Suurstofelektronkonfigurasie: 9 feite wat u moet weet!

Suurstof word in die 2 geplaasnd-periode en groep -16 in die periodieke tabel gebaseer op sy elektronkonfigurasie. Kom ons ondersoek verskillende feite oor sy elektronkonfigurasie.

Die elektronkonfigurasie van suurstof (O) sal 1s wees2 2s2 2p4. Suurstof is 'n nie-metaal gasvormige stof wat ook bekend staan ​​as 'n p-blok element. Dit het 'n atoomgetal van 8 en word na stikstof in die periodieke tabel geplaas. Dit is een van die mees elektronegatiewe elemente met 'n elektronegatiwiteitswaarde van 3.44.

Hierdie artikel gee 'n duidelike bespreking van die grondtoestand sowel as die opgewekte toestand elektronkonfigurasie, notasie, 'n orbitaaldiagram van suurstof saam met die elektronkonfigurasie van enkelsuurstof.

Hoe om suurstofelektronkonfigurasie te skryf?

Suurstof bevat 'n totaal van 8 aantal elektrone in sy twee elektroniese skulpe (K en L). Hierdie 8 elektrone begin daardie skulpe met laer energie tot hoër energie invul Aufbau se beginsel, Hund se meervoudigheidsreël, en Pauli se uitsluitingsbeginsel.

  • Bepaal eers die aantal elektroniese skulpe of orbitale wat nodig is om 8 elektrone te akkommodeer.
  • Om hierdie 8 elektrone te plaas, word 1s, 2s en 2p orbitale ingebring en begin om daardie orbitale te vul.
  • Daarom sal die eerste twee elektrone 1s orbitaal binnegaan en hulself oriënteer in antiparallelle spin volgens Hund se reël.
  • Twee van die oorblywende ses elektrone gaan 2s binne, en die res van die vier elektrone gaan die 2p-orbitaal binne.
  • Hierdie getalle elektrone word geskryf as die boskrif langs die orbitale soos 1s2 2s2 ens.
  • Dus sal die elektronkonfigurasie van suurstof 1s wees2 2s2 2p4.     

Suurstofelektronkonfigurasiediagram

'n Suurstofelektronkonfigurasiediagram kan geteken word deur die Aufbau-beginsel toe te pas. In suurstof sal die 1s-orbitaal eerste gevul word gevolg deur 2s en 2p-orbitaal omdat die toenemende orde van energie van hierdie orbitale 1s < 2s < 2p is.

suurstof elektronkonfigurasie
Aufbau-beginsel

Suurstofelektronkonfigurasienotasie

Die elektronkonfigurasienotasie van O is [He] 2s2 2p4.

  • In hierdie notasie dui [Hy] die elektronkonfigurasie van die helium atoom. Dit het 'n totaal van 2 elektrone.
  • S en p dui die twee orbitale aan waarin die vorm van s- en p-orbitaal onderskeidelik sferies en duimvormig is.
  • Die getal 1 en 2 voor s en p dui die hoofkwantumgetal of die energietoestande aan.
  • Die boskrifte 2 en 4 is die aantal elektrone.

Suurstof onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektronkonfigurasie van O is 1s2 2s2 2p4.

Grondtoestand suurstofelektronkonfigurasie

Die grondtoestand elektronkonfigurasie van O is 1s2 2s2 2p4 of [Hy] 2s2 2p4.

Suurstofgrondtoestand elektronkonfigurasie

Opgewonde toestand van suurstofelektronkonfigurasie

Die opgewekte toestand elektronkonfigurasie van O is 1s2 2s2 2p3 3s1. Die verskil tussen die elektronkonfigurasie van die opgewekte en grondtoestand is dat 1 elektron van die 2p-orbitaal opgewek word as gevolg van chemiese of fotochemiese redes en oorgedra word na die effens hoër bekragtigde 3s-orbitaal.

Suurstof-opgewekte toestand elektronkonfigurasie

Grondtoestand suurstofbaandiagram

Die grondtoestand-orbitaaldiagram van O dui die prosedure aan om die 8 elektrone in die elektroniese skulpe (K, L, M, ens.) rondom die kern te vul. K orbitaal kan 2 elektrone op sigself akkommodeer. L orbitaal sal die res van die 6 elektrone plaas alhoewel dit die maksimum kapasiteit het om 8 elektrone te plaas.

Suurstofbaandiagram

Suurstof 2- Elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van O (2-) is 1s2 2s2 2p6 omdat O2- het twee meer elektrone as die neutrale suurstofatoom. Hierdie ekstra 2 elektrone word in die 2p-orbitale geplaas en verkry die stabiliteit van vervulde elektronkonfigurasie omdat al die orbitale gevul is met hul maksimum kapasiteit.

Enkelsuurstof-elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van singlet suurstof word hieronder in σπ die volgende diagram-

Molekulêre Orbitale Diagram van Singlet Suurstof

Gevolgtrekking

Die bepaling van die elektronkonfigurasie van enige atoom is baie belangrik. Dit bepaal die magnetiese gedrag sowel as die fisiese en chemiese eienskappe van enige atoom. Dit help ook om die elemente in die werklike posisie van die periodieke tabel te plaas.

Scroll na bo