orbitaal kan dit meer as agt elektrone akkommodeer. So dit se valensie word uitgebrei en gesê dat dit hipervalent is.

Maar chloor- en Fluooratome het net agt elektrone in sy buitenste dop. Hulle gehoorsaam dus oktetreël.

PF2Cl3 Lewis Struktuur Eensame Pare

Eensame pare sal gewoonlik nie aan binding deelneem nie. Kom ons kyk na die eensame pare wat in PF teenwoordig is2Cl3.

Die alleenpare teenwoordig in PF2Cl3 is 15. Behalwe fosfor het die drie chloor- en twee Fluooratome drie alleenpare in hulle. Dus vyftien alleenpare of 30 nie-gebonde elektrone.

PF2Cl3 Valensie-elektrone

Die elektrone teenwoordig in die buitenste dop wat aan binding deelgeneem het, is valenselektrone. Laat weet ons van die valenselektrone in PF2Cl3.

Die totale valenselektrone in PF2Cl3 is 40. Fosfor het vyf valenselektrone wat kombineer met twee fluoor en drie chloor. Aangesien chloor en fluoor halogene is, het dit sewe elektrone in die buitenste dop.

PF2Cl3 verbastering

Hibridisering kan lei tot nuwe orbitale met dieselfde energie en oriëntasie. Laat weet ons van die verbastering in PF2Cl3.

Die verbastering van PF2Cl3 is sp3d. Een s, drie p en een d orbitaal van fosfor oorvleuel saam om te vorm sp3d hibriede orbitale met dieselfde energie. Die halfgevulde orbitale van fluor en chloor oorvleuel dan met hierdie vyf orbitale om sp.3d verbastering.

Is PF2Cl3 Polêr of nie-polêr?

Simmetrie en dipoolmomente is twee faktore wat verband hou met die polariteit van 'n verbinding. Kom ons kyk na PF2Cl3 polêr is of nie.

PF2Cl3 is 'n nie-polêre molekule. Dit is as gevolg van die simmetrie van die molekule. PF2Cl3 is nie-polêr vanweë sy simmetriese vorm. Die chlooratome in die ekwitoriale posisies lê in dieselfde vlak waarvan die dipoolmoment uitkanselleer.

Net so kanselleer die dipoolmoment van Fluooratome in die aksiale posisies ook uit. Die netto dipoolmoment is dus nul en is nie-polêr.

Dipool Moment in PF2Cl3

Is PF2Cl3 Elektroliet?

Elektroliet het die vermoë om te dissosieer en ione te gee wanneer dit in water opgelos word. Hierdie ione kan migreer en elektrisiteit gelei. Kom ons kyk of PF2Cl3 is 'n elektroliet of nie.

PF2Cl3 is nie 'n elektroliet nie. Elektroliet produseer ione wanneer dit in water opgelos word om elektrisiteit te gelei.PF2Cl3 wanneer dit in water opgelos word, gee dit fosforoksihaliede en waterstofchloried. Hulle is nie ione nie en het nie die vermoë om elektrisiteit te gelei nie.

As dit in warm water opgelos word, kan dit ortofosforsuur en waterstofchloried, waterstoffluoried, vorm. Dit is ook nie in staat om elektrisiteit te gelei nie. Daarom word dit as nie-elektroliet beskou.

Is PF2Cl3 Ionies of kovalent?

Die bindings betrokke by ioniese verbindings word ioniese binding genoem. Kom ons kyk na PF2Cl3 is ionies of nie.

PF2Cl3 is 'n kovalentgebonde verbinding. Al die atome deel hul elektrone met mekaar om die vyf bindings wat daar teenwoordig is te vorm. Fosfor met vyf valenselektrone deel sy elektrone met twee Fluoor en drie chloor met sewe valenselektrone.

Elkeen van hulle deel een van sy elektrone met mekaar om vyf stabiele bindings in PF te vorm2Cl3.

Is PF2Cl3 Oplosbaar in water?

Water is een van die algemene oplosmiddels wat gebruik word om die meeste van die stowwe op te los. Kom ons kyk na PF2Cl3 is oplosbaar in water of nie.

PF2Cl3 is oplosbaar in water. Wanneer opgelos in water PF2Cl3 reageer om produkte te gee.PF2Cl3 dit reageer met water om fosforoksichloriede en waterstofchloried te vorm.

Is PF2Cl3 Vaste stof of gas?

Gasse het nie definitiewe vorm en volume nie, terwyl vastestof het. Kom ons bespreek of pf2cl3 solied of gas is.

PF2Cl3 is solied. Dit is fosforhaliedeverbindings so sal so bestaan. Al die fosforhaliede sal in beide vaste en vloeibare vorm bestaan. Dit sal nie as gas bestaan ​​nie. PCl5, PF5, PBr5 bestaan ​​in beide vaste en vloeibare toestand. Daarom PF2Cl3 sal ook in daardie vorm bestaan.

Gevolgtrekking

PF2Cl3 of fosfordifluortrichloried is 'n fosforhalied met 40 valenselektrone. Dit se verbastering is sp3d met driehoekige bipiramidale struktuur met 900 en 1200 bindingshoek. Dit is al die ander kenmerke wat in hierdie artikel beskryf word.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings