Fosfortribromied (PBr3) eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


PBr3 is die tri-gehalogeneerde molekule van fosfor waar die sentrale atoom sp3 gehybridiseer saam met alleenpare. Kom ons bespreek die PBr3 volledig.

PBr3 of fosfortribromied kan gevorm word deur die reaksie van rooi fosfor en broom. Wit fosfor neem nie aan hierdie reaksie deel nie, want dit is inert van aard. In organiese chemie, PBr3 het groter belang omdat dit die -OH-groep met broom kan vervang en alkielbromied kan vorm.

Soortgelyke manier waarop fosfortribromied karboksielsuur na asielbromiede kan omskakel. Hier moet ons 'n paar basiese eienskappe van PBr bespreek3 met 'n behoorlike verduideliking soos oksidasietoestand, kristal, suurheid en basaliteit in die volgende deel van die artikel.

1. PBr3 IUPAC naam

Die IUPAC (International Union Pure and Applied Chemistry) naam van die PBr3 is fosfortribromied aangesien broom as 'n anioniese deel teenwoordig is, dus word "de" as 'n agtervoegsel bygevoeg, en drie word tri genoem. Dit staan ​​ook bekend as tribroomfosfien.

2. PBr3 chemiese formule

Die chemiese formule van fosfortribromied is PBr3, aangesien daar fosfor en broom in 'n verhouding van 3:1 teenwoordig is, en die chemiese formule moet 'n idee gee oor die stoïgiometriese verhouding van die elemente in 'n spesifieke molekule. Soos P die kationiese deel dra, kom dit eerste gevolg deur drie bromiione.

3. PBr3 MAS-nommer

7789-60-8 is die MAS-nommer (tot 10 syfers nommer gegee deur chemiese abstrakte diens) van PBr3 en deur hierdie nommer te gebruik, kan ons inligting oor die molekule kry.

4. PBr3 Chem Spider ID

PBr3 het chem spinnekop ID 23016 (gegee deur die Royal Society of Science soos die CAS-nommer wat uniek is vir elke molekule).

5. PBr3 chemiese klassifikasie

PBr3 word in die volgende kategorieë geklassifiseer,

  • PBr3 is sterk Lewissuur
  • PBr3 is 'n π-suur ligand
  • PBr3 is 'n organiese reagens
  • PBr3 is 'n anorganiese kovalente molekule

6. PBr3 molêre massa

PBr3 het 'n molêre massa van 270.069 g/mol wat die som van die atoommassa van P en drie Br-atome is. Die atoommassa van P is 39.0983 en atoommassa van Br is 79.904 en molêre massa van PBr3 is 39.0983 + (79.904*3) = 270.069 g/mol (soos drie Br-atome teenwoordig is, vermenigvuldig dus die stoïgiometriese verhouding).

7. PBr3 kleur

PBr3 is 'n kleurlose vloeistof dus het dit nie 'n spesifieke kleur nie, as gevolg van die elektroniese oorgang tussen P na Br wat so hoog is dat die ooreenstemmende golflengte nie in die sigbare gebied val nie en dit lyk of dit kleurloos is.

8. PBr3 viskositeit

Vir die vloeistof PBr3 , die viskositeit is 0.001302 pas by kamertemperatuur, dit is die krag deur die vloeistof vir vervorming teen die gegewe tempo. Die vaste of gasvormige vorm het nie viskositeit gehad nie aangesien dit slegs die eienskap vir vloeistof is. Dit kan bereken word deur die formule, F = µA(u/y), waar F toegepasde krag is, µ viskositeit is.

9. PBr3 molêre digtheid

PBr3 het 'n molêre digtheid van 2.852 g/L wat uit die berekening kom deur die totale molekulêre massa van die molekule deur volume te deel. Die totale molekulêre gewig van PBr3 is 270.069 g/mol en die volume volgens Avagardo se berekening is 22.4L vir 'n gasvormige molekule.

10. PBr3 smeltpunt

PBr3 het 'n laer smeltpunt soos -41.50C of 231.5K want by kamertemperatuur.

11. PBr3 kookpunt

Die kookpunt van die tribroomfosfien is 173.20C of 446.2K .

12. PBr3 toestand by kamertemperatuur

PBr3 blyk 'n kleurlose vloeistof te wees by kamertemperatuur omdat sy kristal stabiel is by baie lae temperature.

13. PBr3 Kovalente binding

'n Kovalente binding is teenwoordig tussen P en drie Br-atome in fosfortribromied. Want soos 'n kovalente binding is die sentrale P-atoom sp3 hier gehibridiseer, en al die elektrone van P en Br word in die enkelbindingskovalent gedeel. Daar is geen volle skenking van elektrone in daardie bindings teenwoordig nie, so bindings is suiwer kovalent.

14. PBr3 kovalente radius

Die kovalente radius van die PBr3 is 195 pm wat die atoomradius van die P self is, want ons kan nie die kovalente radius vir die molekule voorspel nie dit kan slegs vir die enkele atoom bepaal word. Aangesien P 'n sentrale atoom is, beskou ons slegs die kovalente radius van P, wat ooreenstem met sy van der waal se radius.

15. PBr3 elektronkonfigurasies

Elektronkonfigurasie is die rangskikking van elektrone in 'n spesifieke dop met 'n bepaalde kwantumgetal van 'n element. Kom ons vind die elektronkonfigurasie van PBr3.

Die elektroniese konfigurasies van PBr3 is [Ne] 3s23p3 en [Ar]3d104s24p5 wat die onderskeie konfigurasie is van samestellende atome P en Br. In PBr3 daar is drie bindingspare en tien alleenpare is teenwoordig wat beskryf kan word deur sy Lewis-struktuur, elke Br-atoom bevat drie alleenpare en een vir P.

16. PBr3 oksidasie toestand

Die oksidasietoestand van sentrale P is +3 aangesien dit drie kovalente bindings met drie Br-atome vorm en die valensie daarvan is ook dieselfde. Vir elke Br is die oksidasietoestand -1 aangesien daar een uitverkorenes is wat die valensorbitaal van elke Br ontbreek. Dus, elke valensie en oksidasietoestand pas by PBr3 (+3 vir P en -1 vir 3 Br).

17. PBr3 suur

PBr3 is suur van aard eerder is dit sterk Lewissuur as gevolg van die teenwoordigheid van vakante d orbitaal van P, dus kan dit elektrone van die geskikte Lewisbasis of elektronryke sisteem aanvaar. As gevolg van die drie elektronegatiewe Br-atome het hulle die elektrondigtheid van die P-plek afgetrek, en die Lewis-suur daarvan neem verder toe.

18. Is PBr3 reukloos?

PBr3 is nie reukloos nie dit het 'n skerp reuk as gevolg van die hidrolise van die molekule tot die vorming van hidrobromiensuur.

19. Is PBr3 paramagneties?

Die paramagnetiese aard van 'n molekule hang af van die beskikbaarheid van ongepaarde elektrone in die valensieskil. Kom ons kyk of PBr3 paramagneties is of nie.

PBr3 is nie paramagneties nie, maar is diamagneties omdat die sentrale P twee gepaarde elektrone in sy sp het3 gehybridiseerde orbitaal, dus dien dit as diamagneties, en daar is ook drie gepaarde elektrone teenwoordig vir elke F-atoom as alleenpare.

20. PBr3 koolhidrate

Daar is nie so 'n gehidreerde deel teenwoordig in die kristalvorm van die PBr nie3 molekule, maar dit kan vinnige hidrolise van hidrobromiensuur ondergaan. Dit is 'n hidrofobiese molekule. Die elektronegatiewe F-atome kan deur die H-binding aan die watermolekule geheg word omdat hulle die beste waterstofbinding vorm.

21. PBr3 kristal struktuur

In die roostervorm, PBr3 neem ortorombiese kristal aan waar a, b en c waardes vir die roosterkristal 696, 936 en 1097 pm is en α, β, en γ-waardes is 900. Daar is 'n totaal van 16 atome teenwoordig in 'n enkele kristal wat vier PBr beteken3 molekules per kristal en dit is 'n nul-dimensionele kristalrooster.

22. PBr3 polariteit en geleidingsvermoë

PBr3 elektrisiteit kan gelei as gevolg van sy elektrolitiese aard, P is geheg aan drie elektronegatiewe f atome, so hier vind 'n dipoolvloei van F na P plaas, en as gevolg van die asimmetriese vorm (trigonale skaaf), is daar 'n resulterende dipool-moment teenwoordig, en maak die molekule polêr.

PBr3 struktuur

23. PBr3 reaksie met suur

PBr3 self is 'n suurmolekule so die reaksie van suur is baie min, maar dit kan met die organiese suurmolekules reageer om ooreenstemmende asielbromied te vorm en die reaksie verloop via nukleofiele substitusie bimolekulêre pad (SN)2 meganisme). Dit is ook bekend as Hel-Volhard-Zelinsky-halogenering

C6H5-COOH + PBr3 = C6H5-COOBr

Meganisme van PBr3 reaksie met suur

24. PBr3 reaksie met basis

Omdat dit 'n Lewissuur is, kan dit met Lewis-basisse reageer, aanvaar die eensame pare of elektrondigtheid van hulle en vorm 'n addukt of kompleks.

PBr3 + NH3 =H3N-PBr3

25. PBr3 reaksie met oksied

Omdat dit 'n goeie reagens in organiese chemie is, kan dit met oksiede reageer, veral suuroksiede wat uit nie-metaal bestaan, en dit kan ook met -OH-funksionaliteit reageer om alkielbromied te vorm wat deur die nukleofiele substitusie bimolekulêre pad (SN2 meganisme).

CH3-OH + PBr3 = CH3- Br

26. PBr3 reaksie met die metaal

As gevolg van die laer reduksiepotensiaal van fosfor as oorgangsmetaal, kan dit nie metaal reduseer nie en nie met metaal reageer vir verplasingsreaksie nie.

Gevolgtrekking

Tribroomfosfien of fosfortribromied is 'n nuttige reagens vir organiese chemie. Dit kan met primêre sowel as sekondêre -OH-groepe reageer om ooreenstemmende alkielbromied te vorm, en dit is die beste reagens vir die vorming van alkielhalied via 'n SN2 reaksie.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings