Persoonlike geslagsvoornaamwoorde: 9 feite wat u moet weet

In hierdie artikel sal ons in detail leer weet wat persoonlike geslagsvoornaamwoorde is. Met behulp van voorbeelde van persoonlike geslagsvoornaamwoorde sal ons leer ken hoe persoonlike voornaamwoorde onder geslag geklassifiseer word.

Persoonlike geslagsvoornaamwoorde is voornaamwoorde wat in die plek van 'n selfstandige naamwoord gebruik word om die persoon se geslag voor te stel. Hierdie persoonlike geslagsvoornaamwoorde help ons om die geslag van die selfstandige naamwoord te identifiseer wat dit vervang of vervang.

Gaan nou deur die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in die onderstaande sinne gebruik word.

 • 1. Sy was besig om die tuin skoon te maak en nuwe boompies te plant.
 • 2. Die boek op die tafel behoort aan hom.
 • 3. We beplan om volgende week op 'n toer te gaan.
 • 4. Sy haarself sal môre die bestuurder bel.
 • 5. Hulle sal binnekort hier wees.

Die kursiefgedrukte woorde in bogenoemde sinne is persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat ons sal help om die geslag van die selfstandige naamwoorde te identifiseer wat hulle vervang het.

Kan persoonlike voornaamwoorde geslagspesifiek wees?

Ja, natuurlik, persoonlike voornaamwoorde kan geslagspesifiek wees.

Voorbeeld: Sonali is lief vir haar kat so baie.

'Sy' is die persoonlike geslagsvoornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word. 'Haar' is 'n vroulike persoonlike voornaamwoord soos dit die vervanging van 'n meisie se naam – Sonali (selfstandige naamwoord).

Dus spesifiseer persoonlike voornaamwoorde wel die geslag van die selfstandige naamwoord wat hulle vervang.

Waarom is persoonlike voornaamwoorde spesifiek vir geslag?

Persoonlike voornaamwoorde is spesifiek vir geslag aangesien hulle die geslag van die selfstandige naamwoord wat hulle vervang, behoort te verteenwoordig. Eers dan sal die lesers weet watter selfstandige naamwoord (naam van 'n persoon) hulle vervang het.

voorbeeld: He is 'n sokkerspeler op nasionale vlak.

In hierdie sin 'Hy' is die persoonlike geslagsvoornaamwoord wat gebruik word om die voor te stel manlike geslag. 'Hy' help ons om die selfstandige naamwoord wat dit het, te leer ken vervang is die naam van 'n man of 'n seun.

Persoonlike voornaamwoorde is geslagspesifiek net om aan ons die geslag van die selfstandige naamwoorde te openbaar wat hulle vervang.

Wat is die persoonlike geslagsvoornaamwoorde?

Die verskillende persoonlike geslagsvoornaamwoorde is ek, my, myne, myself, ons, ons, ons s'n, ons, onsself, jy, jou, joune, jouself, hy, syne, hom, homself, sy, haar, hare, haarself, dit, dit, hulle, hulle, hulle, hulle s'n en hulleself.

voorbeeld: Sy het elke aand verfklasse.

'Sy' is die persoonlike geslagsvoornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word om die voor te stel vroulike geslag. 'Sy' hier help ons om die selfstandige naamwoord wat dit het, te leer ken vervang is die naam van 'n vrou of 'n meisie.

voorbeeld: jy moet al die werk teen vanaand voltooi.

'Jy' is die persoonlike geslagsvoornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word om die voor te stel geslagsneutraal. 'Jy' hier afgelaai word neem geen spesifieke geslag aan nie. Dit kan verwys na beide manlike en vroulike selfstandige naamwoorde.

persoonlike geslagsvoornaamwoorde
Persoonlike geslagsvoornaamwoorde Voorbeelde

Tipes persoonlike geslagsvoornaamwoorde

1. Manlike geslagsvoornaamwoorde of manlike geslagsvoornaamwoorde

2. Vroulike geslagsvoornaamwoorde of vroulike geslagsvoornaamwoorde

3. Neutrale geslagsvoornaamwoorde (epieseen of geslagsneutraal)

Voorbeeld: Ram sal doen sy huiswerk deur homself.

'Syn' en 'hyself' is die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in hierdie sin gebruik word om die voor te stel manlike of manlike geslag. 'Syn' en 'homself' help ons hier om die selfstandige naamwoord wat hulle het, te leer ken vervang is die naam van 'n man of 'n seun.

Persoonlike geslagsneutrale voornaamwoorde

Die persoonlike geslagsneutrale voornaamwoorde is voornaamwoorde wat dieselfde bly vir beide die manlike en die vroulike geslag. Hulle word algemeen gebruik met 'n ongespesifiseerde of ongenoemde antesedent. Alle eerste persoon en tweede persoon voornaamwoorde is persoonlike geslagsneutrale voornaamwoorde. Die derde persoon meervoud voornaamwoorde is ook geslagsneutraal aangesien dit uit beide vroulik en manlik kan bestaan. Die verskillende persoonlike geslagsneutrale voornaamwoorde is ek, ek, my, myne, myself, ons, ons, ons s'n, ons, onsself, jy, joune, joune, jouself, hulle, hulle, hulle, hulle en hulleself.

Voorbeelde: We moet terugkeer Hulle skootrekenaar vandag.

'Ons' en 'hulle' is die persoonlike geslagsneutrale voornaamwoorde wat in hierdie sin gebruik word. 'Ons' en "hulle" verteenwoordig nie 'n spesifieke geslag nie (manlik of vroulik) aangesien hul antesedent onbekend is en hulle sal bly dieselfde ongeag of hulle 'n vroulike of 'n manlike naamwoord vervang.

Persoonlike geslag vroulike voornaamwoorde

Die persoonlike geslag vroulike voornaamwoorde is voornaamwoorde wat uitsluitlik die plek van vroulike naamwoorde inneem. Die persoonlike geslag vroulike voornaamwoorde is sy, haar, hare en haarself.

voorbeeld: Sy is die student wat verloor het haar beursie.

'Sy' en 'haar' is die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in hierdie sin gebruik word om die voor te stel vroulike geslag. Die persoonlike geslag vroulik voornaamwoord 'Sy' en 'haar' hier help ons om te leer ken dat die selfstandige naamwoorde wat hulle het vervang is 'n vrou of 'n meisie se naam.

Persoonlike geslag manlike voornaamwoorde

Die persoonlike geslag vroulike voornaamwoorde is voornaamwoorde wat gebruik word as 'n vervanging vir die selfstandige naamwoorde wat manlike geslag het. Die persoonlike geslagsmanlike voornaamwoorde is hy, hy, syne en homself.

voorbeeld: He hou van die siklus waaraan geskenk is hom on sy verjaarsdag.

'Hy', 'hy' en 'syne' is die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in hierdie sin gebruik word om die voor te stel manlike geslag. Die persoonlike geslag manlike voornaamwoorde 'hy', 'hom', en 'syne' hier help ons om te leer ken dat die selfstandige naamwoorde wat hulle het vervang is die naam van 'n seun of man.

Persoonlike geslagsvoornaamwoorde

Lees die volgende voorbeelde om by uit te kom ken die verskillende persoonlike geslagsvoornaamwoorde.

 • 1. He is een van baie goeie kunstenaars I nog ooit gesien het.
 • 2. Sy gesoek het haar rekord notaboek sedert middag.
 • 3. Sy gaan Hulle huis vir oorbly.
 • 4. We moet geduldig wees tot he maak alles af sy werk.
 • 5. I sien jy speel met hom gisteraand.
 • 6. Rajesh seergemaak homself deur neer te val terwyl jy ry sy fiets.
 • 7. Priya haarself het ingestem dat sy is verantwoordelik vir die vertraging.

Persoonlike geslagsvoornaamwoorde met gedetailleerde verduidelikings

1. He is een van baie goeie kunstenaars I nog ooit gesien het.

'Hy' en "Ek ' is die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in die bogenoemde sin gebruik word. 'Hy ' is 'n persoonlike geslag manlike voornaamwoord aangesien dit die vervanging van die naam van 'n seun of 'n man ('n manlike naamwoord). 'ek' is 'n persoonlike geslagsneutrale voornaamwoord soos die geslag is onbekende en dit bly dieselfde vir albei manlik en vroulik.

2. Sy gesoek het haar rekord notaboek sedert middag.

Die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in hierdie sin gebruik word, is "Sy" en 'haar'. 'Sy' en 'haar' is persoonlike geslag vroulike voornaamwoorde. 'Sy' en 'haar' hier help ons om te kom weet dat die selfstandige naamwoorde hulle vervang word die naam van 'n vrou of 'n meisie (vroulike naamwoorde).

3. Sy gaan Hulle huis vir oorbly.

'Sy' en 'hulle' is die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in die bogenoemde sin gebruik word. 'Sy ' is 'n persoonlike geslag vroulike voornaamwoord aangesien dit die plek inneem van die naam van 'n meisie of vrou ('n vroulike naamwoord). 'Hulle' is 'n persoonlike geslagsneutrale voornaamwoord soos die geslag is onbekend en dit is meervoud en hulle kan albei bevat manlike en vroulike selfstandige naamwoorde.

4. We moet geduldig wees tot he maak alles af sy werk.

'Ons' en 'Hy' is die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in die bogenoemde sin gebruik word. 'Ons' is 'n persoonlike geslagsneutraal voornaamwoord soos die geslag is onbekend en dit is meervoud en hulle kan albei bevat manlike en vroulike naamwoorde.  "Hy ' is 'n persoonlike geslag manlike voornaamwoord aangesien dit die vervanging van die naam van 'n man of 'n seun ('n manlike selfstandige naamwoord).

5. I sien jy speel met hom gisteraand.

Die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in die bogenoemde sin gebruik word, is 'Ek jy' en 'hy'. "Ek ' en 'jy' is persoonlike geslagsneutrale voornaamwoorde soos hul geslag is onbekende en dit bly die dieselfde vir beide manlike en vroulike selfstandige naamwoorde.  "Hy' is 'n persoonlike geslag manlike voornaamwoord aangesien dit die vervanging van die naam van 'n man of 'n seun ('n manlike selfstandige naamwoord).

6. Rajesh seergemaak homself deur neer te val terwyl jy ry sy fiets.

Die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in hierdie sin gebruik word, is 'hyself' en 'syne'. 'Homself' en 'syne' is persoonlike geslag manlike voornaamwoorde. 'Homself' en 'syne' hier help ons om te kom weet dat die selfstandige naamwoorde hulle vervang word die naam van 'n seun (manlike naamwoorde).

7. Priya haarself het ingestem dat sy is verantwoordelik vir die vertraging.

Die persoonlike geslagsvoornaamwoorde wat in hierdie sin gebruik word, is 'haarself' en 'sy'. 'Haarself' en "Sy" is persoonlike geslag vroulike voornaamwoorde soos hulle in die plek van die selfstandige naamwoord gebruik word 'Priya' wat is die naam van 'n vrou.

Kan refleksiewe voornaamwoorde geslagspesifiek wees?

Ja, inderdaad, refleksiewe voornaamwoorde is ook geslagspesifiek aangesien dit wel vir ons die geslag van die onderwerp (selfstandige naamwoord) vertel.

Voorbeeld: Rashi het die aandete al klaar gekook haarself.

'Haarself' is die refleksiewe voornaamwoord in hierdie sin. Die refleksiewe voornaamwoord 'haarself' vertel ons die geslag as vroulik. Dus die refleksiewe voornaamwoord 'haarself' is 'n persoonlike geslag vroulike voornaamwoord.

Gevolgtrekking

Uit bogenoemde voorbeelde en verduideliking het ons by gekom weet dat persoonlike geslagsvoornaamwoorde is voornaamwoorde wat die geslag van die selfstandige naamwoorde wat hulle vervang aan ons openbaar en ons help om die geslag van selfstandige naamwoorde te identifiseer wat hulle vervang.

Scroll na bo