3 feite oor die gebruik van deelneem in gespanne (hede, verlede, toekoms)

"Gaan in vir" is die beste voorbeeld van 'n frase werkwoord om "deelneem" te beskryf. Kom ons verskaf feite en verduidelikings rakende die gebruik van "deelneem" in verskeie tydsessies.

Die term "deelneem" verander na "deelneem" volgens die derde persoon enkelvoud, manlik of vroulik, terwyl "deelneem" as die progressiewe term aanvaar moet word. Die term "deelgeneem" moet erken word as beide die verlede tyd en verlede deelwoordvorm van die term "deelneem."

Kom ons voorsien jou van feite oor die toepassing van "deelneem" in verskeie tydsessies saam met verwante regverdigings.

"Deelneem" in die teenwoordige tyd

Die term “deelname” kan beskou word as die naamwoordvorm van die term “deelneem”. Kom ons pas die term “deelneem” toe in die huidige tydsessie.

Die term "deelneem" in die teenwoordige tyd gebruik hoofsaaklik sewe vorme: “deelneem”, “deelneem”, “deelneem”, “het deelgeneem”, “het deelgeneem”, “het deelgeneem”, en “het deelgeneem”.

Wanneer kan ons "deelneem" in die huidige tyd gebruik?

Ons kan die term "deelneem" in die teenwoordige tyd gebruik om te verklaar dat 'n enkelvoud of meervoud entiteit deelneem aan of sy of haar teenwoordigheid deel in enige opvoering, gebeurtenis, idee, situasie, ens. in die huidige sessie van tyd.

Voorbeelde met "deelneem" in die teenwoordige tyd

Tipes huidige tydVoorbeelde met die werkwoord "deelneem"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Ek neem deel aan al die voordragoptredes van my skool se jaarprogram.

b. Ons neem deel aan al die voordragoptredes van my skooljaarprogram.

c. Jy neem deel aan al die voordragoptredes van my skool se jaarprogram.

d. Sandip neem deel aan al die voordragoptredes van my skool se jaarprogram.

e. Renu neem deel aan al die voordragvertonings van my skool se jaarlikse.

f. Hulle neem deel aan al die voordragoptredes van my skool se jaarprogram.
Die basisvorm van die werkwoord "deelneem" moet gebruik word om die eenvoudige teenwoordige modus van tyd te raam om te verklaar dat die onderwerp deelneem aan al die opvoering wat die resitasie op die huidige tydstip uitvoer.
2. Huidige Deurlopende Tyda. Ek neem deel aan al die voordragoptredes van my skool se jaarprogram.

b. Ons/Jy/ Hulle neem deel aan al die voordragoptredes van my skool se jaarprogram.

c. Sandip/Renu neem deel aan al die voordragoptredes van my skool se jaarprogram.
Die progressiewe vorm “deelnemend” moet gebruik word om die huidige aaneenlopende modus van tyd te raam om te verklaar dat die subjek aktief deelneem aan al die opvoerings wat voordrag by die huidige sessie uitvoer.
3. Present Perfect Tensea. Ek/Ons/Jy/ Hulle het van die oggend af aan al die voordragoptredes van my skool se jaarprogram deelgeneem.

b. Sandip/Renu het aan al die voordragoptredes van my skool se oggendprogramme deelgeneem.
Die huidige volmaakte vorm "het deelgeneem" word gebruik om aan te dui dat die proefpersoon al 'n geruime tyd aan alle voordragopvoerings deelneem en steeds in 'n talmende modus is. 
4. Present Perfect Continuous Tensea. Ek/Ons/Jy/ Hulle neem sedert verlede jaar tot nou deel aan al die voordraguitvoerings van my skool se programme.

b. Sandip/Renu neem sedert verlede jaar tot nou deel aan al die voordragoptredes van my skoolprogramme.
Die huidige volmaakte deurlopende modus "het deelgeneem" word gebruik om te verklaar dat die proefpersoon van 'n tyd in die verlede deurlopend aan alle soorte voordraguitvoerings deelgeneem het en steeds in die funksionele modus is.
Voorbeelde met "deelneem" in die teenwoordige tyd

"Deelneem" in verlede tyd

Neem deel en speel is die twee mees algemene sinonieme van die betekenis "deelneem." Kom ons gebruik die term “deelneem” om na die vorige tydsessie te verwys.

Die vorms "deelgeneem", "het deelgeneem", "het deelgeneem", "het deelgeneem," ens. is nuttig in verlede tyd sinne met die werkwoord "deelneem." Hier moet ons kennis neem van die feit dat die term "deelgeneem" beskou moet word as die verlede tyd en verlede deelwoordvorm van die term "deelneem."

Wanneer kan ons "deelneem" in die verlede tyd gebruik?

Die term “deelneem” in die verlede tyd gaan alles daaroor om te sê dat 'n enkelvoud of meervoud entiteit deelgeneem het aan of sy of haar teenwoordigheid in enige opvoering, gebeurtenis, idee, situasie, ens. in die tydsessie wat reeds verorber het, deelgeneem het .

Voorbeelde met "deelneem" in die verlede tyd

Tipes Verlede TydVoorbeelde met die werkwoord "deelneem"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydDie afgelope week het ek/ons/jy/hy/sy/hulle deelgeneem aan 'n seminaar oor die rehabilitasie van gehoorgestremde kinders.Die eenvoudige verlede-modus van 'n sin omraam met die verlede-modus "deelgeneem" wil sê dat die onderwerp 'n aktiewe deelnemer aan 'n seminaar was in die tyd wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende Tyda. Verlede week het ek/jy/hy/sy deelgeneem aan 'n seminaar oor die rehabilitasie van gehoorgestremde kinders.  
b. Ons/hulle het verlede week deelgeneem aan 'n seminaar oor die rehabilitasie van gehoorgestremde kinders die afgelope week.  
Die vorige aaneenlopende terme "het deelgeneem" en "was deelgeneem" is in gebruik volgens die nommer van die vak om aan te dui dat die vak aktief deelgeneem het aan of deelgeneem het aan 'n seminaar in die tyd wat reeds verby is.
3. Verlede Volmaakte Tyd Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het aan die seminaar oor die rehabilitasie van gehoorgestremde kinders deelgeneem voordat hulle die afgelope week die seminaar oor verstandelik gestremde kinders bygewoon het.Die past perfect-modus "het deelgeneem" word gebruik om die volgorde van twee vorige gebeurtenisse uit te voer, waarvan die eerste handel oor die deelname van die proefpersoon aan 'n seminaar oor gehoorgestremde kinders en die tweede oor verstandelik gestremde kinders.
4. Past Perfect Continue Tyd Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het vanaf die laaste maand van 2020 tot die jaar 2021 aan die seminaar oor die rehabilitasie van gehoorgestremde kinders deelgeneem.  Die verlede perfekte aaneenlopende modus "het deelgeneem" word gebruik om uit te druk dat die proefpersoon voortdurend deelgeneem het, nie net vir 'n spesifieke tyd in die verlede nie, maar vir die hele afgelope tydsessie. 
Voorbeelde met "deelneem" in die verlede tyd

"Deelneem" in toekomende tyd

Hinder, voorkom en belemmer is die drie mees algemene antonieme van die term "deelneem." Kom ons pas die term "deelneem" toe in die toekomstige tyd.

Ons moet "sal" of "sal" by die bestaande vorme van die term "deelneem" voeg om sinne in toekomstige sessies te konstrueer. Ons moet die volgende vorms gebruik om dieselfde te raam: "sal deelneem," "sal deelneem," "sal deelneem," "sal deelgeneem het," en "sal deelgeneem het."

Wanneer kan ons "deelneem" in die toekomende tyd gebruik?

Wanneer ons moet verklaar dat 'n enkelvoud of meervoud entiteit gaan deelneem aan of sy of haar teenwoordigheid gaan deel in enige opvoering, gebeurtenis, idee, situasie, ens. wat nog moet plaasvind, kan ons die verskillende vorme van die werkwoord gebruik "deelneem" om die toekomende tyd te raam.

Voorbeelde met "deelneem" in die toekomende tyd

Tipes Toekomstige TydVoorbeelde met die werkwoord "deelneem"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal aan die veiling deelneem, maar nie as verkopers nie, maar as kopers om 'n paar outentieke antieke stukke vir hul vertoonlokaal te bring.  

b. Nie net die blomme en die blare nie, maar ook die wind sal deelneem aan die komende lenteseisoen van klein feetjies.
Die term "sal deelneem" kom onder die eenvoudige toekomstige modus van tyd om te verklaar dat die onderwerp deel gaan wees van 'n veiling in die dae wat nog moet kom.
2. Toekomstige Deurlopende Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal aan die veiling deelneem, maar nie as verkopers nie, maar as kopers om 'n paar outentieke antieke stukke vir hul vertoonlokaal te bring.  

b. Nie net die blomme en die blare nie, maar ook die wind sal deelneem aan die komende lenteseisoen van klein feetjies.
Die term "sal deelneem" kom onder die toekomstige aaneenlopende modus van tyd om te verklaar dat die subjek aktief sal deelneem of aan 'n veiling sal deelneem in die dae wat nog moet kom.
3. Toekomstige volmaakte tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal aan die veiling deelgeneem het, maar nie as verkopers nie, maar as kopers om 'n paar outentieke antieke stukke vir hul vertoonlokaal te bring voor die volgende ses maande. 

b. Nie net die blomme en die blare nie, maar ook die wind sal deelgeneem het aan die komende lenteseisoen van klein feetjies voor die harde somerseisoen.
Die term "sal deelgeneem het" kan beskou word as die toekomstige volmaakte modus van tyd om oor te dra dat die subjek sy of haar deelname aan 'n veiling sal voltooi voor 'n sekere tyd in die dae wat nog moet kom.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal aan die veiling deelgeneem het, maar nie as verkopers nie, maar as kopers om 'n paar outentieke antieke stukke vir hul vertoonlokaal te bring vanaf volgende maand tot die volgende ses maande van hierdie jaar.  

b. Nie net die blomme en die blare nie, maar ook die wind sal van die begin van die winterseisoen tot die einde van die lenteseisoen aan die komende fees van klein feetjies deelgeneem het.
Die term "sal deelgeneem het" kan onder die kategorie van die toekomstige volmaakte aaneenlopende modus van tyd gegooi word om te verklaar dat die subjek aktief aan 'n veiling sal deelneem nie vir 'n spesifieke tyd nie, maar vir 'n totale tydsessie in die dae wat moet nog kom.
Voorbeelde met "deelneem" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan leer oor 'n ander term wat verband hou met die werkwoord "deelneem" om ons leer op te som. Die term "deelneem" is wyd aanvaar as die byvoeglike vorm van die werkwoord "deelneem" om te verwys na 'n entiteit wat aan een of ander soort gebeurtenis, geleentheid, ens. deelgeneem het.

Scroll na bo