Eienskappe van osoon(O3) (25 feite wat jy moet weet)


Osoon speel 'n belangrike rol vir die bestaan ​​van lewe aangesien dit die meeste van die UV-straling van die son absorbeer. Kom ons spring in die bespreking van die verskillende eienskappe van O3.

Osoon het 'n gebuigde struktuur met c2v simmetrie. Hier ondergaan die sentrale atoom sp2 verbastering met een alleenpaar elektrone, en die O – O – O-hoek is 116. 78°. Die sentrale metaalatoom is sp² gehibridiseer met een alleenpaar.

Hier bespreek ons ​​osoon IUPAC naam, molêre massa, kleur, viskositeit, smeltpunt en kookpunt.

Ozone IUPAC naam

Die IUPAC NAAM (International Union of Pure and Applied Chemistry) is Trioxygen.

Osoon chemiese formule

Osoon het die chemiese formule O3.

Osoon CAS-nommerr

Osoon het die CAS registernommer (outentieke numeriese identifiseerder wat tot 10 syfers kan bevat) 10028-15-6.

Ozone ChemSpider ID

Osoon het die ChemSpider ID (ChemSpider is 'n gratis chemiese struktuur databasis) 23208.

Osoon chemiese klassifikasie

  • Osoon is 'n anorganiese molekule, en dit is 'n kragtige oksideermiddel.
  • Ozone het baie toepassings wat verband hou met industriële en verbruikers smeking oksidasie.

Osoon molêre massa

Die massa van 1 mol osoon is 48 g.

Osoon kleur

Osoon is 'n ligblou kleurgas wat kondenseer tot donkerblou vloeistof teen 'n reeks van -1500 C tot -2730 C en laastens as 'n violet-swart vaste stof.

Osoon viskositeit

  • Suiwer vloeibare osoon viskositeit by -183.0°C is 1.56±0.2 centipoises.
  • Superverkoelde vloeibare osoonviskositeit by -195.6°C is 4.14±0.5 centipoises.

Osoon molêre digtheid

Die molêre digtheid van osoon is 2.144g/L.

Osoon smeltpunt

Osoon het 'n smeltpunt van -192.20 C.

Osoon kookpunt

Die osoon kookpunt is -1120C.

Osoontoestand by kamertemperatuur

By kamertemperatuur bestaan ​​die molekulêre osoon in die gasvormige toestand.

Osoon kovalente binding

Die Osoon is kovalente in die natuur, aangesien dit gevorm word deur elektrone tussen atome te deel.

Osoon kovalente radius

Die Kovalente strale van suurstof in osoon is 0.73 Å.

Osoon elektronkonfigurasies

Die rangskikking van elektrone in die atoomorbitale van 'n element word elektroniese konfigurasie genoem. Kom ons kyk na die elektroniese konfigurasie van O3.

Osoon het net een sentrale atoom, wat die suurstofatoom is. Dus, sy buitenste elektroniese konfigurasie is 1s2 2s2 2P4.

Osoon oksidasie toestand

Osoon het 'n nul-oksidasietoestand. Omdat die drie suurstofatome ladings 0, -1 en +1 dra, word netto lading dus nul.

Osoon suur/alkalies

Osoon vertoon suur eienskappe in die oplossingsfase.

Is osoon reukloos

Osoon het 'n skerp reuk. Die reuk daarvan is implikasie van chloorbleikmiddel, en dit is waarneembaar deur baie individue by 'n konsentrasie van 0.1 dpm in lug.

Is osoon paramagneties?

Paramagnetiese karakter word vertoon deur daardie atome of molekules wat ongepaarde elektrone in hul valensiedop het. Kom ons bespreek of osoon paramagneties of diamagneties is.

Swaelheksafluoried is diamagneties omdat dit gepaarde elektrone in die buitenste orbitaal bevat.

Osoon hidreer

Osoon is onstabiel sodat dit in hidraatvorm bewaar kan word. Dit kan gedoen word deur 'n osoon- en suurstofgasmengsel te gebruik wat saam met koolstoftetrachloried bestaan.

Osoon kristalstruktuur

Osoon beskik oor 'n ortorombiese  kristalstruktuur. Die ruimtegroep van die osoon is C2V met afmetings Die roosterparameters by 5 K is: a=778.88 pm, b=669.73pm, c=684.13 pm.

Osoonstruktuur

     

Osoonpolariteit en geleidingsvermoë

  • Osoon is 'n polêre molekule omdat sy dipoolmoment 0.53 D is.
  • Die elektriese geleidingsvermoë van osoon is in die reeks van 5 tot 50MHz.

Osoonreaksie met suur

Osoon kan met sure reageer om water, suurstof en koolstofdioksied as produkte te vorm.

CH2C (CH3) COOH + 9 O3 —- > 4 CO+ 3H20 + 9 O2

Osoonreaksie met basis

Osoon reageer met NaOH om natriumosonied te vorm met 'n hoë opbrengspersentasie.

Reaksie met basis

Osoonreaksie met oksied

Osoon kan met oksiede soos SO reageer2 en MgO om suurstof te vorm. 

SO2 + OF3      SO3+ OF2

MgO + O    MgO2+ OF2

Osoonreaksie met die metaal

Osoon kan met metale reageer om die oksiede van die metale tot die hoogste oksidasietoestand te vorm.

Cu + O3 → CuO + O2

Ag + O3 → AgO + O2

Gevolgtrekking

Die rol van osoon is baie deurslaggewend. Dit het groot toepassings, soos in landbou en akwakultuur, en word as 'n medikasie vir behandeling gebruik.

Surya Satya

Hi...ek is Surya Satya Eluri. Ek het my M.Sc in Organiese Chemie gedoen. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie chemie veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde chemie-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eluri-surya-satya-6b6478245

Onlangse plasings