Pbr4+ Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


PBr4+ of fosfortetrabromied-ioon word uit die fosforpentabromied gevorm. Kom ons bespreek oor PBr4+ en sy 17 volledige feite.

PBr4+ ioon is die gedissosieerde produk van fosfor Pentabromied. PBr5 bestaan ​​as PBr4+ en Br- . Dit is 'n reaktiewe verbinding met verskeie unieke eienskappe. Dit is korrosief van aard.

Kom ons bestudeer oor PBr4+ eienskappe soos sy Lewis-struktuur, valenselektrone, oplosbaarheid in die volgende afdelings.

Hoe om te teken PBr4+ Lewis-struktuur?

Lewis-struktuurvoorstelling kan gebruik word om die formele lading van atome wat in 'n molekule teenwoordig is, te bereken. Kom ons kyk na die stappe in die teken van Lewis Struktuur van PBr4+.

Bereken die totale valenselektrone

Fosfor met vyf valenselektrone en vier broom elk met sewe maak tot 33 elektrone uit. Die positiewe lading dui aan dat fosfor een elektron verloor. So in totaal is daar 32 elektrone.

Teken die skeletstruktuur

Fosfor wat die minste elektronegatiewe atoom is, word beskou as die sentrale metaal wat met vier Br-atome geheg is.

Maak bindings en verspreiding van elektrone

Agt elektrone is geneem om vier enkelbindings met fosfor en broom te maak. Dan word die oorblywende elektrone na elke broom versprei deur sy oktet te gehoorsaam. Die fosfor waarvan die elektrontekort met 'n positiewe lading aangedui word.

pbr4+ lewis struktuur
Lewis Struktuur van PBr4+

PBr4+ Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie kan meer as een struktuur met verskillende energieë tot 'n molekule lei. Kom ons kyk na die resonansie van PBr4+.

PBr4+ Lewis Structure gehoorsaam resonansie. Dit is omdat die fosforatoom elektrontekort het, sodat enige van die vier broomatoom in staat is om sy alleenpaar aan fosfor te skenk om meer as een struktuur te produseer.

Resonansie in PBr4+

PBr4+ Lewis Struktuur Vorm

Die vorm van 'n molekule kan ideaal deur middel van VSEPR-teorie voorspel word. Kom ons sien die vorm van PBr4+.

Die vorm van PBr4+ Lewis-struktuur is tetraëdries. Al die vier broomatome is tetraëdries aan die sentrale fosforatoom geheg.

PBr4+ Lewis Struktuur Formele aanklag

Die Lewis-struktuur van 'n atoom met die minste of nul formele lading sal altyd stabiel wees. Kom ons kyk na die formele aanklag van PBr4+.

Die formele aanklag van PBr4+ is nie nul nie. In die geval van fosfor is dit 1 en in broom is dit 0.

Die vergelyking vir die vind van formele lading is

  • Formele lading= valenselektrone – Nie-bindende elektrone – Aantal bindings
  • Formele lading van fosfor = 5-0-4 =1
  • Formele lading van broom = 7-6-1 = 0

PBr4+ Lewis Struktuurhoek

Molekules met verskillende vorms het verskillende hoeke. Laat weet ons oor die hoek van PBr4+.

Die bindingshoek van PBr4+ Lewis-struktuur is 109.50. Dit is omdat dit 'n ioon met tetraëdriese vorm is. In tetraëder is al die atome tussen 'n hoek van 109.50.

Vorm en hoek van PBr4+

PBr4+ Lewis Struktuur Oktet Reël

Volgens oktetreël is agt elektrone in die buitenste dop nodig om in 'n stabiele toestand te wees. Kom ons bestudeer oor die oktet in PBr4+.

PBr4+ Lewis Structure gehoorsaam oktetreël. Fosfor en broom het agt elektrone in hul valensieskil na bindingsvorming. Dit kan maklik verstaan ​​word deur na die Lewis-struktuur te kyk.

PBr4+ Lewis Struktuur Eensame Pare

Eensame pare is nie betrokke by bindingsvorming nie, maar neem deel aan die bepaling van die bindingslengte van 'n molekule. Kom ons tel die eensame pare in PBr4+.

PBr4+ Lewis Structure het twaalf alleenpare. Eensame pare is as gevolg van die teenwoordigheid van vier broomatome. Elke broom het drie alleenpare, dus altesaam 12.

PBr4+ Valensie-elektrone

Valensie-elektrone speel 'n deurslaggewende rol in die bindingsproses. Kom ons tel die valenselektrone in PBr4+.

PBr4+ Lewis Struktuur het 32 valenselektrone in totaal.

PBr4+ verbastering

Hibridisering is 'n proses wat gesien word in kovalente verbindings en soms in ioniese verbindings. Kom ons kyk of PBr4+ verbastering het of nie.

PBr4+ Lewis Structure gehoorsaam sp3 hibridisasie. Een van die s- en drie p-orbitale van die fosfor oorvleuel met die p-orbitaal na broom om sp3-hibridisasie tot gevolg te hê. Die vorm is viervlakkig met 'n hoek van 109.50.

Is PBr4+ Vaste?

Vaste stowwe is gewoonlik styf met 'n langafstand-ordekarakter. Kom ons kyk of PBr4+ solied is of nie

PBr4+ ioon is 'n vaste stof. Omdat dit die bestaande vorm van PBr5 is. PBr5 bestaan ​​as PBr4+ en Br-. Dus PBr5 is 'n geel vaste stof wat bestaan ​​as PBr4+ en Br-.

Is PBr4+ Oplosbaar in water?

Die opgeloste stof van 'n homogene oplossing kan nie deur normale filtrasie geskei word nie. Kom ons kyk na die oplosbaarheid van PBr4+ in water.

PBr4+ is oplosbaar in water. Dit is oplosbaar as gevolg van sy ioniese aard. Albei PBr4+ en water is ioniese verbindings. Hulle sal dus maklik met mekaar mengbaar wees. Dit is ook oplosbaar in etanol, CCl4.

Is PBr4+ Polêr of nie-polêr?

Polariteit is 'n faktor wat heeltemal verband hou met elektronegatiwiteit en simmetrie van 'n verbinding. Laat weet ons die polariteit van PBr4+.

PBr4+ is 'n nie-polêre verbinding. Dit is as gevolg van die simmetriese vorm van die ioon.

Hoekom en hoe PBr4+ is Polar of Nie?

PBr4+ is nie-polêr vanweë sy simmetriese struktuur. Die elektronegatiwiteite van broom en fosfor is onderskeidelik 2.96 en 2.19. Broom wat meer elektronegatief is, trek die elektronpare daarin om dipoolmoment te skep, maar die simmetriese aard kanselleer dit. Hulle is dus nie polêr nie.

Is PBr4+ Molekulêre verbinding?

Molekulêre verbindings wat bekend is as kovalente verbinding. Laat ons sien PBr4+ molekulêr is of nie.

PBr4+ is nie 'n molekulêre verbinding nie, want dit het 'n lading wat daarmee geassosieer word. Fosfor wat elektrontekort het 'n positiewe lading maak die PBr4+ as geheel 'n ioniese verbinding. Terwyl PBr4+ en Br- is die bestaande vorm van PBr5 wat molekulêre verbinding is.

Is PBr4+ Suur of basis?

Volgens Lewis-konsep kan 'n suur elektron aanvaar en basis kan elektron skenk. Kom ons kyk of PBr4+ suur of basis is.

PBr4+ is 'n suur. Fosfor is elektrontekort omdat dit leë orbitale het om elektrone te aanvaar. Dit kan dus elektrone aanvaar soos sure dit doen.

Is PBr4+ Elektroliet?

Elektroliet het die vermoë om elektrisiteit te gelei wanneer dit in water opgelos word. Laat ons sien PBr4+ is elektroliet of nie.

PBr4+ is 'n elektroliet omdat dit ionies van aard is. Ioniese verbindings dissosieer in water in sy ione. Hierdie ione het die vermoë om oor die oplossing te beweeg. Gelei dus elektrisiteit.

Is PBr4+ Sout?

Sout is 'n neutrale stof sonder lading. Laat ons PBr4+ is 'n sout of nie.

PBr4+ is nie 'n sout nie. 'n Sout word gevorm deur neutralisasiereaksie tussen 'n suur en basis. Hier is PBr4+ 'n gelaaide verbinding, so dit is nie 'n sout nie.

Is PBr4+ Ionies of kovalent?

Kovalente verbinding het geen lading nie, maar ioniese verbinding het lading in. Kom ons kyk of PBr4+ is ionies of kovalent.

PBr4+ is 'n ioniese verbinding want dit het lading in. In PBr4+ het fosfor lading wat daarmee geassosieer word as gevolg van sy elektrontekort. Dit dien dus as 'n ioniese verbinding.

Gevolgtrekking

PBr4+ is 'n ioniese verbinding met 32 ​​valenselektrone wat volg op sp3 hibridisasie. Dit het 'n tetraëdriese vorm met 109.50 bindingshoek waar die vier broomatome in die sentrale fosforatoom geheg is.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n nagraadse chemie met 'n goeie begrip van chemie-konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings