35 Verlede Progressiewe Tyd Voorbeelde (Lees dit eers)


Verlede progressiewe tyd verteenwoordig aksies wat in die verlede voortgeduur het. Kom ons bespreek die voorbeelde wat verband hou met die verlede progressiewe tyd.

Enkele voorbeelde van die verlede progressiewe tyd is soos volg.

 1. My pa het die oggend koerant gelees.
 2. Ohio het middagete geëet toe ek na haar huis gegaan het om haar te ontmoet.
 3. Die meisies het op die verhoog gedans.
 4. Hulle het deur die venster na ons gekyk.
 5. Ek het hard gesnork toe my ma my bel.
 6. My broer het die middag 'n goeie slaap geslaap.
 7. Die bedelaars het van deur tot deur gesmeek.
 8. Die kinders het in die park gespeel.
 9. Ons televisie het nie behoorlik gewerk nie.
 10. Die krieketspelers het hard gewerk in die sessie om goed te presteer in die daaropvolgende wedstryde.
 11.  Die onderwyser het Engels in die klas gegee.
 12. Jy het baie goed gevaar in die vorige wedstryd.
 13. Die kolwer het die bal hard geslaan.
 14. Hulle het sokker gespeel nadat skool verby was.
 15. My ma het vir ons heerlike disse gekook.
 16. Terwyl ek gebad het, het ek gesing.
 17. Toe hy lees het sy vriend na sy huis gekom.
 18. Die meisie het na die musiek op die radio geluister.
 19. Verlede week was die pelgrims op die pelgrimstog.
 20. Wanneer het Jibesh van die veld af teruggekeer huis toe?
 21. Die seuns het hulself gespot.
 22. Die reisigers het onder 'n boom gerus.
 23. Het die meisie vir haar broers en susters gesorg?
 24. Die skilders was besig om die huis te verf.
 25. Skielik het dit begin reën toe ons op die grond gespeel het.
 26. Catherine het in die rivier geswem.
 27. Die kind het nie sy kos geëet nie.
 28. David en sy vriende het die krieketwedstryd in die stadion geniet.
 29. My rekenaar het goed gewerk toe ek sommige data geïnstalleer het.
 30. Die gehoor het van blydskap geskree toe hulle die leier hoor praat het.
 31. My vriende het op hul selfone gesels.
 32. Ons het verlede jaar 'n lang reis gemaak.
 33. Evra was besig om 'n opstel te skryf toe haar ma haar bel.
 34. My vrou het geslaap terwyl ek die wedstryd op die televisie gekyk het.
 35. Dit het gisteraand katte en honde gereën.

Die sinne is voorbeelde van die verlede progressiewe tyd. Al die reëls en struktuur van die verlede progressiewe word behoorlik in hierdie sinne gehandhaaf. Kom ons bespreek nog 'n paar feite daaroor.

Verlede progressiewe tydstruktuur:

Die behoorlike struktuur van die verlede progressiewe tyd help om sinne in hierdie vorm van die verlede tyd te maak.

Die verlede progressiewe tyd word gevorm deur die verlede vorm van die 'om te wees' werkwoord dws was/was te gebruik en deur die agtervoegsel '-ing' by die hoofwerkwoord te voeg.

Die volgende tabel toon die struktuur van al die sinsvorme in die verlede progressiewe tyd.

SlVonnisstruktuur van die verlede progressiewe tyd.voorbeeldeverduidelikings
1.PositiveOnderwerp + was/was + werkwoord+ ing + voorwerp + res van die sin (positiefEk het gister in die rivier geswem.Hier is die voorbeeld in die positiewe sin met die gebruik van die verlede progressiewe tyd.
2.NegatieweOnderwerp+ was/was+ nie+ werkwoord +ing+ res van die sinHulle het nie die lam man gespot nie.Hier is die sin in die verlede progressiewe sin. Die onderwerp word gevolg deur die 'wees werkwoord' was en 'nie' word daarna gebruik.
3.vraendeWas/was + onderwerp+ nie+ werkwoord+ ing+ voorwerp + res van die sinHet jy 'n liedjie in 'n kompetisie gesing?Hier is die sin in die vraagvorm. 'Wees werkwoord' 'was' word voor die onderwerp gebruik.
Struktuur van die verlede progressiewe tyd.

Verlede progressiewe tydsformule:

As ons enige sin in Engels met die verlede aaneenlopende tyd wil omraam, sal die volgende formule baie belangrik wees. Kom ons verduidelik die regte formule van die verlede progressiewe tyd.

 • Die formule van die verlede progressiewe vorm word in die tabel in die positiewe sin getoon met behulp van die werkwoord 'lees'.
SlpersoonEnkelvoudige getalMeervoud getal
1.eersteEk het Engels gelees.Ons het Engels gelees.
2.tweedeJy het Engels gelees.Jy het in die oggend gelees.
3.derdeHy/Sy het die middag gelees.Hulle het in die aand gelees.
Die formule van die verlede progressiewe tyd in die positiewe sinne.
 • Die gebruik van die werkwoord 'kyk' in die ontkennende sin om die formule van die verlede progressiewe tyd te wys, word in die tabel hieronder gegee.
SlpersoonEnkelvoudige getalMeervoud getal
1.1st.Ek het nie die fliek gekyk nie.Ons het nie die fliek gekyk nie.
2.2ndJy het nie die fliek gekyk nie.Jy het nie gisteraand na die wedstryd gekyk nie.
3.3rdHy/Sy het nie die fliek gekyk nie.Hulle het nie die fliek gekyk nie.
Die formule van die verlede progressiewe tyd in die ontkennende sins.

Wat is verlede progressiewe tyd?

Hier sal ons verduidelik wat die verlede progressiewe tyd is. Nou, laat ons dit verduidelik

Verlede progressiewe tyd is 'n werkwoordvorm wat 'n handeling aandui wat in die verre verlede gebeur. Dit het vir 'n tydperk aangegaan.

Ex- Papia was besig om 'n vlieër vir haar boetie te maak.

Verduideliking- Hier toon die voorbeeld dat die genoemde aksie vir 'n nie-spesifieke tyd voortgeduur het.

Waar om verlede progressiewe tyd te gebruik?

Nou sal ons beskryf waar ons die verlede progressiewe tyd kan gebruik. Kyk nou na die tabel hieronder.

SlDie plekke om die verlede progressiewe tyd te gebruik.voorbeeldeverduidelikings
1.Ons kan die verlede progressiewe tyd gebruik vir die aksie wat 'n ander handeling oorvleuel. Die aksie in die verlede progressief begin voor en gaan voort na die ander korter aksie of tyd.My vriend het die drama om drie-uur geniet.Hier word gesien dat die aksie voorheen begin is en vir 'n korter tyd voortgeduur het.
2.Die verlede progressiewe kan gebruik word vir die agtergrond van 'n storie.Die kraai sing om die jakkals tevrede te stel.Hierdie sin wys dat die verlede progressiewe tyd vir die agtergrond van 'n storie gebruik word.
3.Ons kan ook die verlede progressiewe tyd gebruik om die tydelike aksie uit te druk wat meer dikwels gebeur het as wat ons in die verlede verwag het.Laita het gedurig gesing.Hier sien ons dat daardie aksie in die verlede voortgeduur het as 'n tydelike gewoonte.
4.Die verlede progressiewe tyd kan gebruik word om die aksies wat vir 'n rukkie voortduur, te beklemtoon.Die tuinier het heeldag in die tuin gewerk.Hier word gevind dat die aksie 'n rukkie aan die gang was.
Waar word die verlede progressiewe tyd gebruik

Wanneer om verlede progressiewe tyd te gebruik?

Nou sal ons ondersoek wanneer ons die verlede progressiewe tyd kan gebruik. Kyk bietjie daarna.

SlWanneer word die verlede progressiewe tyd gebruik?voorbeeldeverduidelikings
1.Ons kan die verlede progressiewe tyd gebruik om 'n aksie aan die gang op 'n spesifieke tyd in die verlede uit te druk.My oupa het 10:XNUMX saam met ons geskinderHier sien ons dat aksie aan die gang was vir 'n spesifieke tyd in die verlede. gespanne om 'n uit te druk
2.Die verlede progressiewe tyd word gebruik om 'n onderbroke aksie in die verlede uit te druk.Toe sy 'n brief skryf, lui die telefoon.In hierdie sin sien ons dat aksie in die verlede onderbreek is toe aksie aan die gang was.
3.Die verlede progressief word gebruik om na 'n gewoonte-aksie in die verlede te verwys.Die bediende het altyd die kraan laat loop.In hierdie scenario sien ons dat 'n aksie wat in die verlede voortgeduur het, 'n gewone handeling in die verlede toon.
4.Ons kan die verlede progressiewe tyd gebruik om irritasie te toon wat gebruik word met 'altyd' of 'gedurig'.Die seun het altyd kos uit die kombuis geneem.Hier toon die aksie wat ons in die verlede aangaan, irritasie.
5.Ons kan weer die verlede progressiewe tyd gebruik om 'n atmosfeer te beskryf wat in die verlede bestaan ​​het.Die son het gister baie helder geskyn.Die voorbeeld toon dat die aksie die atmosfeer van die verlede toon.
6.Ons kan die verlede progressiewe tyd gebruik om parallelle aksie uit te druk.Ek het gelees terwyl my broer TV gekyk het.Hier sien ons dat die aksie met parallelle aksie aan die gang was.
Wanneer word die verlede progressiewe tyd gebruik

Hoe om verlede progressiewe tyd te gebruik?

Die verlede progressiewe tyd verwys na die aksies wat in die verlede aaneenlopend was. Hier sal ons bespreek hoe dit gebruik word.

Die verlede progressiewe tyd word gebruik met die onderwerp en die verlede vorm van die werkwoord 'was/was'. Dan word die verlede deelwoordvorm van die hoofwerkwoord gebruik. Dit word gebruik in die drie verskillende vorme van sinne.

Slvoorbeeldeverduidelikings
1.Die rivier het tydens die moesson verlede jaar vinnig gevloei.Hier word na die voortdurende aksie uit die verlede verwys.
2.Die blaf in die nag.Hier word 'n aksie gevind wat in die verlede voortgeduur het.
3.Die bedelaar het langs die muur gesit.Hier word die aksie genoem wat in die verlede aan die gang was.
4.Wanneer het die spelers in die toernooi gespeel?Hier sien ons in die sin dat 'n aksie in die verlede voortgegaan het. Hier word daarna verwys. Die sin is in vraagvorm.
5.Ek het gesweet in die warm weer.In hierdie voorbeeld word gesien dat die aksie in die verlede aan die gang was.
Hoe word die verlede progressiewe tyd gebruik

Gevolgtrekking

Die artikel oor die verlede progressiewe tyd word in detail verduidelik met baie voorbeelde en hul gedetailleerde verduidelikings. Ons sal behoorlike kennis kry oor hoe ons die verlede progressiewe tyd in die sinne gebruik.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings