Fosforpentabromied (PBr5) eienskappe (25 volledige feite)


PBr5 is die Penta-gehalogeneerde molekule van fosfor waar die sentrale atoom sp3d gehibridiseer saam met vyf Br-atome. Kom ons verken PBr5 volledig.

Al die aksiale en ekwatoriale bindingslengte is gelyk vir die PBr5 soos per Berry pseudorotasie. Oor die algemeen is die Br wat in die aksiale terrein teenwoordig is minder s karakter en om hierdie rede is hulle langer as ekwatoriaal. As gevolg van sp3d hibridisasie, is die 3d orbitaal van P betrokke by die bindingsvorming met Br-atome.

Fosforpentabromied skakel ook karboksielsuur om na asetielbromied. Hier moet ons 'n paar basiese eienskappe van PBr bespreek5 met 'n behoorlike verduideliking soos oksidasietoestand, kristal, suurheid en basaliteit in die volgende deel van die artikel.

1. PBr5 IUPAC naam

Die IUPAC naam van die PBr5 is fosforpentabromied aangesien broom as 'n anioniese deel teenwoordig is, dus word "de" as 'n agtervoegsel bygevoeg, en vyf word Penta genoem wat as die voorvoegsel van die anioniese deel bygevoeg word. Dit staan ​​ook bekend as pentabroomfosfien.

2. PBr5 chemiese formule

PBr5 is die chemiese formule van fosforpentabromied, aangesien daar fosfor en broom in 'n verhouding van 1:5 teenwoordig is, aangesien P die kationiese deel dra, dus kom dit eerste gevolg deur drie bromiione.

PBr5 struktuur

3. PBr5 MAS-nommer

7789-69-7 is die CAS-nommer (tot 10 syfers nommer gegee deur chemiese abstrakte diens) van PBr5 en deur hierdie nommer te gebruik, kan ons inligting oor die molekule kry.

4. PBr5 Chem Spider ID

PBr5 het chem spinnekop ID 56429 (gegewe deur die Royal Society of Science soos die CAS-nommer wat uniek is vir elke molekule).

5. PBr5 chemiese klassifikasie

PBr5 word in die volgende kategorieë geklassifiseer,

 • PBr5 is sterk Lewissuur
 • PBr5 is 'n π-suur ligand
 • PBr5 is 'n organiese reagens
 • PBr5 is 'n anorganiese kovalente molekule

6. PBr5 molêre massa

PBr5 het 'n molêre massa van 430.49 g/mol wat die som is van die totale atoommassa van een P- en vyf Br-atome. P het 'n atoommassa van 30.97 g/mol en elke Br het 'n atoommassa van 79.884 g/mol dus in die PBr5 totale molêre massa is 30.97 + (79.884*5) = 430.49 g/mol aangesien daar vyf Br-atome teenwoordig is.

7. PBr5 kleur

PBr5 het kenmerke van geel kleur as gevolg van die elektroniese oorgang tussen die d-orbitaal van P en die p-orbitaal van Br-atome.

8. PBr5 viskositeit

Die viskositeit van PBr5 in vloeibare vorm is baie laag ongeveer 0.000954 pas by kamertemperatuur omdat dit solied by kamertemperatuur bestaan. Die vaste of gasvormige vorm het nie viskositeit gehad nie aangesien dit slegs die eienskap vir vloeistof is. 

9. PBr5 molêre digtheid

Die molêre digtheid van vaste PBr5 is 3.49 g/L aangesien dit 'n molêre massa van 430.49 g/mol het en volgens Avogardo se berekening is die volume van elke element 22.4L en hier is ses elemente teenwoordig, dus die molêre digtheid van PBr5 sal 430.49/(22.4*6) = 3.49 g/L wees.

10. PBr5 smeltpunt

Die smeltpunt van PBr5 is laer as 1000C as gevolg van sy swak rooster kristal, sodat dit kan ontbind in 'n vloeibare toestand onder 1000C.

11. PBr5 kookpunt

1060C of 279K is die kooktemperatuur vir pentabroomfosfien, as gevolg van swak van der waal se aantrekkingskrag het dit laer energie nodig om af te kook en omskep in 'n gasvormige toestand maar hoër as sy smelttemperatuur.

12. PBr5 toestand by kamertemperatuur

PBr5 is 'n geel vaste stof molekule by kamertemperatuur en by verhitting kan dit tot PBr ontbind3 en Br2. Dit neem ortorombiese kristal in 'n vaste toestand by kamertemperatuur in sy roostervorm aan uit die X-straal kristal word dit bevestig.

13. PBr5 Kovalente binding

Alle verbande teenwoordig in PBr5 is kovalent van aard en hulle word gevorm as gevolg van die sp3d hibridisasie van sentrale P soos 'n ander kovalente binding. So, hier deel elke Br en P hul elektrone om elke binding te konstrueer, en al die bindings word gevorm deur elektrone te deel.

14. PBr5 kovalente radius

Fosfor en broom het kovalente radiusse 195 en 185 pm aangesien daar geen kovalente radius vir molekules gevind word nie, dus kan ons die kovalente radius van individueel substituente atome voorspel.

15. PBr5 elektronkonfigurasies

Elektronkonfigurasie is die rangskikking van elektrone in 'n spesifieke dop met 'n bepaalde kwantumgetal van 'n element. Kom ons vind die elektronkonfigurasie van PBr5.

Die elektroniese konfigurasies van P en Br is [Ne]3s23p3 en [Ar]3d104s24p5 wat die nie elektroniese konfigurasie van PBr5 self want vir molekules kan ons nie die konfigurasie te voorspel.

16. PBr5 oksidasie toestand

Die sentrale P is in 'n +5 oksidasietoestand in PBr5 waar al die Br in 'n -1 oksidasietoestand is. Die oksidasietoestand kan uit hul stabiele valensie geëvalueer word. As gevolg van die -1 oksidasietoestand van 5 Br-atome, verskyn die molekule het geen lading nie en dit word bevredig deur die +5 oksidasietoestand van P.

17. PBr5 suur

PBr5 is suur van aard eerder is dit sterk Lewissuur as gevolg van die teenwoordigheid van vakante d orbitaal van P, dus kan dit elektrone van die geskikte Lewisbasis of elektronryke sisteem aanvaar. As gevolg van die vyf elektronegatiewe Br-atome het hulle die elektrondigtheid van die P-plek afgetrek, en die Lewis-suur daarvan neem verder toe.

18. Is PBr5 reukloos?

PBr5 het 'n skerp reuk as gevolg van die hidrolise van die molekule tot die vorming van broomsuur.

19. Is PBr5 paramagneties?

Die paramagnetiese aard van 'n molekule hang af van die beskikbaarheid van ongepaarde elektrone in die valensieskil. Kom ons kyk of PBr5 paramagneties is of nie.

PBr5 is nie paramagneties of diamagneties nie, want al vyf valenselektrone vir P word gebruik in die bindingsvorming met vyf Br-atome. Dus, 'n gebrek aan elektrone, hetsy ongepaard of gepaard, kan ons nie die magnetiese eienskap daarvan voorspel nie.

20. PBr5 koolhidrate

Daar is nie so 'n gehidreerde deel teenwoordig in die kristalvorm van die PBr nie5 molekule, maar dit kan vinnige hidrolise van hidrobromiensuur ondergaan. Dit is 'n hidrofobiese molekule. Die elektronegatiewe F-atome kan deur die H-binding aan die watermolekule geheg word omdat hulle die beste waterstofbinding vorm.

21. PBr5 kristal struktuur

In die roostervorm, PBr5 neem ortorombiese kristal waar a-, b- en c-waardes vir die roosterkristal 792, 836 en 1122 pm is en α-, β- en γ-waardes 90 is0. Daar is 'n totaal van 16 atome teenwoordig in 'n enkele kristal wat vier PBr beteken5 molekules per kristal en dit is 'n driedimensionele kristalrooster.

22. PBr5 polariteit en geleidingsvermoë

PBr5 is geleidend en nie-polêr as gevolg van die volgende rede,

 • PBr5 kan na PBr geïoniseer word4+ en Br-.
 • As gevolg van die gevormde hoë elektronegatiewe bromiedione,PBr5 kan maklik elektrisiteit dra.
 • PBr5 sal dipoolvloei hê van elektronegatiewe Br na elektropositiewe P-atome.
 • PBr5 het 'n asimmetriese vorm trigonaal bipiramidaal.
 • Alhoewel PBr5 het 'n asimmetriese vorm as gevolg van die rangskikking wat die dipool mekaar sal kanselleer.
 • PBr5 het nul dipool-momentwaarde.

23. PBr5 reaksie met suur

PBr5 self is 'n suurmolekule so die reaksie van suur is baie min, maar dit kan met die organiese suurmolekules reageer om ooreenstemmende asielbromied te vorm en die reaksie verloop via nukleofiele substitusie bimolekulêre pad (SN)2 meganisme). Dit staan ​​ook bekend as Hel-Volhard-Zelinsky halogenering.

Alfa-halogenering van PBr5

24. PBr5 reaksie met basis

Omdat dit 'n Lewissuur is, kan dit met Lewis-basisse reageer, aanvaar die eensame pare of elektrondigtheid van hulle en vorm 'n addukt of kompleks.

PBr5 + NH3 =H3N-PBr5

25. PBr5 reaksie met oksied

PBr5 kan reageer met die oksied van waterstof om broomsuur te vorm, kan dit baie vinnig en kragtig met water reageer. Dit kan ook omskakel na PBr3 en reageer met die -OH-groep in organiese chemie om alkielbromied te vorm.

 • PBr5 + H2O = HBr
 • CH3-CH2-OH + PBr5 = CH3-CH2- Br

26. PBr5-reaksie met die metaal

As gevolg van die laer reduksiepotensiaal van fosfor as oorgangsmetaal, kan dit nie metaal reduseer nie en nie met metaal reageer vir verplasingsreaksie nie.

Gevolgtrekking

PBr5 is 'n nuttige reagens in organiese chemie, kan dit PBr verskaf3 in 'n reaksie wat -OH na alkielbromied of suur na asetielbromied kan omskakel. Dit kan met suurstof reageer om fosforpentaoksied te vorm.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings