Fosforpentachloried(PCl5) eienskappe (25 feite)


Fosforpentachloried is 'n haliedverbinding wat met fosfor gevorm word met 'n groter stabiliteit as ander haliede met P. Kom ons bespreek meer feite hieronder.

Fosforpentachloried word as 'n chloreringsmiddel gebruik. Dit word gevind in die vaste toestand wat wissel tussen deursigtige natuur tot geelkleurige kristalle. Dit het 'n hoë Hitte kapasiteit van byna 111 J mol-1 K-1. Dit is gevaarlik om mee te werk, aangesien dit heftig met water reageer en bytend van aard is.

Fosforpentachloried kan berei word deur chloorgas na PCl te stuur3 in 'n kamer. Kom ons leer meer feite soos IUPAC naam, digtheid en atoommassa hieronder.

PCl5 IUPAC naam

Die IUPAC naam van PCl5 is fosforpentachloried. Pentachloried staan ​​vir die vyf chlooratome wat aan die sentrale atoom, fosfor, gekoppel is.

PCl5 chemiese formule

Die chemiese formule van PCl5 (Fosforpentachloried) is PCl5. Die chemiese formule dui daarop dat die molekule vyf chlooratome het met fosfor as die sentrale atoom.

Trigonale piramidale struktuur van PCl5

PCl5 MAS-nommer

Die MAS-nommer van PCl5 is 10026-13-8.

PCl5 ChemSpider ID

Die ChemSpider ID van PCl5 is 23204.

PCl5 chemiese klassifikasie

Die chemiese klassifikasie van PCl5 word hieronder verskaf.

 • PCl5 is 'n chloreringsmiddel.
 • PCl5 is teenwoordig in die vorm van geelwit kristalle.
 • PCl5 is nie-vlambaar van aard.
 • PCl5 is gedeeltelik oplosbaar in water.
 • PCl5 byna oplosbaar in nie-polêre oplosmiddels soos benseen, chloorkoolstowwe ens.

PCl5 molêre massa

Die molêre massa van PCl5 is 208.22 g/mol.

PCl5 kleur

Die kleur van PCl5 is geel met 'n tint van wit. Die kleur is te wyte aan die opwekking van elektrone wanneer lig op die molekule se oppervlak val.

PCl5 viskositeit

Die viskositeit van PCl5 is nog nie volledig gevind nie weens 'n gebrek aan studies wat daaroor gedoen is.

PCl5 molêre digtheid

Die molêre digtheid van PCl5 is 2.1 g cm-3. Dit is die rangskikking van al die atome wat in 1 cm saamgepak is3 volume.

PCl5 smeltpunt

Die smeltpunt van PCl5 is 161 oC / 321 oF / 433.6 K. Dit het 'n hoë smeltpunt as PF5.

PCl5 kookpunt

Die kookpunt van PCl5 is 167 oC / 332 oF / 440 K. Hierdie hoeveelheid hitte word benodig om 'n fasetransformasie van vloeistof- na damptoestand te ondergaan.

PCl5 toestand by kamertemperatuur

Die toestand van PCl5 by kamertemperatuur is solied. Dit word gevind in die vorm van kristalle in geel of wit kleure.

PCl5 Kovalente binding

PCl5 het kovalente bindings daarin teenwoordig. Al vyf bindings met twee as die aksiale bindings en hier as die ekwatoriale bindings het kovalente karakter aangesien die elektronegatiwiteitsverskil tussen P en Cl minder as 1.5 is.

PCl5 kovalente radius

PCl5 kovalente radius word geskat op ongeveer 110 pm . P het 110 pm en Cl as 101 pm as die kovalente radius.

PCl5 elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie van die algehele molekule kan nie opgesom word nie, maar die individuele atoomkonfigurasies kan neergeskryf word soos hieronder getoon.

Die elektroniese konfigurasie van P is 1s22s22p63s23p3 en van Cl is 1s22s22p63s23p5. By opwekking van elektrone in P, het dit 1s22s22p63s13p33d1 konfigurasie, en die vyf ongepaarde elektrone in 3s, 3p en 3d vorm vyf sigma-bindings met vyf Cl-atome.

PCl5 oksidasie toestand

Die oksidasietoestand van die algehele molekule is nul aangesien die katioon en anione mekaar balanseer. Die oksidasietoestand van P is +5 as gevolg van sy geëxpandeerde oktet en die oksidasietoestand van Cl is -1 aangesien dit slegs een elektron benodig om sy buitenste dopkonfigurasie te vul.

PCl5 suur

PCl5 is 'n Lewissuur wat suur of suur karakter toon. Dit kan reageer met Lewis-basisse soos NH3 om addukte te vorm.

 • PCl5 + NH3 -> Cl5P<-:NH3

Is PCl5 reukloos?

PCl5 is nie reukloos nie aangesien dit 'n baie onaangename vuil reuk het as gevolg van die teenwoordigheid van halogeenatoom.

Is PCl5 paramagneties?

Paramagnetisme is 'n verskynsel wat getoon word deur materiale wat magnetiese veld na dit kan aantrek sonder om dit in teenoorgestelde rigting af te stoot. Kom ons kyk of PCl5 paramagneties is of nie.

PCl5 is nie 'n paramagnetiese materiaal nie aangesien al die elektrone in sy buitenste bane gebruik word om vyf sigma-bindings met vyf Cl-atome te vorm. As sodanig word geen ongepaarde elektron in die orbitale gelaat om die eksterne magnetiese veld aan te trek wanneer dit toegepas word nie.

PCl5 koolhidrate

PCl5 vorm nie hidrate nie aangesien dit nie enige uitgebreide elektronegatiewe atome soos F, N of O het om H-binding te vorm nie. Dit reageer egter met watermolekules om hidrolise te ondergaan om fosforoksichloried te vorm.

 • PCl5 + H2O -> POCl3 + 2 HCl

PCl5 kristal struktuur

Die kristalstruktuur van PCl5 is tetragonaal met roosterparameters (sye en hoeke) as a = b ≠ c en α = β = γ = 90o.

PCl5 polariteit en geleidingsvermoë

 • Die polariteit van PCl5 is 0.
 • Die PCl5 molekule het ekwivalente bindings.
 • Die bindingsdipoolvektore kanselleer mekaar in PCl5.
 • Die geleidingsvermoë van PCl5 is 1.21 * 10-3 S cm-1.

PCl5 reaksie met suur

PCl5 is 'n Lewissuur, dus reageer dit nie met 'n suur in die algemeen nie. Dit kan slegs met basisse reageer.

PCl5 reaksie met basis

PCl5 reageer met basis omdat dit self 'n Lewissuur is met 'n neiging om elektrone van Lewis-basisse te aanvaar. 'n Voorbeeld word hieronder getoon.

 • PCl5 + NH3 -> Cl5P<-:NH3 ('n Addukt)

PCl5 reaksie met oksied

PCl5 reageer met oksiede om fosforoksichloried te vorm. 'n Voorbeeld word hieronder gelys.

 • PCl5 + SO2 -> POCl3 + SOCl2

PCl5 reaksie met metaal

PCl5 reageer met metale en is geneig om korrosief daarvoor te wees. Die volgende voorbeelde word hieronder gelys.

 • 2 PCl5 + Ag -> 2AgCl + PCl3
 • Sn +2PCl5 -> SnCl4 + 2 PCl3

Gevolgtrekking

PCl5 is 'n hoogs gevaarlike materiaal wat eksotermies met water reageer. Dit word as 'n chloreringsmiddel gebruik. Dit reageer met basisse, metale en oksiede.

Nandita Biswas

Hallo. Ek doen my Meestersgraad in Chemie met 'n spesialisering in organiese en fisiese chemie. Ek het ook twee projekte in chemie gedoen - Een wat handel oor kolorimetriese skatting en bepaling van ione in oplossings. Ander in Solvatochromism bestudeer fluorofore en hul gebruike in die veld van chemie saam met hul stapeleienskappe op emissie. Ek het ook gespesialiseer in Resin chemikalieë. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/nandita-biswas-244b4b179

Onlangse plasings