29+ Verlede Tyd Werkwoord Voorbeelde: Sinne, Gebruike En Gedetailleerde Verduidelikings


Hier word die definisie op die Verlede Tyd Werkwoorde gegee saam met die Verlede Tyd Werkwoorde voorbeelde sodat die lesers 'n duidelike begrip daaroor en die gebruik daarvan sal kry.

Die Verlede Tyd Werkwoord is 'n grammatikale werkwoordtyd wat 'n aksie aan die gang toon wat in 'n verlede tyd begin het, iets wat gewoonlik gedoen is, wat gewoonlik voorkom, iemand se emosionele toestand in die verlede of 'n voltooide aksie of situasie. Ons kan 'n paar meer verlede tyd werkwoorde voorbeelde en sy variant vorms sien.

Kom ons kyk nou na 29+ Verlede Tyd Werkwoorde Voorbeelde

Hulle het die hele les binne een uur bestudeer.

Onder die verlede tyd werkwoord voorbeelde, hier die werkwoord bestudeer is die verlede tyd werkwoord maar terselfdertyd is dit a Gereelde Verlede Tyd werkwoord as -ed word by die basiswerkwoord gevoeg studie.

Ek is soontoe nadat ek my eksamen voltooi het.

Hier is daar twee werkwoorde in hierdie verlede tyd werkwoord voorbeelde gegee. Gaan is die verlede tyd werkwoord terwyl voltooi het is die verby perfekte tyd. Eerste aksie word in verlede perfek gegee en die tweede aksie as eenvoudige verlede. Verlede tyd werkwoordvoorbeelde kan in verskillende vorme wees.

Sachin het die ooreenkoms papier geskeur uit woede.

In hierdie sin skeur is die verlede tyd werkwoord en aangesien dit verskil van die basiswerkwoord skeur dit is onreëlmatige verlede gespanne werkwoord. Verlede tyd werkwoordvoorbeelde kan óf gereelde óf hê onreëlmatige werkwoorde.

Die vennote het ingestem om by die kafee te ontmoet.

Hier is die werkwoord ooreengekom is eenvoudige verlede gespanne werkwoord en sedert –ed word by die basisvorm gevoeg saamstem dit is gereelde verlede tyd werkwoord. In Verlede tyd werkwoordvoorbeelde is dit maklik om die werkwoorde te identifiseer.

Hulle was nie getroud toe ek 'n baba was nie.

In hierdie sin is daar weer twee verlede tyd werkwoorde. Die eerste aksie is nie getroud was nie en so verby perfekte tyd is gebruik. Die tweede aksie is was n baba wat eenvoudige verlede gespanne. Aangesien dit 'n negatiewe sin is nie word bygevoeg.

Sy het nie vir hulle geglimlag nie, want hulle het laat gekom.

Hierdie sin is ontkennende sin en hier is die basiswerkwoord glimlag. Aangesien dit 'n negatiewe vonnis is, het ons die verlede tyd het en nie so dit word 'n eenvoudige verlede tyd werkwoord. Selfs in negatiewe sinne van vorige tydwerkwoorde kan enige van hierdie twee tipes werkwoorde teenwoordig wees

Die bediende het binne sekondes die vloer gevee.

In die verlede tyd werkwoorde voorbeelde wat hier gegee word, gevee is die verlede tyd werkwoord van die basisvorm sweep. Dit is ' onreëlmatige verlede gespanne werkwoord aangesien dit totaal verskil van die basisvorm.

Het die baba lankal gehuil?

Dit is 'n ondervragende sin en dit is in verlede perfek tydvorm maar die volmaakte vorm word in die begin as 'n vraag gegee. Vorige vorm van roep wat roep word na die vak gegee. Dit is een manier om 'n vraag met verlede perfek te vra.

Die fietsryer het in die versperring vasgery.

Die werkwoord neergestort is eenvoudige verlede tydvorm en aangesien dit bygevoeg het –ed na die basisvorm crash Dit word gereelde verlede gespanne vorm.

Die onderwyser het die lesse duidelik geleer.

Gegee is die onreëlmatige verlede tyd vorm van leer

Hulle het geleef in Dubai voor hulle na Italië verhuis het.

Hier is twee vorige aksies. Vir die eerste aksie geleef het verlede perfek tyd word gebruik terwyl die tweede aksie verskuif is in eenvoudige verlede gespanne.

Wanneer het Raj huis toe gekom?

Dit is 'n vraende sin en so weer is die basisvorm hoe en ons het gegee het as die eenvoudige verlede gespanne vorm. Vrae uit die verlede kan ook op hierdie manier gevra word.

Die swemmers het vinnig vir die trofee geswem.

Hier is die werkwoord geswem is duidelik 'n voorbeeld van onreëlmatige verlede gespanne vorm omdat dit verskil van die basisvorm swem.

Sy het haar gradeplegtigheid in 2000 voltooi.

Het voltooi is die verlede perfek gespanne vorm van die basisvorm voltooi en dit toon 'n voltooide aksie op 'n spesifieke tyd in die verlede.

Laya het die wenner van die wedstryd aangekondig.

Aangekondig is die verlede tyd vorm van die basisvorm kondig en dit is 'n gereelde verlede gespanne vorm soos dit bygevoeg het –ed na die basisvorm.

Die sangers het so melodieus gesing.

Die werkwoord gesing is onreëlmatige verlede tyd vorm van die basisvorm sing en dit word so genoem omdat dit verskillend lyk.

Hy het geslaap toe sy laat daardie aand bel.

Hier is twee aksies. Vir die eerste aksie verlede perfek tyd gegee word geslaap het en vir die tweede aksie genoem eenvoudige verlede tyd is gegee.

Die meisies het saam met hul maats na die bal gegaan.

Gaan is 'n gereelde verlede tydvorm van die basisvorm gaan. Dit is duidelik sigbaar dat beide totaal verskillend is.

Die verkoper het sy produkte winsgewend verkoop.

Hier is die werkwoord verkoop is die onreëlmatige verlede tydvorm van die basisvorm verkoop.

Die dame het 'n e-pos aan die maatskappy geskryf waarin sy haar salarisverhoging versoek.

Hier is die werkwoord geskryf is die onreëlmatige verlede tydvorm van die basisvorm skryf.

Die baba het lekker geslaap.

Hier het ons weer die onreëlmatige verlede gespanne vorm geslaap vir die basisvorm werkwoord slaap.

Die studente knik hul kop instemmend.

Knik is die verlede tyd vorm van die basisvorm knik en as ed word bygevoeg dit is 'n gereelde verlede gespanne vorm.

Die bakkers het 'n spesiale koek vir die dag gebak.

Hier -ed word by die basisvorm van gevoeg bak maak dit a gereelde verlede gespanne vorm gebak.

Toe ons daar aankom het die kind die koek gesny.

Hier word kind wat die koek sny die eerste aksie en so verlede perfek tyd word gegee as gesny het. Die tweede aksie is we het daar so onreëlmatige verlede tyd gegee word.

Die man het een hele groot pizza geëet.

Hier is dit die onreëlmatige verlede tydvorm van die basisvorm eet.

Sy het 'n pragtige rok vir die partytjie gedra.

Die werkwoord gedra is 'n onreëlmatige verlede tydsvorm van die werkwoord dra. Albei die woorde lyk totaal verskillend.

Die eienaars het in hul eie paleis gewoon.

gewoon is die gereelde verlede tydvorm van die basisvorm leef soos –ed word bygevoeg. Hier wys dit 'n gewoonte-aksie in die verlede.

Die bruid het gebloos vir die bruidegom se kompliment.

Hier -ed word by die basisvorm gevoeg bloos om dit te maak bloos en dit is 'n gereelde verlede gespanne vorm.

Die mense het vir die mal man op die pad gelag.

gelag is die gereelde verlede tydvorm van die basisvorm lag as gevolg van die byvoeging van –ed. Dit wys dat dit 'n rukkie gelede gebeur het.

Die ete het patat, gebakte eiers en geroosterde hoender ingesluit.

Sedert –ed word by die basisvorm gevoeg insluit, ingesluit word 'n gereelde verlede gespanne vorm. Indirek dui dit op 'n voltooide aksie.

Onreëlmatige Verlede Tyd Werkwoord voorbeelde

Onreëlmatige Verlede Tyd Werkwoord is werkwoorde wat nie hul verlede tyd vorm deur by te voeg –ed na die basisvorm en soms sou hulle selfs verskillend wees aan die basisvorm.

Die vrou geskryf 'n e-pos aan die maatskappy wat haar salarisverhoging versoek.

Gereelde Past Tense Werkwoord Voorbeelde

Gereelde Verlede Tyd Werkwoord is werkwoorde wat 'n byvoeg ed na die basisvorm en dit lyk baie soortgelyk.

Die bakkers gebak 'n spesiale koek vir die dag.

Verlede Volmaakte Tyd Werkwoord voorbeelde

Past Perfect Tense werkwoord word gebruik wanneer twee handelinge in die verlede plaasgevind het en die eerste handeling word genoem deur hierdie verlede volmaakte tyd te gebruik en die tweede handeling met eenvoudige verlede tyd. Dit word ook gebruik om aan te toon dat 'n aksie voor 'n spesifieke tyd in die verlede voltooi is.

He geslaap het wanneer sy genoem laat daardie aand.

Verlede Tyd Werkwoordgebruik

Die funksie is om 'n aksie of situasie in die verlede. Die verlede tyd werkwoord voorbeelde toon duidelik die verduidelikings.

Hulle bestudeer die hele les binne een uur.

Lees meer: 30+ Frase Werkwoorde Voorbeelde: Sinne, Gebruike En Gedetailleerde Verduidelikings

Philomina José

Hallo...ek is Philomina Jose, MA, B.Ed. in Engelse taal en letterkunde met KTET en vier jaar onderwyservaring, beide in Kerala sowel as in die buiteland. Ek stel altyd belang om nuwe dinge te leer en LambdaGeeks het my eintlik bevoordeel in daardie taak. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/ philomina-jose-7l

Onlangse plasings